ΟΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ,(βίντεο)

5/5 (5)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Ιω. 15,19    Εάν σεις ήσαστε από τον αμαρτωλόν κόσμον και είχατε την αμαρτωλήν ζωήν του κόσμου, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε, διότι θα σας εθεωρούσε ως ιδικούς του. Επειδή όμως δεν είσθε από τον κόσμον, αλλ’ εγώ σας εδιάλεξα από τον κόσμον, δια τούτο ο πονηρός και αμετανόητος κόσμος σας μισεί.

Μια χριστιανή από την Συρία εδώ και καιρό μιλούσε στα παιδιά της και τα έλεγε ότι μπορεί κάποια μέρα να χρειαστεί να μαρτυρήσουνε για τον Ιησού Χριστό. Ένα βράδυ που κοιμόταν εμφανίστηκε ο Ιησούς Χριστός στον ύπνο της και επειδή ήξερε αυτό που έλεγε στα παιδιά της την ρώτησε αν θα θυσίαζε τη ζωή της για Αυτόν.

Μετά από λίγες ημέρες πάλι το βράδυ που κοιμότανε, εμφανίστηκε ξανά ο Ιησούς Χριστός και αυτή τη φορά τη ρώτησε αν θα μπορούσε να θυσιάσει το σύζυγο της για Αυτόν.

Την τρίτη φορά που εμφανίστηκε και πάλι στον ύπνο της την ρώτησε τώρα αν θα μπορούσε να θυσιάσει τα παιδιά της για Αυτόν. Και στις τρεις φορές θέλοντας να δείξει την μεγάλη της αγάπη προς Αυτόν απαντούσε πάντα θετικά.

Μετά από λίγο καιρό σε μια επιδρομή των Τζιχαντιστών στην περιοχή όπου έμενε, έσφαξαν όλη την οικογένεια της και την ίδια.

Το όνειρο είχε εκπληρωθεί.

Ιω. 15,20     Να ενθυμήσθε δε τον λόγον, τον οποίον εγώ σας είπα• δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον κύριόν του. Εάν εμέ κατεδίωξαν οι άνθρωποι του κόσμου, θα καταδιώξουν και σας• εάν εφύλαξαν τον λόγον μου, θα φυλάξουν και τον ιδικόν σας.

Ιω. 15,21     Αλλά όλα αυτά θα κάμουν εις σας οι άνθρωποι δια την πίστιν, που έχετε εις εμέ να ομολογήτε και να κηρύσσετε το όνομά μου, διότι αυτοί δεν γνωρίζουν-διότι δεν θέλουν να γνωρίσουν-εκείνον που με έστειλε.

Ιω. 15,23     Διότι εκείνος που μισεί έμενα, μισεί και τον Πατέρα μου.

Ιω. 14,26      Αλλά ο Παράκλητος, το Αγιον Πνεύμα, το οποίον ο Πατήρ θα στείλη εν τω ονόματί μου (δια να επεκτείνη το έργον μου εις την οικουμένην και μεταδώση την σωτηρίαν εις τας ψυχάς των καλοπροαιρέτων) αυτός θα σας διδάξη όλα και θα σας υπενθυμίση όλα όσα σας είπα.

Ματθ. 5,3     “Μακάριοι και τρισευτιχισμένοι είναι εκείνοι, που συναισθάνονται την πνευματικήν πτωχείαν των (και εξαρτούν τον εαυτόν τους με ταπείνωσιν και πίστιν από τον Θεόν), διότι ιδική των είναι η βασιλεία των ουρανών.

Ματθ. 5,4     Μακάριοι είναι όσοι πενθούν (δια τας αμαρτίας των και δια το κακόν που επικρατεί στον κόσμον) διότι αυτοί θα παρηγορηθούν από τον Θεόν

Ματθ. 5,5      Μακάριοι είναι οι πράοι και ειρηνικοί, διότι αυτοί θα λάβουν ως κληρονομίαν την νέαν γην της επαγγελίας, την άνω Ιερουσαλήμ, την βασιλείαν των ουρανών.

Ματθ. 5,6     Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν δια να αποκτήσουν οι ίδιοι, να επικρατήση δε και στον κόσμον η δικαιοσύνη και η αρετή, διότι αυτοί θα χορτάσουν.

Το να πιστεύεις  στον Ιησιού Χριστό σήμερα στη Μέση Ανατολή ισοδυναμεί με το να μαρτυρήσεις συχνά με φρικτό τρόπο για χάρη Του.

Ένας μουσουλμάνος από τη Μέση Ανατολή επειδή δεν τον ικανοποιούσε πνευματικά το Ισλάμ, θέλησε να μάθει κάποια πράγματα για το Χριστό. Ψάχνοντας στην αρχή στο Κοράνι, διαπίστωσε με κάποια έκπληξη ότι ενώ το όνομα του Μοχάμεντ αναφερόταν 4 φορές, το όνομα του Ιησού αναφερόταν 25 φορές. Ένα άλλο που του έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι σε όλο το Κοράνι δεν αναφέρεται πουθενά κανένα γυναικείο όνομα εκτός από το όνομα της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού.

From Muslim To Christian (Real Life Testimonies)

Ματθ. 5,7     Μακάριοι οι ευσπλαγχνικοί και ελεήμονες, που συμπονούν και ελεούν τον πάσχοντα, διότι αυτοί θα ελεηθούν πλουσίως από τον Θεόν.

Ματθ. 5,8     Μακάριοι όσοι έχουν καθαράν και αμόλυντον την καρδίαν, διότι αυτοί θα ίδουν τον Θεόν εις την δόξαν του.

Ματθ. 5,9      Μακάριοι όσοι έχουν ειρήνην μέσα των και προσπαθούν να ειρηνεύουν τους ανθρώπους μεταξύ των, διότι αυτοί θα ανακηρυχθούν, εμπρός στον ουράνιον και επίγειον κόσμον, υιοί του Θεού.

Η κατάσταση που υπάρχει σήμερα στη Μεσανατολή με τα φρικτά εγκλήματα των ισλαμιστών έχει ωθήσει πολλές γυναίκες χριστιανές να γίνουν πολεμιστές για να αμυνθούνε για την πίστη τους.

YPG YPJ KURDİSH FEMALE FIGHTERS (Keçên şervan)

Ματθ. 5,10     Μακάριοι όσοι έχουν διωχθή ένεκα της αρετής και της πίστεώς των, διότι εις αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών.

Ματθ. 5,11      Μακάριοι είσθε, όταν σας εμπαίξουν και σας υβρίσουν οι άνθρωποι, και σας διώξουν και, ψευδόμενοι, είπουν παντός είδους κακολογίας και κατηγορίας ενάντιον σας, επειδή πιστεύετε εις εμέ.

Ματθ. 5,12     Χαίρετε και γεμίστε από αγαλλίασιν, διότι η ανταμοιβή σας στους ουρανούς θα είναι μεγάλη και ανυπολόγιστος• έτσι κατεδίωξαν και τους προφήτας τους οποίους ο Θεός είχε στείλει ενωρίτερα από σας, και οι οποίοι, δια τους διωγμούς που υπέστησαν, είναι μακάριοι.

Κάποτε ένας Αμερικάνος στρατιωτικός πήγε με την αμερικανική εισβολή στην Μέση Ανατολή. Όταν τελείωσε η θητεία του, δεν θέλησε να γυρίσει πίσω όπως έκαναν οι συνάδελφοι του αλλά αποφάσισε να μείνει μόνιμα εκεί και να αγωνιστεί για τους χριστιανούς που ήταν θύματα της ισλαμικής βίας.

Former US soldier joins militia to defend Christian faith in Iraq End Times News Update

Ματθ. 5,16     Το φως λοιπόν (που επήρατε από εμέ και είναι τώρα ιδικόν σας) έτσι ας λάμψη εμπρός στους ανθρώπους, δια να ίδουν τα καλά σας έργα και δοξάσουν τον Πατέρα σας τον ουράνιον, που έχει τέτοια ενάρετα τέκνα.

Ιω. 14,6      Του λέγει ο Ιησούς• “εγώ είμαι ο ασφαλής δρόμος, που οδηγεί στον ουρανόν, εγώ είμαι η απόλυτος και καθαρά αλήθεια, που φωτίζει τον άνθρωπον δια την σωτηρίαν, εγώ είμαι η ζωή και ο χορηγός της αιωνίου ζωής δι’ όλους τους πιστούς. Κανείς δε δεν ημπορεί να έλθη προς τον Πατέρα, δια να απολαύση την αιώνιον ζωήν, παρά μόνον δια μέσου εμού.

Ιω. 14,7     Εάν είχατε γνωρίσει καλά εμέ, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα. Αλλά από εδώ και πέρα, αφού σας στείλω το Πνεύμα το Αγιον, θα γνωρίσετε τον Πατέρα και θα τον ίδετε με τα μάτια της ψυχής σας”.

WOW! This Jewish man turns to Jesus and explains why in a way you never heard before!

Ένας Εβραίος που εξομολογείται τις πνευματικές του ανησυχίες, αναφέρει ότι κάποτε είχε αρχίσει να διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη και μετά ήρθε στα χέρια του και η Καινή Διαθήκη. Τότε ανακάλυψε με έκπληξη ότι και την Καινή Διαθήκη όπως και την Παλαιά την είχαν γράψει Εβραίοι. Μέχρι τότε ήξερε όπως του είχαν πει οι παππούδες του, ότι η Καινή Διαθήκη ήταν ένα βιβλίο που αναφερόταν στον διωγμό τον Εβραίων.

Επειδή τον είχαν συμβουλέψει να μην το θεωρεί ως αξιόλογο βιβλίο, αυτός από περιέργεια άρχισε να το μελετά. Τότε τον περίμενε μια καινούργια έκπληξη. Ενώ νόμιζε ότι θα διαβάσει περιγραφές από τους διωγμούς των Εβραίων, εκεί ανακάλυψε την ιστορία του Ιησού Χριστού. Τότε κατάλαβε πως τα όσα έλεγαν οι Εβραίοι για την Καινή Διαθήκη ήταν ψέματα και ότι το βιβλίο αυτό ήταν από Εβραίους που αναφερόταν στην ιστορία ενός Εβραίου του Ιησού Χριστού.

Αυτή είναι η γενεαλογία του Ιησού του Μεσσία, του Υιού του Δαβίδ, του γιου του Αβραάμ όπου και οι τρεις ήταν Εβραίοι. Ο ίδιος ήταν σοκαρισμένος όταν κατάλαβε ότι ο Ιησούς ήταν ένας Εβραίος άντρας, που γεννήθηκε σε ένα εβραϊκό χωριό σε μια εβραϊκή χώρα, εισήλθε σε μια εβραϊκή συναγωγή και ανακοίνωσε ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας. Όσο περισσότερο διάβαζε για τον Ιησού, τόσο περισσότερο ελκυόταν από Αυτόν.

Το ομορφότερο πράγμα μέσα στη Βίβλο για εκείνον, ήταν ότι κατάλαβε πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Δεν ήταν αποστάτης των ανθρώπων όπως υποστήρηζαν οι Εβραίοι, λέει ,αλλά ο ΕΝΑΣ προφητευμένος μέσα στη Βίβλο.

Το κεφάλαιο 53 του Ησαΐα είναι εκπληκτικό. Αν κάποιος διάβαζε μόνο του αυτό το κεφάλαιο χωρίς τη Βίβλο, θα συνειδητοποιούσε πως αυτή είναι η Βίβλος, αυτός είναι ο Χριστός. Και όταν, λέει, συνειδητοποιήσεις πως υπάρχει μέσα στη Βίβλο μας, την Εβραϊκή Βίβλο θα νοιώσεις εκπληκτικά.

ΗΣΑΪΑΣ 53
Ησ. 53,1    Κυριε, ποιός επίστευσεν εις αυτά, που ημείς ηκούσαμεν από σε και εκηρύξαμεν στους ανθρώπους; Η δύναμις του Κυρίου εις ποίον εφανερώθη και έγινεν πιστευτή και παραδεκτή;

Ύστερα, αφηγείται ότι όταν έγινε χριστιανός δεν τόλμησε να το πει στον πατέρα του γιατί τ’οτε υπήρχαν πολλές αιρέσεις γκουρού, και διάφορες άλλες . Όταν όμως του το είπα, λέει ο ίδιος, ήταν λίγο σκεπτικός άρχισε και αυτός να διαβάζει την Καινη Διαθήκη για τον Χριστό.

Πήγαν λοιπόν με τον πατέρα του σε μια διάλεξη στην Νέα Υόρκη όπου ο ομιλητής κάποια στιγμή ρωτάει ποιός είναι Εβραίος στην αίθουσα και πιστεύει στον Ιησού να σηκώσει το χέρι του ψιλά. Αυθόρμητα, λέει, σήκωσα το χέρι και διαπίστωσα ότι και ο πατέρας μου το έκανε την ίδια στιγμή. Και συγκινήθηκε πολύ.

Ιω. 14,10     Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι αχώριστα ενωμένος με τον Πατέρα, ότι είμαι και μένω μέσα στον Πατέρα και ότι ο Πατήρ είναι και μένει εις εμέ; Ακριβώς διότι είμαι ενωμένος με τον Πατέρα, τα λόγια τα οποία εγώ σας διδάσκω, δεν τα λέγω από τον ευατόν μου, αλλά ο Πατήρ, ο οποίος μένει μέσα εις εμέ, ενεργεί δι’ εμού όλα αυτά τα θαυμαστά έργα που βλέπετε και ακούετε.

Ιω. 17,3      Αυτή δε είναι η αιώνιος ζωη, να γνωρίζουν οι άνθρωποι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν, να απολαμβάνουν τας απείρους τελειότητάς σου με την στενήν επικοινωνίαν και αγάπην προς σε, να γνωρίζουν δε επίσης και τον Ιησούν Χριστόν, που έστειλες στον κόσμον.

Ιω. 17,5     Και τώρα, δόξασέ με και συ, Πατερ, πλησίον σου με την δόξαν την οποίαν είχα κοντά σου, πριν άκομα λάβη ύπαρξιν από σε ο κόσμος.

Ιω. 15,13     Μεγαλυτέραν αγάπην από αυτήν κανείς δεν έχει, ώστε την ζωήν του να δώση χάριν των φίλων του.

Ιω. 3,16     Διότι τόσον πολύ ηγάπησεν ο Θεός τον βυθισμένον εις τας αμαρτίας κόσμον, ώστε παρέδωκεν εις σταυρικόν θάνατον τον μονογενή του Υιόν• δια να μη καταδικασθή εις την αιωνίαν απώλειαν κάθε ένας που θα πιστεύη εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.

Ιω. 3,20     Διότι κάθε ένας που αμετανοήτως πράττει έργα κακά και διεστραμμένα, αντιπαθεί και αποστρέφεται το φως και δεν έρχεται στο φως, δια να μη φανερωθούν τα φαύλα έργα του.

Egypt: Christian Women Raped to Screams of «Allahu Akbar»

Ιω. 3,21      Καθένας δε που ζη και πράττει σύμφωνα με την αλήθειαν του Θεού, έρχεται στο φως, πλησιάζει με εμπιστοσύνην στον Κυριον Ιησούν, δια να φανερωθή η ποιότης και η αξία των έργων του, να πληροφορηθή δε και ο ίδιος ότι πράγματι αυτά έχουν γίνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού”.

Ιω. 14,2     Εκεί στον ουρανόν, στο απέραντον ανάκτορον του Πατρός μου, υπάρχουν πολλά πλούσια διαμερίσματα να δεχθούν σας και όλους τους πιστούς. Εάν δεν υπήρχον, θα σας το έλεγα• αλλά υπάρχουν και πηγαίνω εγώ τώρα στον ουρανόν, δια να ανοίξω ως πρωτοπόρος τας κλεισμένας πύλας της βασιλείας του Θεού και δια να ετοιμάσω δια σας τόπον.

Ιω. 14,3     Και εάν υπάγω εκεί και ετοιμάσω δια σας τόπον, πάλιν θα έλθω από τους ουρανούς και κατά την ώραν της εκδημίας σας και κατά την μεγάλην ημέραν της δευτέρας παρουσίας και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε να είσθε και σεις εκεί, όπου και εγώ θα είμαι.

Ιω. 14,21     Αυτό θα γίνη πραγματικότης, εφ’ όσον θα με αγαπάτε και θα με υπακούετε, διότι εκείνος που γνωρίζει και κατέχει τας αντολάς μου και τας τηρεί, εκείνος πράγματι με αγαπά. Οποιος δε με αγαπά θα αγαπηθή από τον Πατέρα μου, και εγώ θα αγαπήσω αυτόν και με ένα τρόπον πνευματικόν και πειστικόν θα φανερώσω τον ευατόν μου εις εκείνον”.

Ιω. 14,23     Του απήντησε ο Ιησούς και του είπεν• “η εμφάνισίς μου εξαρτάται από την αγάπην, που θα έχουν οι άνθρωποι εις εμέ. Εάν κανείς με αγαπά, θα τηρήση εις την ζωήν του τας εντολάς μου, και ο Πατήρ μου θα τον αγαπήση και θα έλθωμεν εις αυτόν και θα μεταβάλωμεν την καρδίαν του εις μόνιμον κατοικίαν μας, ώστε αυτός να είναι ο έμψυχος ναός του ζώντος Θεού.

Αποκ. 20,12     Και είδα τους νεκρούς των αιώνων, τους μεγάλους και τους μικρούς, να στέκωνται εμπρός στον θρόνον του Χριστού. Και είδα ότι ηνοίχθησαν βιβλία, που είχαν γραμμένας τας πράξεις των ανθρώπων. Και άλλο βιβλίο ηνοίχθη, το οποίον είναι το βιβλίον της ζωής, διότι εις αυτό είναι γραμμένοι όσοι θα κληρονομήσουν την αιωνίαν ζωήν. Και από όσα είναι γραμμένα μέσα εις τα βιβλία εκρίθησαν όλοι οι νεκροί, σύμφωνα με τα έργα των.

Αποκ. 20,15     Και οποίος δεν ευρέθηκε γραμμένος στο βιβλίον της ζωής ερρίφθη εις την λίμνην της φωτιάς.

Αποκ. 3,5     Οποιοσδήποτε, που δια μέσου των αιώνων θα νικά, θα περιβάλλεται έτσι ολόλευκα λαμπρά ενδύματα, και δεν θα σβήσω ποτέ το όνομα του από το βιβλίον της ζωής και θα διαλαλήσω το όνομά του εμπρός στον Πατέρα μου και εμπρός στους αγγέλους, διακυρήσσων τας αρετάς του και την πίστιν του προς εμέ.

Once upon a time there were Christians in the Middle East

Αποκ. 21,27     Και δεν θα εισέλθη ποτέ εις αυτήν τίποτε το ακάθαρτον• δεν θα εισέλθη εκείνος που έπραξε βδελυράς πράξεις η ο,τι άλλο υπαγορεύει το ψεύδος της πλάνης και της αμαρτίας. Εις αυτήν θα εισέλθουν μόνον όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίον της ζωής του Αρνίου.

Ιω. 15,23     Διότι εκείνος που μισεί έμενα, μισεί και τον Πατέρα μου.

Once upon a time there were Christians in the Middle East

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *