31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΛΙΨΗΣ(Βίντεο)

4.33/5 (6)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Brexit, the Deal of the Century, the Midnight Cry and the Torah Portion – You have been warned!

Κοιτάζοντας πίσω τον Ιούνιο του 2019 και όπου σκεφτήκαμε τότε ότι ο κόσμος θα πήγαινε με βάση τα σχέδια που έβαλε ο εχθρός με προοπτική για όλους, είναι εκπληκτικό να δούμε πώς τα παγκόσμια γεγονότα που αναφέρθηκαν στις ειδήσεις αποδεικνύονται ότι περιορίζονται στενά στο σχέδιο όπως προβλεπόταν και ότι η αρχική εστίαση θα είναι η κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας. Σκεφτείτε αυτό το βίντεο για να δείτε τι συνέβη στις ΗΠΑ για να προκαλέσει πολλαπλές κρίσεις που επηρεάζουν ουσιαστικά κάθε χώρα του κόσμου.

Imminent Financial Collapse 2019

31 Οκτωβρίου – Η προγραμματισμένη παγκόσμια οικονομική κατάρρευση και η αρχή της μεγάλης θλίψης: Έχετε προειδοποιηθεί!

Εκτός αυτού, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα τμήματα της Τορά που το Ισραήλ διαβάζουν κάθε Σάββατο συχνά δηλώνουν μέσα στα διαβήματα που διαβάζονται γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο και ισχύουν για το Ισραήλ την ημέρα που διαβάζονται. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της 5ης Οκτωβρίου, η απόφαση του Θεού για το Ισραήλ ανακοινώθηκε και εξετάζοντας το τι έκανε το Ισραήλ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο φαίνεται να είναι πολύ κατάλληλο: Είχαν μια θυσία Hindu ενός αρνιού στο Όρος των Ελαιών και αυτό είναι αυτό που διαβάζεται στην Τορά μετά την πράξη αυτή.

IS Trump Playing 5-D Chess Against the Banksters?

Δευτ. 31,16 Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν• “ιδού, έφθασεν ο καιρός κατά τον οποίον θα κοιμηθής συ μαζή με τους πατέρας σου. Αλλά ο λαός αυτός θα ξεσηκωθή και εγκαταλείπων εμέ τον αληθινόν Θεόν θα εκτραπή εις πορνείαν ακολουθών τους ξένους, τους φαύλους θεούς της χώρας, εις την οποίαν αυτός σήμερον εισέρχεται. Ετσι δε θα με εγκαταλείψουν και θα διαλύσουν την συμφωνίαν, την οποίαν είχα συνάψει με αυτούς.

Δευτ. 31,17 Τοτε δε θα οργισθώ οργήν μεγάλην εναντίον των κατά την ημέραν εκείνην, θα τους εγκαταλείψω, θα αποστρέψω από αυτούς το πρόσωπόν μου και αβοήθητοι πλέον αυτοί από εμέ, θα καταφαγωθούν και θα καταστραφούν από τους εχθρούς των. Θα τους εύρουν πολλά κακά και πολλαί θλίψεις, και τότε θα είπουν• Μας ευρήκαν αυταί αι συμφοραί, διότι δεν υπάρχει πλέον μαζή μας Κυριος ο Θεός μας

Δευτ. 31,18 Εγώ δε θα αποστρέψω με αγανάκτησιν το πρόσωπόν μου από αυτούς κατά την ημέραν εκείνην δι’ όλας τας παρανομίας, τας οποίας διέπραξαν με το να στραφούν και ακολουθήσουν ξένους θεούς.

Αυτό αναγγέλλει το τέλος των 120 χρόνων – συνδέεται με το θάνατο του Μωυσή και δείχνει το τέλος των 120 Ιωβηλαίων που ανακοινώθηκαν στη Γένεση 6, η οποία συμβαίνει ακριβώς να είναι το τμήμα Torah της επόμενης εβδομάδας! Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό, διότι οδηγεί στο τμήμα Torah(Τορά) στο οποίο θα διαβαστεί η ιστορία του πλημμυρίσματος του Νώε. Αυτό συνδέεται επίσης με μια διαδικασία γέννησης που ξεκινάει από την διαχώριση του ύδατος και μας δείχνει σε αυτό το χωρίο στην Καινή Διαθήκη:

Α Θεσ. 5,3 Διότι, όταν οι άνθρωποι λέγουν, “τώρα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια”. τότε έρχεται ξαφνικός εις αυτούς ο όλεθρος, όπως έξαφνα έρχεται και η ωδίνη του τοκετού εις την έγκυον. Ετσι και οι άνθρωποι αυτοί δεν θα αποφύγουν την καταστροφήν.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που έχουμε ενώπιόν μας, ο Λόγος του Θεού όπως ισχύει για το Ισραήλ, μας δείχνει σαφώς πότε θα ξεκινήσει η Θλίψη και αυτό επιβεβαιώνεται για εμάς από αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στον κόσμο και που καθορίζεται στις προγνωστικές συσκευές προγραμματισμού εχθρός.

Δυστυχώς, υπάρχουν τόσο λίγοι που δίνουν σημασία σε αυτό και το βλέπουν αυτό που είναι, αλλά η Αγία Γραφή μάλιστα επεσήμανε αυτή την πτυχή σε μας:

Ματθ. 7,13 (Δυσκόλη βέβαια είναι, μάλιστα δε εις την αρχήν, η εφαρμογήν του χρυσού αυτού κανόνος της αγάπης). Αλλά αγωνισθήτε και προσπαθείτε να μπήτε στον δρόμον της αρετής από την στενήν πύλην. Διότι πλατεία μόνον είναι η θύρα και ευρύχωρος ο δρόμος, που εκτρέπει και οδηγεί τον άνθρωπον εις την απώλειαν και πολλοί είναι εκείνοι, που με μεγάλην ευκολίαν εισέρχονται εις αυτήν

Ματθ. 7,14 Εξ αντιθέτου είναι στενή η θύρα και γεμάτος δυσκολίες και ταλαιπωρίες ο δρόμος, που οδηγεί εις την αιωνίαν ζωήν και απαιτείται αγών κατά της αμαρτίας, δια να τον ακολουθήση κανείς. Δια τούτο και ολίγοι είναι αυτοί, που τον ευρίσκουν και τον ακολουθούν μέχρι τέλους

Το γεγονός εκκίνησης από το οποίο θα προκληθεί η αναστάτωση όλων των εθνών έχει χρονολογηθεί. Πάνω απ ‘όλα, έχουμε λάβει σαφή επιβεβαίωση με τη μορφή προφητείας – και αυτή είναι μια εφαρμογή του ΑΜΩΣ3: 7, που ταιριάζει ακριβώς στα γεγονότα που μας δείχνονται για όσους έχουν αυτιά να ακούν και που παρακολουθούν.

Αμ. 3,7 Πράγματι, δεν θα κάμη τίποτε ο Κυριος και Θεός, εάν προηγουμένως δεν αποκαλύψη την παιδαγωγίαν του αυτήν προς τους δούλους του τους προφήτας.

31 Οκτωβρίου, όλα αρχίζουν και από τις 2 Νοεμβρίου, θα είναι πολύ αργά για να ξεφύγεις, αν είσαι ακόμα στη γη.
Ελπίζω ότι αυτές οι πληροφορίες θα σας ενθαρρύνουν και θα σας ευλογούν!
Παρακαλούμε να το μοιραστείτε τόσο ευρέως και όσο πιο συχνά μπορείτε, καθώς οι πληροφορίες αυτές καταστέλλονται σε μεγάλο βαθμό στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και δεν φτάνουν ούτε ένα μέρος αυτών που θα έπρεπε.
Περισσότερα βίντεο με πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα παρέχονται παρακάτω:

RAPTURE SOON! The Calm Before the Storm is Almost Over!

NEW WORLD ORDER Countdown – The Evil Plan starts October 31st and is Shown In Plain Sight

The Real End Game and the Final Signs to Watch for as it Approaches

The Greatest Secret of all Ages Revealed!! Just in Time?

October 31st – The Biggest Storm This World Has Ever Seen, Approaches. Be Rapture Ready!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *