Τώρα ἔπρεπε νά χτυποῦν ὅλες οἱ καμπάνες, τώρα ἔπρεπε νά γίνονται λιτανεῖες… ~ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου Η Παγκοσμιοποίηση φόρεσε τα »καλά» της.

5/5 (3)

Σωτήριος Τσιόδρας: «Οἱ μετανάστες εἶναι τμῆμα τῆς κοινωνίας μας, ἡ διαφορετικότητα πού ἀντικρίζουμε εἶναι θαυμάσια…»

Η Παγκοσμιοποίηση φόρεσε τα »καλά» της.

»Καλοί και ηθικοί» χριστιανοί θα εργαστούν για να εξαλείψουν τις όποιες διαφορές των εθνών και των λαών είς το όνομα ενός Παγκόσμιου κράτους.

Το ποιός θα είναι τώρα αυτός ο μελλοντικός ηγέτης μίας Παγκόσμιας Κυβέρνησης, και πως θα ελέγξει τον πλανήτη, είναι γραμμένο εδω και 2.000 χρόνια, ο έχων νου ας λογαριάσει…

Σωτήριος Τσιόδρας: «Πιστεύουμε ὅτι οἱ μετανάστες εἶναι τμῆμα τῆς κοινωνίας μας. Χρειάζεται νὰ πᾶνε στὰ σχολεῖα μας καὶ θεωρῶ ὅτι ἡ διαφορετικότητα ποὺ ἀντικρίζουμε εἶναι θαυμάσια…»

“We are believing that they are part of our society and we accept them in our schools and kids to be educated. They need to go to school and this is what they are there for you to know become part of the country and I think diversity we are seeing is amazing….”

Στὸ πλαίσιο συνέντευξης μὲ ἀφορμὴτὸ 27ο συνέδριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας Κλινικῆς Βιολογίας καὶ μεταδοτικῶν ἀσθενειῶν ποὺ ἔλαβε χώρα τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2017, ὁ κ. Σωτήριος Τσιόδρας δήλωσε ὅτι σὲ συνεργασία μὲ… ἑλληνικὲς καὶ διεθνεῖς Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις (τις γνωστές σε όλους μας MKO με το δόλιο ρόλο στο μεταναστευτικό) παρεῖχαν ἰατρικὴ βοήθεια στὶς ἐγκαταστάσεις μεταναστῶν-προσφύγων στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ τὴν ἐνδοχώρα…

Αρκετοί νομίζω είναι πολύ ευκολόπιστοι με συνεργάτες μελών της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ. Γίνεται ποτέ πχ να γίνω συνεργάτης του Μητσοτάκη; ή του Παπανδρέου; ή του Τσίπρα; Ήμαρτον Κύριε… αφού γνωρίζω τι επιτελούν. Την παράδοση της πατρίδος μου είς όλους τούς τομείς στήν νεα τάξη.

Αν δεν το γνωρίζω, πάει να πει υπάρχει κάποιος σκοτισμός του νου, δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιός είναι πρόδρομος του αντιχρίστου και ποιός όχι. Κινδυνεύω τότε να γίνω θερμός υποστηρικτής ενός αντίχριστου συστήματος επι γης…

Έρχονται εδω τα λόγια ενός θαυματουργού Αγίου να αφυπνίσουν και να προβληματίσουν: 

»Όποιος υποστηρίζει ένα αντίχριστο σύστημα συντασσόμενος μαζί του, αυτο-προσδιοριζόμενος πλέον μέσα από αυτό, θεωρείται σφραγισμένος, ασχέτως αν δεν έχει λάβει το τελικό σφράγισμα…»

~ Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης

Γιαυτό καλό είναι απο καιρού εις καιρόν, να ελέγχω τον εαυτό μου με τούς μακαρισμούς του Χριστού, αν υπάρχουν μέσα μου όπως παραδίδει ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος (εδω). 

Και αν επιθυμώ πράγματι να καταλαβαίνω τι συμβαίνει σε έσχατους καιρούς, να επιδιώκω και να προσδοκώ τον φωτισμό μου. 

Χάριτι και ελέω Θεούμόνο να μην ντραπούμε να κρούσουμε την θύρα.

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν. 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. (Ιω. 1,5)

Τώρα ἔπρεπε νά χτυποῦν ὅλες οἱ καμπάνες, τώρα ἔπρεπε νά γίνονται λιτανεῖες… ~ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου

»Τώρα ἔπρεπε νὰ χτυποῦν ὅλες οἱ καμπάνες, τώρα ἔπρεπε νὰ γίνονται λιτανεῖες, τώρα ἔπρεπε οἱ χριστιανοὶ νὰ λαμβάνουν τὸ πανάχραντο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ…»

~ ρχιμ. Αγουστνος Γ. Μύρου

Τώρα, ἰδιαίτερα στὶς κρίσιμες αὐτὲς ἡμέρες, ἔπρεπε νὰ χτυποῦν ὅλες οἱ καμπάνες τὴν ὥρα τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, γιὰ νὰ σημαίνουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀγρυπνεῖ γιὰ τὰ παιδιά της καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο.

Τώρα, ἰδιαίτερα ἔπρεπε νὰ γίνονται λιτανεῖες μὲ ἅγιες εἰκόνες καὶ ἅγια λείψανα, γιὰ νὰ συντονισθοῦν οἱ πρεσβεῖες ὅλων τῶν ἁγίων, γιὰ νὰ φθάσουν τὰ αἰτήματά μας στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Τώρα, ἰδιαίτερα, ἔπρεπε ὅλοι οἱ ἱεροὶ ναοὶ νὰ λειτουργοῦνται, ἔστω μὲ τὸν παπᾶ, τὸν ψάλτη, τὸν νεωκόρο καὶ ὅσους πιστοὺς προβλέπουν οἱ εἰδικοί, γιὰ νὰ ἀνέρχεται εὐχαριστιακὰ ὡς κραυγὴ πόνου ἡ ἱκεσία σωτηρίας ἀπὸ τὸν Θεό.

Τώρα, ἰδιαίτερα ἔπρεπε νὰ εὑρεθῆ τρόπος οἱ ἑτοιμασμένοι χριστιανοὶ νὰ λαμβάνουν τὸ πανάχραντο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ ἀλεξιτήριο παντὸς κακοῦ, τὸ φάρμακο τῆς ἀθανασίας, καὶ ὄχι (ὤ τῆς βλασφημίας) τὸ μέσον μετάδοσης τῶν μικροβίων καὶ τῶν ἰῶν! Τώρα, ἰδιαίτερα εἶναι ἡ ὥρα τῆς Ἐκκλησίας νὰ προσφέρη τὸ πιὸ ἀπαραίτητο, τὸ πιὸ ἀποτελεσματικό, ποὺ ἔχουν ἄναγκη ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, τὴν πανίσχυρη καὶ φιλάνθρωπη θεία βοήθεια…

Aπόσπασμα απο εδω

Γερω-Γερόντιος: Τον δάγκωσε η οχιά αλλά δεν ταράχθηκε, στενοχωριόταν μόνο που την σκότωσε!

(Φωτο μοναχός Γαβριήλ Φιλοθεΐτης)

O Μοναχός Γερόντιος Καψαλιώτης (1908-2001) ήταν πολύ αγωνιστής και νήστευε πολύ. Μερικές μέρες δεν έτρωγε τίποτε. Περνούσε μόνο με αντίδωρο.

Στην εκκλησία είχε μία φανέλα μάλλινη στο πάτωμα, όπου έκανε τις μετάνοιες του. Δεν τις άφηνε μέχρι τα τελευταία που κατέπεσε και δεν μπορούσε να σταθή στα πόδια του.

Κάποτε κρύφτηκε μια οχιά κάτω από την φανέλα του και όπως αυτός έκανε τις μετάνοιες ενοχλήθηκε [η οχιά] και τον τσίμπησε.

Δεν ταράχθηκε καθόλου, ούτε έτρεξε στους γιατρούς.

Πήγε στον παπα-Αρσένιο αλλά έλειπε και γύρισε κελλί του.

Άφησε τον εαυτό του με σπίτι στην πρόνοια της Παναγίας, έβαλε λαδάκι από το καντήλι Της, και δεν έπαθε τίποτε.

Μόνο στεναχωρήθηκε και έλεγε λυπημένος ότι έκανε αμαρτία που σκότωσε την οχιά…

Από το βιβλίο “Από τη ασκητική και αγιορείτικη παράδοση”, Άγιον Όρος 2011.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Που κολλάει και που δεν κολλάει ο κορωνοιός! Νέα φοβερά στοιχεία…

 

 

Αν πάτε σε ΤΡΑΠΕΖΑ δεν κολλάει…

Αν πάτε όμως σε καφετέρια ή ταβέρνα κολλάει…

Αν πάτε σε ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ δεν κολλάει…

Αν πάτε όμως στο πάρκο κολλάει.

Αν πάρετε ΤΑΞΙ δεν κολλάει….

Αν πάτε στη παραλία κολλάει….

Αν πάτε στο ΦΟΥΡΝΟ δεν κολλάει…

Αν πάτε όμως σε κατάστημα παπουτσιών κολλάει….

Αν πάτε στις ΛΑΙΚΕΣ δεν κολλάει…

Αν πάρετε όμως τα βουνά κολλάει….

Αν πάρετε ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ δεν κολλάει…

Αν πάρετε όμως το αυτοκίνητο σας χωρίς έντυπο κολλάει…

Αν πάτε στο αεροδρόμιο κολλάει και δεν κολλάει ανάλογα τη πτήση…

Αν είστε χριστιανοί και πάτε εκκλησία τελικά κολλάει αλλά αν είσαι μουσουλμάνος πας όπου θες …δεν κολλάει!

Αν είσαι μεγάλο δημόσιο πρόσωπο, δε χρειάζεται να φορέσεις μάσκα…

Αν όμως είσαι πωλήτρια σε φούρνο, θα πρέπει να φοράς συνέχεια μάσκα…

Αν είναι σε χοτ σπότ που τηρούνται άθλιες συνθήκες υγιεινής δεν κολλάει…

Αν όμως είσαι σε σχολείο που τηρούνται συνθήκες καθαριότητας κολλάει….

Αν περπατάς στο δρόμο και συναντήσεις άνθρωπο πρέπει να είσαι στα δύο μέτρα…

Αν όμως συναντήσεις αστυνομικό δωσ’ του το έντυπο και την ταυτότητα σου…όσα έντυπα και ταυτότητες κι αν έχουν πιάσει πριν τα χέρια του, δεν κολλάει….

Αν είσαι πλούσιος ή βουλευτής ….τεστ υπάρχουν…

Αν είσαι όπου φτωχός και η μοίρα σου …τεστ δεν υπάρχουν…

Και να θυμάστε πάντα…

Χώρες που έχουν χρηματιστήριο είναι πιο επιρρεπείς στον κορωνοιό από ό,τι οι Χώρες που δεν έχουν….εκεί απλά πεθαίνουν από πείνα….και ποιος νοιάζεται;

Και η επόμενη πολιτική τους καμπάνια θα στηριχτεί στο:

«Εσείς τους σκοτώσατε επειδή κυκλοφορούσατε ελεύθερα…αλλά εμείς καταφέραμε να περιορίσουμε τον αριθμό των θυμάτων…»

«Εμείς όμως που πάντα νοιαζόμασταν για την υγεία σας… (πολύ γέλιο εδώ) …θα σας φέρουμε και το εμβόλιο. Θα το κάνετε όμως όλοι για να γίνουμε του χρόνου ακριβώς όπως η Ιταλία….και να μείνετε λιγότεροι..» (…)

Βοήθειά μας!

https://psigmataorthodoxias3.files.wordpress.com/2020/03/news.jpg?w=748

Πηγή: psigmataorthodoxias3.wordpress.com

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *