Το μεγάλο σχέδιο »Επανεκκίνησης» αποκαλύφθηκε. Πώς ο Covid προάγει τη Νέα Τάξη Πραγμάτων (βιντεο)

5/5 (1)

Για μήνες έχουμε δει τον τρόπο ζωής μας να αλλάζει δραματικά. Μας έχουν πει ξανά και ξανά τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ τα ίδια και πρέπει να αποδεχτούμε τη νέα κανονικότητα.

Τώρα οι κοινωνικοί εφευρέτες αποκάλυψαν το χέρι τους και ξεκίνησαν επίσημα τη λύση τους σε αυτήν την κρίση. Η προτεινόμενη λύση είναι η Μεγάλη Επαναφορά ( Great Reset ) .

Σε αυτήν την αναφορά εξετάζουμε
τι ακριβώς είναι η μεγάλη επαναφορά και ποιος εμπλέκεται. Εξετάζουμε επίσης τι σημαίνει η Μεγάλη Επαναφορά για την ανθρωπότητα ως πρόσωπο χωρίς προηγούμενο χρόνο.


Αξίζει να το δείτε  (κλίκ στις ρυθμίσεις και στούς Ελληνικούς υπότιτλους) :


  • New World Order = Global Reset = 4th Industrial Revolution

Ασκητής – Απο Spiro Skouras
Υπότιτλοι απο : Ασκητής  – oaskhths.blogspot.com  Το είδαμε ΕΔΩ
Διαμόρφωση : Α.Τ.

Γιατί άραγε δεν θέλουν να δείτε αυτό το βίντεο :

https://www.bitchute.com/embed/ofTKajnrMRwL/

xiragogisitounou.

Αποκ. 17,12               Και τα δέκα κέρατα, τα οποία είδες, συμβολίζουν δέκα βασιλείς, οι οποίοι δεν εβασίλευσαν ακόμη, αλλά σαν βασιλείς παίρνουν βασιλικήν εξουσίαν επί μίαν ώραν (επί μικρόν δηλαδή χρονικόν διάστημα) και θα βασιλεύσουν μαζή με το θηρίον ολίγον χρόνον.

Αποκ. 17,13               Και αυτοί έχουν τα ίδια φρονήματα και τας ιδίας διαθέσεις, και δίδουν στο θηρίον την δύναμιν και την εξουσίαν των.

Αποκ. 17,14               Αυτοί, (μοχθηρά και αιμοβόρα όργανα του θηρίου καθώς είναι) θα πολεμήσουν εναντίον του Αρνίου, αλλά θα τους νικήση το Αρνίον, διότι είναι κύριος των κυρίων και βασιλεύς των βασιλέων, και αυτοί που είναι μαζή του και αποτελούν την βασιλικήν του παράταξιν, είναι οι προσκεκλημένοι και διαλεγμένοι από τον Θεόν πιστοί”.

Β Θεσ. 2,1                 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, ως προς την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της συγκεντρώσεως ημών πλησίον του,

Β Θεσ. 2,2                να μη συναρπασθήτε ταχέως και σαλευθήτε από την λογικήν και αντικειμενικήν σκέψιν του νου σας ούτε να ταράσσεσθε και ανησυχήτε ούτε από προφητικόν τάχα χάρισμα του πνεύματος, ούτε από λόγον ούτε από επιστολήν, δια τα οποία θα προσπαθήσουν να σας πείσουν, ότι τάχα προέρχονται από ημάς και δια των οποίων σας ειδοποιούμεν τάχα ημείς, ότι έχει φθάσει η ημέρα του Χριστού.

Β Θεσ. 2,3                 Λαβετε τα μέτρα σας να μη σας εξαπατήση κανείς κατά κανένα τρόπον· διότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου δεν θα έλθη, εάν προηγουμένως δεν έλθη η αποσκίρτησις πολλών από την πίστιν, συνέπεια της σκληρύνσεώς των εξ αιτίας των αμαρτιών των και δεν φανερωθή ο άνθρωπος, ο κατ’ εξοχήν αμαρτωλός και υποκινητής προς κάθε αμαρτίαν, ο υιός της απωλείας,

Β Θεσ. 2,4                ο εχθρός και αντίπαλος του Θεού και της αληθείας και ο οποίος θα εξιψώνη τον ευατόν του και θα τον θέτη παραπάνω από κάθε άλλον, που ονομάζεται Θεός η από κάθε άλλον που θα απολαμβάνη σεβασμόν και λατρείαν εκ μέρους των ανθρώπων. Τοσον δε πολύ θα αλαζονευθή αυτός, ώστε θα καθίση ως Θεός στον ναόν του Θεού και θα προσπαθή με πονηρά και δόλια τεχνάσματα να αποδείξη τον ευατόν του, ότι είναι Θεός

www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *