Χαμένες Πατρίδες, χαμένοι Ναοί, χαμένα Μοναστήρια ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΟΡΘΙΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΣΑΣ(Βίντεο)

5/5 (4)

«Όταν ακούσετε ότι έφθασαν σε μεγάλη κρίση οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας..»

Άγ. Παΐσιος: Ο εξ ανατολών κίνδυνος για την Θράκη♦Τα ανοιχτά σύνορα♦Η νάρκη των Ελλήνων & η «Ελιά»..

ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΟΛΟΙ ΟΡΘΙΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΣΑΣ ….ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ. Καθηγουμένου της Ι.Μ Δοχειαρίου Αγίου Όρους Γέροντα Γρηγορίου.

Πρόσφυγες καὶ Ἑλλάδα

Ὁ Θεός, ὅταν δημιούργησε τὸν αἰσθητὸ παράδεισο, οὔτε στὴν Εὐρώπη τὸν ἔστησε, οὔτε στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ στὴν Ἀνατολία. Πῶς σήμερα ἀπὸ τὴν πάμπλουτη αὐτὴν χώρα ἔχουμε πρόσφυγες στὴν Ἑλλαδίτσα; Καὶ αὐτὸ φαίνεται μὲ μιὰ ματιὰ ποὺ τοὺς ρίχνεις. Κινητὰ τῆς τελευταίας τεχνολογίας, ἡ χανούμισσα κολὰν παντελόνι, τσεμπέρι καὶ τσιγάρο. Δυστυχῶς στήν ἐποχὴ τοῦ Μωάμεθ δὲν ὑπῆρχε τὸ μακιγιάρισμα, γιὰ νὰ τὸ ἀπαγορεύση, καὶ σήμερα καλοφροντισμένες ἐμφανίζονται στὸν χῶρο μας. Περισσότερο ἀπὸ ἑξακόσια χρόνια οἱ πρόγονοί μας ἀγωνίστηκαν νὰ διώξουν τὸν μουσουλμανισμὸ καὶ νὰ διώξουν τὰ τζαμιά. Καὶ σήμερα πλησιάζει ὁ καιρὸς ποὺ θὰ εἶναι περισσότεροι οἱ μουσουλμάνοι στὴν χώρα μας ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς.

Ἀπὸ αἰῶνες ὁ Θεὸς μοίρασε τὰ ἔθνη καὶ στὸ καθένα ἔδωσε τὸ κομμάτι του. Δὲν πάω στὴν πατρίδα τους νὰ τοὺς πολεμήσω, ἀλλὰ δὲν τοὺς θέλω στὴν χώρα μου. Δὲν εἶναι σωβινισμὸς αὐτό. Οἱ καμπάνες κάνουν ἠχορρύπανση· ὁ χότζας ποὺ σὲ λίγο θὰ φωνάζη στὰ τζαμιὰ τρεῖς φορὲς τὴν ἡμέρα δέν θὰ ἐνοχλῆ; Μισοῦν τὴν πίστη μας, μισοῦν τὸν Σταυρό, τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία. Καὶ δυστυχῶς κινοῦνται ἐπίσκοποι καὶ ἀρχιεπίσκοποι πρὸς τὶς σκηνές τους, βγάζοντας τὸ ἐγκόλπιο καὶ τὸν Σταυρό, γιὰ νὰ μὴν ἐρεθίζουν τὰ τέκνα τοῦ Μωάμεθ! Καὶ σιγά-σιγά, οἱ σκηνὲς γίνονται πελώρια ξενοδοχεῖα καὶ οἰκοδομὲς ποὺ ἁρπάζουν οἱ τράπεζες ἀπὸ τοὺς δύστυχους Ἕλληνες.

Αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν καὶ τοὺς κουβάλησαν ἐδῶ μὲ τὶς δυνάμεις τοῦ σκότους δὲν ρίχνουν μιὰ ματιὰ στὰ συσσίτια καὶ στὰ ἄστεγα καὶ ταλαίπωρα παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος; Καὶ τὸ πιὸ σπουδαῖο ἀπ’ ὅλα, στὰ ἄνεργα παιδιά, ποὺ τὰ πιὸ γερὰ μυαλὰ φεύγουν πρὸς δυσμάς, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν; Εἶπε ὁ Χριστὸς ἀγάπη, ἀλλὰ εἶπε καὶ τὸ κάθε ἔθνος στὰ ὅριά του καὶ νὰ μὴν εἰσέρχεται στὸ ἄλλο ἔθνος. Ἡ μίξη τῶν Ἑλλήνων μὲ τοὺς μουσουλμάνους, ποὺ δὲν ἔχουν ἱερὸ καὶ ὅσιο, ποὺ δὲν ἔχουν καμμιὰ ἠθική, ἀλλὰ ὅλα εἶναι ἀπόλαυση, δὲν θὰ τοῦ ἀλλάξη τὸ ἦθος καὶ τὸ ὕφος καὶ τὴν ταυτότητα αὐτοῦ τοῦ ἁγίου τόπου;

Βρέ, δὲν ἀκοῦτε ποὺ τρίζουν τὰ κόκκαλα τῶν προγόνων μας; Δὲν φτάνουν στὰ αὐτιά σας τὰ βογγητὰ καὶ οἱ καημοὶ τῶν προγόνων μας στὸ παιδομάζωμα; Αὐτὸ εἶναι ἕνας καινούργιος τρόπος παιδομαζώματος, μίξεως καὶ συγχύσεως. Ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰσλὰμ καταστράφηκε ὅλη ἡ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καί ἡ Ρωμιοσύνη ἀφανίστηκε. Δυὸ μεγάλους ἐχθρούς συνάντησε στὸν δρόμο της ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὸν παπισμό καὶ τὸν ἰσλαμισμό. Καὶ αὐτοὶ σήμερα σφιχταγκαλιάζονται γιὰ νὰ κατασβέσουν τὴν λαμπάδα τοῦ κόσμου, ποὺ εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Ἀφῆστε τὶς «φιλανθρωπίες» καὶ ἐλᾶτε στὰ συγκαλά σας. Ἐὰν τοὺς προγόνους μας ἔκαψαν, ἔσφαξαν, τηγάνισαν, ἐμᾶς γιατί θά μᾶς φερθοῦν καλύτερα; Ἐπειδὴ τοὺς δεχθήκαμε στὴν χώρα μας;

Φαινόμενο μεγάλης παράνοιας ὑπάρχει σ’ αὐτὴν τὴν μικρὴ χώρα. Χρόνια τώρα δεχόμαστε ἀπειλὲς ἀπ’ τὸ Ἰσλάμ. Ποῦ θὰ πᾶς; Ποῦ θὰ περπατήσης καὶ δὲν θὰ κλάψης; Οἱ πρόσφυγες ποὺ ἦρθαν ἀπ’ τὴν Μικρὰ Ἀσία καὶ τὸν Πόντο ἦρθαν ξυπόλητοι, γυμνοί, πεινασμένοι, ἀκρωτηριασμένοι. Αὐτοὶ δὲν εἶναι πρόσφυγες, εἶναι κατακτητές, εἶναι οἱ ρώθωνες τοῦ διαβόλου.

«Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνατί ἐγκατέλιπές μας;»

Ξωμάντρι τοῦ διαβόλου κατήντησε ἡ Ἑλλάδα καὶ κάθε ἄθεος καὶ ἀντίχριστος καὶ διεφθαρμένος βρίσκει καταφύγιο στὴν χώρα αὐτὴ τῶν μαρτύρων καὶ τῶν Ἁγίων. Ὑπάρχει λύσσα καταστροφῆς αὐτοῦ τοῦ πανάρχαιου λαοῦ ποὺ λέγεται Ἑλληνισμὸς καί τῆς Ὀρθοδοξίας. Ποιός θὰ ἀπαντήξη τὸ κακό; Οἱ ἄθεοι κρατοῦντες ἢ ὁ πάπας ποὺ ἔχει γίνει -ἀλλοίμονο- τὸ μεγάλο προσκύνημα τῶν ὀρθοδόξων; Δυστυχῶς ὅπως καταντήσαμε καὶ ὄστια θὰ φᾶμε καὶ κοράνι θὰ κρατᾶμε.

Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης

Πηγή : https://apantaortodoxias.blogspot.com/2017/02/blog-post_921.html?m=1

Α. Παΐσιος: «Όταν ακούσετε ότι έφθασαν σε μεγάλη κρίση οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας..»

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι..(Ηλιοβασίλεμα 04/03/20)

ΟΛΟΙ ΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΑΔΕΛΦΙΑ …!!!!

Χαμένες Πατρίδες, χαμένοι Ναοί, χαμένα Μοναστήρια.. ΓΟΧ ΘΝΠ.

Τό παραπάνω ἔγγραφο, ἐκδότης τοῦ ὁποίου φαίνεται πώς εἶναι τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, τό μετονομασθέν σέ τμῆμα διοικητικῶν ὑποθέσεων καί μητρώου, ἐκ τοῦ πρώην ἑτεροδόξων, ἀποφαίνεται σχετικά στό θέμα του, ὡς πρός τήν νομιμότητα τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου.

Προφανῶς ἔγινε ἐρώτημα, γιά κάποιους Ἱερούς Ναούς τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Πατρίου, καί  Θρησκευτικῶν Λειτουργῶν, ἐάν ἡ Πολιτεία ἀναγνωρίζει τά μυστήρια.  
Καί ἡ ἀπάντηση εἶναι ξεκάθαρη, συνέπεια καί τῆς ἐγκυκλίου Υ.Π. & Θ.  ἀρ. πρωτ. 55642/Θ1 ἀπό 9/4/2019 πώς τά Μυστήρια τοῦ Γάμου ἀναγνωρίζονται μόνο τῶν ἐγγεγραμμένων λειτουργῶν στό τμῆμα τῶν αἱρετικῶν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.  
Ὅσων δέν ἔχουν κάνει ἐγγραφή δέν ἀναγνωρίζονται ἀπό τήν Πολιτεία.
Αὐτή εἶναι ἡ προτεσταντική Ἐκκλησία τῶν ΓΟΧ ΘΝΠ, πού καθιέρωσαν οἱ Ταγοί της.
Ἔγιναν αἱρετικά θρησκευτικά νομικά πρόσωπα γιά νά ἔχουν τήν ἀναγνώριση τῆς Πολιτείας στά μυστήρια. 
Ἄχ καημένε Πατήρ Δημήτριε Ραϊκο, δέν κατάλαβες τήν παγίδα καί ἔπεσες μέσα;
Ἄχ καημένε λαέ των ΓΟΧ ΘΝΠ, νά μήν ἀπορεῖτε, 

οὔτε γιά τον κορονοϊο, 

οὔτε γιά γιά τούς λαθροεισβολεῖς. 

Oἱ δύο πληγές πού πλήγουν τήν Ἑλλάδα ταυτόχρονα, εἶναι οἱ πληγές ἀπό τίς αἱρέσεις. 

Ὅσο ἐμεῖς κοιμόμαστε τόσο οἱ πληγές γιγαντώνονται.  
Καί οἱ σημερινοί Ἕλληνες, νομίζουμε πῶς θά διαφυλάξουμε τά σύνορα, στέλνοντας ἐκεῖ στόν Ἕβρο στρατό, ὅμως ἡ ἀληθινή φύλαξη τῶν συνόρων εἶναι ἀπό τό Πανάγιο Πνεῦμα.  

Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες· ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων,  εἰς μάτην ὑμῖν ἐστι τὸ ὀρθρίζειν, ἐγείρεσθαι μετὰ τὸ καθῆσθαι, οἱ ἐσθίοντες ἄρτον ὀδύνης, ὅταν δῷ τοῖς ἀγαπητοῖς αὐτοῦ ὕπνον.

Ἐάν δέν πάρουμε μέ τίς πέτρες τούς Ἐκκλησιαστικούς ὅλων των Οἰκουμενισμῶν, νά ἀποτάξουν τόν Σατανά των αἱρέσεων, δέν ὑπάρχει ἐπιστροφή.  

Εὐχαριστώ τόν Ἐπίσκοπο Φιλάρετο Παλλήνης καί Δυτικής Ευρώπης ROCOR, γιά τήν ἐνημέρωση.

http://scripta—manent.blogspot.com

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *