ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΓΙΑ…ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑΣ

5/5 (2)

AYNAROZ

RAHİP PAİSİOS
( 1924 – 1994 )

Hayatımızdaki zorluklar ve hastalıklar

“Bir kişinin, tatlı cennete gidebilmesi ve zorlukların pasaportunu elinde bulundurabilmesi için, burada çok acı yemesi lâzımdır”
KISA YAŞAM ÖYKÜSÜ
Merhum Rahip Paisios, asıl adı Arsenios Eznepidis olup, Kapadokya’nın Farasa köyünde, 25-07-1924’te dünyaya geldi. Mübadele ile Yunanistan’a geldi ve Konitsa’da büyüdü.
Çocukluk yıllarından beri münzevi bir hayat sürüyordu. Zevkli uğraşı, azizlerin hayatlarını incelemek ve aşırı derecede harika bir itina ile onların yaşamlarını taklit etmeğe çalışıyordu. Devamlı olarak ibadet yapar, aynı zamanda gururunu kırıyor ve sevgiyi geliştiriyordu. İsa Mesih’i bunda da taklit etmek için, marangozluğu öğrendi. İç savaş sırasında, üç buçuk yıllık askerliğinde, telsizci olarak görev yapıp orada da münzevi bir hayat sürdürdü. Askerî operasyonlar esnasında, kendisinin kabiliyetli, karakter sahibi, fedakâr ve yiğit olduğu görüldü. Askerliğiyle vatana olan borcunu yerine getirdikten sonra, küçüklüğünden beri özlediği münzevi bir hayat yaşamağa başladı. Münzevi hayata başlamazdan önce birtakım tecrübelere sahipti. Münzevi hayatında ise Allah’ın, Meryem ananın ve Azizlerin teveccühü zirveye ulaştı. Aynaroz’daki Kutsal Manastır Stomiou Konitsis’te ve Sina’da münzevi hayat yaşadı. Yoklukta yaşadı. Kendisini büsbütün Allah’a adadı ve Allah da onu meydana çıkarıp bütün âleme verdi. Yanına koşan insanlara yol gösterdi, teselli etti, tedavi etti ve rahatlattı. Aziz ruhu, ilâhî sevgiyle artıp taşıyor ve kutsal siması da ilâhî ihsanı ışıldıyordu. Bütün gün insanların acılarını toplar ve ilâhî teselli dağıtıyordu.
Azap dolu acılardan sonra, ki kendisinin de ifade ettiği gibi, hayatı boyunca münzevi hayatta ettiği mücadelelerden de daha fazla kendisine faydalı oldular ve nihayet, 12-07-1994 tarihinde, Thessaloniki’nin Souroti kasabasındaki Agiu İoannu tu Theologu’nun kutsal dini inziva yerinde vefat etti. Oradaki Agiu Arseniu tu Kappadoku kilisesinin yanında defnedildi.
Duasını dileriz. Amin.

ÖN SÖZ

Merhum Rahip Paisios, Temmuz 1994’te vefat ettiğinde, ölümüyle geride manevi bir miras olarak öğretisini bırakıyordu. Sade bir keşiş, ilkokul seviyesindeki tahsiliyle, fakat zengin bir bilgelikle, yanındaki için kendisini boşaltmıştı. Öğretisi eğitme ve irşat değildi. İncil’i yaşam tarzı olarak görüyordu. Onun öğretisi hayatından doğuyor ve karakteristik özelliği de sevgisi idi. İncil’e göre “kendi”ne biçim vermişti. Bunun için de, önce siması öğretiyor, sonra da İncil sevgisi ve nurlu sözleri. İnsanları kabul esnasında, bütün özellikleriyle, kendisine güvenerek söyledikleri problemleri sabırla dinlemekle kalmayıp, kalplerinin içine dalarak, aziz sadeliği ve basiretiyle onların acılarını, rahatsızlıklarını ve problemlerini kendisine edinirdi. İşte o zaman da yavaş yavaş mucize gerçekleşiyordu. İnsanın değişikliği. «Diyordu ki, bir kişi başkasının acısına kalpten katıldığında Allah mucizeyi yapıyor».
Rahibin hayatı ve öğretisi hakkında yayınlanan ilk kitapların ilgiyle okunduğunu sevinçle gördük. Birçok insan, problemlerinin çözümünde, sıkıntılarının tesellisinde ve sorularında buldukları cevapları hayranlıkla karşıladılar. Özellikle de sevindiğimiz şey, kiliseden uzaklaşmış olan insanların iyi rahatsızlık edinip hayat tarzı değiştirdiklerindeydi. Çok kere, ilâhî yazarının, Megas Vasilios hakkındaki mısraları dudaklarımıza geliyorlardı. Ki onlar da: «Allah’ın kanunlarını uygulayarak yaşadı ve vefat etti. Yazılı vaazlar vasıtasıyla da aramızda bulunuyor ve yaşıyor». Aynı zamanda bir ihtiyacı hissettik. Rahibin sözlerini, huşu içerisinde, manastır cemiyetinde ilk günlerden beri yazıyorduk. Çünkü bunlar bize çok faydalıydılar. Bunları, İsa Mesih’in kardeşlerine sunmamız bizden ısrarla isteniyordu.

İERON İSİHASTİRYON
«EVANGELİSTİS İOANNİS O THEOLOGOS»
SUROTİ THESSALONİKİS
Devam edecek

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *