ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ των ΕΣΧΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, όπως τα είπε Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ… ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ(Βίντεο)

5/5 (3)

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ (Κεφάλαιο 24, στίχοι 3-14):
«καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾿ἰδίαν λέγοντες•
εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος;
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς• βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.
πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι.
μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων•
ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε•
δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ᾿οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος.
ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν,
καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους•
πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.
τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς,
καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου.
καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους.
καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς,
καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.
ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται .
καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας
ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ
εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι,
καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος» …

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ των ΕΣΧΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, όπως τα είπε Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ…

«Και ενώ Αυτός καθόταν στο όρος των Ελαιών, τον πλησίασαν οι μαθητές ιδιαιτέρως και του είπαν: «πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιό θα είναι το σημείο, που θα προαναγγέλει την ένδοξο παρουσία σου και το τέλος του κόσμου;»
Και αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε:
«προσέχετε μήπως τυχόν σας πλανήσει κανείς.
Διότι πολλοί θα έρθουν με το δικό μου όνομα και θα λέγουν• εγώ είμαι ο Χριστός
και θα παρασύρουν πολλούς στο δρόμο της πλάνης.
Θα ακούσετε δε πως γίνονται πόλεμοι και οτι προετοιμάζονται πόλεμοι.
ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ, ΜΗ ΤΑΡΑΣΣΕΣΤΕ,
νομίζοντας ότι αυτά είναι σημεία του τέλους.
Διότι πρέπει όλα να πραγματοποιηθούν, αλλά ακόμα δεν θα έλθει το τέλος.
Διότι θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου έθνους,
και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου βασιλείου
και θα συμβούν ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ και ΠΕΙΝΕΣ και ΕΠΙΔΗΜΙΚΕΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ
και ΣΕΙΣΜΟΙ σε διάφορους τόπους.
Όλα όμως αυτά θα είναι ΑΡΧΗ των ταλαιπωριών και των πόνων.
Τότε θα σας παραδώσουν σε θλίψεις και βασανιστήρια και θα σας φονεύσουν,
και θα είστε οι μισούμενοι από όλα τα έθνη, διότι θα πιστεύετε και
θα κηρύττετε το Όνομά μου.
Και τότε θα κλονισθούν πολλοί στην πίστη και θα παραδώσουν στους διώκτες
ο ένας τον άλλον και θα μισηθούν μεταξύ τους.
Και πολλοί ψευδοπροφήτες θα ξεπροβάλλουν και θα παρασύρουν στη πλάνη πολλούς.
Και επειδή θα πληθύνει η αμαρτία και η κακία, θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών προς το Θεό και προς τους ανθρώπους.
(Η καταπάτηση του Νόμου του Θεού, η φαυλότητα και η διαφθορά είναι κατάσταση ιδιοτέλειας, η οποία συνεπάγεται κατάπτωση πνευματική, ψύξη της αγάπης και προς αυτούς ακόμη τους οικείους, απομάκρυνση από το Θεό και απιστία. Η απιστία είναι κατά κανόνα γέννημα της αμαρτίας).
Εκείνος όμως, ο οποίος κατά το διάστημα των δοκιμασιών αυτών θα δείξει μέχρι τέλους ΥΠΟΜΟΝΗ, ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΣΩΘΕΙ.
ΚΑΙ ΘΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ,
ώστε να είναι η καλή μαρτυρία προς σωτηρία για όλα τα έθνη,
ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΛΘΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ»…

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ: Ο ΚΟΛΟΦΩΝ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ

www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *