Ἰσραήλ καί «βιβλίαριο ἀσυλίας covid-19» εἰδάλλως τέλος στήν ἐλευθερία μετακινήσεων……. (βιντεο)

5/5 (2)

Σέ συνέχεια τῶν ἄρθρων μας:

Ἦλθε τό «Ἐθνικό Μητρῶο Ἐμβολιασμῶν»! Καί ἡ ηλεπικοινωνιακή ἀπάτη τοῦ «κρούσματος»!

Δέν εἶναι ὑποχρεωτικό τό ἐμβόλιο; Τότε γιατί ἔρχεται ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα covid-19;

Δέν εἶναι ὑποχρεωτικό τό ἐμβόλιο; Τότε γιατί προτείνεται ὑποχρεωτικά στίς ἀερομεταφορές καί ζητοῦνται λίστες «ἀρνητῶν» στίς ὑπηρεσίες;

Δέν εἶναι ὑποχρεωτικό τό ἐμβόλιο; Τότε γιατί ἀνακοινώθηκε τό ψηφιακό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ ἀπό τόν Ὑπουργό Τουρισμοῦ;,

παραθέτουμε καί τό παρόν ἄρθρο.

Ἡ μετάφραση πού ἀκολουθεῖ εἶναι τό μεγαλύτερο ἀπόσπασμα τοῦ βίντεο πού παρατίθεται μετά τό κείμενο καί εἶναι τό κομμάτι πού ἐνδιαφέρει.

Μᾶς δείχνει πῶς τό κράτος τῶν Ἑβραίων προωθεῖ τά γενετικά ἐμβόλια καλπάζοντας, καθώς καί τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ!

Τό ἐξοργιστικό εἶναι πώς ὄχι μόνο ὁ ἐμβολιασμός καί τό «τό πράσινο βιβλιάριο» ἐπιβάλλονται πλαγίως ὡς ὑποχρεωτικά, διότι θά στεροῦν ἐλευθερίες (μετακινήσεων σέ πρώτη φάση…) σέ ὅσους δέν ἐμβολιασθοῦν καί δέν τό πάρουν, ἀλλά ἀκόμη καί σέ αὐτούς πού θά κάνουν ὅλες αὐτές τίς νεοταξικές διαδικασίες, διότι θά ταξιδεύουν μέν, ἀλλά θά πρέπει νά τηροῦν ὅλα τά ὑπόλοιπα ἀπαγορευτικά μέτρα κανονικά! 

Ἐν ὀλίγοις… κοροϊδία ἡ ἐπιχείρηση` «ἐλευθερία»…!

Ἀκολουθεῖ μετάφραση τοῦ ἐπίμαχου ἀποσπάσματος:

Tό Ἰσραήλ ἔχει ἐπαινεθεῖ γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐπί τοῦ παρόντος γρηγορώτερης καμπάνιας ἐμβολιασμοῦ covid-19 ἀνά τόν κόσμο.

Σέ λιγότερο ἀπό ἕναν μῆνα ἀπό τότε πού παρέλαβε τήν πρώτη ἀποστολή ἑνέσεων τοῦ ἐμβολίου τῆς Pfizer/BioNTech, ἡ χῶρα τῶν 9 ἑκατομμυρίων ἔχει ἐμβολιάσει τό 20% τοῦ πληθυσμοῦ της καί περισσότερο ἀπό τό 72% τῶν κατοίκων της πού εἶναι ἄνω τῶν 60 ἐτῶν ἔχουν ἤδη λάβει τήν πρώτη δόση ἕνεσης.

Τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας τοῦ Ἰσραήλ σκοπεύει νά ἐμβολιάσει πάνω ἀπό 5,2 ἑκατομμύρια τῶν πολιτῶν της μέχρι τόν Μάρτιο.

Ἐπίσημοι λένε πώς ὁ ἐμβολιασμός θά βοηθήσει τήν χῶρα νά ἐξέλθει βαθμιαῖα ἀπό τό αὐστηρό lockdown καί σύντομα μέ τήν βοήθεια ἑνός καινούργιου ἐγγράφου: ἕνα πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ covid-19 ἤ ἀλλιῶς ὅπως λέγεται «τό πράσινο βιβλιάριο».

Οὐσιαστικά, ἀνακοινώθηκε νωρίτερα αὐτήν τήν βδομάδα ἀπό τόν Ὑπουργό Ὑγείας ἕνα «ἔγγραφο ἀσυλίας».

Τό «πράσινο βιβλιάριο» θά δοθεῖ στούς ἀνθρώπους πού θά ἔχουν λάβει τίς δύο δόσεις τοῦ ἐμβολίου.

«Τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας θά ἐκδόσει τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ, μετά τήν λήψη τῆς δεύτερης δόσης», λέει τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας στήν ἱστοσελίδα του.

Θά τεθεῖ σέ ἰσχύ 7 ἡμέρες ἀργότερα, χωρίς νά ὑπολογίζεται ἡ ἡμέρα χορήγησης τοῦ ἐμβολίου.

Τό βιβλιάριο θά προσφέρει στά ἐμβολιασμένα πρόσωπα σημαντική ἐλευθερία ἀπό τά περιοριστικά μέτρα ἀσφαλείας λόγῳ covid-19.

Oἱ ἄνθρωποι πού θά τό κρατοῦν, δέν θά χρειασθεῖ νά τά ἀκολουθοῦν, παρόλ’ αὐτά θά ἀπαιτεῖται νά φοροῦν μάσκα σέ ἐξωτερικούς χώρους, νά κρατοῦν κοινωνικές ἀποστάσεις, νά μένουν 2 μέτρα μακριά ἀπό ἄλλους καί νά ἀποφεύγουν κοινωνικές συναθροίσεις.

(Σχόλιο Ἱστολόγιο ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: ἐδῶ εἶναι καί ἡ κοροϊδία στούς ἐμβολιασθέντες. Ποιά μέτρα δέν θά χρειασθεῖ νά ἀκολουθοῦν, ἐκτός ἀπό τό νά ταξιδεύουν, ὅταν θά τούς ἀπαιτεῖται κανονικά ἡ τήρηση ὅλων τῶν ὑπόλοιπων μέτρων;…).

«Οἱ ἐμβολιασμένοι ἄνθρωποι πού θά κρατοῦν τό βιβλιάριο θά μποροῦν νά ἐπιλέγουν «χαλαρούς περιορισμούς» σέ προορισμούς σέ ὅλο τόν κόσμο», λέει ἡ ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου.

Πληροφορίες γιά τήν ἀπόδειξη ἐμβολιασμοῦ θά καταχωρεῖται στήν βάση δεδομένων τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί ἀναρρωμένοι ἀσθενεῖς (σ.σ: ἀπό κορωναϊό) πού δέν ἔχουν ἐμβολιασθεῖ δέν θά εἶναι ἐπιλαχόντες γιά τό βιβλιάριο, σύμφωνα μέ τήν ἱστοσελίδα.

Ἀκολουθεῖ βίντεο:

Τό ὅτι τό «πράσινο βιβλιάριο» στό Ἰσραήλ θά εἶναι ὑποχρεωτικό, ἄρα καί οἱ ἐμβολιασμοί μέ τά γενετικά ἐμβόλια, φαίνεται καλύτερα στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ἰσραηλινοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί στό δεύτερο βίντεο πού παρατίθεται, τά ὁποῖα μᾶς ἀποκαλύπτουν πώς ὅποιος δέν θά ἐμβολιάζεται, ἄρα δέν θά ἔχει τό «πράσινο φῶς στίς μετακινήσεις» (βλέπε «πράσινο βιβλιάριο»), δέν ἀφορᾶ μόνο τούς ταξιδιωτικούς προορισμούς, ἀλλά ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ τῶν πολιτῶν στήν καθημερινή ζωή τους!

Ἀπαγορευτικό σέ:

  • ἐστιατόρια,  
  • καφέ,  
  • ἐμπορικά κέντρα,  
  • ξενοδοχεῖα,  
  • γυμναστήρια,  
  • πισίνες,  
  • συνεδριακούς χώρους,
  • μουσεῖα,
  •  πολιτιστικές ἐκδηλώσεις,  
  • ἀθλητικές ἐκδηλώσεις!!! …

Κι ἔχει ὁ Θεός…

Ἡ παραπάνω πληροφορία γνωστοποιεῖται στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ἰσραηλινοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας πού ἀποκαλύπτει τά apps τοῦ «πράσινου βιβλιαρίου ἀσυλίας covid-19».

Μέ ἄλλα λόγια, οἱ μή ἐμβολιασθέντες ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΠΟΥΘΕΝΑ! 

Αὐτό τό πιστοποιητικό ἐμβολίου ζητᾶ 

διακαῶς ὁ ἀφορισμένος Μητσοτάκης ἀπό 

τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἔχοντας ἀναλάβει νά διεκπεραιώσει στήν Ἑλλάδα τήν «ἐπιχείρηση ἐλευθερία»…, ὥστε νά σκλαβώσει ὁλόκληρο τόν λαό στό γενετικό ἐμβόλιο, στίς παρενέργειές του, στά πνευματικά καί βιοηθικά κωλύματα πού ἐγείρει, καθώς καί στόν ἀπόλυτο ἀτομκό καί μαζικό πειθαναγκασμό σέ ὅ,τι ἐπιβάλλουν οἱ σιωνιστικές ἀτζέντες μέσῳ τῶν ἡγετῶν παγκοσμίως!

Τό τραγικό εἶναι πώς ἡ «ἐπιχείρηση ἐλευθερία»… συμπίπτει μέ τόν ἑορτασμό τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους μας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.

Ὁ ἀπόλυτος ἐμπαιγμός καί ἱστορικά!

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Τι ζητά από την ΕΕ ο Μητσοτάκης για τις ελεύθερες μετακινήσεις

Ἀκολουθεῖ δεύτερο βίντεο:

Σύνταξη-μετάφραση-ἀπομαγνητοφώνηση:

Ἱστολόγιο https://kaiomenivatos.blogspot.com/

Τό είδα>>>ΕΔΩ

www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *