Νιτροκυτταρίνη και οξείδιο του αιθυλενίου στις μπατονέτες των τέστ;;

4.43/5 (7)

 Είναι τα ράπιντ τέστ, εκτός απο αναξιόπιστα ασφαλή;;;ΟΧΙ.

Τεστ αντιγόνου Covid 19 Ag (Rapid test αντιγόνου)

Μέθοδος: test ανοσοχρωματογραφίας
Δείγμα: Ρινικό ή φαρυγγικό επίχρισμα
Αποτέλεσμα: εντός 1 ώρας
Οικονομικότερη μέθοδος για να δείτε εάν νοσείτε τώρα από κορονοϊό.
Μειονέκτημα: το θετικό αποτέλεσμα πρέπει να επιβεβαιώνεται με τη μέθοδο αναφοράς για τη διάγνωση της ενεργής λοίμωξης από κορονοϊό που δεν είναι άλλη από τη Real Time-PCR.
Tο τεστ αντιγόνου Covid 19 Ag βασίζεται στην τεχνολογία μεμβράνης με κολλοειδή νανοσωματίδια. Μια μεμβράνη νιτροκυτταρίνης ευαισθητοποιείται με μονοκλωνικά αντισώματα που στρέφονται εναντίον του αντιγόνου του ιού.»

Νανοσωματίδια Κολλοειδή Αργυρου που χρησιμοποείται στην ογκολογία,σε χημειοθεραπεία.

Και μεμβράνη νιτροκυτταρίνης. Η εισπνοή της νιτροκυτταρίνης μπορεί να ερεθίσει τη μύτη και το λαιμό. 

► Η έκθεση μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, ναυτία, έμετο, ζάλη, δυσκολία στην αναπνοή και απώλεια συνείδησης.Επίσης δεν έχει ελεγχθεί για καρκινογέννεση, μεταλλάξεις και εαν έχει επίπτωση στην αναπαραγωγική ικανότητα ούτε καν στα ζώα.

Τα δε Νανοσωματίδια Κολλοειδή Αργύρου ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

ΕΙΝΑΙ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ, ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΙΓΩΤΕΡΟ.

ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ;;;;

Δημόσια Υγεία-Νανοτεχνολογία

Η Επιστημονική επιτροπή για τους αναδυόμενους και τους πρόσφατα αναγνωρισμένους κινδύνους για την υγεία (SCENIHR ) αναφέρει:

Τα μεταλλικά νανοσωματίδια έχουν σημαντική χημική αντιδραστικότητα ενώ τα νανοσωματίδια ιονικών κρυστάλλων έχουν παρατηρηθεί ότι συσσωρεύουν πρωτεϊνικές στιβάδες όταν εκτίθενται στο κυτόπλασμα ή στο λεμφικό υγρό. Αυτό το πρωτεϊνικό στρώμα εμπλέκεται πιθανώς στην αλληλεπίδραση του νανοσωματιδίου με το κυτταρικό σύστημα.

»Από την άλλη πλευρά, υλικά με πολύ χαμηλή διαλυτότητα ή ικανότητα αποικοδόμησης, θα μπορούσαν να συσσωρευτούν εντός βιολογικών συστημάτων και να παραμείνουν εκεί για μεγάλες χρονικές περιόδους.’

6.4 Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία των νανοσωματιδίων που χρησιμοποιούνται ως φορείς φαρμάκων;

»Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης νανοσωματιδίων για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι η πιθανότητα διέλευσης του αιματοεγκεφαλικού φραγμού (BBB). Ωστόσο, αυτό μπορεί επίσης να είναι το σημαντικό μειονέκτημα για τη συστηματική χορήγηση νανοσωματιδίων όσον αφορά την πιθανή τοξικότητα στον εγκέφαλο.

Όταν αξιολογήθηκαν νανοσωματίδια με διαφορετικά χαρακτηριστικά επιφανείας, τα ουδέτερα νανοσωματίδια και οι χαμηλές συγκεντρώσεις ανιονικών νανοσωματιδίων βρέθηκαν να μην έχουν επίδραση στην ακεραιότητα του BBB, ενώ οι υψηλές συγκεντρώσεις ανιονικών νανοσωματιδίων και τα κατιονικά νανοσωματίδια ήταν τοξικές για το BBB. 

Τα ποσοστά πρόσληψης του εγκεφάλου, ανιονικών νανοσωματιδίων σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις ήταν ανώτερα από τα ουδέτερα ή κατιονικά σκευάσματα στις ίδιες συγκεντρώσεις. Ως εκ τούτου, το επιφανειακό φορτίο νανοσωματιδίων πρέπει να ληφθεί υπόψη για τοξικότητα και προφίλ διανομής εγκεφάλου (Lockman et al 2004).

Η χρήση νανοσωματιδίων ως φορέων φαρμάκων μπορεί να μειώσει την τοξικότητα του ενσωματωμένου φαρμάκου (Kim et al 2003), αν και δεν μπορεί πάντα να γίνει διάκριση μεταξύ του φαρμάκου και της τοξικότητας των νανοσωματιδίων.

In vitro παρατηρήσεις με κερατινοκύτταρα, μακροφάγα και μονοκύτταρα αίματος αποκάλυψαν την επαγωγή οξειδωτικού στρες σε αυτά τα κύτταρα μετά από έκθεση σε νανοσωματίδια (Shvedova et al 2003, Brown et al 2004).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά που καταδεικνύονται για τα νανοσωματίδια, οι δοκιμές που συνήθως εκτελούνται για τον προσδιορισμό της τοξικότητας των προϊόντων μπορεί να μην επαρκούν για την ανίχνευση όλων των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών των νανοσωματιδίων.

Με βάση τις εμπειρίες στην εισπνοή τοξικολογίας, προτάθηκε μια σειρά δοκιμών για την αξιολόγηση της τοξικότητας των νανοσωματιδίων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα διανομής φαρμάκων (Borm και Kreyling 2004). 

Αυτές περιελάμβαναν δοκιμές για βλάβη των κυττάρων του αίματος μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, αποκρίσεις οξείας φάσης ηπατοκυττάρων ή πνευμονικών κυττάρων, δοκιμές διαπερατότητας ενδοθηλιακών κυττάρων, για αποσταθεροποίηση αθηρωματικών πλακών σε ζωικά μοντέλα για αθηροσκλήρωση, για επιδράσεις στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, για επικουρική δραστηριότητα σε μοντέλο ανοσοποίησης, για ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος με μέτρηση της δραστηριότητας των Τ κυττάρων και της επαγωγής της κυτοκίνης στους λεμφαδένες, για τον προσδιορισμό της επιφανειακής δραστηριότητας και της επαγωγής του οξειδωτικού στρες σε κυτταρικές γραμμές, για τοξικότητα σε διάφορες κυτταρικές σειρές in vitro, και για βιοανθεκτικότητα.

Ένας μηχανισμός τοξικότητας των νανοσωματιδίων είναι πιθανό να είναι η επαγωγή αντιδραστικών ειδών οξυγόνου και το επακόλουθο οξειδωτικό στρες σε κύτταρα και όργανα. 

Ο έλεγχος για την αλληλεπίδραση νανοσωματιδίων με πρωτεΐνες και διάφορους τύπους κυττάρων πρέπει να εξεταστεί ως μέρος της τοξικολογικής αξιολόγησης.  

Με εξαίρεση τα αερομεταφερόμενα σωματίδια που μεταφέρονται στον πνεύμονα, οι πληροφορίες σχετικά με τη βιολογική μοίρα των νανοσωματιδίων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής, της συσσώρευσης, του μεταβολισμού και της τοξικότητας για τα όργανα είναι ακόμη ελάχιστες.»

3.8.5 Συμπεράσματα

Η μείωση του μεγέθους στη νανοκλίμακα αλλάζει τα χαρακτηριστικά των σωματιδίων, κυρίως λόγω της αυξημένης αναλογίας επιφάνειας προς όγκο. Δεν υπάρχουν ακόμη παραδείγματα για την πρόβλεψη της σημασίας οιασδήποτε από αυτές τις αλλαγές στα χαρακτηριστικά, επομένως η αξιολόγηση της ασφάλειας των νανοσωματιδίων και των νανοδομών δεν μπορεί να βασιστεί στο τοξικολογικό και οικοτοξικολογικό προφίλ του κύριου υλικού που έχει ιστορικά προσδιοριστεί.

Η βιολογική συμπεριφορά των νανοσωματιδίων καθορίζεται από τη χημική σύνθεση, συμπεριλαμβανομένων των επικαλύψεων στην επιφάνεια, της μείωσης του μεγέθους και των αντίστοιχων μετατοπίσεων στις χημικές και φυσικές ιδιότητες, τη σχετική αύξηση στην αναλογία επιφάνειας προς όγκο και το σχήμα. 

Επιπλέον, οι συσσωματώσεις νανοσωματιδίων μπορεί να επηρεάσουν και τη βιολογική τους συμπεριφορά. Η δόση που εκφράζεται ως επιφάνεια ή αριθμός σωματιδίων που χορηγούνται δείχνει καλύτερη σχέση με βιολογικές και / ή τοξικές επιδράσεις από τη δόση που εκφράζεται ως μάζα. 

Η βιολογική αξιολόγηση των νανοσωματιδίων και / ή προϊόντων που ενσωματώνουν νανοσωματίδια πρέπει να πραγματοποιείται κατά περίπτωση.

Ένας μηχανισμός τοξικότητας των νανοσωματιδίων είναι πιθανό να είναι η επαγωγή αντιδραστικών ειδών οξυγόνου και το επακόλουθο οξειδωτικό στρες σε κύτταρα και όργανα. 

Ο έλεγχος για την αλληλεπίδραση νανοσωματιδίων με πρωτεΐνες και διάφορους τύπους κυττάρων θα πρέπει να εξεταστεί ως μέρος της τοξικολογικής αξιολόγησης

Η κυκλοφορία  και η πρόσληψη νανοσωματιδίων από το σώμα συμβαίνει μετά από έκθεση στην εισπνοή (πρόσληψη νευρωνικών, κυκλοφορία σε ολόκληρο το επιθήλιο των πνευμόνων και κατάποση), στοματική έκθεση (κατάποση) και έκθεση στο δέρμα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του νανοσωματιδίου που ερευνάται. 

Με εξαίρεση τα αερομεταφερόμενα σωματίδια που μεταφέρονται στον πνεύμονα, οι πληροφορίες σχετικά με τη βιολογική τύχη των νανοσωματιδίων, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής, της συσσώρευσης, του μεταβολισμού και της τοξικότητας για τα όργανα είναι ακόμη ελάχιστες.»

Πρόσφατες έρευνες επίσης κατηγορούν τα νανοσωματίδια για εγκεφαλική βλάβη.

Τα νανοσωματίδια μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα νεφρά και τον εγκέφαλο

Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Plymouth απέδειξαν, για πρώτη φορά, ότι τα νανοσωματίδια έχουν  θανατηφόρα επίδραση στον εγκέφαλο και σε άλλα μέρη του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Περισσότερα για την επικινδυνότητα των νανοσωματιδίων του κολλοειδή άργυρου και της νιτροκυτταρίνης που περιέχουν οι μτατονέτες στο πιο κάτω άρθρο.

Διαγνωστικά τέστ για τον κορονοιό, είναι έγκυρα;; Ενέχουν κινδύνους;;

πηγή

https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf

Και σαν να μην έφταναν αυτά.

Οι μπατονέτες αποστειρώνονται με οξείδιο του αιθυλενίου.

(Ethylene Oxide) είναι μια μέθοδος αποστείρωσης ιατρικών συσκευών.

Καθόλου ακίνδυνο σε συχνή χρήση.

Το ράπιντ τεστ μπορεί να μην ανιχνεύει αποτελεσματικά τον ιό, τοποθετεί όμως αποτελεσματικά στη βάση το εγκεφάλου ίνες νιτροκυτταρίνης και νανοσωματίδια οξειδίου αιθυλενίου (Ethylene oxide), δηλαδή δύο άκρως καρκινογόνες ουσίες. 

Σε επαφή με τα μάτια προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη και πρέπει να ξεπλυθεί άμεσα.

Αφελής ερώτηση: Πώς ξεπλένεται μετά το τέστ από την βάση του εγκεφάλου;

»Κίνδυνοι – Προφυλάξεις: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.»

Μέσω εμπορικών δοκιμών, το δηλητήριο καταπίνεται τοπικά σε υψηλές συγκεντρώσεις (μύτη / λαιμός)

«Το αιθυλενοξείδιο είναι τοξικό και καρκινογόνο όταν εισπνέεται.

Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, ζάλη και ναυτία / έμετο. Καθώς αυξάνεται η δόση, οδηγεί σε σπασμούς, κράμπες και τελικά σε κώμα. Ερεθίζει το δέρμα και την αναπνευστική οδό.

Οι πνεύμονες μπορούν να γεμίσουν για ώρες μετά την εισπνοή » Βικιπαίδεια «Υπάρχει πλήρης απαγόρευση της χρήσης οξειδίου του αιθυλενίου σε φυτοφάρμακα στην ΕΕ.

Στα βιοκτόνα, το δραστικό συστατικό επιτρέπεται για απολύμανση, αλλά ΧΩΡΙΣ επαφή με τρόφιμα. Το οξείδιο του αιθυλενίου είναι μεταλλαξιογόνο και καρκινογόνο.» Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνων

Ποιοι καρκίνοι συνδέονται με την έκθεση σε αιθυλενοξείδιο; 

Το λέμφωμα και η λευχαιμία είναι οι καρκίνοι που αναφέρονται συχνότερα ότι σχετίζονται με επαγγελματική έκθεση σε αιθυλενοξείδιο. Οι καρκίνοι του στομάχου και του μαστού μπορεί επίσης να σχετίζονται με την έκθεση σε οξείδιο του αιθυλενίου.

https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/ethylene-oxide

Αλήθεια

AΛΗ-ΘΕΙΑ .blogspot.com

www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Συναφή Άρθρα

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *