2021: ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (ΚΑΙ Η ΑΠΥΘΜΕΝΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ) ΠΩΣ ΑΠΕΣΥΡΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Η ΑΓΓΛΙΑ(Βίντεο)

5/5 (3)

Έ ρ χ ε τ α ι το τσιπάκι!! Έτσι θα κάνουμε πληρωμές το 2025 !…..

ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2021: Οἱ στόχοι τοῦ Ἔθνους

Μανώλης Κοττάκης -Αυγ 19, 2019

ΗΡΚΕΣΕ μιά ἀμφιλεγόμενη κατά τήν Ἀριστερά διατύπωση τῆς ἀποστολῆς τῆς ἐπιτροπῆς γιά τό 2021 (περί ἑνιαίας ἐθνικῆς ταυτότητας)…

… καθώς καί ἡ παράλειψη τῶν συντακτῶν τοῦ νομοσχεδίου νά περιληφθεῖ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας σέ αὐτήν γιά νά λυθοῦν τά ζωνάρια. Γιά νά δημιουργηθεῖ μέσα στό καλοκαίρι ἀπό δηλώσεις βουλευτῶν, ἀναλυτῶν, καθηγητῶν, ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων προσάναμμα διχασμοῦ. Ἡ Ἀριστερά δέν τά πάει καλά μέ τίς λέξεις ἔθνος – ταυτότητα καί ἄρχισε τό τροπάριο τοῦ ἐθνολαϊκισμοῦ. 

Πόσο κοντά είμαστε στην εμφύτευση μικροτσίπ σε ανθρώπους; 7 ΗΜΕΡΕΣΣΚΑΪ 4 3 2018via torchbrowser co

ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Οἱ ἐναπομείναντες ἰσχυροί θύλακες τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ μέσα στό σύστημα εἶδαν τήν ἐπιτροπή 2021 ὡς εὐκαιρία ρεβανσισμοῦ ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν δεινή πολιτική ἧττα στήν ὁποία τούς ὑποχρέωσε ὁ Χριστόδουλος μέ τίς ταυτότητες. Καί γι’ αὐτό προωθοῦν μιά ἀνάγνωση τῆς ἱστορίας τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση πού ὑποβαθμίζει τόν ρόλο τῆς Ὀρθοδοξίας στή γένεση τοῦ νέου κράτους.

Ἡ Ἐκκλησία πάλι λόγω τῶν μετριοτάτων προσωπικῶν σχέσεων Μητσοτάκη – Ἱερωνύμου (ὑπαιτιότητι τοῦ δευτέρου) εἶδε μέ καχυποψία καί ἀνασφάλεια τήν ἐξέλιξη τοῦ ἀποκλεισμοῦ ἀπό τήν ἐπιτροπή, καί τώρα θυμᾶται νά βγεῖ στό ἀντάρτικο. Κάνουν ὅλοι λάθος. 

Ἡ ἐπιτροπή γιά τό 2021 δέν συγκροτήθηκε γιά νά φυλακιστοῦμε στήν ἱστορία. Δέν συγκροτήθηκε γιά νά βγοῦν προσωπικά ἤ ἰδεολογικά ἀπωθημένα. Δέν συγκροτήθηκε γιά νά ἐπανακυριαρχήσουν ἤδη κρατοῦσες ἀπόψεις. 

Ἡ ἐπιτροπή συγκροτήθηκε γιά νά ἑνώσει δυνάμεις, ὄχι γιά νά ἐπαναφέρει γνωστούς, σέ σημεῖο πλήξεως, διχασμούς.

Ἄν θέλουμε νά καταλάβουμε ποιά μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἀξία τῆς ἐπιτροπῆς, ἄς ἀναλογιστοῦμε πῶς θά εἶναι αὔριο ἡ εἰκόνα ἑνός ἔθνους πού λειτουργεῖ μέ στόχους. Παραδόξως δανείζομαι τόν τίτλο ἑνός πολιτικοῦ κειμένου πού ἔγραψε ὁ Λεωνίδας Κύρκος τό 1974 μετά τήν μεταπολίτευση: 

Οἱ Στόχοι τοῦ Ἔθνους. Αὐτή πρέπει νά εἶναι ἡ ἀποστολή τῆς ὑπό τήν κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου ἐπιτροπῆς. Τί θέλουμε νά εἶναι ἡ Ἑλλάδα τό 2050 πέραν ἀπό ἀνεξάρτητη χώρα; Οἱ Τοῦρκοι ξέρουν. 

Ὁ Ἐρντογάν ἔχει θέσει ὡς στόχο νά εὑρίσκεται ἡ Τουρκία τό 2030 στίς δέκα πλέον προηγμένες οἰκονομίες τοῦ κόσμου. 

Ἀπό τούς ὀλιγάρχες μέχρι καί τόν τελευταῖο ἐργάτη ὅλοι ξέρουν τόν στόχο καί συσπειρωμένοι ἀπό τό 2002 μέχρι σήμερα, γύρω ἀπό τόν ἴδιο ἡγέτη, μάχονται γι’ αὐτόν. Ἀκόμη καί οἱ κεμαλικοί πού σταδιακά συνέρχονται δέν ἀμφισβητοῦν αὐτήν τήν στρατηγική. 

Στήν Βουλγαρία τοῦ Μπορίσωφ ἐπίσης ἔχει συνταχθεῖ ἡ Βίβλος γιά τήν τοῦ μέλλοντος ἕως τό 2050.

Ὅταν, λοιπόν, κράτη καί λαοί τῆς περιοχῆς ἀκόμη καί οἱ ἰσλαμιστές ἔχουν υἱοθετήσει τήν κουλτούρα τῶν στόχων, τί θά κάνουμε ἐμεῖς ἐδῶ; Θά ἀρχίσουμε νά μαλώνουμε γιά τό ἄν τό κρυφό σχολειό ἦταν μῦθος πού λέει ἡ Ἀριστερά ἤ ἄν κήρυξε ὄντως καί ποιά μέρα ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός τήν Ἐπανάσταση; 

Τό βλέμμα μας πρέπει νά εἶναι στό μέλλον. Σέ ὅλες τίς δυνάμεις τοῦ Ἔθνους πού εἶναι διάσπαρτες ἀνά τήν γῆ. Μέσα σέ αὐτό τό πλαίσιο πρέπει νά λύσουμε τίς διαφορές μας. Ἡ Ἐκκλησία –πού πρέπει νά μετέχει στήν ἐπιτροπή– εἶναι ὁ ἐγγυητής τῆς ἐθνικῆς συνέχειας καί τῆς παράδοσης, εἶναι παράγων κοινωνικῆς συνοχῆς (τό ἀπέδειξε στά μνημόνια), μπορεῖ καί νά καταστεῖ μοχλός οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης μέ τήν φιλελεύθερη ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας της.

 Πως απέσυρε την κάρτα του πολίτη η Αγγλία

Ὅπως τά δίκτυα τῶν ἐμπόρων μας στά Βαλκάνια στήν προεπαναστατική περίοδο ἀναπτύχθηκαν μέσα ἀπό τίς ἐξαρχίες τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἔτσι καί οἱ παραγωγικές δυνάμεις τοῦ τόπου μποροῦν νά συνεργαστοῦν μέ τήν Ἐκκλησία πρός ὄφελος τῆς οἰκονομίας, τῆς κοινωνίας ἀλλά καί τῆς ἴδιας τῆς οἰκονομικῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἀλλιῶς εἶναι ἕνας μόνος του, ἀλλιῶς πολλοί μαζί.

Ἄλλο παράδειγμα ἡ οἰκογένεια. Δέν εἶναι συντηρητικός θεσμός ὅπως τήν κατηγορεῖ ἡ Ἀριστερά. Εἶναι κι αὐτός παράγων συνοχῆς καί μάλιστα ἰσχυρότερος ἀπό κάθε ἄλλη εὐρωπαϊκή χώρα: 

Ἡ καταπολέμηση τῆς ὑπογεννητικότητας δέν εἶναι κρατική ἁρμοδιότης μόνον. Ἀπαιτεῖ ἐθνικό σχέδιο μέ τήν συμμετοχή καί τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας. 

Ὁ προσδιορισμός τῶν Στόχων τοῦ Ἔθνους καί ἡ ἀπόπειρα κινητοποίησης τοῦ λαοῦ σέ σχέδιο πού ὑλοποιεῖ πολυετῆ προσπάθεια (δέν εἶναι τό καλύτερό μας) προϋποθέτει ἐξαντλητικό διάλογο γιά τό μέλλον. Καί γιά τόν δρόμο πού πρέπει νά ἀκολουθήσουμε. Χωρίς δογματισμούς. 

Ὄχι ἐγκλωβισμό στό παρελθόν. Κατά βάθος, αὐτό εἶναι πού φοβᾶται ἡ Ἀριστερά καί πετροβολᾶ τήν ἐπιτροπή πρίν ἀρχίσει νά λειτουργεῖ. Τρέμει στήν ἰδέα, πώς ὁ Ἕλλην σταδιακῶς γοητεύεται ἀπό τήν διακυβέρνηση τοῦ ἀποτελέσματος. Ἀλλά ἐδῶ ἐγωισμοί δέν χωροῦν. 

Εἴμαστε στόν 21ο αἰῶνα! 

Ἐδῶ πρόκειται γιά τήν χώρα.

estianews.gr

Ο ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΔΩ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ  Α Ι Ω Ν Ι Ο  ΠΟΝΟ….

Μια εταιρεία στην Σουηδία που ονομάζεται ‘Biohax International’ έχει τσιπάρει περισσότερα από 4.000 άτομα σε ολόκληρη την χώρα, που μπορούν πλέον να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους για να ανοίξουν πόρτες ασφαλείας, να αντικαταστήσουν πιστωτικές κάρτες και μετρητά, να πληρώσουν εισιτήρια μεταφοράς και να μοιραστούν πληροφορίες έκτακτης ανάγκης με το ιατρικό προσωπικό.

Το μικροτσίπ είναι περίπου στο μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού και η διαδικασία για την τοποθέτησή του σε ένα χέρι κοστίζει περίπου $ 180 -και είναι παρόμοια με τη λήψη ενός εμβολιου.

«Είναι πολύ» Black Mirror «, δήλωσε ο Σουηδός επιστήμονας Ben Libberton στο ‘The Post’.

Ο ιδρυτής της Biohax, Jowan Österlund, δήλωσε στο περιοδικό Fortune ότι τα τσιπ του θεωρούνται τεχνολογία «moonshot» και έχει προκαλέσει θεσμικό ενδιαφέρον τους τελευταίους 6 έως 8 μήνες. Κάποιοι δήλωσαν ακόμη ότι επιθυμούν να υιοθετήσουν την τεχνολογία μικροτσίπ στους ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η τεχνολογία θα κινηθεί στο σώμα», δήλωσε ο Österlund. 

«Είμαι σίγουρος για αυτό.»

Ο Österlund είπε ότι τα μικροσκοπικά μικροτσίπ που εμφυτεύονται στο χέρι επιτρέπουν στους ανθρώπους να ξεκλειδώσουν τις πόρτες ή τις κλειδαριές, να λειτουργήσουν εκτυπωτές γραφείου, να πληρώσουν για κάποιο γεύμα ή να αγοράσουν ένα εισιτήριο τρένων, όλα με το χέρι τους.

Η εταιρεία έχει τοποθετηθεί υπερ μιας κοινωνίας χωρίς μετρητά, που αναμένεται να ευδοκιμήσει στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

Ο Österlund επιμένει ότι η τεχνολογία είναι απολύτως ασφαλής αλλά κάποιοι φοβούνται ότι τα τσιπ θα μπορούσαν να πέσουν θύματα εγκληματιών στον κυβερνοχώρο.

Ο Libberton είπε στο The Post ότι τα πιθανά οφέλη για την υγεία μέσω των εσωτερικών μικροτσίπ θα είναι ακριβείς μετρήσεις υγείας που λαμβάνονται από το σώμα.

«Σκεφτείτε εάν το Apple Watch θα μπορούσε να μετρήσει πράγματα όπως η γλυκόζη του αίματος», είπε.

Ο Libberton ανέφερε ότι αν οι μεγάλες εταιρίες χρειαστούν αυτά τα εξατομικευμένα δεδομένα θα ήταν εξαιρετικά επιθετικές.

«Το πρόβλημα είναι ποιος κατέχει αυτά τα δεδομένα;» ρώτησε. 

«Έχω μια επιστολή από την ασφαλιστική μου εταιρεία λέγοντας ότι τα ασφάλιστρα ανεβαίνουν προτού να ξέρω ότι είμαι άρρωστος; 

Αν χρησιμοποιήσω το τσιπ για να αγοράσω το μεσημεριανό, πάω στο γυμναστήριο και πάω στη δουλειά, κάποιος θα έχει όλες αυτές τις πληροφορίες για μένα «Είναι αυτό αποθηκευμένο και είναι ασφαλές;»

Ο Libberton πρόσθεσε: «Δεν πρόκειται μόνο για το τσιπ, αλλά για την ολοκλήρωση με άλλα συστήματα και την ανταλλαγή δεδομένων».

Υπάρχει μια ομάδα εταιρειών που προχωρούν αυτή τη στιγμή στον ανθρώπινο μικροτσίπ, όπως η Cyberise. 

Είναι η Me στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, η Three Square Market στο Ουισκόνσιν και η Dangerous Things στο Σιάτλ.

Ουσιαστικά, το Biohax είναι μια ματιά για το πώς θέλουν να πληρώνουμε για πράγματα το 2025.

Σχόλιον κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου:

«Τιμῆς ἠγοράσθητε· μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων» (Α’ Κορ. 7:23). Ὁ γλυκύτατος Ἰησοῦς, ὁ Ὁποῖος «ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δὸλος ἐν τῷ στὸματι αὐτοῦ» (Α’ Πέτρου, 2:22) μᾶς «ἐξηγόρασεν» ἀπό τόν μισάνθρωπον καί βρωμερόν Διάβολον μέ τό Τίμιον αἷμά Του! 

Πῶς γίνεται νά περιφρονοῦν μερικοί αὐτήν τήν ἀπεριγράπτου ἀξίας Προσφοράν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί νά θέλουν τήν ὑποδούλωσίν των καί πάλιν εἰς τόν βδελυρόν Διάβολον; Ἰδού τά ἀποτελέσματα τῆς ὑπερηφανείας τοῦ ἀνθρώπου, τῆς φαρμακερῆς αὐτῆς «ὀχιᾶς,» ὅπως ὀρθῶς ἔχει χαρακτηρισθῆ (ἀπό τόν μακαριστόν Φώτην Κόντογλου, ἄν ἐνθυμοῦμαι καλῶς), ἡ ὁποία φωλιάζει στήν ψυχήν τοῦ ἀνθρώπου.

https://scripta—manent.blogspot.com/2019/08/2025.html

Η είσοδος σε έναν εφιαλτικό κόσμο…

(video-2019)

Ο Δημήτριος Χιωτακάκος, Δρ. Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Manchester, μιλάει στην Πεμπτουσία για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες και για την είσοδο σε έναν εφιαλτικό κόσμο μέσα από τη χρήση τους.

 πηγή: ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

https://ellinonea.blogspot.com/2019/08/video-2019.html

http://greeknation.blogspot.com/2019/08/video-2019.html#more

»H ζωή στην Ελλάδα με την κάρτα του πολίτη σε ταινία»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *