ΜΗΝΥΜΑ, ΔΙ ΕΡΗΜΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ Ο ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΤΑΧΙΣΤΑ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

5/5 (5)

✝ ✝ ✝
Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος
Εἶπα καὶ ἐλάλησα ἀγαπητά Μου Παιδιά, ΟΧΙ μία φορά, πολλὲς φορὲς σᾶς Ὁμίλησα, καὶ μάλιστα μέσα στὴν δική σας τὴν καρδιά. Ἐγὼ δὲν Ὁμιλῶ ἔτσι ἁπλά, Ὁμιλῶ μὲ Ἀγάπη πολλὴ σὲ κάθε ἕνα Μου Παιδὶ ἀλλὰ καὶ σὲ Ὅλους μαζί. 
Τόσες φορὲς σᾶς Ἐμίλησα ἀλλὰ ἐσεῖς δὲν ἀκοῦτε, δὲν ἀκοῦτε, ἔχετε τὰ ὠτία σας κλειστὰ καὶ ΟΛΑ ὅσα σᾶς Λέγω φεύγουν μακριά, φεύγουν μακριά. 
Δὲν γίνεται μόνον ἐτούτη τὴ στιγμὴ ποὺ μιλᾶμε ἀγαπητά Μου Παιδιά, αὐτὸ συμβαίνει ἀπὸ τὸ μακρινὸ παρελθόν. Ἐγὼ σᾶς Ὁμιλῶ πάντα μέσα, ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι, μέσα ἀπὸ τὴν Δική Μου τὴν καρδιὰ ἀλλὰ ἐσεῖς δὲν θέλετε νὰ Μὲ ἀκούσετε, φεύγετε μακριά.
Τὸν δρόμο τὸν δικό σας ἀκολουθεῖτε, γι’ αὐτὸ τελικὰ ἀφοῦ αὐτὸν ἀκολουθεῖτε, γι’ αὐτὸ καὶ θὰ χαθεῖτε. 
Καὶ πάλι σᾶς Μιλάω γλυκά, καὶ πάλι σᾶς Μιλῶ γλυκὰ μέσα ἀπὸ τὴν Δική Μου τὴν καρδιὰ μήπως τυχὸν καὶ κανένα ἀπολωλὸ ἔρθει κοντά Μου, ἔρθει κοντά Μου στὸν δρόμο τὸν Δικό Μου, στὸν δρόμο τὸν γλυκό Μου, αὐτὸν ποὺ φέρνει τὴν εὐφροσύνη, αὐτὸν ποὺ φέρνει τὴν εὐφορία, αὐτὸν ποὺ φέρνει τὴν γλύκα μέσα εἰς τὴν καρδία ἀλλὰ καὶ τὸ κυριότερο φέρνει τὴν ψυχικὴ τὴ σωτηρία. 
Αὐτὴν Παιδιά Μου βάλτε την καλὰ μέσα εἰς τὴν ψυχὴ καὶ στερεῶστε την καλὰ ἐκεῖ καὶ ὅτι σᾶς Λέγω καὶ ἐτούτη τὴ βραδιὰ καὶ ἐτούτη τὴ στιγμὴ νὰ τὸ βάλετε καλὰ μέσα εἰς τὴν δική σας τὴν ψυχή.
Πολλὰ δεινὰ ἀκολουθοῦνε, πολλὰ δεινὰ θὰ ἀντιμετωπίσετε σὲ λίγο καιρό, πολλὰ θὰ συσσωρευτοῦνε, δὲν θὰ μπορεῖτε νὰ ἀντέξετε, σᾶς τὸ Λέγω αὐτὸ ἐὰν μείνετε μόνοι ἐντελῶς, ἐκτὸς ἐὰν ἔχετε Ἐμένα τὸν Θεὸ ἐντός σας. 
Ὁ Ἴδιος σᾶς Μιλάει, ὁ Τρισυπόστατος, ὁ Τριαδικὸς Θεός σας, Αὐτὸς ποὺ σᾶς ἀγαπᾷ πολὺ καὶ ἔχει πολὺ πόνο μέσα, μέσα στὴν Δική Του τὴν καρδιά, μέσα στὴν Δική Του τὴν ψυχὴ γιατί δὲν τὸν ἀκολουθήσατε Χρόνια τώρα ἀρκετά, ἀλλὰ ποιεῖτε τὰ δικά σας αὐτὰ ποὺ θέλει ΟΧΙ μέσα, μέσα, μέσα ἡ καρδιά σας ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ εἶναι τὰ ἐξωτερικὰ γιὰ νὰ εὐφραίνεστε καὶ πολλὰ νὰ γεύεστε.
Δὲν εἶναι τὰ πράγματα ἔτσι ποὺ ἤθελα Ἐγὼ γιὰ τὸ δικό Μου τὸ πλάσμα αὐτὸ καὶ τὴν δική Μου Γῆ ποὺ ἦταν ὁ πρῶτος Παράδεισός Μου καὶ αὐτὸν ἤθελα νὰ ἀκολουθήσετε καὶ αὐτὸν ΟΧΙ μόνον νὰ ἀκολουθήσετε ἀλλὰ ἐκεῖ πραγματικὰ ὅλη σας τὴν ζωὴ νὰ ζήσετε καὶ νὰ εὐδοκιμήσετε καὶ νὰ εἴσαστε εὐχαριστημένοι καὶ νὰ εἴσαστε ἄκρως ἀναπαυμένοι ἀλλὰ καὶ σὲ Ἐμένα τὸν Θεὸ νὰ εἴσαστε εὐχαριστημένοι.
 Ἀλλὰ καὶ μέσα στὴν καρδιά σας νὰ ἔχετε Ἐμένα παντοτινὰ καὶ τότε θὰ ἦταν τόσο Ὅλα γλυκά, Ὅλα γλυκά, Ὅλα γλυκὰ καὶ μαλαματένια. Ὅλα θὰ ἦταν ἕνα ὄνειρο, ἕνα ὄνειρο γιατί ἔτσι τὰ ἔπλασα Ἐγὼ ὁ Ἴδιος ὁ Θεός. Δὲν τὰ ἀκολουθήσατε ὅμως αὐτά, δὲν τὰ ἀκολουθήσατε καὶ ἄλλα ποιήσατε καὶ μέχρι τώρα δὲν μετανοήσατε, ἁπλὰ ἀκολουθεῖτε πάλι τὸν ἴδιο δρόμο, πάλι τὸν ἴδιο δρόμο αὐτὸν τὸν ἁμαρτωλό, αὐτὸν ὁ ὁποῖος σᾶς ὁδηγεῖ στὸ νὰ χάσετε τελικὰ τὴν ψυχή σας, αὐτὸ τὸ Μαργαριτάρι ποὺ ἔχει δοθεῖ ἐντός σας καὶ εἶναι Δῶρο Μεγάλο ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεό σας.
Κοιτάξετε αὐτὸ τὸ Μαργαριτάρι, κοιτάξτε το σᾶς παρακαλῶ ἔστω καὶ τοῦτον τὸν τελευταῖον τὸν καιρόν, ἔστω καὶ τοῦτον τὸν τελευταῖον τὸν καιρόν, ἐπαναλαμβάνω τὴν ἴδια φρασεολογία μήπως, μήπως καὶ ἀλλάξει κάτι μέσα στὴν δική σας τὴν καρδία. 
Ἀκολουθεῖστε αὐτὸ τὸ Μαργαριτάρι, προσέξτε Το, προσέξτε Το, προσέξτε Το, μὴν τὸ ἀπωλέσετε, μὴν τὸ χάσετε καὶ χάσετε τὰ πάντα γιατί ἐδῶ ΟΛΑ θὰ ἐξαφανιστοῦνε καὶ ΟΛΑ τὰ Πνευματικὰ ἐκεῖ πάνω, στὸν δικό Μου τὸν Παράδεισο θὰ μεταφερθοῦνε, σὲ ὅσους θὰ ἔχουν τὴν Πίστη σὲ Ἐμένα τὸν Θεὸ καὶ θὰ ἔχουν ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ πραγματικὰ μέσα στὸ δικό τους ψυχικό. 
Οἱ ἄλλοι θὰ πᾶνε κάτω, κάτω στὰ βαθειά, κάτω στὰ μαῦρα τὰ κοχλάζοντα νερά, κάτω ἐκεῖ στὴν ἄβυσσο τὴν τρομερὴ ποὺ θὰ τρέμει πάντα καὶ θὰ ζητᾷ μία δροσοσταλίδα ἡ δική τους ἡ ψυχή.
Οὐαί, ΟΧΙ γιὰ ἐσᾶς, ΟΧΙ γιὰ τὰ Δικά Μου τὰ Παιδιά, νὰ μὴν πάει κανένα ἐκεῖ, νὰ μετανοήσετε ΟΛΟΙ, ΟΛΟΙ, ΟΛΟΙ ἀλλὰ τὸ ξέρω ὅτι δὲν θὰ γίνει αὐτὸ καὶ τὸ ποσοστὸ θὰ εἶναι ἀπειροελάχιστο, πολὺ μικρό. 
Γι’ αὐτὸ Παιδιά Μου σᾶς παρακαλῶ, ἔστω καὶ ἐτούτη τὴν στιγμή, ἐτοῦτο τὸ τελευταῖο λεπτὸ ἀλλάξετε, ἀλλάξετε ὅλα εἰς τὸν λογισμό σας, ἀλλάξετε τὸν λογισμό σας ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸν πονηρό, θὰ ἔλεγα ἀπὸ τὸν πονηρό σας ἀφοῦ αὐτὸς σᾶς παρασύρει γι’ αὐτὸ καὶ αὐτὸν ἀκολουθεῖτε.
Δὲν εἶναι ὁ δικός σας, εἶναι ξένος πρὸς ἐσᾶς, Ἐγὼ Εἶμαι ὁ Πατέρας σας ὁ Ἀγαθός, Ἐγὼ Εἶμαι ὁ Πατέρας ὁ Καλός, Ἐγὼ Εἶμαι ὁ Πατέρας ὁ ὁποῖος σᾶς δημιούργησα καὶ σᾶς ἔδωσα νὰ ζήσετε αὐτὴν τὴν πραγματική, τὴν καλή, τὴν ἐνάρετη ζωὴ καὶ σᾶς ὁδήγησα ἀπὸ τὸν Παράδεισό Μου ἐδῶ εἰς τὴν Γῆ νὰ ἀκολουθήσετε αὐτὸν καὶ νὰ πᾶτε μετὰ στὴν αἰωνιότητα, αὐτὴν τὴν αἰωνιότητα ποὺ ἔδειξε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὅταν κατέβηκε ἐπὶ Γῆς, καὶ ἦταν ὅλα τόσο καλὰ εἰπωμένα καὶ τόσο καλὰ ὅλα εὐλογημένα.
Ἐὰν κοιτάξετε Ἱστορικὰ καὶ διαβάσετε ὅλη τὴν βιωτή Του θὰ δεῖτε τί ἐκλεκτὴ βιωτὴ καὶ τί παράδειγμα ἔδειξε γιὰ τὸν καθένα σας, τί παράδειγμα γιὰ τὴν ζωή Του, τί παράδειγμα γιὰ τὴν ἐδῶ βιωτή Του ὥσπου σταυρώθηκε ἀπὸ τὴν ἀνείπωτη, ἀπέραντη, ἄπειρη Ἀγάπη πρὸς τὸ Τέκνον Του τὸ καλὸ καὶ σταυρώθηκε πάνω στὸ σταυρὸ καὶ παρέδωσε τὴν ψυχή Του στὸν Πατήρ Του εἰς τὸν Οὐρανό. 
Τὸ θέλημα ἦταν τοῦ Πατρὸς γιατί ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ τόσο, τόσο τὸ πλάσμα Του αὐτὸ τὸ ὁποῖο δημιούργησε ἐκεῖνον τὸν παλαιὸ τὸν καιρό.
Παιδιά Μου ἀγαπημένα, Παιδιά Μου ἀγαπημένα ἀκοῦστε τὸ τελευταῖο, τὸ τελευταῖο αὐτὸ Προειδοποιητικὸ Μήνυμα Θεϊκό, ἀλλάξετε ἔστω καὶ αὐτὴ τὴ στιγμὴ πορεία καὶ ἐλᾶτε δίπλα στὴν Τριάδα τὴν Ἁγία. 
Ἀλλάξτε καὶ θὰ δεῖτε πόσο θὰ ὠφεληθεῖτε, πόσο θὰ ὠφεληθεῖ τὸ ψυχικό σας, πόσο θὰ ὠφεληθεῖ αὐτὸ ποὺ ἔχετε μέσα εἰς τὴν ψυχή σας. Θὰ αἰσθανθεῖτε κάτι Μοναδικό, θὰ αἰσθανθεῖτε τόση γλύκα, θὰ αἰσθανθεῖτε κάτι Οὐράνιο, κάτι Θεϊκό, κάτι τὸ ὁποῖο δὲν ἀποτυπώνεται μέσα εἰς τὸν Λόγο αὐτό.
Ἐλᾶτε λοιπόν, μετανοῆστε καὶ τὸν Παράδεισό Μου κερδίστε. Θὰ εἴμαστε μαζί, αἰώνια μαζί, θὰ εἴμαστε καὶ θὰ εἶναι ἐκεῖ, θὰ εἶναι ἐκεῖ ὁ Παράδεισος, πραγματικὰ ὁ Παράδεισος ὁ Θεϊκός. Καὶ τί ἐννοοῦμε ὅταν λέμε τὴν λέξη “Παράδεισος”; 
Ἐννοοῦμε μία κατάσταση Θεϊκή, μία κατάσταση ἀπερίγραπτη, μία κατάσταση ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ ἀπὸ κανέναν ἄνθρωπο ἐκεῖ στὴν Γῆ. Θὰ τὸ καταλάβετε καὶ θὰ τὸ δεῖτε ὅταν ἐδῶ θὰ ‘ρθεῖτε. Δὲν μπορῶ, καὶ νὰ σᾶς τὸ περιγράψω αὐτό, δὲν θὰ τὸ καταλάβετε, μπορεῖ κάτι νὰ αἰσθανθεῖτε μερικῶς, 
Ἐγὼ σᾶς τὸ Λέγω αὐτὴ τὴ στιγμὴ ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ἀφοῦ Γνωρίζω τὸ κάθε τί ποὺ θὰ συμβαίνει ἐδῶ στὸν Παράδεισό Μου τὸν Μοναδικό. Γι’ αὐτὸ μὴν τὸ ξεχάσετε καμμία στιγμὴ ὅσο ἀκόμα ζεῖτε, ὅσο ἀκόμα ζεῖτε σὲ ἐτούτη τὴν πεπερασμένη τὴ ζωὴ ἐπάνω εἰς τὴν Γῆ.
Προσέξετε τὶς τελευταῖες αὐτὲς μέρες, τὶς τελευταῖες μέρες στὸν πλανήτη αὐτόν, δώσετε τὴν ψυχή σας στὸν Τριαδικὸ Θεό, δὲν θέλουμε τίποτα ἄλλο, θέλουμε τὴν Μετάνοιά σας καὶ τὴν Ἀγάπη σας. 
Ἐμεῖς ἡ Τριαδικὴ Ἀρχὴ ποὺ σᾶς δημιουργήσαμε, ποὺ σᾶς πλάσαμε, ποὺ σᾶς δώσαμε ΟΛΑ αὐτὰ τὰ ἐξαίρετα γιὰ νὰ ζήσετε καλὰ καὶ ἐνάρετα ἐδῶ στὸ σπιτικό, τὸ ἐπίγειο τὸ σπιτικό, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν ἔγιναν αὐτὰ τὰ σπιτικὰ σωστά, δὲν δημιουργήθηκαν πολλὲς φορὲς σύμφωνα μὲ τὶς Ἐντολές Μου κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παρουσίας τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὴν Γῆ ἀλλὰ ἐτούτη ἡ τελευταία ἐποχὴ εἶναι ἡ πλέον βρωμερή.
Προσέξτε, Προσέξτε, Προσέξτε τὶς τελευταῖες μέρες αὐτὲς, νὰ ἀλλάξετε Πορεία καὶ νὰ ἔρθετε πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, τότε πραγματικὰ θὰ σωθεῖ ἡ δική σας ἡ ψυχὴ καὶ θὰ ἔρθετε ἐδῶ στὴν Ἐπουράνια Βασιλεία.
Παιδιά Μου καλά, Παιδιά Μου καλὰ ὁ Πατέρας φωνάζει, ἔχει ραγίσει ἡ ψυχή Του, ἔχει ραγίσει πραγματικὰ ἡ ψυχή Του καιρὸ τώρα, δὲν εἶναι τωρινὴ ἡ ἱστορία, δὲν εἶναι τῆς στιγμῆς αὐτῆς, δὲν εἶναι τοῦ χρόνου αὐτοῦ, δὲν εἶναι τῆς δεκαετίας αὐτῆς, εἶναι ἀπὸ πολὺ πιὸ πρὶν ποὺ ἄρχισε αὐτὴ ἡ παρακμὴ καὶ ἄρχισε αὐτὴ ἡ ἄλλη ἡ ζωή, ἡ ἄλλη ἡ ζωὴ ἀφοῦ παρασυρθήκατε ἀπὸ τὴν ἄλλη δύναμη ΟΧΙ τὴν καλὴ ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀντίθετη πρὸς Ἐμένα, ἀπὸ αὐτὸν τὸν πονηρὸ ὁ ὁποῖος σᾶς παρέσυρε μόνο εἰς τὸ κακό, μόνο εἰς τὸ κακὸ καὶ ζημιώθηκε τὸ δικό σας ψυχικό. 
Γι’ αὐτὸ Εἴπαμε νὰ προσέξετε μὴν πᾶτε ἐκεῖ στὴν δική του, στὴν δική του τὴν πηγὴ ποὺ ὁδηγεῖ στὴν πικρία μέσα στὴν καρδία.
Δὲν θὰ Μιλήσω γιὰ τὰ δεινά, τὰ ἔχουμε πεῖ, τὰ ἔχουμε ξαναπεῖ: Σεισμοί, Πόλεμοι ἀρκετοί, Καταστροφές, Ἡφαίστεια ἀπὸ ἐδῶ, Παλίρροιες ἀπὸ ἐκεῖ τρομερές. Ἄλλες Ἀσθένειες ἐπὶ Γῆς, ἄλλες ἀσθένειες, ἡ μία πάρα πολὺ σοβαρή, πάρα πολὺ σοβαρή. 
Παιδιά Μου προσέξετε, προσέξετε καὶ ὁρίσετε τὴ ζωή σας σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα Ἔχω πεῖ καὶ ἀκολουθεῖστε τὸ Εὐαγγέλιό Μου, ἀκολουθεῖστε αὐτὰ ποὺ ἔχουν γραφεῖ ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους καὶ ἐκεῖ στὸ κυριότερο τὸ Θεόπνευστο Βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τότε θὰ εἶστε προστατευμένοι καὶ ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεὸ πάντοτε εὐλογημένοι.
Ἀκολουθεῖστε ἔστω καὶ τὴν τελευταῖα στιγμή, ἀφοῦ μετανοήσετε γι’ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν ζωή, καὶ δὲν θὰ σᾶς πειράξει καμμία Παλίρροια, δὲν θὰ σᾶς πειράξει κανένα Ἡφαίστειο, δὲν θὰ σᾶς πειράξει κανένας Σεισμός, δὲν θὰ σᾶς πειράξει κανένας Πόλεμος, δὲν θὰ σᾶς πειράξει καμμία Ἀσθένεια, δὲν θὰ σᾶς πειράξει κανένας Ἐχθρός, δὲν θὰ σᾶς πειράξει τίποτα, Ἐγὼ θὰ Εἶμαι ὁ φύλακάς σας. 
Ὁ Ἄγγελος δίπλα ποὺ θὰ παρίσταται κοντά σας δὲν θὰ ἀφήνει τίποτα κακὸ νὰ πλησιάσει, τὰ πάντα θὰ ἀπομακρύνει καὶ μακριὰ θὰ τὰ κατευθύνει.
Μὲ πολλὴ Ἀγάπη τὰ Εἶπα αὐτά, αὐτὸ τὸ βραδινό. Βάλτε τα μέσα στὴν δική σας τὴν ψυχὴ σᾶς παρακαλῶ καὶ τότε νὰ εἴσαστε σίγουροι ὅτι καὶ ἡ ἐδῶ βιωτή σας, ὅση θὰ εἶναι αὐτὴ ἀκόμη ἐδῶ εἰς τὴν Γῆ, θὰ εἶναι ἀνθηρή, θὰ εἶναι εὐωδιαστή, θὰ εἶναι γλυκιὰ πολὺ ἀλλὰ καὶ ἡ ἄλλη ἐκείνη ποὺ ἀκολουθεῖ, αὐτὴ ἡ Θεάρεστη, αὐτὴ τὴν ὁποία ἔχει ὁρίσει ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς καὶ θὰ δωρίσει.
Καταλαβαίνετε τί κατάσταση θὰ εἶναι αὐτὴ ὅπως εἴπαμε καὶ πρίν, δὲν μπορεῖτε νὰ τὴν φανταστεῖτε, ἀλλὰ ὅταν ἐδῶ θὰ ‘ρθεῖτε τότε πραγματικὰ πολὺ θὰ εὐχαριστηθεῖτε καὶ θὰ ἐνθυμηθεῖτε τὰ Λόγια αὐτὰ τὰ Θεϊκὰ ποὺ εἰπώθηκαν ἐτούτη τὴ βραδιὰ ὅτι ἦταν ἀκριβῶς ἔτσι ὅπως εἰπώθηκαν ἀπὸ αὐτὰ τὰ χείλη τὰ ἁμαρτωλὰ καὶ γράφηκαν ἐπάνω στὸ χαρτὶ πάλι ἀπὸ χέρι ἁμαρτωλὸ γιατί ὅλο, ὅλο αὐτὸ τὸ πλάσμα Μου ἐκεῖ εἶναι ἁμαρτωλὸ ἀλλὰ ἤτανε ἐπιταγή Μου νὰ γραφεῖ αὐτὸ τὸ Γραπτὸ γιὰ νὰ ξυπνήσει κάθε μία ψυχὴ καὶ νὰ ἔρθει κοντά Μου στὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴν Οὐράνια Βασιλεία.
Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

oimos-athina.blogspot.com

www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *