Ο ΑΡΜΑΓΓΕΔΩΝΑΣ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ(Βίντεο)

5/5 (4)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Ζαχ. 12,3           Κατά την κρίσιμον εκείνην ημέραν θα κάμω την Ιερουσαλήμ λίθον, που θα καταπατήται από όλα τα έθνη. Καθένας, που θα την καταπατή, θα την εμπαίζη και θα την εξευτελίζη. Θα συγκεντρωθούν εναντίον αυτής και θα καταπατούν αυτήν όλα τα έθνη της γης.

Ζαχ. 14,1        Ιδού, έρχονται ημέραι παρά Κυρίου, κατά τας οποίας οι εχθροί σου, έπειτα από την νίκην εναντίον σου, θα μοιρασθούν μεταξύ των τα λάφυρά σου εντός της περιοχής σου.

Ζαχ. 14,2          Θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη εναντίον της Ιερουσαλήμ εις πόλεμον και η πόλις θα κυριευθή. Αι οικίαι θα διαρπαγούν, αι γυναίκες θα μολυνθούν, το δε ήμισυ των κατοίκων της πόλεως θα οδηγηθή εις αιχμαλωσίαν. Αλλά οι απομείναντες από τον λαόν μου δεν θα εξαφανισθούν από την πόλιν.

Ζαχ. 14,12      Αυτή θα είναι η συντριβή και η πτώσις, με την οποίαν ο Κυριος θα καταστρέψη όλους τους λαούς εκείνους, που εξεστράτευσαν εναντίον της Ιερουσαλήμ. Θα λυώσουν αι σάρκες των, καθ’ ον χρόνον ακόμη θα ίστανται αυτοί στους πόδας των. Τα μάτια των θα χυθούν από τας κόγχας των και η γλώσσα των θα λυώση μέσα στο στόμα των.

Λουκ. 21,20        Οταν δε θα ίδετε την Ιερουσαλήμ να περικυκλώνεται από στρατεύματα, τότε μάθετε ότι έφθασε πλέον ο καιρός της ερημώσεώς της.

Ιωηλ. 3,5        Τοτε καθένας, ο οποίος θα επικαλεσθή το όναμα του Κυρίου, θα σωθή. Εις το όρος Σιών, εις την Ιερουσαλήμ, θα υπάρχουν οι σωσμένοι, όπως ακριβώς είπεν ο Κυριος. Θα υπάρχουν επίσης ευαγγελισταί και κήρυκες, τους οποίους θα έχη καλέσει ο Κυριος, δια να κηρύξουν την σώζουσαν αλήθειαν στους λαούς.

Σύντομα επρόκειτο να χτιστεί ο Τρίτος Ναός στην Ιερουσαλήμ. Η ειρήνη στο Ισραήλ η οποία θα κρατήσει επτά έτη, θα επισφραγιστεί με τον Αντίχριστό του Ισλάμ (από την Τουρκία), ξεκινώντας έτσι έξι χρόνια δοκιμασίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα της κατάληψη της Ιερουσαλήμ και ο ισλαμικός χαλίφης θα εγκαθιδρυθεί στο Όρος του Ναού και θα προκηρυχτεί ως ο Μεσσίας.

Στο παρακάτω βίντεο συζητείται πως ο Ισλαμικός Αντίχριστος επρόκειτο να είναι σαν τον Αντίοχο τον Επιφανή καθώς και την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τον Νόμο της Σαρίας. Επίσης, αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σφράγισμα του Αντιχρίστου και την σχέση του με το Ισλάμ.

Οι μουσουλμάνοι αναρωτιούνται: πως μπορεί ο Μαχντί να ανακηρύξει τον εαυτό του θεό και να ακολουθείται από μουσουλμάνους;

Παρόλο που μπορεί να ερμηνεύεται με αυτόν τον τρόπο, στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται ότι ο ίδιος απαγγέλει πως «εγώ είμαι θεός». Αυτό που αναφέρεται είναι πως, με την εγκατάστασή του το Θρόνο του Θεού, τα Άγια των Αγίων, παρουσιάζει τον εαυτό του ως θεό. Έτσι είναι πολύ πιθανό για τον Ισλαμικό Μαχντί μόλις παίρνει θέση στο Θρόνο του Θεού να παρουσιάζεται ως θεός, έχοντας σφετεριστεί τον αληθινό Γήινο Θρόνο του Θεού.

Β Θεσ. 2,4        ο εχθρός και αντίπαλος του Θεού και της αληθείας και ο οποίος θα εξιψώνη τον ευατόν του και θα τον θέτη παραπάνω από κάθε άλλον, που ονομάζεται Θεός η από κάθε άλλον που θα απολαμβάνη σεβασμόν και λατρείαν εκ μέρους των ανθρώπων. Τοσον δε πολύ θα αλαζονευθή αυτός, ώστε θα καθίση ως Θεός στον ναόν του Θεού και θα προσπαθή με πονηρά και δόλια τεχνάσματα να αποδείξη τον ευατόν του, ότι είναι Θεός.

Δαν. 8,25          Ο ζυγός της τυρανικής υποταγής θα, επεκταθή επιτυχώς εις λαούς. Θα ενεργή μετά δολιότητος, θα αλαζονευθή κατά τη καρδίαν αυτού και δια της πανουργία και των μηχανορραφιών του θα καταστρέψη πολλούς. Επάνω δε εις τα ερείπια πολλών θα σταθή αυτός υπερήφανος. Θα συντρίβη τους άλλους, με όσην ευκολίαν σπάζει κανείς ένα αυγό.

 

Η Βίβλος σθεναρά μας προειδοποιεί να αποφύγουμε μια εικόνα και ένα σφράγισμα το οποίο αντιπροσωπεύει τη λατρεία σε έναν ψεύτικο θεό αντί για τον Ιησού Χριστό. Το σημάδι αυτό είναι το ισλαμικό Σαχάντα –Shahada, η δήλωση δηλαδή της λατρείας προς τον Αλλάχ ενώ η εικόνα είναι η Κάαμπα στη Μέκκα ώστε να προσευχηθούν οι πιστοί σε ένα ψεύτικο θεό. Το μήνυμα που δίδεται είναι για την αλήθεια στον Ιησού Χριστό.

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

 

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

1 Response

  1. ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΠΙΣΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *