ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ: ΤΡΑΜΠ, QANON, ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΙ COVID-19(Βίντεο)

4.82/5 (11)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Η παρουσίαση της ερμηνείας της αποκάλυψης όπως παρουσιάζεται παρακάτω, δεν σημαίνει ότι είναι και η πιο σωστή και ότι ταυτιζόμαστε με αυτήν. Το κεφάλαιο της αποκάλυψης και ιδιαίτερα το σημείο του σφραγίσματος είναι ένα τεράστιο θέμα για το οποίο έχουνε γραφτεί χιλιάδες βιβλία εμείς απλά προσπαθούμε σε αυτές τις πολύ δύσκολες ημέρες να βάλουμε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια κατανόησης.

Ζητάμε συγγνώμη αν σε πολλά βίντεο δεν υπάρχει μετάφραση καθώς για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Είναι ζωτικής σημασίας αυτή τη στιγμή, κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-19 και πέρα, να προσέχουμε. Τα στατιστικά στοιχεία απλά δεν αθροίζονται σε ένα παγκόσμιο κλείδωμα στο οποίο βρισκόμαστε.

Σε αυτό το άρθρο θα σας δείξουμε ακριβώς πώς καταλήξαμε σε συγκεκριμένο συμπέρασμα σχετικά με το απειλητικό σημάδι του θηρίου ζώου και πώς επηρεάζει τα σημερινά παγκόσμια γεγονότα.

Αποποίηση: το σήμα του θηρίου δεν είναι εμφύτευμα chip RFID μόνο
Συνεχίστε να διαβάζετε.

Αποκάλυψη 13 και 14

Αποκ. 13,13 Και κάμνει, το προβατόσχημον αυτό θηρίον (με την δύναμιν του διαβόλου) μεγάλα και τερατώδη σημεία, ώστε και από τον ουρανόν να κατεβαίνη εις την γην εμπρός εις τα μάτια των ανθρώπων φωτιά (κατά μίμησιν του προφήτου Ηλιού).

Αποκ. 13,14 Και παρασύρει εις την πλάνην τους κατοίκους της γης με τα αγυρτικά αυτά θαύματα, δια τα οποία του εδόθη άδεια εκ μέρους του Θεού να τα κάμη, λέγων και προτρέπων τους κατοίκους της γης να κάμουν είδωλον και να θεοποιήσουν το θηρίον, τον Αντίχριστον, το οποίον καίτοι είχε λάβει την πληγήν της μαχαίρας, εν τούτοις έζησε.

Αποκ. 13,15 Και του παρεχωρήθη άδεια να δώση ζωήν στο είδωλον του θηρίου, ώστε να ομιλήση το είδωλον του θηρίου. Ακόμη δε του επετράπη να ενεργήση, ώστε να φονευθούν όσοι δεν θα ήθελαν να προσκυνήσουν το είδωλον του θηρίου.

Αποκ. 13,16 Παρασύρει δε και πείθει όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλουσίους και τους πτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, να προσκυνήσουν το είδωλον και να υποταχθούν στο θηρίον και να τους δώσουν ανεξάλειπτον χαραγμένην σφραγίδα στο δέξι των χέρι και εις τα μέτωπά των, όπως γίνεται με τους δούλους, (δια να διαλαλούν έτσι την ισόβιον υποταγήν των στο θηρίον).

Αποκ. 13,17 Και δια να θλίψη και ταλαιπωρήση τους Χριστιανούς, πειθαναγκάζει, κανείς να μη ημπορή να αγοράση η να πωλήση, εκτός εκείνων που έχουν το χάραγμα και την σφραγίδα του θηρίου, η οποία σφραγίς είναι το όνομα του θηρίου η ο αριθμός, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του.

Αποκ. 13,18 Εδώ είναι η θεία σοφία• εκείνος που έχει φωτισμένον και καθαρόν νουν ας υπολογίση το σύνολον των αριθμών, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του. Διότι είναι αριθμός ονόματος ανθρώπου. Και ο αριθμός αυτός, που βγαίνει, από την άθροισιν των γραμμάτων λαμβανομένων ως αριθμών, κατά το ελληνικόν σύστημα, είναι εξακόσια εξήκοντα εξ η χξστ’. Είναι δε το όνομα του Αντιχρίστου.

Σημειώστε ότι στη Γραφή, το δεξί σας χέρι αντιπροσωπεύει τα έργα και τις πράξεις σας και το μέτωπό σας αντιπροσωπεύει τις σκέψεις και τη θέλησή σας.
Μπορεί να νομίζετε ότι πρόκειται να πούμε ότι ο «αυτός» που αναφέρεται στη Γραφή είναι ένα άτομο που ονομάζεται Αντίχριστος, σωστά;
Δεν είναι. Πηγαίνει πιο βαθιά από αυτό.

Αποκ. 14,9 Και άλλος, τρίτος άγγελος ήλθεν έπειτα από αυτούς, λέγων με φωνήν μεγάλην• “όποιος προσκυνεί το θηρίον, τον αντίχριστον και την εικόνα αυτού και παίρνει την χαραγμένην σφραγίδα του επάνω στο μέτωπόν του η στο χέρι του (και δηλώνει έτσι δουλικήν υποταγήν εις αυτό)

Αποκ. 14,10 και αυτός θα πίη από τον οίνον του θυμού του Θεού, που έχει κερασθή ανόθευτος και δραστικός στο ποτήρι της οργής του και θα βασανισθή με φωτιά και θειάφι (με σωματικάς και ψυχικάς τιμωρίας) εμπρός στους αγίους αγγέλους και εμπρός στο Αρνίον

Αποκ. 14,11 Και ο καπνός από την φωτιά και το θειάφι του ακαταπαύστου βασανισμού των θα ανεβαίνη εις αιώνας αιώνων και δεν θα έχουν καθόλου ανάπαυσιν ημέραν και νύκτα αυτοί που προσκυνούν το θηρίον και την εικόνα του, και όποιος άλλος παίρνει το χάραγμα της σφραγίδος του ονόματος του θηρίου.

Αλλά πώς θα ξέρετε πότε θα παρουσιαστεί το σήμα του θηρίου;
Πώς θα το σταματήσετε να συμβεί σε εσάς και τους αγαπημένους σας;
Συμβαίνει τώρα;
Το σημάδι του θηρίου δεν προέρχεται από ένα άτομο που ονομάζεται Αντίχριστος. Είναι ένα σύστημα.

Η Αποκάλυψη 13 είναι πολύ ξεκάθαρη για το ποιος δίνει το σήμα. Και δεν είναι άνθρωπος που ονομάζεται Αντίχριστος. Είναι επίσης σαφές στην Αποκάλυψη 13 ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές δυνάμεις στην εργασία κατά τη διάρκεια των τελικών χρόνων: το πρώτο θηρίο και το δεύτερο θηρίο.
Το πρώτο θηρίο, που ονομάζεται επίσης θηρίο της θάλασσας, είναι αυτό που συνδέεται με το σύστημα του Αντίχριστου. Αυτό είναι το σύστημα στο οποίο ζούμε εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Είναι το οικείο σύστημα καταπίεσης, φόβου, χρέους και δουλείας.

Αλλά δεν είναι αυτό το θηρίο που δίνει το σήμα.
Το δεύτερο θηρίο, το θηρίο της γης, σύστημα του ψευδοπροφήτη που ονομάζεται επίσης η Συμμαχία, είναι αυτό που δίνει το σήμα. Αυτό το θηρίο είναι ένα σύστημα που αντιπροσωπεύει την ελπίδα, τον πλούτο και την εξουσία στους ανθρώπους.
Αν πάρουμε τα πράγματα πίσω στο στίχο 11 στην Αποκάλυψη 13 (KJV), γίνεται πολύ σαφέστερο ότι ένα δεύτερο θηρίο, όπως ένα «αρνί», αναδύεται στα τέλη του χρόνου:

Αποκ. 13,11 Και είδα άλλο θηρίον να ανεβαίνη από την γην• και είχε δύο κέρατα, που εμοιαζαν σαν κέρατα αρνίου• ωμιλούσε όμως σαν δράκων. (Εσυμβόλιζε τους ψευδοπροφήτας, οι οποίοι σαν αθώα πρόβατα ομιλούν με γλυκύτητα, αλλ’ έχουν την καρδίαν και τα φρονήματα του διαβόλου).

Πώς το πρώτο κτήνος μας έλεγε για το χάραγμα

Η ιδέα ότι το σήμα του θηρίου είναι ένα είδος αμφιλεγόμενης μορφής τεχνολογίας που με κάποιο τρόπο καταγράφει κάθε κίνηση σας καλύτερα από ένα iPhone ή ένα FitBit ή σας επιτρέπει να πληρώνετε χωρίς να χρησιμοποιείτε μετρητά καλύτερα από την Apple Pay ή οποιαδήποτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή έχει κάποιο νέο λογισμικό αναγνώρισης προσώπου (όπως ήδη κάνουν στην Κίνα και σε αρκετές πόλεις των ΗΠΑ) και δίνεται από τον Αντίχριστο, είναι μια μη-βιβλική ιησουϊτική ιδέα που έχει διαδοθεί από ένα μέσο που ελέγχεται από το πρώτο θηρίο.

Αλλά αυτό απλά δεν είναι αλήθεια.

Ένα παράδειγμα του πώς μάθαμε να δεχόμαστε την ιδέα ότι το σήμα του θηρίου προέρχεται από ένα άτομο που ονομάζεται Αντίχριστος μπορεί να βρεθεί στην όγδοη σεζόν της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς American Horror Story

https://www.nme.com/blogs/tv-blogs/american-horror-story-season-8-theme-cast-release-date-everything-know-far-2156650

Σε αυτή τη σειρά, ένας συγκεκριμένος χαρακτήρας απεικονίζεται ως ο Αντίχριστος που αναδύεται στην εξουσία. Σε μια σκηνή, ο χαρακτήρας παραθέτει ακόμη και (λανθασμένα) από την Αποκάλυψη 13: 1 (KJV):

Αποκ. 13,1 Και εστάθηκα εις την αμμουδιά της θαλάσσης και είδα να ανεβαίνη από την θάλασσαν (η οποία συμβολίζει την άβυσον του Αδου και τον τεταραγμένον αμαρτωλόν κόσμον) θηρίον, το οποίον είχε δέκα κέρατα και επτά κεφαλάς και επάνω εις τα κέρατα δέκα διαδήματα, (σύμβολα της κυριαρχίας του επάνω εις τας βασιλείας του κόσμου) και εις τας κεφαλάς αυτού ήσαν γραμμένα ονόματα βλασφημίας. (Ονόματα θεοποιηθέντων αυτοκρατόρων της Ρωμης και άλλων κυριάρχων εις τα βασίλεια της γης).

Στην αμερικανική ταινία τρόμου, αυτός ο παραπλανητικός χαρακτήρας έχει ακόμη ένα ύποπτο 666 σημάδι πίσω από ένα από τα αυτιά του. Αυτό είναι εντελώς ανακριβές και μόνο διαιωνίζει περαιτέρω το ψέμα

Αυτό αντιπροσωπεύει την παραπληροφόρηση που πιστεύουν ευρέως τόσο οι Χριστιανοί όσο και οι μη Χριστιανοί. Ωστόσο, η Αποκάλυψη 13: 1 μας διδάσκει πραγματικά ότι το πρώτο θηρίο είναι το σύστημα αντίχριστου. Το πνεύμα του Belial και των πολλών στρατών του.

Η ιδέα ότι υπάρχει ένας Αντίχριστος είναι η πιο δημοφιλής ιδέα που κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Αλλά αυτό που είναι δημοφιλές δεν ισοδυναμεί με αυτό που είναι αληθινό στα βιβλικά.
Μόνο αυτό που το πρώτο κτήνος θέλει να πιστεύουμε.

Τα δύο θηρία

Τα δύο κτήνη στην Αποκάλυψη είναι συγκροτήματα δύο ξεχωριστών και διακριτών προγραμμάτων του Λουσιφερ. Η σκοτεινή μαγεία περιγράφει αυτές τις ατζέντες ως δεξιά ή αριστερά μονοπάτια. Φως και σκοτάδι. Κακό και κακό.

Παρατηρήστε ότι δεν είπαμε «καλό και κακό».

Σε όσους πιστεύουν ότι ένας μόνο άνθρωπος θα ανέβει στην εξουσία και κάπως θα καταστρέψει έναν ναό, θα ισχυριστεί ότι είναι Θεός και θα λατρεύεται από ολόκληρο τον κόσμο, θέλουμε να σας ρωτήσω κάτι: πώς θα μπορούσε κάποιος να υπερνικήσει το πρώτο θηρίο: το βαθύ κράτος, το κάμπαλ και η ελίτ που έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο σε όλες τις σημερινές μορφές κυβέρνησης, μέσων μαζικής ενημέρωσης και θρησκείας;
Πώς μπορούσε ένας άνθρωπος, ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρός είναι, να ξεπεράσει όλους και να κυβερνήσει τον κόσμο σαν να ήταν Θεός;
Ένα άτομο δεν μπορεί. Χρειάζεται μια στρατιά από κυριαρχίες και εξουσίες για να επιτύχει μια παγκόσμια ατζέντα σε αυτή τη μαζική κλίμακα.

Χρειάζεται μεγάλη εξαπάτηση αριστερά εναντίον δεξιάς.
Για να μας βγάλει από την πορεία της Αλήθειας, η ατζέντα μας έχει πείσει ότι είμαστε το πρόβλημα. Διαχωρίζουμε τους εαυτούς μας με κάθε δυνατό τρόπο και αγωνιζόμαστε μεταξύ μας. Αυτό μας κρατά από την εκμάθηση της αλήθειας του ποιος πραγματικά κυβερνά πάνω μας και ποιος είναι ο τελικός στόχος τους.

Ο επόμενος σκοπός είναι να μας κρατήσουν τυφλοί να παρατηρούμε όταν φτάνει η δεύτερη ημερήσια διάταξη. Η δεύτερη ατζέντα είναι όταν συναντάμε το σημάδι του θηρίου.
Η πρώτη ημερήσια διάταξη, παρόλο που εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθαρή οπτική γωνία, έχει ήδη ξεπεραστεί από τη δεύτερη ημερήσια διάταξη. Αλλά για να κατανοήσουμε πλήρως πώς θα διαδραματίσουν τα γεγονότα, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς η πρώτη ατζέντα κατέληξε σε κυριαρχία πάνω στον λαό όλου του κόσμου.

Το τραπεζικό σύστημα της τράπεζας Federal Reserve
Όλα τα χρήματα στις ΗΠΑ ελέγχονται από μια ιδιωτική κεντρική τράπεζα που ονομάζεται The Federal Reserve.
Όπως αναφέρθηκε ο Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), ο Νονός του καρτέλ τραπεζών Rothschild της Ευρώπης,
«Δώσε μου τον έλεγχο των χρημάτων ενός έθνους και δεν με νοιάζει ποιος κάνει τους νόμους.»
Ο δρόμος προς τον πλήρη έλεγχο των ελίτ του κόσμου δεν ήταν εύκολος. Στην πραγματικότητα, έχει διανύσει το δρόμο για χιλιετίες.

Με την έρευνα της ιστορίας των κεντρικών τραπεζών και του συστήματος Federal Reserve, θα μάθετε ότι είναι μια μεγάλη διαδρομή ήδη για το πρώτο θηρίο να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο επάνω μας μέσα από παραπλανητικές πρακτικές των τραπεζών, το χρέος και ένα σύστημα που μας θέτει για την αποτυχία και τη δουλεία.
Έχουν συνταχθεί ολόκληρα βιβλία σχετικά με αυτό το θέμα.
Ωστόσο, φτάσαμε τώρα στην τελική φάση, περνώντας από τη μετάβαση από το πρώτο θηρίο στο δεύτερο. Στον πλήρη και απόλυτο έλεγχο του δεύτερου θηρίου.
Το δεύτερο θηρίο δεν θα κυβερνάει από τις κεντρικές τράπεζες. Στην πραγματικότητα, το δεύτερο θηρίο θα καταστρέψει αυτές τις οντότητες.

Αναρωτηθείτε, ωστόσο: θα μπορούσε ένας μόνο άνθρωπος που πρόκειται να έρθει, κάπως να το κάνει αυτό μόνος του; Θα μπορούσε κάπως να γίνει χειρότερο ή πιο κακό, από το πρώτο σύστημα-τέρας που μέσω του τραπεζικού τους καρτέλ κυβέρνησε τον κόσμο:
• Το αίμα της εμπορίας ανθρώπων;
• Διακίνησης ναρκωτικών?
• Σατανική τελετουργική κακοποίηση;
• Παγανιστική ειδωλολατρεία;
• Θυσία παιδιών;
• Δουλεία;
• Η στρατηγική απόρριψη της Αλήθειας;

Όλες αυτές οι δραστηριότητες κρύβονταν κάτω από τις μύτες μας για εκατοντάδες χρόνια, ενώ εμείς απομακρύνουμε την καθημερινότητα, προσπαθούμε να επιβιώσουμε.
Το πρώτο κτήνος, ο καβαλιστής, είναι κυριολεκτικά αντιχριστιανικό. Ακολουθούν τους κανόνες και τους νόμους του Βαβυλωνιανού Ταλμούδ, το οποίο είναι το πιο αντίχριστο βιβλίο που υπάρχει. Τους διδάσκει ότι εσείς και οι αγαπημένοι σας δεν είναι τίποτα περισσότερο από τα βοοειδή για την όποια χρήση τους.
Έτσι, θα μπορούσε κάποιος να είναι πιο βλάσφημος στον Θεό από τον σημερινό κόσμο στον οποίο ζούμε ήδη; Είναι ένας άνθρωπος πραγματικά το δεύτερο κτήνος; Ή είναι κάτι πολύ περισσότερο;
Ήρθε η ώρα να ανοίξετε τα μάτια σας στον πραγματικό κόσμο στον οποίο ζούμε.

Η Αρπαγή

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Αντίχριστος είναι ένας άνθρωπος είναι λόγω της δημοφιλούς σειράς βιβλίων Left Behind, γραμμένης από τον Σημειωμένο Ελευθερομασώνο Tim Lahaye.

Αυτή η σειρά βιβλίων διαφήμισε επίσης την ιδέα μιας αρπαγής. Εντούτοις, το δόγμα της αρπαγής σε αυτά τα βιβλία είναι εξαιρετικά παραπλανητικό από στρεβλώσεις του τι πραγματικά λέει η Αγία Γραφή.

Αλλά προς το παρόν, η θεολογία ή οι πεποιθήσεις από τον Tim Lahaye, είναι λίγο πολύ η ίδια με τη λήψη των ειδήσεών από τον Anderson Cooper ή την Rachel Maddow

RFID τσιπ εμφυτεύματα

Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι κάθε φορά που κάποιος αναφέρει ότι παίρνει ένα τσιπ RFID, οι άνθρωποι αρχίζουν να κραυγάζουν, «σημάδι του θηρίου!»
Αλλά η απόρριψη του όρου «σήμα του θηρίου» πάνω από τα εμφυτεύματα τσιπ RFID εξουδετερώνει εντελώς το μαζικό και παγκόσμιο γεγονός που πρόκειται να είναι το αληθινό σημάδι

Το πραγματικό σημάδι θα βασιστεί στην βιβλική αλήθεια και τα πραγματικά ιστορικά γεγονότα που θα οδηγήσουν σε μια παγκόσμια επαναφορά του κβαντικού νομίσματος.

Οι άνθρωποι συνήθως δημιουργούν φανταστικές ιδέες ότι μια μέρα ολόκληρος ο κόσμος θα γυρίσει ανάποδα και όλοι θα ξέρουν αμέσως ότι το τέλος είναι εδώ. Αυτό ακριβώς θέλει ο εχθρός να πιστεύουμε.
Αλλά δεν ζούμε στις ταινίες που μας έδειξε ο εχθρός.
Θυμηθείτε, πριν από 2000 χρόνια, σχεδόν όλοι έχαναν την πρώτη έλευση του Ιεσούα (Ιησού) επειδή αναζητούσαν όλοι έναν Βασιλιά. Κάποιον που θεωρούν άξιο να είναι ο Μεσσίας.
Όπως και εκείνη την εποχή, η αναζήτηση ενός σήματος σήμερα που λέει 666 σε κάποια εντυπωσιακή τεχνολογία RFID δεν έχει ρίζες στην πραγματικότητα, ακόμα κι αν η ιδέα ταιριάζει με αυτό που νομίζουμε ότι θα συμβεί.

Επιπλέον, ένα εμφύτευμα RFID είναι μια τεχνολογία που θα μπορούσε ενδεχομένως να σας επιβληθεί. Το σημάδι του θηρίου θα επιλέγεται ελεύθερα από κάθε άτομο, χωρίς να τους επιβάλλεται.

Οι κανόνες των καβαλιστών

Ο Lucifer και οι στρατοί του υποχρεούνται να εργάζονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Οι κανόνες είναι ένα σύνολο πνευματικών αρχών που πρέπει να ακολουθήσουν για να τους επιτραπεί να υπάρξουν. Εάν δεν ακολουθούν πιστά αυτές τις καλοπροαίρετες πνευματικές αρχές και δυνάμεις, δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους.

Με άλλα λόγια, αν δεν τους δώσουμε την άδειά μας, δεν μπορούν να επιτύχουν αυτό που θέλουν να κάνουν.
Οι κανόνες είναι παγκόσμιοι νόμοι που δεν μπορούν να προληφθούν, να αποφευχθούν ή να επεξεργαστούν.
Οι μαχητικές δυνάμεις ή οι πεσμένοι άγγελοι και τα απογυμνωμένα πνεύματα των Νεφελίμ (ή «δαίμονες») δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς τη συγκατάθεσή μας ή που είναι εκτός της βιβλικής προφητείας.

Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο η προφητεία είναι τόσο υποκειμενική. Εάν υπήρχαν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες που δόθηκαν μέσα στην προφητεία, αντί για παραβολές που πρέπει να ερμηνευτούν στο σωστό χρόνο, οι κακόβουλες δυνάμεις θα κλειδώνονταν στην εκπληκτική προφητεία με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό θα σήμαινε έναν καθοριστικό Θεό.

Αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια.
Σκεφτείτε την προφητεία σαν μοντέλο «τυφώνα σπαγγέτι». Ορισμένα μονοπάτια καταλήγουν να συγχωνεύονται σε ένα, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Στην προφητεία, αυτές οι ευθυγραμμίσεις βασίζονται στις αποφάσεις που κάναμε ως λαοί, οι οποίες μας παρουσιάζονται από τις κυριαρχίες των δυνάμεων του αέρα (σύμφωνα με το θέλημα του άρχοντος που κυριαρχεί επί του αέρος- Εφ. 2,2) και εκτελούνται από τους πονηρούς ανθρώπους που κατέχουν θέσεις υψηλής εξουσίας

Αλλά οι τελικές αποφάσεις παραμένουν μαζί μας

Η ιδέα ενός παγκόσμιου τσιπ RFID που εμφυτεύεται δυναμικά σε κάθε πρόσωπο που δεν ακολουθεί τους ίδιους τους νόμους που η σκοτεινή κλίκα καβαλιστών θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Πείτε, ωστόσο, ότι για κάποιο λόγο αυτό θα συμβεί. Ποιο σύστημα θα τρέξει το RFID ακόμα και το τσιπ; Πώς θα λειτουργούσε διαφορετικά από το τρέχον σας:
• Διεύθυνση IP?
• Κινητό τηλέφωνο?
• Τραπεζικός λογαριασμός?

Πώς ακριβώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η σύνδεση όλων των ανθρώπων σε όλα τα μέρη;
Βλέπετε, το ίδιο το chip είναι περιττό όταν βρίσκεται στο λογικό του συμπέρασμα.
Αντ ‘αυτού, πρέπει να συμβεί κάτι επαναστατικό που δεν έχει ποτέ αποκαλυφθεί ή κατανοηθεί μέχρι την κατάλληλη στιγμή. Κάτι σαν ένα νέο κβαντικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Επομένως:

NESARA, GESARA και Saint Germain
Η NESARA ξεκίνησε με τον Saint Germain. Αυτό είναι το γεγονός που υπήρξε στα έργα σε όλη την ανθρώπινη ιστορία.

Ο Άγιος Ζερμαίν είναι ένας από τους βασικότερους αριθμούς στο σύστημα πεποιθήσεων της Νέας Εποχής, και λέγεται ότι είναι ένας ανυψωμένος κύριος. Αλλά το πνεύμα του είναι αρχαίο. Περνάει πέρα από αυτό που γνωρίζουμε ως άνθρωπος του Saint Germain.
Μια καλύτερη περιγραφή του είναι ο πεσμένος άγγελος γνωστός ως Lucifer, ο οποίος ονομάζεται επίσης Gadreel. Το βιβλίο του Enoch αναφέρει τον Gadreel και τον καλεί ως τον άγγελο που εξαπάτησε την Εύα στον κήπο της Εδέμ.

Είναι τεκμηριωμένο ότι το 1729, ο Άγιος Ζερμέν εργάστηκε για την ίδρυση και τη χρηματοδότηση μιας νέας παγκόσμιας νομισματικής εμπιστοσύνης. Η παγκόσμια εμπιστοσύνη του Saint Germain περιέχει πλέον την πλειοψηφία του πλούτου που θα διανεμηθεί στον κόσμο μόλις πραγματοποιηθεί η νέα οικονομική επαναφορά.
Σήμερα, το πρόγραμμα ευημερίας του κόσμου του Saint Germain είναι γνωστό ως NESARA και GESARA.
Η NESARA είναι ο Νόμος για την Εθνική Οικονομική Ασφάλεια και Μεταρρύθμιση. Εφαρμόζεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ενώ η GESARA, ο νόμος περί παγκόσμιας οικονομικής ασφάλειας και μεταρρύθμισης, ισχύει για τον υπόλοιπο κόσμο.

Για αιώνες, οι ελίτ οικογένειες που «ακολουθούν το φως» (ή η ατζέντα του δεύτερου θηρίου, το θηρίο της γης) συνέβαλαν σε αυτή την παγκόσμια εμπιστοσύνη. Ο Άγιος Ζερμαίν δήλωσε συγκεκριμένα ότι τα χρήματα της εμπιστοσύνης του στον κόσμο θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για ευημερία και ανθρωπιστικούς σκοπούς.
Τώρα, μετά από πάνω από 250 χρόνια συνεισφορών από τους πλούσιους και ελίτ οπαδούς του φωτός, και το ενδιαφέρον αυξάνεται, η παγκόσμια εμπιστοσύνη του Saint Germain είναι πάνω από ένα Quattuordecillion δολάρια. Αυτό είναι ένα με 45 μηδενικά πίσω από αυτό.
Μοιάζει με αυτό:

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν τίποτε άλλο από το ίδιο το Τεκτονικό πείραμα του Saint Germain. Ο λόγος που υπάρχει ένα πρόγραμμα ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα ξεχωριστό παγκόσμιο πρόγραμμα είναι επειδή οι ΗΠΑ καθορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο

Αυτό ήταν το σχέδιο του Saint Germain από την αρχή. Η παγκόσμια εμπιστοσύνη θα ξεκινήσει στις ΗΠΑ με την επωνυμία NESARA και θα είναι η πρώτη χώρα που θα διανείμει τα κεφάλαια ευημερίας.

Θα αναφερθούμε λεπτομερώς στο Saint Germain σε ένα άλλο άρθρο. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να μοιραστείτε.

Εκκενώνοντας τον βάλτο, το ψεύτικο προφητικό σύστημα
Ο Δρ Harvey Francis Barnard, απόφοιτος της Λουιζιάνας στη φιλοσοφία των συστημάτων και ένας σύμβουλος μηχανικής και δάσκαλος, δημιούργησε την πρόταση NESARA στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990.
Έγραψε 1.000 αντίγραφα της πρότασής του, με τίτλο «Αποστράγγιση του βάλτου: Μεταρρύθμιση της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής» (1996), και έστειλε αντίγραφα σε όλα τα μέλη του Κογκρέσου, πιστεύοντας ότι θα περάσει γρήγορα επί της ουσίας.
Ναι, «αποστραγγίζοντας το βάλτο». Ακούγεται οικείο;

Παρόλο που η γενική αφήγηση αναφέρει ότι η πρόταση πέθανε προτού κερδίσει ποτέ έλξη, η αλήθεια είναι στην πραγματικότητα αρκετά διαφορετική.
Λέγεται ότι η NESARA ψηφίστηκε κρυφά από το Κογκρέσο των ΗΠΑ στις 9 Μαρτίου 2000. Ο στρατός ανάγκασε τον Μπιλ Κλίντον να τον υπογράψει σε απειλή δικαίου.
Ναι, ο στρατός. Αυτοί που βρίσκονται πίσω από ολόκληρο το παγκόσμιο κίνημα QAnon και αποτελούν μέρος του δεύτερου συστήματος-τέρας. Πραγματικά αναγκάζουν την Κλίντον, έναν σκοτεινό καμπάλ, ο οποίος είναι μέλος του πρώτου συστήματος τέκνων, να υπογράψει τη ΝΕΣΑΡΑ στο νόμο.

Το GESARA αποτελεί μέρος της συμφωνίας του Παρισιού που υπογράφηκε στο νόμο το 2015. Θυμηθείτε ότι ο Tραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού το 2019. Ο λόγος ήταν απλός: οι ΗΠΑ δεν αποτελούν μέρος της GESARA. Έχουμε NESARA, την έκδοση που είναι ειδική για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κίνηση δεν είχε καμία σχέση με την αλλαγή του κλίματος.

Ως πρόγραμμα, το NESARA μπορεί να προβληθεί από μερικές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η Νέα Εποχή λέει ότι η NESARA είναι:
«Ένα πνευματικά κατευθυνόμενο οικονομικό πρόγραμμα που μπορεί να αποδοθεί στο Saint Germain. Σχεδιάστηκε για να προσφέρει ένα νέο οικονομικό σύστημα για τον κόσμο κατά τη διάρκεια της μετάβασης. «

Η μετάβαση που αναφέρουν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα Λευκά Καπέλα και τον QAnon να εξαλείφουν την κάμπαλ ή την βαθιά κατάσταση και να «αποστραγγίζουν το βάλτο».
Η δύναμη μετατοπίζεται από το σκοτεινό κάβαλισμό, ή το σύστημα του Αντιχρίστου, στη Συμμαχία, ή το σύστημα του ψευδοπροφήτη, από το πρώτο θηρίο στο δεύτερο θηρίο, όπως συζητήσαμε προηγουμένως. Ή, όπως θέλει να πει ο QAnon, «από το σκοτάδι στο φως».
Ωστόσο, αυτό είναι ένα ψεύτικο φως που μεταμφιέζεται ως το πραγματικό. Η υποσχόμενη ανθρωπότητα, ένα λαμπρό μέλλον μετά την κατάληψη του κάβουλα/καμπάλ είναι ένα ψεύτικο μέλλον.

Εισαγωγή στη νέα εποχή

Η Νέα Εποχή λέει ότι αυτή η σημερινή εποχή της μετάβασης είναι από την Εποχή του Ιχθύος έως την Εποχή του Υδροχόου. Ο Άγιος Ζερμαίν λέει ότι είναι ο δάσκαλος της Εποχής των Υδροχόων. Δυστυχώς, ποτέ δεν θα πάρει τη δική του χιλιετή κατοχή μετά από αυτήν την οικονομική επαναφορά.
Γιατί;
Επειδή είναι ο Lucifer και αυτό είναι το σήμα, κυριολεκτικά η τελευταία προφητεία πριν την επιστροφή του Ιησού.

Η παγκόσμια εμπιστοσύνη έπρεπε να διανεμηθεί στον κόσμο στην αρχή αυτού που ο Άγιος Ζερμαίν χαρακτήρισε τη Δεύτερη Χιλιετία του Χριστιανισμού ή το έτος 2000. Ωστόσο, καθώς το Y2K άρχισε να πλησιάζει, έγινε φανερό ότι το σκοτεινός κάβαλισμός που κυβερνούσε τον κόσμο δεν ήταν για να το αφήσουμε αυτό να συμβεί ακόμα. Επιπλέον, πολλές Βιβλικές προφητείες δεν είχαν ακόμη εκπληρωθεί.
Στη συνέχεια, η NESARA αναμένεται να ανακοινωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στις 10 π.μ. EST. Θυμάσαι τι συνέβη τότε;

Η σκοτεινή κλίκα καβαλισμού ανατίναξε το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου για να αποφευχθεί αυτό. Ο χρυσός που υποστήριζε το νέο νόμισμα της οικονομίας της Συμμαχίας αποθηκεύτηκε μέσα στους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και κτυπήθηκε προσωρινά από τους καμπαλιστές.

Θα μπορούσε τώρα ο χρυσός να αποθηκευτεί στην Παγκόσμια Τράπεζα Σπόρων στο Σβάλμπαρντ. Δεν γνωρίζουμε σίγουρα. αλλά η Παγκόσμια τράπεζα σπόρων φυλάσσεται κάτω υπό κλείδωμα, κλειδί και όπλα, όπως σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου.

Η 11η Σεπτεμβρίου ήταν ένα τέλειο παράδειγμα του πώς το χέρι της βιβλικής προφητείας απλά δεν μπορεί να εξαναγκαστεί. Ενώ βρισκόμασταν τελικά το 2001, η επταετής Θλίψη δεν είχε αρχίσει ακόμα. Άλλες προφητείες χρειάστηκαν να εκπληρωθούν.

Ως συλλογική, η ανθρωπότητα έπρεπε ακόμα να συμφωνήσει σε ορισμένες πνευματικές δοκιμασίες που μας δόθηκαν από τις ηγεμονίες. Το μοντέλο «τυφώνα σπαγγέτι» των πιθανών αποτελεσμάτων εξακολουθούσε να έχει υπερβολική αβεβαιότητα ως προς τι η ανθρωπότητα θα συμφωνούσε πνευματικά και θα συναινούσε.
Σήμερα, όμως, βλέπουμε έναν αριθμό ρεκόρ ανθρώπων που διακηρύσσουν πνευματικότητα, απορρίπτοντας τον Ιησού ως σωτήρα.

Β Τιμ. 3,5 άνθρωποι που θα έχουν το εξωτερικόν σχήμα και την εμφάνισιν της ευσεβείας, θα έχουν όμως αρνηθή την δύναμίν της. Φεύγε μακρυά από αυτούς,

Από το σκοτάδι στο φως

Η φατρία πίσω από τη NESARA και την GESARA θεωρούν ότι εργάζονται για το φως. Το σύστημα που είναι σε αντίθεση με τον καβαλισμό. Αλλά θυμηθείτε πώς δεν είναι «κακό εναντίον καλού» αλλά «κακό εναντίον κακού»; Ακριβώς επειδή ο ψευδοπροφήτης καταλαμβάνει το σύστημα του Αντιχρίστου, δεν κάνει τον ψευδοπροφήτη καλό, αν και σίγουρα θα ακούγεται σαν αυτό όταν μας παρουσιάζεται.

Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται τώρα απευθείας με τον Ντόναλντ Τραμπ για να επιφέρουν το νέο παγκόσμιο κβαντικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που εργάζονται για να νικήσουν τον ιππόδρομο και να «τερματίσουν το σύστημα Fed (Federal Reserve Banking System)» βρίσκονται στον αμερικανικό στρατό. Δεδομένου ότι το NESARA απέτυχε το 2001, αποφάσισαν ότι δεν είχε νόημα να το αποκαλύψουν στους ανθρώπους μέχρι να αφαιρεθούν πρώτα οι σκοτεινοί καβαλιστές από την εξουσία.

Αυτό ακριβώς κάνουν τώρα ο Τραμπ και QAnon, μαζί με τη βοήθεια άλλων χωρών της Συμμαχίας όπως η Ρωσία και η Κίνα. Υπάρχουν πολλοί άλλοι.
Τα γεγονότα είναι πλέον σύμφωνα με την βιβλική προφητεία.
Πέρα από αυτό, πολλοί στη Νέα Εποχή ισχυρίζονται ότι η σημερινή ενσάρκωση του Saint Germain είναι στην πραγματικότητα ο Ντόναλντ Τραμπ.
Η ώρα είναι σχεδόν εδώ για να απελευθερώσουμε τα κεφάλαια ευημερίας από την παγκόσμια εμπιστοσύνη του Saint Germain. Γιατί; Επειδή αυτοί που ελέγχουν το σημερινό νομισματικό σύστημα των κεντρικών τραπεζών απλώς δεν ελέγχονται πλέον.

Τι θα κάνει η NESARA για τις ΗΠΑ και τον κόσμο
Τώρα πάρτε μια ανάσα. Θυμηθείτε πώς το χρηματικό ποσό της παγκόσμιας εμπιστοσύνης του Saint Germain έφθασε σε αριθμό 1 και 45 μηδενικά;
Τα κεφάλαια της NESARA θα χρησιμοποιηθούν πρώτα για να εξαγοράσουν όλες τις εταιρίες πετρελαίου, τις τράπεζες, τα φαρμακευτικά καρτέλ και τα μηδενικά τους ποσά.
Μόλις καταβληθούν όλα αυτά τα κεφάλαια, τα υπόλοιπα κεφάλαια θα διανεμηθούν στους ανθρώπους.
Εδώ είναι όσα σχεδιάζουν να κάνουν με αυτό για κάθε πολίτη που υπογράφει προσωπική σύμβαση με τη νέα Συμμαχία:

• Συγχωρήστε όλα τα χρέη υποθηκών, τραπεζικών δανείων και πιστωτικών καρτών λόγω της παράνομης τραπεζικής και κυβερνητικής δραστηριότητας του ιππικού
• Εξαλείψτε το σύστημα της Federal Reserve
• Κατάργηση των φόρων εισοδήματος
• Κατάργηση του IRS(Internal Revenue Service)
• Δημιουργήστε κατ ‘αποκοπήν μη βασικά «νέα στοιχεία» μόνο τα έσοδα από φόρους επί των πωλήσεων για τη χρηματοδότηση της νέας κυβέρνησης
• Να αυξήσουν δραστικά τα οφέλη για τους ηλικιωμένους
• Να επιστρέψετε το πραγματικό συνταγματικό δίκαιο σε όλους τους πολίτες και τα δικαστήρια
• Δημιουργία νέων προεδρικών εκλογών και εκλογών του Κογκρέσου εντός 120 ημερών από την ανακοίνωση της NESARA
• Δημιουργήστε νέο αμερικανικό νόμισμα, το «νόμισμα ουράνιου τόξου» – το ένα με χρυσό, ασήμι, πλατίνα και άλλα πολύτιμα μέταλλα
• Τερματισμός της πτώχευσης των Ηνωμένων Πολιτειών που ξεκίνησε από τον Franklin D. Roosevelt το 1933
• Σταματήστε όλες τις ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος
• Να παρακολουθεί στενά την εγκυρότητα των εκλογών
• Καθιέρωση παγκόσμιας ειρήνης – τα αμερικανικά στρατεύματα θα μεταφερθούν από όλο τον κόσμο καθώς η ειρήνη διακηρύσσεται. Σε ευθυγράμμιση με το Σύνταγμα, δεν θα υπάρχουν σταθεροί στρατοί, και αυτό θα παρακολουθείται μόνιμα
• Απελευθέρωση τεράστιων χρημάτων για ανθρωπιστικούς σκοπούς
• Ενεργοποίηση της απελευθέρωσης χιλιάδων καταπιεσμένων τεχνολογιών οι οποίες επί του παρόντος παρακρατούνται από το κοινό με το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας – περιλαμβάνει δωρεάν συσκευές για την ενέργεια, συσκευές αντιβαρύτητας και μηχανές ηχητικής επούλωσης (αρχικά θα κυκλοφορήσουν 6.000 τεχνολογίες, 60.000 τεχνολογίες)
• Ξεκινήστε την πρώτη φάση της παγκόσμιας διανομής ευημερίας τεράστιου πλούτου που έχει συσσωρευτεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια

Η NESARA και η GESARA θα δημιουργήσουν ένα εντελώς νέο σύστημα παγκόσμιου νομίσματος, το οποίο θα είναι πλήρως διαφανές, υποστηριζόμενο από χρυσό, μη κυβερνητικό από τραπεζίτες, και θα τρέχει στο blockchain, ένα λογιστικό βιβλίο χωρίς βιβλία για κάθε συναλλαγή που έγινε ποτέ. Αυτό προσφέρει πλήρη διαφάνεια και ιδιωτικότητα, και είναι 100% ανιχνεύσιμη.
Και θυμηθείτε, το blockchain δεν είναι μόνο για χρήματα. Βοηθά επίσης στην εξάλειψη της απάτης των ψηφοφόρων και όλων των παράνομων δραστηριοτήτων σκοτεινού ιστού, και πολλά άλλα

Παρόλο που οι ΗΠΑ ήταν στο χρυσό πρότυπο πριν ο Richard Nixon τις βγάλει από το 1971, αυτή τη φορά θα είναι πολύ διαφορετική. Ο Νίξον πήρε τις ΗΠΑ από το χρυσό πρότυπο προκειμένου να δημιουργήσει χρέος και να καταστήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα πιο ισχυρή.
Ωστόσο, ο νέος χρυσός δεν προέρχεται από το κεντρικό τραπεζικό σύστημα της Fed ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αντίθετα, θα προέρχεται από την παγκόσμια εμπιστοσύνη του Saint Germain.
Αυτό είναι απολύτως πρωτοφανές σε ολόκληρη την παγκόσμια ιστορία.

Ο αιώνιος όρκος
Πριν εμείς ο λαός αποδεχτούμε αυτά τα κεφάλαια, κάθε άτομο θα πρέπει να δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Ή, να κάνει κάποιο είδος «όρκο στην ανθρωπότητα».
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχει ήδη ένα σχέδιο γι ‘αυτό. Διατυπώνεται ως εξής:
«Σε αυτόν τον αιώνιο όρκο, δεσμεύομαι ελεύθερα:

• Αφιερώστε το μυαλό μου για την ανακάλυψη της γνώσης
• Αφιερώστε την ψυχή μου στην αναζήτηση διαφώτισης
• Αφιερώστε τις προσπάθειές μου για τη διαδικασία της αφθονίας
• Αφιερώστε την ύπαρξή μου να φέρει όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα μέρη, σε ενοποίηση
• Και να αφιερώσω τη ζωή και τις μέρες μου σε αυτόν τον πλανήτη στην προστασία και την αφθονία του ανθρώπινου είδους
Την ημέρα αυτή __

Ορκιζόμενος τον αιώνιο όρκο δεν ακούγεται τόσο άσχημο, σωστά; Ειδικά για το «καλό» της ανθρωπότητας;

Ιακ. 5,12 Προ πάντων δε, αδελφοί μου, μη καταφεύγετε στους όρκους. Μη ορκίζεσθε ούτε στον ουρανόν ούτε εις την γην ούτε κανένα άλλον όρκον. Να λέγετε πάντοτε την αλήθειαν και το “ναι”, που θα πήτε, να είναι αληθινόν και πραγματικόν “ναι” και το “όχι”, να είναι πράγματι “όχι”, δια να μη περιπέσετε εις την κρίσιν και καταδίκην εκ μέρους του Θεού.
Ματθ. 5,34 Εγώ όμως σας λέγω, να μην ορκισθήτε καθόλου, ούτε στον ουρανόν, διότι είναι θρόνος του παντοκράτορος Θεού,
Ματθ. 5,35 ούτε εις την γην, διότι είναι σαν άλλο υποπόδιον εις τα πόδια αυτού, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλις του μεγάλου βασιλέως Θεού, εφ’ όσον εκεί είναι κτισμένος ο ναός του•

Οι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκείνοι που κινδυνεύουν περισσότερο να υπογράψουν αυτόν τον όρκο και να αποδεχθούν αυτά τα χρήματα, που είναι το σήμα του θηρίου. Εκείνοι στις ΗΠΑ θα είναι οι πρώτοι και πιθανότατα δεν θα συνειδητοποιήσουν ότι μέσα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες, αφού δεχτούν, ολόκληρος ο κόσμος θα βρίσκεται στο ίδιο ακριβώς σύστημα.
Όλες οι τράπεζες σε όλο τον κόσμο θα αναγκαστούν να ανακοινώσουν το νέο κβαντικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, GESARA, μετά από λίγες μόνο ημέρες από την επίσημη ανακοίνωση της NESARA.

Το Ιωβηλαίο και εξαπατώντας τους εκλεκτούς:
Αυτή η όλη ιδέα βασίζεται στα εβραϊκά και ονομάζεται το Jubilee, όπου ακυρώνεται όλο το χρέος.
Αλλά γιατί νομίζετε ότι τα πάντα που συνδέονται με αυτή την παγκόσμια οικονομική επαναφορά, το σήμα του θηρίου, βασίζονται σε βιβλικούς όρους; Για παράδειγμ

Ματθ. 6,12 Και συγχώρησε τα βαρύτατα χρέη μας, δηλαδή τας αναριθμήτους αμαρτίας μας, όπως και ημείς συγχωρούμεν εκείνους, οι οποίοι είναι οφειλέται απέναντί μας εξ αιτίας των αδικημάτων που μας έκαμαν.

Είναι σχεδόν σαν να προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολύ εκλεκτούς. που ασφαλώς είναι.
Στις ΗΠΑ, θα υπάρξει μια περίοδος χάριτος όπου οι τρέχουσες σημειώσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θα συνεχίσουν να γίνονται αποδεκτές και στη συνέχεια θα αφαιρεθούν από την κυκλοφορία. Αλλά μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, θα γίνει αποδεκτό μόνο το νέο νόμισμα.
Με άλλα λόγια, δεν θα μπορείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε χωρίς αυτό, όπως και στην Αποκάλυψη

Αποκ. 13,17 Και δια να θλίψη και ταλαιπωρήση τους Χριστιανούς, πειθαναγκάζει, κανείς να μη ημπορή να αγοράση η να πωλήση, εκτός εκείνων που έχουν το χάραγμα και την σφραγίδα του θηρίου, η οποία σφραγίς είναι το όνομα του θηρίου η ο αριθμός, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του

Ο λόγος για τον οποίο τα χρήματα με χρυσό είναι τόσο σημαντικά για τη Συμμαχία είναι λόγω του βιβλικού βασιλιά Σολομών, ο οποίος ήταν ένας από τις προηγούμενες ενσαρκώσεις του Αγίου Γερμανού σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του λουσιφεριανισμού της Νέας Εποχής.
Ο βασιλιάς Σολομών ήταν ένας από τους κορυφαίους αλχημιστές του κόσμου, αποκρυφιστές, και δεν καθοδηγήθηκε από κανέναν άλλον παρά τον ίδιο τον Lucifer. Ήταν επίσης ο πλουσιότερος άνθρωπος που έζησε ποτέ.
Βιβλικά, ο βασιλιάς Σολομών και η πνευματική του προέλευση της Νέας Εποχής είναι το 666.

Αποκ. 13,18 Εδώ είναι η θεία σοφία• εκείνος που έχει φωτισμένον και καθαρόν νουν ας υπολογίση το σύνολον των αριθμών, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του. Διότι είναι αριθμός ονόματος ανθρώπου. Και ο αριθμός αυτός, που βγαίνει, από την άθροισιν των γραμμάτων λαμβανομένων ως αριθμών, κατά το ελληνικόν σύστημα, είναι εξακόσια εξήκοντα εξ η χξστ’. Είναι δε το όνομα του Αντιχρίστου.

Γ Βασ. 10,14 Ο δε χρυσός, ο οποίος κάθε έτος εισήρχετο στο ταμείον του Σολομώντος ήτο εξακόσια εξήκοντα εξ τάλαντα χρυσού.

Ο Θεός μας έδωσε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αποκρυπτογραφήσουμε τη Βίβλο, όλες μέσα στις σελίδες της. Με άλλα λόγια, η Αγία Γραφή παραπέμπει να δείξει την απόλυτη Αλήθεια.
Με μια μικρή μελέτη και έρευνα, οι παραλληλίες και οι προειδοποιήσεις για τον Σολομώντα και η πνευματική γενεά που οδηγούν στον Άγιο Ζερμαίν, το Ντόναλντ Τράμπ και το 666 μπορούν να βρεθούν σε άλλα μέρη της Βίβλου, όπως

Β Παραλ. 9,13 Το βάρος του χρυσίου, το οποίον εφέρετο κάθε έτος στον Σολομώντα, ήτο εξακόσια εξήντα εξ τάλαντα,

Ο Θεός δεν επαναλαμβάνεται χωρίς λόγο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την σαφή προειδοποίησή Του.

Η επιστροφή του Χριστού
Εάν πιστεύετε ότι αυτό είναι το σήμα του θηρίου, τότε πρέπει επίσης να πιστέψετε ότι ο Ιησούς επιστρέφει οποτεδήποτε στη συνέχεια. Βρισκόμαστε στο τέλος της Θλίψης, παρακολουθώντας την εκπλήρωση της τελευταίας προφητείας.
Ενώ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ακριβώς πότε θα επιστρέψει ο Ιησούς, φαίνεται πιθανό ότι θα επιστρέψει πριν τελειώσει η περίοδος χάριτος μεταξύ των νομισμάτων.
Θυμηθείτε, ο Ιησούς είπε ότι κανείς δεν ξέρει την ημέρα ή την ώρα της επιστροφής Του. Δεν είπε ότι θα είμαστε τυφλοί στο γενικό χρονοδιάγραμμα της επιστροφής.

Μην εξαγοράζεστε από το φόβο. Μην ξεγελιέστε από την πίεση των ομότιμων σας. Μην πείθεστε από την διαφημιστική εκστρατεία. Θα υπάρξει δημόσια περιφρόνηση και πιθανές οικονομικές δυσκολίες όταν αποφασίσετε να αρνηθείτε το σήμα του θηρίου. Θα υπάρξει μια συντριπτική νοοτροπία ομαδικής αποδοχής που θα τροφοδοτηθεί από την αγάπη των υλικών πραγμάτων.

Μπορούμε εύκολα να συγχέουμε να σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Θα παρουσιαστεί ως κάτι που θέλετε ή πρέπει να έχετε, θα είστε «ανόητοι» να μην το δεχτείτε.

Σοβαρά, ποιος δεν θα ήθελε να είναι απαλλαγμένος από κάθε γήινο χρέος και να είναι ένας «βρώμικος» πλούσιος, που ζει σε μια ουτοπία; Αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε προετοιμαστεί να θέλουμε να λειτουργήσουμε σε αυτόν τον κόσμο.

Ματθ. 6,24 Κανείς δεν ημπορεί να υπηρετή συγχρόνως δύο κυρίους• διότι η θα μισήση τον ένα και θα αγαπήση τον άλλον η θα προσκολληθή στον ένα και θα καταφρονήση τον άλλο. Και σεις δεν είναι δυνατόν να υπηρετήτε τον Θεόν και τον πλούτον• η θα αγαπήσετε τον Θεόν και θα περιφρονήσετε τους επιγείους θησαυρούς η θα υποδουλωθήτε εις αυτούς και θα καταφρονήσετε τον Θεόν.

«Δεν μπορείτε να υπηρετήσετε και τον Θεό όσο και τα χρήματα».
Έχετε πάντα κατά νου, κανένα από τα «πράγματα» εδώ στη γη δεν έχει καμία αιώνια αξία.

Ματθ. 6,19 Μη συσσωρεύετε δια τον εαυτόν σας θησαυρούς έδω εις την γην, όπου ο σκόρος και η αποσύνθεσις καταστρέφουν και αφανίζουν, και όπου οι κλέπται διατρυπούν τοίχους και χρηματοκιβώτια και κλέπτουν.

Ματθ. 6,20 Να θησαυρίζετε όμως δια τον εαυτόν σας και να αποταμιεύετε θησαυρούς στον ουρανόν, όπου ούτε ο σκόρος ούτε η σαπίλα αφανίζουν, και όπου οι κλέπται δεν τρυπούν τοίχους και δεν κλέπτουν

Ματθ. 6,21 Διότι, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδία σας (Εις τον ουρανόν ο θησαυρός σας, στον ουρανόν και η καρδία σας).

Η τελική δοκιμή, η τελική αντίστροφη μέτρηση
Σε ποιον εμπιστεύεστε; Εμπιστεύεστε τον φόβο που ο κόσμος σπρώχνει στην ψυχή σας τώρα; Θα εμπιστευτείτε την λύση της NESARA όταν παρουσιάζεται για να λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου;

Μαρκ. 10,24 Οι δε μαθηταί έμειναν θαμπωμένοι από έκπληξιν και φόβον δια τα λόγια του αυτά. Ο Ιησούς όμως επήρε πάλιν τον λόγον και τους είπε• “παιδιά μου, πόσον δύσκολον είναι να εισέλθουν εις την βασιλείαν του Θεού αυτοί, που έχουν στηρίξει την πεποίθησίν των και τας ελπίδας των δια μίαν ευτυχισμένην ζωήν εις τα χρήματα!

Ο Θεός δεν είναι ο θεός αυτού του υλικού κόσμου. Το σημάδι του θηρίου είναι αυτό που θα σας χωρίσει αιώνια από το Θεό, επειδή ο Θεός δεν σας υπόσχεται γήινα πλούτη και υλικό πλούτο. Στην πραγματικότητα, βρίσκεται σε άμεση αντίθεση με αυτό.
Είναι η καρδιά σου που δείχνει στον Θεό όπου είναι η υπακοή σου.
Εσείς εστιάζεστε σε Αυτόν ή είστε ερωτευμένοι με τα πράγματα αυτού του κόσμου; Όταν είστε αναγκασμένοι να λάβετε την απόφαση να λάβετε το σημάδι του θηρίου που θα σφραγίσει την αιώνια μοίρα σας, ποια απόφαση θα πάρετε;

Ο Ιησούς αντιμετώπισε την ίδια απόφαση. Τώρα είναι η σειρά σου
Όταν αποφασίζετε, θυμηθείτε ότι ο Ιησούς αντιμετώπισε τον ίδιο πειρασμό από τον Lucifer όταν περπάτησε στη γη. Ο Λουσιφέρ Του πρόσφερε όλα τα βασίλεια του κόσμου αν του έδινε τον όρκο.
Ματθ. 4,9 Και του λέγει• “όλα αυτά είναι ιδικά μου και θα σου τα δώσω, εάν με αναγνωρίσης ως κύριόν σου και πέσης κατά γης και με προσκυνήσης”.

Αλλά στον επόμενο στίχο, ο Ιησούς απάντησε:

Ματθ. 4,10 Τοτε λέγει με αγανάκτησιν ο Ιησούς• “φύγε αμέσως από εμπρός μου, σατανά. Διότι έχει γραφή• Κυριον τον Θεόν σου θα προσκυνήσης και αυτόν μόνον θα λατρεύσης”.

Θα παρουσιαστούμε όλοι με την ίδια ακριβώς πρόταση. Μπορεί να έρθει κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-19, ή μπορεί να έρθει λίγο αργότερα. Μόνο ο χρόνος θα δείξει.
Αλλά όταν συμβαίνει, θα απαντήσετε όπως κάνει ο συνάνθρωπος σας; Ή θα απαντήσετε όπως έκανε ο Ιησούς;

Β Τιμ. 1,7 Διότι δεν μας έδωκεν ο Θεός πνεύμα δειλίας, ώστε να φοβούμεθα δυσκολίας και απειλάς και διωγμούς, αλλά μας έδωκε πνεύμα δυνάμεως, δια να νικώμεν, και αγάπης και σωφρονισμού, ώστε με σύνεσιν να καθοδηγούμεν στον δρόμον του Θεού τον εαυτόν μας και τους άλλους.

Ιωσήφ Βατοπεδινός – Είναι περίοδος μετανοίας

Συγκλονιστικό βίντεο από τους Αγίους Τόπους! – peptiko.gr

Φυγόκεντρος – Προφητείες

Οι προφητείες του Άγιου Γέροντα Πάτερ Παϊσίου

π.Δημήτριος Αγίων Ισιδώρων – Τι θα κάνουμε στα γεγονότα που θα έρθουν – Η Ελλάδα θα δοξαστεί

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

1 Response

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *