ΙΣΡΑΗΛ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022- Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2023(Βίντεο)

5/5 (3)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Για αιώνες ο ιερός βράχος της Κάβα, στο κέντρο της Μέκκας, στην Σαουδική Αραβία,  είναι το επίκεντρο του Ισλάμ, και είναι περικυκλώθηκε από τοξωτές στοές που ανήγειραν  πριν από τρεις αιώνες οι Οθωμανοί με  πάνω
από δεκάδες σκαλιστές μαρμάρινες στήλες που χρονολογούνται από τον 8ο αιώνα.

Σήμερα όλα τα απομεινάρια της στοάς και των κιονοστοιχιών έχουν μεταβληθεί σε ερείπια καθώς εκκαθαριστήκαν από τους Σαουδάραβες  για να κάνουν ένα μεγάλο δρόμο προς  το Μεγάλο Τζαμί της Μέκκας.

Είναι πολύ χαρακτηριστικό πως τα τελευταία χρόνια τα τζαμιά και οι βασικοί χώροι που χρονολογούνται από την εποχή του Μωάμεθ έχουν χτυπηθεί ή καταστραφεί, όπως και τα αρχοντικά της Οθωμανικής εποχής, τα
αρχαία πηγάδια και οι πέτρινες γέφυρες. Πάνω από το 98% των ιστορικών και θρησκευτικών τοποθεσιών του Βασιλείου έχουν καταστραφεί από το 1985.

Όπως αναφέρει  το Ίδρυμα Ισλαμικής Κληρονομιάς στο Λονδίνο.»Είναι σαν να ήθελαν να εξαλείψουν την ιστορία» Ο πόλεμος των Wahhabi διεξήχθη από τις αρχές του 1811 έως το 1818, μεταξύ της Αιγύπτου Eyalet υπό τη βασιλεία του Μωάμεθ Αλί Πασά (ονομαστικά υπό την οθωμανική κυριαρχία) και του στρατού του Εμιράτου
της Σαουδικής πολιτείας του Diriyah, με αποτέλεσμα την καταστροφή του
τελευταίου.

Στη συνέχεια   η Βρετανία εφήρμοσε μια σειρά αθέμιτων και οδυνηρών
μέτρων στοχεύοντας στην κατάλυση της κυριαρχίας Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας. Μετά την επικράτηση του Κεμάλ Ατατούρκ στην Τουρκία και την εκκοσμίκευση του κράτους  η Τουρκία προχώρησε στην κατάργηση του
χαλιφάτου, εξόρισε τον χαλίφη και την οικογένειά του εκτός της Τουρκίας και έπειτα δήμευσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία χαλίφη.

Η Τουρκία με την συνθήκη του Μοντρέ έχασε οριστικά τις περιοχές από τους Βρετανούς και τους Γάλλους την Μέση Ανατολή καθώς και τις δυνατότητες έλεγχου των στενών του Βοσπόρου και του Ελλησπόντου
Που  συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη θάλασσα του Μαρμαρά και έπειτα με τη Μεσόγειο που ανακηρύχτηκε
ως διεθνής διάδρομος.

Το 2023 όμως η   συνθήκη αυτή παύει να ισχύει καθώς . Πολλοί πολιτικοί αναλυτές λένε ότι η Τουρκία θα πάρει πίσω τις εξουσίες της, Ο νυν πρόεδρος Ερντογάν είναι γνωστό πως φιλοδοξεί να είναι ηγέτης όλων των
μουσουλμάνων (a.k.a Caliphet), να κατέχει τα παλιά εδάφη της οθωμανικής αυτοκρατορίας  στις χώρες της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων.

Και κυρίως να αποκτήσει δικαιώματα χρήσης των πλούσιων πηγών πετρελαίου στις περιοχές αυτές, Αυτός θεωρείται και ο κυριότερος λόγος για τον οικονομικό πόλεμο που άρχισε από τώρα με επίκεντρο την τουρκική λίρα και την τουρκική οικονομία.

Erdogan Preparing Turkey For 2023 – Unfinished Business With Saudi Arabia!

2022, Nova star δύο αστέρες που συγκρούονται, Καμπαλιστικοί Ραβίνοι, Κατασκευή τρίτου ναού, Κυρώσεις για τη Ρωσία, Κυρώσεις για το Ιράν, Κυρώσεις για το Λίβανο, ελεύθερη πτώση του Ιράν, Ράβις αναμονής για το 2022 Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας η συνθήκη, η ειρήνη μεταξύ όλων των κρατών,

Αποκ. 11,1      Και μου εδόθη ένας κάλαμος όμοιος με ράβδον και ένας άγγελος μου είπε· “σήκω και μέτρησε τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον, που είναι εμπρός εις αυτόν, και εκείνους που προσκυνούν στον ναόν αυτόν τον αληθινόν Θεόν και ανήκουν στον Χριστόν

 Αποκ. 11,2     Την δε αυλήν την εξωτερικήν, που περιβάλλει τον ναόν, βγάλε την έξω από το μέτρημα και μη την μετρήσης, διότι αυτή παρεχωρήθη εις τα ειδωλολατρικά έθνη, που μαζή με τους απιστούντας Εβραίους δεν θα έχουν πιστεύσει στον Χριστόν, και θα καταπατήσουν την αγίαν πόλιν σαράντα δύο μήνας, διάστημα δηλαδή προκαθωρισμένον από τον Θεόν.

Αποκ. 11,3     Και εγώ, ο Χριστός, θα δώσω φωτισμόν και δύναμιν στους δύο μαγάλους μάρτυράς μου (όπως άλλοτε έδωσα στον Ηλίαν και στον Μωϋσέα) και θα προφητεύσουν και θα κηρύξουν την αλήθειαν επί χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας, σαράντα δύο δηλαδή μήνας, και θα φορούν σάκκους, δια να συμβολίζεται η μετάνοια, την οποίαν θα κηρύσσουν”.

Αποκ. 11,4       Οι δύο αυτοί προφήται θα είναι σαν δύο κατάκαρποι ελαίαι και σαν δύο αναμμένοι λύχνοι, που είναι στημένοι ενώπιον του Κυρίου της γης.

Αποκ. 11,5      Και εάν κανείς σκεφθή και θελήση να τους παρενοχλήση και κακοποιήση, φωτιά ξεπετιέται από το στόμα των και κατατρώγει τους εχθρούς των. Και εάν κανείς επιχειρήση να τους βλάψη και κακοποιήση, αυτός, σύμφωνα με την απόφασιν του Θεού, πρέπει να φονευθή. (Διότι το παντοδύναμον χέρι του Θεού προστατεύει τους δύο προφήτας).

Αποκ. 11,6       Αυτοί έχουν πάρει εξουσίαν από τον Θεόν να κλείσουν, όπως άλλοτε ο Ηλίας, κατά θαυματουργικόν τρόπον τον ουρανόν, δια να μη στέλλη βροχήν κατά τας ημέρας, που αυτοί θα κηρύττουν και θα προφητεύουν. Και έχουν από τον Θεόν εξουσίαν εις τα νερά της γης να τα μεταβάλλουν εις αίμα και να κτυπήσουν την γην με κάθε ειδός πληγής, όσες φορές θα θελήσουν.

Αποκ. 11,7      Και όταν εκπληρώσουν την αποστολήν των και κηρύξουν την μαρτυρίαν των και συμπληρωθούν οι σαράντα δύο μήνες, τότε το θηρίον, που αναβαίνει από τον Αδην, ο αντίχριστος, θα κάμη πόλεμον εναντίον αυτών και θα τους νικήση και θα τους φονεύση.

Αποκ. 11,9      Και βλέπουν οι αμαρτωλοί και αμετανόητοι από τους διαφόρους λαούς και τας φυλάς και τας γλώσσας και τα έθνη τα πτώματα αυτών τρεις κατά συνέχειαν και μισή ημέρας, (διάστημα, που συμβολίζει τριάμιση έτη, όσον θα έχη διαρκέσει και η αποστολή των δύο αυτών μαρτύρων), και δεν θα αφήσουν να τεθούν τα πτώματα εις μνήμα, (δια να δείξουν έτσι την περιφρόνησίν τους προς αυτούς).

Αποκ. 11,18      Και τα ειδωλολατρικά ασεβή έθνη κατελήφθησαν από μανίαν και παραφοράν εναντίον σου και ήλθεν η δικαία σου οργή, που τα ετιμώρησε. Και ήλθε επίσης ο καιρός της αναστάσεως όλων των νεκρών, δια να κριθούν και να δώσης συ, ως δίκαιος κριτής, την ανταμοιβήν στους δούλους σου, στους προφήτας και τους αγίους, εις όλους που φοβούνται το όνομά σου, στους μικρούς και στους μεγάλους, και δια να εξολοθρεύσης εκείνους, οι οποίοι με την προκλητικήν των φαυλότητα διαφθείρουν την γην”.

Αποκ. 11,19      Και τότε ανοίχθηκε ο αχειροποίητος ναός του Θεού, που είναι στον ουρανόν, και όλοι είδαν την κιβωτόν της διαθήκης του Κυρίου, που ευρίσκεται μέσα στον ναόν (είδαν τον τελικόν θρίαμβον του Χριστού και την ένδοξον βασιλείαν, την ητοιμασμένην από καταβολής κόσμου) και έγιναν αστραπαί και φωναί και βρονταί και σεισμός και χάλαζα πυκνή και χονδρή (που εσυμβόλιζαν, όπως και στο όρος Σινά κατά την παράδοσιν του Νομου, την παντοδύναμον παρουσίαν του Θεού).

Israel Preparing America For 2022 – Sanctions, Rabbis And Fall Of Babylon?

 

 

Israel Preparing America For 2022 – Sanctions, Rabbis And Fall Of Babylon?

The Intentionally “Fake” Putin, Erdogan, Rouhani Meeting Had a Very Real Subtext Ditch The Dollar

Today News – Are We Truly Prepared for a War with Russia or China?

Sorry! S-300 is not capable of defeating F-35 Super-Stealth fighter jet

USS DECATUR HARASSED – IT’S TIME FOR U.S TO STAND UP TO CHINA?

 

Saudi Arabia’s Monarchy May End Soon – Three Sons Of A Caliph – Imam Mahdi Signs

Why Is America Sending Mike Pompeo To Pakistan? – Russian Insight

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *