ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ Ή ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ(Βίντεο)

5/5 (1)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Η Μεγάλη Παρασκευή Η Επιλογή για την Αιωνιότητα, αλλά πρωτίστως έμπνευση στο Φως, την Αλήθεια, την Αγάπη μετά την Απελευθέρωση του Χριστού. Στην αντίθετη πλευρά, η πλήρης βουλή του Λούσιφερ με την ΝΤΠ: Η βύθιση στο σκοτάδι, τα ψέματα, η κατάθλιψη, η βία, το μίσος, οι ελλείψεις στον κόσμο μετά τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σήμερα είναι η Μεγάλη Παρασκευή. Μόνο ένας χριστιανός μπορεί να καταλάβει γιατί αυτή η βίαιη ημέρα μπορεί να θεωρείται καλή: Διότι άνοιξε το δρόμο στους ακολούθους του Χριστού για τη μεταθάνατον ζωή στην αιωνιότητα μαζί Του αντί για τον «αδερφό» Του που απερρίφθη.

Ιωβ. 1,6       Καποιαν όμως ημέραν οι άγγελοι του Θεού παρουσιάσθησαν ενώπιον του Κυρίου. Μαζή δέ με αυτούς ήλθεν και ο διάβολος.

Ιω. 14,30     Δεν θα είπω πλέον πολλά μαζή σας. Δεν έχω τον καιρόν. Διότι τώρα ο διάβολος, που κυριαρχεί στον αμαρτωλόν κόσμον, έρχεται με μανίαν και λύσσαν εναντίον μου, δια να εξαπολύση τον μεγαλύτερον πειρασμόν και πόλεμον. Αλλά εις εμέ δεν έχει καμμίαν απολύτως εξουσίαν, κανένα απολύτως δικαίωμα.

Στην πραγματικότητα, ζούμε στο Limbo, το αίθριο της κόλασης, ενώ μόνο κάποιοι αφελείς δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη. Αλλά πρόκειται να γίνει πολύ χειρότερο:

Οι Ιλλουμινάτι και οι κύριοί τους σχεδιάζουν την κατασκευή της Νέας Τάξης Πραγμάτων του Λούσιφερ πάνω στα ερείπια της παλαιάς παγκόσμιας τάξης μετά τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως στο σχέδιο του Άλμπερτ Πάικ.

Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα του Πάσχα, δηλαδή η αιωνιότητα.

Ματθ. 24,21      Και θα φύγετε τότε με μεγάλην βίαν και τρόμον, διότι θα συμβή θλίψις τόσον μεγάλη, ομοία προς την οποίαν ούτε έχει γίνει από την αρχήν του κόσμου έως τώρα ούτε και θα γίνη.

Ματθ. 24,22       Και εάν δεν ωλιγόστευαν αι ημέραι εκείναι, δεν θα εσώζετο κανένας άνθρωπος εις την περιοχήν εκείνην. Αλλά χάριν των εκλεκτών θα περιορισθή ο αριθμός των ημερών εκείνων της τρομεράς θλίψεως.

Ματθ. 24,27        Διότι ούτε εις την έρημον ούτε εις σπίτια θα παρουσιασθή ο Χριστός, αλλά όπως η αστραπή βγαίνει από την ανατολή και αμέσως φαίνεται έως την δύσιν, έτσι αμέσως αισθητή εις όλους θα γίνη και η ένδοξος παρουσία του Υιού του ανθρώπου.

Ματθ. 24,29        Αμέσως δε, έπειτα από την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος θα σκοτισθή και το γεγγάρι δεν θα δώση το φως του και τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανόν και αι ουράνιαι δυνάμεις, αι συγκρατούσαι την αρμονίαν του σύμπαντος, θα σαλευθούν.

Ματθ. 24,30      Και τότε θα φανή στον ουρανόν το σημείον του υιού του ανθρώπου, και τότε όλαι αι φυλαί της γης, που δεν επίστευσαν, θα οδύρωνται σπαρακτικά, και θα ίδουν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται επάνω εις τας νεφέλας του ουρανού με δύναμιν μεγάλην και δόξαν πολλήν.

Ματθ. 24,31       Και θα στείλη τους αγγέλους του, οι οποίοι με φωνήν μεγάλην, σαν από ισχυράν σάλπιγγα, θα συγκεντρώσουν τους εκλεκτούς του από τα τέσσαρα σημεία του ορίζοντος, από την μίαν άκρην του ουρανού έως την άλλην.

Ματθ. 24,38      Διότι, όπως κατά τας ημέρας που προηγήθησαν από τον κατακλυσμόν οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν ασυλλόγιστοι, ενυμφεύοντο και υπάνδρευαν τα παιδιά των μέχρι της ημέρας, που εμπήκε Νώε εις την κιβωτόν,

Ματθ. 24,39      και δεν εκατάλαβαν, έως ότου ήλθε ο κατακλυσμός και τους παρέσυρε όλους, έτσι έξαφνα και απροσδόκητα θα γίνη και η παρουσία του υιού του ανθρώπου.

Ματθ. 24,40       Τοτε δύο θα είναι στον αγρόν, ο ένας, ο δίκαιος, παραλαμβάνεται από τους αγγέλους στον ουρανόν και ο άλλος αφίνεται, δια να τιμωρηθή.

Ματθ. 24,41        Δυο αλέθουν στον μύλον, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφίνεται.

Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να αναρωτηθεί αν θέλει να περάσει την αιωνιότητα του με τον Ιησού Χριστό , τον αναστημένος Υιό του Θεού ή αν προτιμά μια αιωνιότητα με τον «άρχοντα αυτού του κόσμου» δηλαδή τον διάβολο.

Ιω. 14,30        Δεν θα είπω πλέον πολλά μαζή σας. Δεν έχω τον καιρόν. Διότι τώρα ο διάβολος, που κυριαρχεί στον αμαρτωλόν κόσμον, έρχεται με μανίαν και λύσσαν εναντίον μου, δια να εξαπολύση τον μεγαλύτερον πειρασμόν και πόλεμον. Αλλά εις εμέ δεν έχει καμμίαν απολύτως εξουσίαν, κανένα απολύτως δικαίωμα.

Το καθεστώς το οποίο ασκείται από τους Τραπεζίτες της Πόλης του Λονδίνου, εξ ονόματος του Βατικανού, το οποίο ενθρόνισε τον Σατανά ως επικεφαλής και τους βασιλιάδες του Βατικανού, τους Χάμπα Λουμπάβιτς- Φαρισαίους, φτάνει και εδώ . Με τους πραγματικούς κυβερνήτες του Παγκόσμιου Θεάτρου, οι κυβερνήτες αυτοί του κόσμου μεταχειρίζονται τους ακολούθους της ελευθερίας του λόγου, της ευσέβειας, της ειλικρίνειας, της αγάπης και της ειρήνης τον ίδιο τρόπο όπως το Ιησού Χριστό, ακόμη και με τη δημιουργία εμφυλίων πολέμων ώστε οι άνθρωποι να εναντιώνονται αναμεταξύ τους.

Διότι η ψυχή δεν πεθαίνει μαζί με το φυσικό σώμα.

Διάφορες επιθανάτιες εμπειρίες :

Ο Eban Alexander, ένας χειρούργος εγκεφάλου, περιέγραψε την εμπειρία του κοντά στο θάνατο. Δεν είχε προηγουμένως πιστέψει, αλλά μετά από την εμπειρία του κοντά στο θάνατο όπου βρισκόταν σε μια περιοχή εντελώς διαφορετικής από εκείνη που είχε γνωρίσει και που είχε μια ομορφιά και αρμονία που δεν είχε γνωρίσει ποτέ πριν και δύσκολα θα μπορούσε να περιγράψει ότι πιστεύει στον Χριστό.

Ακολουθούν οι ταινίες του Μελ Γκίπσον και του Τζιμ Καζαβιέλ «Το πάθος του Χριστού» που ονομάζεται η πιο επικίνδυνη ταινία που έγινε ποτέ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα CBS News, παίζοντας το ρόλο του Ιησού στη ταινία του 2004 του Μελ Γκίπσον «Το πάθος του Χριστού», ο ηθοποιός Τζιμ Καζαβιέλ υπέστη πολυάριθμους τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ερεθίσματος στην πλάτη του από τα στίγματα, την υποθερμία και την εξάρθρωση ώμου μετά τον σταυρό. Αυτός και ο βοηθός σκηνοθέτης της ταινίας Jan Michelini χτυπήθηκαν επίσης από αστραπές.

Φυσικά, οι Εβραίοι του Χόλιγουντ και των ΗΠΑ το ονόμασαν αντισημιτικό. Ίσως ο Ιησούς, ο ίδιος όντας Εβραίος, ήταν αντισημιτικός, με την έννοια που ονόμασε τους Φαρισαίους, όπου οι σημερινοί ηγέτες του Παγκοσμίου Χαμπάντ Λιβάβιτς και οι Ρότσιλντ είναι επίσης Ταλμουδιστές-Φαρισαίοι, παιδιά του διαβόλου, ψεύτες και δολοφόνους που δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν την Κόλαση.

Ιω. 8,44       Σεις έχετε πατέρα τον διάβολον, από τον οποίον και κατάγεσθε και θέλετε να εκτελήτε τας πονηράς επιθυμίας του πατρός σας. Εκείνος από την αρχήν της δημιουργίας του ανθρώπου ήτο ανθρωποκτόνος και ποτέ δεν έχει σταθή ούτε και στέκεται εις την αλήθειαν, διότι δεν υπάρχει μέσα του, ούτε αλήθεια ούτε επιθυμία δια την αλήθειαν. Οταν λέγη το ψεύδος, το ανασύρει και το λέγει από τον ευατόν του, διότι είναι ψεύτης, και ο πατήρ και ο εφευρέτης του ψεύδους.

Ματθ. 23,33     Φιδια, οχιές, πως είνα δυνατόν να αποφύγετε την δικαίαν και τρομεράν καταδίκην της γέεννης;

Παρ ‘όλα αυτά, αυτή η ταινία βρήκε σαν ανταπόκριση ένα τεράστιο ακροατήριο. Διαρκεί 2:06 ώρες και έχει πολύ γραφικές σκηνές. Επομένως, για ευαίσθητο κοινό δεν συνίσταται να το βλέπετε.

Μόνο έτσι οι Ρωμαίοι, κατόπιν αιτήματος των Φαρισαίων, αντιμετώπισαν τον μοναδικό δεσμό του ανθρώπου με τον Δημιουργό του, τον Πατέρα του Ιησού Χριστού.

Ιω. 14,6      Του λέγει ο Ιησούς• “εγώ είμαι ο ασφαλής δρόμος, που οδηγεί στον ουρανόν, εγώ είμαι η απόλυτος και καθαρά αλήθεια, που φωτίζει τον άνθρωπον δια την σωτηρίαν, εγώ είμαι η ζωή και ο χορηγός της αιωνίου ζωής δι’ όλους τους πιστούς. Κανείς δε δεν ημπορεί να έλθη προς τον Πατέρα, δια να απολαύση την αιώνιον ζωήν, παρά μόνον δια μέσου εμού.

 

 

 

 

 

Εδώ είναι η ανεπανόρθωτη μαρτυρία του πάθους του Χριστού, το σκίτσο του Τορίνου, που ονομάζεται υπερφυσικό από την ιταλική ακαδημία της επιστήμης: ENEA σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent το 2011.Αλλά το αίμα μας μαρτυρεί. Οι μάρτυρες του αίματος, οι ακόλουθοι, είναι εξίσου αξιόλογοι μάρτυρες.

Ο Χριστός είπε:

Ιω. 14,15     Εάν με αγαπάτε, τηρήσατε τας εντολάς μου, διότι αυτό είναι απόδειξις και καρπός της αγάπης σας προς εμέ.

Ιω. 14,21       Αυτό θα γίνη πραγματικότης, εφ’ όσον θα με αγαπάτε και θα με υπακούετε, διότι εκείνος που γνωρίζει και κατέχει τας αντολάς μου και τας τηρεί, εκείνος πράγματι με αγαπά. Οποιος δε με αγαπά θα αγαπηθή από τον Πατέρα μου, και εγώ θα αγαπήσω αυτόν και με ένα τρόπον πνευματικόν και πειστικόν θα φανερώσω τον ευατόν μου εις εκείνον”.

 

H πίστη σημαίνει να αγαπάς τον Χριστό.

Ιω. 11,25       Της είπεν ο Ιησούς• “εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωη.

Ιω. 11,26      Εκείνος που πιστεύει εις εμέ, και αν πεθάνη σωματικώς, θα ζήση πνευματικώς εις την μακαρίαν ζωήν, θα λάβη δε αναστημένον, άφθαρτον και αιώνιον το σώμα του. Και καθένας που ζη εις την παρούσαν ζωήν και πιστεύει εις εμέ, δεν θα πεθάνη ποτέ, αλλά θα ζη πνευματικώς στον αιώνα, ο δε σωματικός του θάνατος θα είναι η γέφυρα, που θα τον μεταφέρη εις την αιωνιότητα. Πιστεύς τούτο;”

ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΧΡΙΣΤΟΣ Ή ΝΕΑ ΤΑΞΗ

Το σχέδιο των Ιλλουμινάτι: η ψεύτικη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού

Οι παγκόσμιες κυβερνήσεις ή το NWO κάνουν καλή δουλειά να κρατούν τους ανθρώπους απασχολημένους με την καθημερινή τους ζωή και την παγκόσμια πολιτική γεγονότα που συμβαίνουν κάθε στιγμή. Πρέπει να καταλάβετε ότι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν  μόνο άγνοια, αλλά δεν εκπαιδεύονται εκτός των ορίων των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων.

Ορισμένα απόκρυφα σχέδια  αναφέρουν ότι οι Ιλλουμινάτι σχεδίαζαν να πλαστογραφήσουν την επιστροφή του Ιησού μέσω τεχνολογίας προβολής ολογραμμάτων, γνωστής ως Project Blue Beam, σε συνδυασμό με την Ακουστική Ακτινοβολία Μικροκυμάτων, η οποία έχει αποδιαμορφωμένα ενεργειακά κύματα σε ηχητικά κύματα στο εσωτερικό αυτί, έτσι ώστε οι άνθρωποι να ακούν φωνές σαν έρχονται από το κεφάλι τους. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι χρησιμοποιεί την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο Υπουργείο Άμυνας για να ξεγελάσει τους ανθρώπους όσον αφορά την επιστροφή του Ιησού ή την πίστη της εξωγήινης εισβολής. Έχει επίσης δηλωθεί ότι ο Πρόεδρος Raegan στην ομιλία του στο ΟΗΕ ανέφερε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει μια εξωγήινη απειλή. Ο σκοπός είναι να σταματήσουν να χαλιναγωγηθούν οι «κακοί» άνθρωποι.

Ο ψευδοπροφήτης ισχυρίζεται αναληθώς ότι έχει το χάρισμα της προφητείας ενώ δεν το έχει. Πολλές φορές όμως στην εκκλησιαστική ιστορία αληθινοί προφήτες συκοφαντήθηκαν και διώχτηκαν ως ψευδοπροφήτες. Σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους τα γραπτά κείμενα είναι το μόνο στοιχείο που μπορεί να αποδείξει ότι αυτός που τα έγγραψε είναι αληθινός προφήτης ή όχι.

Ρατσισμός, Κοινωνικός Δαρβινισμός και ευγονική γίνονται συχνά στοιχεία πολιτικής επιβολής στους ανθρώπους για να απομακρυνθούν από τον Χριστό : Ο Χριστιανισμός βρίσκεται σε πόλεμο, γι ‘αυτό και πρέπει να προετοιμάσουμε τις ψυχές μας για το μεγάλο Παγκόσμιο Πόλεμο που έρχεται.

Ο πατέρας Γαβριήλ Ναντάφ, εκπρόσωπος του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, δήλωσε ότι οι χριστιανοί στη Μέση Ανατολή υφίστανται γενοκτονία και ότι είναι η κατάσταση είναι τόσο άσχημη που κάθε πέντε λεπτά ένας χριστιανός πεθαίνει:

 

 

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι στην φετινή γιορτή του Πάσχα τον παπικών πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στην Γερμανία έχει σχεδόν απαγορευτεί κάθε αναφορά σε αυτήν την μεγάλη χριστιανική γιορτή, ακόμα και κάθε αναφορά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ειδικά στην Γερμανία την μεγάλη εβδομάδα είναι καταπληκτικό πως τα ΜΜΕ και στα γερμανικά κανάλια δεν έγινε κανένα αφιέρωμα στα πάθη του Χριστού για να μην θίξουν τον μουσουλμανικό πληθυσμό και την μεγάλη Παρασκευή προέβαλαν παλιά Western, φιλοζωικές εκπομπές για σκυλιά και γάτες και ό,τι άλλο άσχετο μπορεί να φανταστεί κανείς.

Το περασμένο Πάσχα το 2017, ήδη η γερμανική τηλεόραση πρόβαλε εκπομπές documentaire στα οποία ισχυριζόντουσαν ότι υπήρχαν και άλλοι σαν τον Χριστό εκείνη την εποχή που έκαναν και αυτοί μεγάλα θαύματα, και ότι είναι υπό αμφησβήτηση αυτά που γράφει το ευαγγέλιο.

Η αποχριστιανοποίηση της Ευρώπης συνεχίζεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς και είναι επόμενο ότι η νεολαία σε λίγα χρόνια δεν θα έχει καμία αίσθηση χριστιανισμού και θα γνωρίζει πιο πολύ τον Μοχάμεντ. Δυστυχώς αυτό πάει να γίνει και στην χώρα μας και το πετυχαίνουν σταδιακά πολύ καλά.

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

 

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *