ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΠ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;(Βίντεο)

5/5 (2)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Η εταιρεία Citywatcher, που εδρεύει στο Cincinnati, προκάλεσε μεγάλη διαμάχη το 2006, όταν ήταν η πρώτη εταιρεία που εγκατέστησε μάρκες για να ελέγξει τους χρόνους άφιξης και την πρόσβαση σε περιορισμένες περιοχές των εργαζομένων.
Ο πρόεδρος της πόλης Citywatcher Sean Darks δήλωσε στα ΜΜΕ ότι η εγκατάσταση του τσιπ ήταν «εντελώς εθελοντική», η οποία, όπως αναμενόταν, αποδείχθηκε τελείως λανθασμένη με την πάροδο του χρόνου.
Η Wikileaks έχει επίσης διαρρεύσει ένα έγγραφο που αναγγέλλει ότι μια εταιρεία στη Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να βάλει κρατούμενους το 2009 για να «τα παρακολουθήσει μέσω Bluetooth».

Central Bank Endgame: The Mark of the Beast. Buy or Sell only at the price of your soul.

Το 2012, το Γυμνάσιο John Jay στο Τέξας ανάγκασε όλους τους σπουδαστές του να φορούν μόνιμα ένα τσιπ γύρω από τους λαιμούς τους, γεγονός που απείλησε την εκτόπιση όσων το αφαιρούν.
Και η υπόσχεση εκπληρώθηκε. Ένας φοιτητής που για θρησκευτικούς λόγους δεν συμφώνησε να τον τοποθετήσει αποκλείστηκε από το σχολείο.
Το τσιπ που θέλησαν να βάλουν στο λύκειο χρησιμοποίησαν τεχνολογία RFID, το οποίο είναι το «σήμα του θηρίου» που περιγράφεται στη Βίβλο για τη φοιτητή και χιλιάδες ανθρώπους που την υποστήριξαν στο Διαδίκτυο.

Real ID becomes a requirement on Oct. 1, 2020

ΔΕΝ ΜΑΣΑΓΕ τά λόγια της ΤΟΤΕ η Εκκλησία….

Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει πάρει απόφαση απο το 1998 για τις »νέες» ηλεκτρονικές ταυτότητες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ THΣ EKKΛΗΣIAΣ THΣ EΛΛΑΔΟΣ (1998)
Προς Τον ευσεβή ορθόδοξον ελληνικόν λαόν. Τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά, Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξ΄αφορμής της…προσφάτου ενάρξεως, από 8ης Δεκεμβρίου 1997, της μερικής εφαρμογής της…. Συνθήκης Σένγκεν, για την Ελλάδα, και εν όψει της επικειμένης ενάρξεως και της συνολικής εφαρμογής της, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους 1998, απευθύνεται προς εσάς, για να σας διαφωτίση και στηρίξη πνευματικώς, εν σχέσει προς τις ανησυχίες και απορίες πολλών, που σχετίζονται με την εφαρμογή της.

Οι ανησυχίες αυτές ξεκινούν αφ΄ενός μέν από την έλλειψη σαφούς και σφαιρικής ενημερώσεως του λαού για την Συνθήκη αυτή, τον σκοπό που υπηρετεί και τα μέσα που χρησιμοποιεί, αφ΄ετέρου δε από την βάσιμη υποψία, ότι δι΄αυτής επιχειρείται η επιβολή ολοκληρωτικού συστήματος ελέγχου επί της ιδιωτικής ζωής, που προσβάλλει το ανθρώπινο πρόσωπο. 

Πέραν αυτών, με την εφαρμογή της Συνθήκης αυτής, έχουν συνδεθή σοβαρότατα πνευματικά ζητήματα, ως το περί του Αντιχρίστου και του χαράγματός του, καθώς και του δυσωνύμου αριθμού 666, που προκαλούν εύλογη ανησυχία και πολλαπλά ερωτήματα του πιστού λαού, ο οποίος αξιώνει από την πνευματική του εκκλησιαστική ηγεσία αυθεντικές τοποθετήσεις και απαντήσεις. -Α-
1. H Ιερά Σύνοδος δεν δύναται να μην επισημάνη την απουσία ευρείας δημοσιότητος και λεπτομερούς ενημερώσεως του λαού, κατά την διαδικασία κυρώσεως υπό της Βουλής της Συνθήκης Σένγκεν.2. Σκοπός της Συνθήκης αυτής, όπως ορίζεται στις διατάξεις της, είναι η εξασφάλιση της διακινήσεως ανθρώπων και αγαθών, μεταξύ των κρατών που συμβάλλονται, μετά το » άνοιγμα των συνόρων » και την κατάργηση των δια-συνοριακών ελέγχων. Η Συνθήκη αυτή κατά ταύτα αποσκοπεί στην μείωση και τον έλεγχο του οργανωμένου εγκλήματος και στην προστασία των νομοταγών πολιτών.3. Παρά τα προσδοκώμενα όμως αγαθά αποτελέσματά της η εφαρμογή της Συνθήκης κρίνεται ότι στηρίζεται σε μεθόδους και μηχανισμούς δυσμενείς για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών. 
Το ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (Σ.Π.Σ.) αποσκοπεί στην συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία και χρησιμοποίηση πληροφοριών και στοιχείων της προσωπικής ζωής των πολιτών, που θεωρούνται ή είναι ύποπτοι για την ασφάλεια. 

Με τις διατάξεις επίσης της Συνθήκης εισάγονται νέα δεδομένα στον χώρο του δικαίου, ως λ.χ. η μέθοδος της » διακριτικής παρακολουθήσεως ατόμων που θεωρούνται ύποπτα να διαπράξουν στο μέλλον αξιόποινες πράξεις», ή καταρτίζονται κατάλογοι «ανεπιθυμήτων προσώπων» που δεν γίνονται δεκτά στις χώρες που εφαρμόζεται η Συνθήκη Σένγκεν, δηλ. της Ευρώπης, ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΥΠΟΝΟΙΕΣ!!!

4. Πέραν των σημείων τούτων, τα οποία έχουν σοβαρές επιπτώσεις επί της ελευθερίας του ανθρωπίνου προσώπου και επί του σεβασμού των δικαιωμάτων του, ειδικότερα για μας τους Ορθοδόξους Έλληνες συντρέχουν και άλλοι λόγοι ανησυχίας από την εφαρμογή της Συνθήκης.  Στην νέα «καθεστηκυία τάξη», που εδραιώνεται, η Ορθοδοξία κινδυνεύει να αποβή μία ελεγχόμενη μεονοψηφία που θα είναι έρμαιο αντορθοδόξων και ανθελληνικών παραγόντων. 


Τα πρώτα δείγματα άλλωστε της εφαρμογής αυτής φανερώνουν τον κίνδυνο της αποκοπής μας από τους ομοδόξους λαούς των Βαλκανίων. 5. Για την μη εφαρμογή άλλωστε της Συνθήκης Σένγκεν έχουν εκφρασθή πολιτικά κόμματα, κοινωνικοί φορείς και προσωπικότητες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη.  Το ίδιο το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο σε μια σειρά Εκθέσεών του από το 1992 μέχρι το 1997 στιγματίζει την » έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατικού ελέγχου στην εφαρμογή της Συνθήκης » και ζητεί την λήψη μέτρων προς αποφυγή παρομοίων περιστατικών.


6.Κατά συνέπεια η Ιερά Σύνοδος επιμένει επί παλαιοτέρας τοποθετήσεως της και διακηρύσσει και υποστηρίζει την ανάγκη διασφαλίσεως της προστασίας της προσωπικότητος, της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του απορρήτου της επικοινωνίας, τα οποία πλήττονται από την Συνθήκη Σένγκεν και ζητεί την άμεση βελτίωση του Ν. 2472/97. -Β- 1.Η Συνθήκη όμως αυτή συνδέεται άμεσα και με την έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και την χρήση σ΄αυτές του αριθμού 666, πού είναι ο αριθμός του ονόματος του Αντιχρίστου, σύμφωνα με το θεόπνευστο κείμενο της Αποκαλύψεως, και όχι ένας τυχαίος αριθμός.

  Η Ιερά Σύνοδος σε προηγούμενη Εγκύκλιό Της (7-4-1997) είχε τονίσει την πνευματική σημασία του αριθμού 666 και ζητούσε «να μη γίνει δεκτός ως κωδικός αριθμός των κρατικών ηλεκτρονικών συστημάτων για την προστασία του ανθρώπου».  Και «για κανένα λόγο να μην εφαρμοσθή σαν κωδικός αριθμός ο αριθμός 666 στο νέο σύστημα ταυτοτήτων της Χώρας μας και το θρήσκευμα να συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στα αναγραφόμενα στοιχεία των νέου τύπου ταυτοτήτων «. Τα πράγματα έδειξαν ότι δεν εισακούσθησαν οι εκκλήσεις αυτές της Εκκλησίας.

2.Εάν επομένως και εφ΄όσον οι νέες ταυτότητες μέλλουν να χρησιμοποιήσουν σαν κωδικό αναγνώσεως τους από ηλεκτρονικά μηχανήματα τον δυσώνυμο και απαράδεκτο αριθμό 666, τότε η Ιερά Σύνοδος θεωρούσα ότι παραβιάζεται η θρησκευτική συνείδηση των ορθοδόξων πιστών, συνιστά στους πιστούς να μη δεχθούν τις νέες ταυτότητες.  Στην περίπτωση αυτή οφείλει η Κυβέρνηση να θεωρήση τους πιστούς αυτούς ως προβάλλοντας λόγους συνειδήσεως και να ρυθμίση με άλλο τρόπο την έναντι της Πολιτείας τακτοποίησή τους.

3.Το ζήτημα εξ΄ άλλου του «χαράγματος», περί του οποίου λέγονται και γράφονται επ΄εσχάτων πολλά και ποικίλα, που έχουν διαταράξει την ψυχική ηρεμία των πιστών και δημιουργήσει ταραχή, αγωνία και σάλο μεταξύ πολλών υπευθύνων και ανευθύνων, δεν είναι προφανώς θέμα ούτε δημοσίων συζητήσεων και αντεγκλήσεων ούτε πολύ περισσότερο ατομικών ή συλλογικών «αυθεντικών» τοποθετήσεων. 

Οι άγιοι Πατέρες μετά δέους άπτονται των ζητημάτων της Αποκαλύψεως και με περισσή προσοχή αποφαίνονται, συνιστώντες σε όλους επαγρύπνηση και νηφαλιότητα προς έγκαιρη, με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, διακρίβωση της ταυτότητος των βιουμένων ιστορικών γεγονότων προς τα προφητικώς περιγραφόμενα στην Αποκάλυψη.  Το «χάραγμα», είτε αυτό θα είναι το όνομα του Αντίχριστου, είτε ο αριθμός του ονόματός αυτού, όταν έλθη ο καιρός να επιβληθή στον άνθρωπο, τότε μόνο συνεπάγεται την άρνηση του Χριστού και την σύνταξη με τον Αντίχριστο, εφ΄όσον συντρέχει εκουσία αποδοχή του από τον άνθρωπο.

Η εκουσία δε αποδοχή του «χαράγματος», που αποτελεί σαφή άρνηση του Χριστού, καθιστά τη Θεία Χάρη ανενεργόν, εφ΄όσον ο ίδιος ο άνθρωπος με την θέλησή του δεν γίνεται συνεργός αυτής της Χάριτος και επιμένει αμετανοήτως στην απάρνηση αυτής. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την έκπτωση των πνευματικών αξιών και τον κίνδυνο αλλοιώσεως του ορθοδόξου φρονήματος. Ιδιαιτέρως ανησυχητικά είναι τα φαινόμενα που παρατηρούνται στο διεθνές πνευματικό και κοινωνικό στερέωμα, όπου η ιδέα της «συγκρητιστικής» παγκοσμιοποιήσεως τείνει να επιβληθή χωρίς καμμία διάκριση μεταξύ Ορθοδοξίας και αιρέσεως, αληθείας και πλάνης, υγιούς και νοσηρού φρονήματος. 

Ο συνδυασμός όλων αυτών, καθώς και η επιμονή για την χρησιμοποίηση του αριθμού 666 μας καλούν σε αφύπνιση, νήψη, πνευματική εγρήγορση και αμετάθετον ελπίδα στη νίκη του Χριστού. Διό και πατρικώς προτρεπόμεθα πάντας με τον αποστολικό λόγο «Μη θροείσθε»(Β’ Θεσσαλ. 2,2). Να στηρίζεσθε στην πίστη και να εμπιστεύεσθε τον Θεόν. Στήκετε και κρατείτε την πίστη, με την Χάρη του Κυρίου. Αυτού η δύναμις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων υμών.

+ Ο Αθηνών Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ, Πρόεδρος + Ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ + Ο Πατρών ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ + Ο Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης ΙΕΡΟΘΕΟΣ + Ο Λευκάδος και Ιθάκης ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ + Ο Καρυστίας και Σκύρου ΣΕΡΑΦΕΙΜ + Ο Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως + Ο Σερρών και Νιγρίτης ΜΑΞΙΜΟΣ + Ο Μηθύμνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ + Ο Ελευθερουπόλεως ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ + Ο Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ + Ο Κίτρους και Κατερίνης ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ + Ο Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο Αρχιγραμματεύς + Ο Διαυλείας Δαμασκηνός
[Πηγή άρθρου: http://1myblog.pblogs.gr/2010/10/h-ekklhsia-ths-ellados-ehei-parei-apofash-apo-1998-gia-tis-nees-.html] & https://freemonks.gr/index.php?page=news_info&lang=1&id=272 & ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΤΕ: https://sites.google.com/site/orthodoxy1054/enkyklios-tes-ieras-synodou-schetika-me-te-syntheke-schengen «Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ»

Θέλεις να ΜΗΝ πάρεις τη ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ; Προετοιμάσου από ΤΩΡΑ ενάντια στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ !!!

More confirmation the Mark of the Beast system is coming full speed

Αυτό το σενάριο, το οποίο διερευνά θρησκευτικά ζητήματα, επαναλαμβάνεται όλο και περισσότερο στον κόσμο, όχι μόνο ανάμεσα σε φυλακισμένους ή μαθητές.
Στην πραγματικότητα, η Κίνα έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να εγκαταστήσει ένα σύστημα τσιπ για να «βαθμολογήσει» τον πληθυσμό της, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.
Τι σενάριο έχουμε για το μέλλον μας; Προφανώς δεν είναι κάτι ενθαρρυντικό. Πολλοί άνθρωποι αναρωτήθηκαν πώς η υποχρεωτική εγκατάσταση των μαρκών θα προχωρήσει στην ανθρωπότητα.
Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας διεθνής νόμος για να μας αναγκάσει να το χρησιμοποιήσουμε για την ασφάλεια και την προστασία; Πού θα ήταν η ατομική ελευθερία;

Heads Up! EU Creating Huge Transatlantic Facial-Recognition Database, Link to US

Το χειρότερο μέρος είναι η παθητικότητα με την οποία η υπηκοότητα ανέλαβε το ζήτημα, μερικές φορές το κάνει να συμβαίνει ως κάτι «κανονικό» και υποθέτοντας ότι η μαζική εγκατάσταση chip δεν θα ήταν δυνατή.
Ομοίως, ότι η μαζική αγορά κινητών τηλεφώνων στις αρχές του αιώνα δεν θα ήταν δυνατή ή ότι η σχεδόν μόνιμη σύνδεση στο διαδίκτυο δεν θα χρειαζόταν πριν από περίπου 15 χρόνια.
Είναι σαφές ότι αυτή η τεχνολογία έχει ενσταλάξει σιωπηρά σε εμάς, έτσι οι όροι θεωρούν ότι είναι φυσιολογικό.
Και είναι πολύ πιθανό ότι η εμφύτευση ενός τσιπ θα είναι υποχρεωτική μέσα σε 10 χρόνια. Θα μπορούσε αυτό να είναι η αρχή του ελέγχου των πολιτών;

La gente en Suecia tiene un chip en sus manos

Γέροντας Γαβριήλ – ‘Οσοι πάρουν την κάρτα του πολίτη δεν θα σωθούν

ΠΩΣ; ‘ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ’ …Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ο Σ;;; (Βίντεο ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ !)

ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ….

RFID Chip Kills you if you disobey

Γέρων Νίκων – Για τη κάρτα πολίτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

2 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *