ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ: ΘΕΛΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ(Βίντεο)

5/5 (2)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Παρ. 18,21    Εις την εξουσίαν της γλώσσης είναι ο θάνατος και η ζωη. Οσοι κατορθώνουν να συγκρατούν την γλώσσαν των, θα φάγουν τους γλυκείς και θρεπτικούς αυτής καρπούς.

Οι λέξεις,  τα λόγια,  μπορούν  να σας κάνουν να ξεσπάσετε σε  δάκρυα σαν κάποιος να σας τσακίζει ή να σας  δίνει μπουνιές στο πρόσωπο. Προσέξτε τι λέτε στον εαυτό σας ή σε οποιονδήποτε. Επειδή υπάρχουν ζωή και θάνατος στη δύναμη των λέξεων.

Ξέρετε ότι υπάρχουν Ζωή και θάνατος με τη δύναμη της γλώσσας ;. Ο κόσμος και ολόκληρο το σύμπαν είναι γεμάτο μυστήρια. Οι ιστορίες ζωής και θανάτου της γλώσσας εμφανίζονται στην καθημερινότητά μας. Υπάρχουν μυστήρια που το πεπερασμένο μυαλό της ανθρωπότητας δεν μπορεί να κατανοήσει.

Κάθε μέρα, όταν ξυπνάμε, αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις ή νέες προκλήσεις. Τίποτα δεν είναι τόσο βέβαιο στο αύριο.

Είτε έχουμε τεράστιο ή μικρό αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας, πρέπει να είμαστε αρκετά σοφοί, ώστε να είμαστε έμπνευση. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν ζωή και θάνατος στη δύναμη της  γλώσσας; Ναι !, υπάρχει μια απίστευτη δύναμη στη γλώσσα σας.

Λουκ. 6,45    Ο αγαθός άνθρωπος βγάζει από τον αγαθόν θησαυρόν της καρδίας του πάντοτε το αγαθόν, και ο πονηρός άνθρωπος από τον κακόν θησαυρόν της καρδίας του βγάζει τον κακόν και φαύλον. Διότι το στόμα λαλεί από το περίσσευμα, που ξεχύνεται από την καρδίαν (Μονον ο αγαθός άνθρωπος ημπορεί να υποδεικνύη το αγαθόν και να γίνη ο καλός οδηγός των πλανωμένων).

Ματθ. 12,37   Διότι από τα λόγια σου θα δικαιωθής και από τα λόγια σου θα καταδικασθής”.

Γεν. 1,3           Και είπεν ο Θεός· “να γίνη φως επί της γης”· και έγινε φως.

Παρ. 15,14    Η καλή και αγαθή καρδία ζητεί να αποκτήση την αληθινήν γνώσιν και σοφίαν. Εξ αντιθέτου το στόμα των ψυχικώς ακαλλιεργήτων και απαιδεύτων ανθρώπων θα γνωρίζη και θα εκφράζη κακά μόνον νοήματα και έργα.

Παρ. 15,15    Οι πονηροί άνθρωποι καθ’ όλον τον χρόνον της ζωής των στρέφουν περιδεείς ολόγυρα τους οφθαλμούς των, αναμένοντες να εκσπάσουν εναντίον των τιμωρίαι και συμφοραί. Εξ αντιθέτου οι αγαθοί ζουν καθ’ όλον το διάστημα της ζωής των με ησυχίαν και ειρήνην.

Παρ. 15,16    Είναι καλύτερον και προτιμότερον να έχη κανείς μικράν περιουσίαν με φόβον Κυρίου, παρά να έχη πολλούς και μεγάλους θησαυρούς άνευ φόβου Θεού.

Παρ. 15,17    Καλύτερα και προτιμότερα είναι φιλοξενία με λάχανα, η οποία διαπνέεται από φιλίαν και χάριν, παρά φιλοξενία με πλούσια φαγητά, από κρέας μόσχου, η οποία διαποτίζεται από εχθρότητα και μίσος.

Παρ. 15,18    Ο ευερέθιστος και θυμώδης άνθρωπος υπεγείρει και προκαλεί φιλονεικίας και μάχας, ενώ ο πράος και υπομονητικός προλαμβάνει και κατασιγάζει και την μέλλουσαν να εκραγή φιλονεικίαν.

Παρ. 15,18α  Ο πράος και υπομονητικός άνθρωπος θα κατασβέση τας φιλονεικίας και τας έριδας και θα προλάβη δικαστικούς αγώνας, ενώ ο ασεβής μάλλον τας προκαλεί και τας ανάπτει.

Παρ. 15,19    Οι δρόμοι της ζωής των οκνηρών και αέργων ανθρώπων είναι στρωμένοι με αγκάθια, με θλίψεις και δυσκολίας. Ενῷ οι δρόμοι των εργατικών και δραστηρίων είναι ομαλοί και ευκολοπεριπάτητοι.

You Will Never Say A Bad Word Again After Watching This! Words Have Power.

YOUR WORDS BECOME YOUR REALITY – Motivational Video

ΚΤΗΝΩΔΗΣ Η ΘΗΡΙΩΔΗΣ ΝΟΥΣ -ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑΣ-

You will never speak bad words again after watching this! The Power of Words are HUGE

The Power of Words

The Character Of God and His Children

Ιω. 6,63      Σας λέγω δε και τούτο· Το Αγιον Πνεύμα είναι εκείνο που ζωοποιεί. Η δε σαρξ μου δίδει ζωήν αιώνιον, διότι ακριβώς έχει συλληφθή από το Πνεύμα το Αγιον και κατοικεί εις αυτήν το Πνεύμα. Καθε άλλη σαρξ δεν ωφελεί τίποτε. Τα λόγια, τα οποία εγώ σας διδάσκω, είναι πνεύμα Θεού, δι’ αυτό δε έχουν και μεταδίδουν ζωήν.

Ιω. 6,64      Αλλά υπάρχουν μερικοί από σας, οι οποίοι δεν πιστεύουν”. Είπε δε αυτά ο Ιησούς, διότι εγνώριζε ευθύς εξ αρχής, ποίοι είναι αυτοί που δεν πιστεύουν και ποίος είναι εκείνος, ο οποίος έμελλε να τον παραδώση.

Εφ. 4,29     Καθε ρυπαρός λόγος ας μη βγαίνη ποτέ από το στόμα σας, αλλ’ αντιθέτως να βγαίνη κάθε καλός λόγος, κατάλληλος να θεραπεύη και να οικοδομή την παρουσιαζομένην ανάγκην, δια να δώση χάριν εις αυτούς που τον ακούουν.

Τί θα κάνουμε με τις σκέψεις μας;

Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει

Frank Sinatra-Killing me softly

Η ζωή και ο θάνατος στη δύναμη της γλώσσας.

Το πνεύμα μέσα μας και γύρω μας μιλάμε ο ένας στον άλλο. Εάν παίρνετε την πνευματικότητά σας σοβαρή, μπορείτε να εντοπίσετε τυχόν κακές δυνάμεις που αγωνίζονται εναντίον της ζωής σας, του γάμου, της οικογένειας, της δουλειάς, των επιχειρήσεων, των σχέσεών σας κ.λπ.

Ανοίξτε το δικό σας πνευματικό στόμα και μιλήστε για την επιτυχία και την ευημερία στη ζωή σας. Και θα συμβεί στο όνομα του Θεού.

Με την πίστη, οι χριστιανοί ενθαρρύνονται να μιλήσουν θετικά στη ζωή τους. Στην πραγματικότητα, κάθε ζωντανό ον πρέπει να χρησιμοποιεί ενθαρρυντικά λόγια που θα μπορούσαν να θεραπεύσουν μια σπασμένη ψυχή και να βάλουν χαμόγελα στο πρόσωπο των απελπισμένων.

Υπάρχουν κακές δυνάμεις ικανές να κάνουν χρήση των λέξεων σας εάν είναι αρνητικές και ευχάριστες γι ‘αυτούς. Αυτά τα αρνητικά λόγια θα εκδηλωθούν με σάρκα και θα υποστούν τις συνέπειες.

Εάν λέτε στον εαυτό σας? «Δεν νομίζω ότι θα πετύχω», «Δεν θα περάσω τις εξετάσεις μου», «Δεν θα είμαι ασφαλής» … Τότε προσέξτε. Υπάρχουν ζωή και θάνατος στη δύναμη της γλώσσας. Αυτό είναι περισσότερο σαν να καλεί κανείς τον διάβολο για ένα πρωινό. Θα φτάσει πριν από το χρονικό διάστημα και θα προσπαθήσει να διασκεδάσει μαζί σας.

Aretha Franklin – I say a little prayer

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *