ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ(Βίντεο)

5/5 (3)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

One Card to Rule Them All

666 New World Order – The Apocalypse, The Anti Christ and the Micro Chip Agenda Revealed- WATCH!

Αποκ. 14,10      και αυτός θα πίη από τον οίνον του θυμού του Θεού, που έχει κερασθή ανόθευτος και δραστικός στο ποτήρι της οργής του και θα βασανισθή με φωτιά και θειάφι (με σωματικάς και ψυχικάς τιμωρίας) εμπρός στους αγίους αγγέλους και εμπρός στο Αρνίον.

RFID, τεχνολογία και η μάρκα

Αναφέρεται σήμερα το σημάδι του θηρίου και αμέσως η πλειοψηφία των ανθρώπων θα σκεφτεί κάποιο είδος συσκευής κεφαλίδων RFID όπως το τσιπ RFID ή ένα τατουάζ techno. Και δεν μιλάμε μόνο για Χριστιανούς. Ακόμα και οι ατο σφράγισμαπιστοι σκέφτονται αμέσως κάποια συσκευή ή φυσική ένδειξη που τοποθετείται επάνω μας. Έτσι λοιπόν, όλος ο κόσμος πιστεύει ότι μια μέρα σύντομα θα έχουμε ένα φυσικό σήμαδι που θα επιβληθεί πάνω μας, το οποίο θα είναι το προφητικό σημάδι του θηρίου που προφητεύτηκε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 13.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε συντάξει μια σύντομη λίστα με τους λόγους για τους οποίους το σήμα του θηρίου δεν μπορεί να είναι το τσιπ RFID ή οποιαδήποτε συσκευή τεχνολογίας ή φυσική σήμανση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχουμε να κάνουμε εδώ, καθώς μερικές από τις πιο δύσκολες προειδοποιήσεις του Θεού συνδέονται με το σημάδι του θηρίου.

Παρακαλούμε να εξετάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους 7 λόγους για τους οποίους το σήμα του θηρίου δεν μπορεί να είναι μόνο το τσιπ RFID ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό σήμα αλλά κυρίως η πτώση της πνευματικής μας κατάστασης και της αποστασίας και λατρείας προς το θηρίο που βλέπουμε στην σημερινή εποχή μας ξεκάθαρα πλέον.

Έχουμε την τεχνολογία που ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ κανένα ‘Chip’

Ρίξτε μια ματιά στο παρακάτω πρόσφατο δελτίο ειδήσεων από την Αγγλία. Δείχνει ένα υπερσινχρονο σουπερμαρκετ που εισάγει ένα νέο σύστημα πληρωμών όπου οι άνθρωποι μπορούν απλά να δειξουν το δάχτυλό τους για να πληρώσουν για τα αγαθά τους. Πως? Επειδή η τεχνολογία είναι διαθέσιμη για να μπορεί να σκαναρει απλά το δάχτυλό σας, ή ακόμα και τα μάτια σας και να ταιριάξει με το τραπεζικό σας σύστημα πληρωμών.

Και αυτή η τεχνολογία ωθείται τώρα σε πολλά μέρη και θα δούμε ότι αυτό εισάγεται όλο και περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να φυτευτεί οποιοδήποτε τσιπ RFID μέσα μας! Ναι, μερικοί άνθρωποι το κάνουν, αλλά δεν θα δείτε αυτό το πράγμα RFID να πάει σε όλο τον κόσμο, όταν υπάρχει μια πιο απλή επιλογή για να σαρώσετε το δάχτυλο ή το μάτι σας.

Tracking You Through RFID, Biometrics, & Blockchain Technology

Scientist invents Technology to see «Multidimensional Beings»

Unknowingly Giving Life To The AI Beast System

666, Bitcoin , Mark of the Beast , 10 horns 7 heads, New World Order

Β Θεσ. 2,9        Αυτού δε του ανθρώπου της ανομίας η παρουσία και η εμφάνισις θα γίνεται τότε με κάθε δύναμιν, με σημεία και τέρατα ψευδή και διαβολικά, τα οποία θα ενεργή ο διάβολος, που θα χρησιμοποιή αυτόν σαν όργανόν του.

Β Θεσ. 2,10       Θα γίνη ακόμη η εμφάνισίς του με κάθε μέσον και είδος απάτης, που θα είναι καρπός της αδικίας, που θα επικρατήση μεταξύ εκείνων που θα είναι προωρισμένοι εξ αιτίας των δια την απώλειαν, επειδή δεν εδέχθησαν να αγαπήσουν και κάμουν κτήμα των την αλήθειαν, δια να σωθούν.

Β Θεσ. 2,11         Και δια τούτο θα παραχωρήση ο Θεός να έλθη και εκδηλωθή εις αυτούς ενέργεια πονηρά, δια να πιστεύσουν αυτοί στο ψεύδος,

Αποκ. 12,9         Και ερρίφθη αυτός ο δράκων, ο μεγάλος, ο παλαιός όφις, που εξηπάτησε τους πρωτοπλάστους, ο καλούμενος διάβολος και σατανάς, ο οποίος παραπλανά στο ψεύδος και την αμαρτίαν όλην την οικουμένην, ερρίφθη εις την γην και μαζή με αυτόν ερρίφθησαν και οι πονηροί άγγελοί του.

Ένας μελλοντικός κόσμος επιτήρησης

A Future Surveillance World

Αποκ. 13,14        Και παρασύρει εις την πλάνην τους κατοίκους της γης με τα αγυρτικά αυτά θαύματα, δια τα οποία του εδόθη άδεια εκ μέρους του Θεού να τα κάμη, λέγων και προτρέπων τους κατοίκους της γης να κάμουν είδωλον και να θεοποιήσουν το θηρίον, τον Αντίχριστον, το οποίον καίτοι είχε λάβει την πληγήν της μαχαίρας, εν τούτοις έζησε.

Αποκ. 19,20         Και επιάσθηκε αιχμάλωτον το θηρίον και μαζή με αυτό ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος είχε κάμει τα παραπλανητικά σατανικά θαύματα εμπρός εις αυτό, με τα οποία εξηπάτησε και παρεπλάνησε αυτούς, που εδέχθησαν την χαραγμένην σφραγίδα του θηρίου και προσκυνούν σαν Θεόν την εικόνα του. Ζωντανοί ερρίφθησαν και οι δύο εις την λίμνην της φωτιάς, που καίεται συνεχώς και ακαταπαύστως με θειάφι.

Εφ. 6,12          Διότι ο αγών, που έχομεν αναλάβει, δεν είναι αγών προς ανθρώπους με αίμα και σάρκα, αλλά προς τας πονηράς αρχάς και εξουσίας, προς τα πλήθη των πονηρών πνευμάτων, προς τους καταχθονίους κοσμοκράτορας, που κυριαρχούν επί ανθρώπων ευρισκομένων στο βαθύ σκότος του αμαρτωλού τούτου αιώνος. Ο αγών μας διεξάγεται αναντίον των πνευματικών αυτών πονηρών όντων και γίνεται χάριν της κληρονομίας της βασιλείας των ουρανών.
Τα παγκόσμια σχέδια των Bilderberg

Bilderberg and the Digital New World Order

Αποκ. 13,12       Υποτάσσεται δε και εκτελεί όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου, πειθαρχικόν σαν εκτελεστικόν όργανον εμπρός εις αυτό. Παρασύρει δε και κάμνει την γην και εκείνους που κατοικούν εις αυτήν να προσκυνούν το πρώτον θηρίον, του οποίου η θανάσιμος πληγή έχει θεραπευθή.

Αποκ. 13,15        Και του παρεχωρήθη άδεια να δώση ζωήν στο είδωλον του θηρίου, ώστε να ομιλήση το είδωλον του θηρίου. Ακόμη δε του επετράπη να ενεργήση, ώστε να φονευθούν όσοι δεν θα ήθελαν να προσκυνήσουν το είδωλον του θηρίου.

Νομίζω ότι το σήμαδι έχει να κάνει με τη λατρεία, Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση προς τον κόσμο και είναι μια προειδοποίηση σχετικά με τη λατρεία του θηρίου και μια κλήση για την ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Οι τρεις άγγελοι της Αποκάλυψης 14 δεν λένε μόνο … «ΜΗΝ ΔΕΧΕΣΤΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ» … Μας λένε να θυμόμαστε τον Δημιουργό μας και να τον λατρεύουμε ΜΟΝΟ που δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη. Μας δείχνουν πίσω στη δημιουργία και μας λένε να δώσουμε την υπακοή μας στον ΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ Θεό!

Τώρα, κάποιοι ισχυρίζονται ότι αυτές οι μάρκες RFID θα μπορούσαν να αλλάξουν το μυαλό και τις σκέψεις σας και με κάποιο τρόπο να πάρουν τον έλεγχο. Αλλά ο Θεός δεν θα επιτρέψει ποτέ αυτό να συμβεί σε μαζική κλίμακα, διότι δεν θα επέτρεπε να αφαιρεθεί η ελευθερία μας από εμάς. Εάν δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε μια ελεύθερη συνειδητή απόφαση όσον αφορά τη λατρεία και την υπακοή μας, τότε η κρίση του σήματος δεν θα ήταν δίκαιη. Το σημάδι του θηρίου είναι για μια ελεύθερη συνειδητή απόφαση από κάθε άνθρωπο ως προς το ποιον δίνουμε την υπακοή και τη λατρεία μας.

Αποκ. 14,6       Και είδα άλλον άγγελον να πετά εις τα μεσουράνια και να έχη χαρμόσυνον, αιωνίου κύρους μήνυμα, το μήνυμα της λυτρώσεως και της ανταποδόσεως, δια να το αναγγείλη και διαλαλήση εις όλους όσοι ευρίσκονται εις την γην, εις κάθε έθνος και κάθε φυλήν και γλώσσαν και λαόν,

Αποκ. 14,7        λέγων με μεγάλην φωνήν• “φοβηθήτε τον Κυριον και δοξάσατε το όνομα του, διότι ήλθεν η ώρα, που θα κάμη την μεγάλην κρίσιν και θα αποδώση στον καθένα κατά τα έργα αυτού. Και προσκυνήσατε αυτόν, ο οποίος έκαμε τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και τας πηγάς των υδάτων

Αποκ. 14,9        Και άλλος, τρίτος άγγελος ήλθεν έπειτα από αυτούς, λέγων με φωνήν μεγάλην• “όποιος προσκυνεί το θηρίον, τον αντίχριστον και την εικόνα αυτού και παίρνει την χαραγμένην σφραγίδα του επάνω στο μέτωπόν του η στο χέρι του (και δηλώνει έτσι δουλικήν υποταγήν

Αποκ. 14,10      και αυτός θα πίη από τον οίνον του θυμού του Θεού, που έχει κερασθή ανόθευτος και δραστικός στο ποτήρι της οργής του και θα βασανισθή με φωτιά και θειάφι (με σωματικάς και ψυχικάς τιμωρίας) εμπρός στους αγίους αγγέλους και εμπρός στο Αρνίον.

The MOST IMPORTANT Video You Will Ever See! (2018-2019)

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

1 Response

 1. Θεωρώ πως υπάρχει σοβαρή αστοχία στο άρθρο σας.
  Η αποκάλυψη είναι σαφής στο σημείο του χαράγματος. Δεν είναι παρομοίωση. Δεν είναι τύπος. Με ακρίβεια αναφέρει για ΦΥΣΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ.
  Βεβαίως κανείς δεν αρνείται και το πνευματικό χάραγμα. Το οποίο όμως είναι διαχρονικό και όχι τοπικό σε ορισμένο χρόνο, πριν την εμφάνιση του αντιχρίστου.
  Για πνευματικό χάραγμα είναι προφανές πως θα μιλήσει η τότε εκκλησία. Ίσως θα είναι η μία από τις πλάνες που θα πλανέψει ακόμα και τους εκλεκτούς.
  Η σπουδαιότερη ίσως, μελέτη της Ιεράς Αποκαλύψεως έχει γίνει από τον Πατήρ Αθανάσιο Μυτιληναίο και βρίσκεται σε ηχογραφημένη μορφή 100 ωριαίων ομιλιών, στο http://www.arnion.gr .
  Κατά την άποψή μου, όσοι μιλούν για την κάρτα του πολίτη ως πρόδρομο του χαράγματος, έχουν απόλυτο δίκιο.
  Πρώτον διότι θα εξοικειωθούμε με το θηρίο (B.E.A.S.T. – Brussels Electronic Accounting Surveillance Terminal) και το νέο οικονομοπολιτικοθρησκευτικό σύστημα, οπότε θα αποδεχτούμε εύκολα το χάραγμα. Όταν δεν βάζουμε στοπ σε κάποιο πάθος εκείνο διαρκώς μεγεθύνεται. Το ίδιο συμβαίνει τόσο με την συμπεριφορά όσο και με την συνήθεια.
  Δεύτερον διότι, θα έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα βιομετρικά χαρακτηριστικά όλων των πολιτών παγκοσμίως κατά την διαδικασία έκδοσης της κάρτας του πολίτη και θα μπορούν να ενσωματωθούν ως στοιχεία στο τεχνολογικό μέσο του χαράγματος, σχεδόν ακαριαία, είτε σε τσιπ, είτε σε QR, στο DNA κ.τλ.. Λογικά το χάραγμα θα είναι εξαιρετικά γρήγορο ως παγκόσμιος νόμος αν συγκρίνουμε ότι για την κάρτα του πολίτη έχουν δοθεί προθεσμίες δεκαετιών. Θα είναι γρήγορο για να μην αποκαλυφτούν οι συνέπειες και αποτύχει η καθολική σφράγιση. Προφανώς η προθεσμίες για την κάρτα του πολίτη εκτός από την εκπαίδευση του πληθυσμού αφορά την συγκέντρωση των βιομετρικών και άλλων απαραίτητων στοιχείων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *