Οἱ «άθέατοι» τοῦ WWF Ἑλλάς καί οἱ «πράσινοι δράκοι»…

5/5 (2)

φωτό

Θέλοντας νά βρῶ ποιοί εἶναι οἱ ἄνθρωποι τοῦ WWF Ἑλλάς,μπῆκα στήν ἐπίσημη σελίδα τους. Στήν σελίδα  «Ποιοί εἴμαστε» ὑπάρχουν τρεῖς ἐπιλογές :Διαφάνεια,οἱ ἄνθρωποί μας,θέσεις ἐργασίας

ἐδῶ

Ἐνεργά,ὅπως βλέπετε καί ἀπό τίς δύο ἐπιλογές δῖπλα στό ποιοί εἴμαστε,τά Διαφάνεια καί θέσεις ἐργασίας. Οἱ ἄνθρωποί τους,ἐξατμίστηκαν ! ! !  Περίεργο…

Καί ξέρετε γιατί εἶναι περίεργο; Διότι ὅπως φαίνεται στήν ἀναζήτησι τῆς Google,ἡ σελίδα ὑπῆρχε : 

Τώρα δέν ὑπάρχει : 

ἐδῶ


Συνέχισα νά τό ψάχνω,μέσῳ τῆς Google,ὅπου βρίσκω τήν σελίδα : 

ἡ ἱστορία τοῦ WWF Ἑλλάς καί τήν ἀρχή τῆς δημοσιεύσεως ὅπου σημειώνεται :

Η δράση στην Ελλάδα ξεκινά το 1969, είκοσι και πλέον χρόνια πριν τη σύσταση της εθνικής οργάνωσης WWF Ελλάς, με την αποκατάσταση τού δάσους τής

πατάω γιά τήν ἐμφάνισι τῆς σελίδος καί : 

ἐδῶ

Ἐξατμίστηκε καί ἡ ἱστορία της ! Ἐπίσης περίεργον…
Καί πάλι συνεχίζω τήν ἀναζήτησιν μέσῳ τῶν ἱδρυτῶν της,γιά τήν Ἑλλάδα καί βρίσκω δύο δημοσιεύματα : 


Ἐννοεῖται καί γιά τίς δύο σελίδες,τό ἀποτέλεσμα τό ἴδιο : 

ἐδῶ

Μητσοτάκης – διευθυντής WWF συζήτησαν για το περιβάλλον
για τις κρίσιμες εξελίξεις για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα που θα τεθούν στο διεθνές πολιτικό επίκεντρο το 2020, συζήτησαν σε συνάντηση που είχαν το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον γενικό διευθυντή του WWF Ελλάς, Δημήτρη Καραβέλλα
Ἔλεγε τό δημοσίευμα,γιά τήν συνάντησι τοῦ Μητσοτάκη,πέρσι τόν Ὀκτώβριο,μέ τόν δ/ντή τοῦ WWF Ἑλλάς.Ἔτσι μάθαμε καί ἕναν ἀπό τούς ἀνθρώπους τοῦ ἐν ἑλλάδι WWF. Τοῦ διευθυντοῦ της Δημήτρη Καραβέλλα.( ἕνα βιογραφικό,ποῦ ἀλλοῦ,στό ἵδρυμα Μποδοσάκη,στήν σελίδα τῶν ὁμιλητῶν ΕΔΩ)
Βάζουμε λοιπόν νά δοῦμε σχετικῶς στήν σελίδα του : 


Ἔ, φαντάζομαι πώς τό καταλάβατε.Μία ἀπό τά ἴδια.

Λοιπόν σ᾿ἐκείνη τήν συνάντησιν ξέρετε ποιός ἦταν ὁ καημός τοῦ Καραβάλλα; Ἡ ἀπολιγνιτοποίησις καί οἱ ὑδρογονάθρακες : 

Οι πολύ θετικές δεσμεύσεις του πρωθυπουργού για πλήρη απεξάρτηση της χώρας από τον λιγνίτη μέχρι το 2028 και για απόσυρση πλαστικών μιας χρήσης μέχρι το 2021, αποτελούν ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα, σημειώνεται και προστίθεται ότι «Η γενναία αυτή δέσμευση για την απολιγνιτοποίηση που χαιρετίστηκε διεθνώς, έρχεται, ωστόσο, σε αντίθεση με τη συνέχιση των σχεδίων εξόρυξης υδρογονανθράκων που ξεκίνησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις».(ἐδῶ)
Τί μᾶς λέει ὁ Καραβέλλας; Τόν ἐνοχλοῦν τά σχέδια ἐξορίξεως ὑδρογονανθράκων πού ἔχει ἡ χώρα; Μάλιστα…Ὁ νοών νοείτω…
Κάτι σάν τόν Κρίτωνα Ἀρσένη πού ζητοῦσε νά σταματήσουν οἱ ἔρευνες γιά πετρέλαιο ἐπεί δή  ἐνοχλοῦνται οἱ φάλαινες ( Νά τό θυμηθοῦμε μαζύ μέ ἄλλα «ὡραῖα» ἐδῶ) ; Ἔ ναί ! 
Νά συμπληρώσουμε πώς ἡ ἐν λόγῳ ὁργάνωσις,μέσῳ τῶν ἐκπροσώπων της στήν Ἑλλάδα,ἔκανε καί προτάσεις γιά τήν οἰκονομία,τό 2013 :
WWF: «Μια νέα, ζωντανή ελληνική οικονομία είναι εφικτή»

Πρόκειται για το «Όραμα για ζωντανή ελληνική οικονομία για το περιβάλλον και τον άνθρωπο», που σε περίοδο έντονης κρίσης και οικονομικής δυσπραγίας αποτελεί ίσως και μονόδρομο για την επίτευξη της βιωσιμότητας, επιχειρηματικής και περιβαλλοντικής…Οι πυλώνες του οράματος εδράζονται αρχικά στο θεωρητικό σκέλος της βελτίωσης της νομοθεσίας, η οποία θα πρέπει να γίνει πιο σαφής, κατανοητή αλλά και να εμπλέκει τη χώρα μας στη διαβούλευση των διεθνών αποφάσεων, που στη συνέχεια μέσω του κοινοτικού δικαίου αποτελούν νόμους του κράτους, με ελάχιστη όμως εμπλοκή αυτού στη διαμόρφωσή του. Η εξάλειψη της γραφειοκρατίας και η θέσπιση κινήτρων αποτελούν προϋπόθεση για το καλύτερο, πιο γρήγορο και «φιλικό» προς τον επιχειρηματία πλαίσιο δραστηριοποίησης.Η κοινωνική οικονομία, ένα μοντέρνο πεδίο που η λειτουργία του παραμένει αποσπασματική στη χώρα μας, μπορεί να αποτελέσει νέο μοχλό επιχειρηματικών λύσεων, μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα δε στον τομέα της ενέργειας και της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών, που έχει παραμείνει παράλογα στάσιμος στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Τό πιάσατε τό νόημα,ἔτσι; Γιά ποιόν δουλεύουν οἱ ἐν λόγῳ,ἐννοῶ…
Ἡ ἀπορία παραμένει : Γιατί ἔχουν κατέβῃ ὅλες οἱ σελίδες μέ δημοσιεύματα σχετικά μέ τούς ἀνθρώπους τοῦ WWF Ἑλλάς καί τόν δ/ντή της,Δημήτρη Καραβέλλα;

Πᾶμε καί λίγο στήν …πηγή : 

Ποιοί ἵδρυσαν τό  WWF   : 

ἐδῶ

Ἀπό ποῦ νά ξεκινήσῃ κανείς καί ποῦ νά καταλήξῃ μέ δαύτους ! Ὁ δράκος Φίλιππος σύζυγος τῆς Ἐλισάβετ πού εἶχε πῇ : «ἄν μετασαρκωνόμουν θά εὐχόμουν νά ἐπιστρέψω στήν γῆ σάν δολοφονικός ἰός γιά νά μειώσω τά ἐπίπεδα τοῦ ἀνθρωπίνου πληθυσμοῦ»(ἐδῶ)καί ὁ Δαυΐδ Ῥοκφέλερ,τά ἴδια δέν ἔλεγε,πιό ὡμά καί χωρίς μεταφυσικές ἀναφορές,ἀλλά ὅλοι μέ ἀφετηρία τίς «οἰκολογικές εὐαισθησίες» –ἐδῶ-),ἤ ἐκεῖνον ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τῆς λέσχης Μπίλντεμπεργκπρίγκηπα τῆς Ὁλλανδίας Βερνάρδος ( Η αρχική ομάδα που συναντήθηκε στο ομώνυμο ολλανδικό ξενοδοχείο το 1954 συγκεντρώθηκε υπό τον Josef Retinger και περιελάμβανε τον David Rockefeller ,Denis Healey και τον πρίγκιπα των Κάτω Χωρών Bernhard, ως πρόεδροΕΔΩ στό λῆμμα γιά τόν Ἰωσήφ Ῥετινγερ-),τόν Γκόντφρι Ῥοκφέλερ τῆς γνωστῆς οἰκογενείας ἤ τόν Χάξλεϋ; Πάνω-κάτω γιά ὄλους γνωρίζουμε,ἴσως νά κάνω μία στάσι στόν Χάξλεϋ; Ξεκινώντας ἀπό τόν παπποῦ τοῦ Τζούλιαν πού ἦταν πέρα ἀπό ἱδρυτής τῆς WWF καί α΄ Γ. Γ. τῆς UNESCO

Τόμας Χάξλεϋ .Οι επιστημονικές του αντιπαραθέσεις με τον Ρίτσαρντ Όουεν οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ της ανατομίας του εγκεφάλου του ανθρώπου και του γορίλα

Σκίτσο τοῦ Τόμας Χάξλεϋ,ἀπό (ἐδῶ).Νά τό σχολιάσω; Ἄσε καλλίτερα…


Τζούλιαν Χάξλεϋ προέρχεται ἀπό τήν οἰκογένεια Χάξλεϋ,ἀρχῆς γενομένης,ὡς πρός τήν διασημότητα σέ διεθνές ἐπίπεδο,ἀπό τόν Τόμας,ἕναν βιολόγο ἄγγλο (;) ὁ ὁποῖος ἔμεινε γνωστός ὡς «τό μπουλντόγκ τοῦ Δαρβίνου» ἐπεί δή ἦταν ἔνθερμος ὁπαδός τῆς θεωρίας του,μέ ὅ,τι σημαίνει αὐτό…

Πολλοί από τους απογόνους του ακολούθησαν επιτυχημένη ακαδημαϊκή καριέρα, όπως τα εγγόνια του Άλντους Χάξλεϋ (συγγραφέας), Τζούλιαν Χάξλεϋ (ο πρώτος Γενικός Γραμματέας της UNESCO και ιδρυτής του WWF) και Άντριου Χάξλεϋ (που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ στη φυσιολογία).(ἐδῶ)Ὁ Ἄλντους Χάξλεϋ,πού μέσῳ τοῦ «θαυμαστοῦ καινούργιου κόσμου» του,μᾶς προϊδέαζε γιά τόν κόσμο πού μᾶς ἑτοιμάζει ἡ παγκόσμια ἐλίτ. Μέσα,σ᾿αὐτήν καί ὁ ἴδιος,ἐννοεῖται… 
Ὁ Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος τοῦ Χάξλεϋ 
Ἕναν κόσμο
πού θά μᾶς τόν σερβίρουν μέσῳ τῶν πιονιῶν τους.Εἴτε εἶναι διάφορες «εὐαίσθητες-φιλάνθρωπες-οἰκολογικές» ὁργανώσεις τύπου WWF εἴτε μεμονωμένα ἄτομα ὅπως ἡ Γκρέτα τους…

Greta Thunberg. Ἄλλο ἕνα πιόνι τῆς …ἐλίτ

Ὁ σκοπός,ὅμως πάντα ὁ ἴδιος :νά ἔχουν τόν ἔλεγχο τῶν πάντων,τῶν πάντων στήν κυριολεξία,στά δικά τους ἀποκλειστικά χέρια καί πρός δικό τους καί μόνον ὅφελος. Καί τό χειρώτερο ἀπό ὅλα ξέρετε ποιό εἶναι; Πού παραμυθιάζουν σέ τέτοιο βαθμό τόν ἀποβλακωμένο κόσμο ὥστε νά τούς γεμίζῃ καί τά διάφορα ταμεῖα τῶν «εὐαισθήτων» ὁργανώσεών τους,ἀπό τό ὑστέρημά του ! 
Παγκόσμιο Ταμεῖο γιά τήν Φύση 

Ἡ «κλιματική ἀλλαγή»,τό «πράσινο ὅραμα»,ἡ «γαλάζια ἐπανάστασις» καί τό γλέντι τῶν …δράκων !

Ἔμ λές νά μήν ξέρῃ ἡ Δαμανάκη γιά ποιό λόγο ἔπιασε τό συγκεκριμένο πόστο; Ε Δ Ω
Διότι ἡ Μαρία τοῦ «ἐδῶ Πολυτεχνεῖο» καί τοῦ,ἐντός βουλῆς : «εγώ είμαι Εβραία» (ἐδῶ),ἀγωνίζεται σκληρά γιά τήν : κλιματική αλλαγή, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την καταπολέμηση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την διαχείριση των υδάτων.
Ἤ ἡ ἄλλη,ἡ σύζυγος Γερουλάνου,Barazi Lara,Ε Δ Ω. Ἐπίσης μία ἀπό τά 
Τό θέμα εἶναι πώς ἔχουμε μπλέξῃ μέ δράκους.Καί μέ «πράσινους» κυρίως… 
Το “Πρασίνισμα” του Πλανήτη-Υπερεθνική Ελίτ και Οικολογία

Ἡ Πελασγική

sxolianews.blogspot.com

www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *