ΙΣΡΑΗΛ: Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΜΣΩΝ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΠΡΗ ΦΥΛΗ ΜΕ ΠΥΡΗΝΙΚΑ(Βίντεο)

Ησ. 17,1       Ιδού, η Δαμασκός θα εξαφανισθή εκ μέσου των άλλων πόλεων της οικουμένης, η δε πτώσις αυτής θα είναι μεγάλη.

Ησ. 17,2      Θα ενκαταλειφθή από τους άνθρωπους και θα μείνη έρημος δια παντός. Ως μάνδρα ποιμνίων θα χρησιμοποιηθούν αι περιοχαί της, όπου θα αναπαύωνται πρόβατα, και δεν θα υπάρχη κανείς να τα εκδίωξή από εκεί.

Ησ. 17,3      Δεν θα είναι πλέον η Δαμασκός οχυρά πόλις. δια να καταφεύγη εκεί το βασίλειον των Ισραηλιτών. Δεν θα βασιλεύση πλέον ως πρωτεύουσα λαών η Δαμασκός και το υπόλοιπον μέρος του συριακού κράτους θα εξολοθρευθή. Διότι συ, ω Δαμασκός, δεν είσαι βέδαια καλύτερη από τους ‘Ισραηλιτας και την δόξαν αυτών, οι οποίοι εν τούτοις δια τας αμαρτίας των κατεστράφησαν. Αυτά λέγει ο Κυριος των Δυνάμεων.

Το Ισραήλ αρνείται να έχει πυρηνικά όπλα αλλά θεωρεί ότι έχει έως και 400 πυρηνικά όπλα συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδισμών πυρηνικού όπλου-βόμβες nurton και του μηχανισμού παράδοσης πυρομαχικών πυραύλων συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων Jericho, πυρηνικών υποβρυχίων πυραύλων iran denines να έχουν εκείνες που το Ισραήλ έχει εκτοξεύσει στον κόσμο.

Η επιλογή Σαμσών είναι ότι, οποιαδήποτε απειλή για το Ισραήλ θα απαντηθούν με επίθεση πυρηνική χωρίς αντίποινα. Η βιβλική φιγούρα του Σαμσών που κατέστρεψε τον ναό των Φιλισταίων που σκότωσε τον εαυτό του και χιλιάδες Φιλισταίους εχθρούς.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 38

Ιεζ. 38,1      Ο Κυριος ομίλησε προς εμέ και είπεν·

Ιεζ. 38,2     “υιέ ανθρώπου, στρέψε το πρόσωπόν σου εναντίον του Γωγ και της χώρας Μαγώγ και των αρχόντων Ρως, Μοσόχ και Θοβέλ. Προφήτευσε εναντίον του Γωγ

Ιεζ. 38,3     και είπε εις αυτόν· αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού, εγώ επέρχομαι εναντίον σου, Γωγ, και εναντίον των αρχόντων Ρως, Μοσόχ και Θοβέλ.

Ιεζ. 38,7      Ετοιμάσου, λοιπόν, ετοίμασε τον εαυτόν σου και όλον το πολύ πλήθος των στρατιωτών, που θα είναι συγκεντρωμένον μαζή σου. Συ δε ως αρχηγός του στρατεύματος αυτού θα τεθής εις την υπηρεσίαν μου.

Ιεζ. 38,8     Αυτή η στρατιά από τα πολλά έθνη, που έχουν συγκεντρωθή ολόγυρά σου, έχει από αρχαιοτάτους χρόνος προορισθή, και κατά τους τελευταίους τούτους καιρούς θα έλθη και θα φθάση εις μίαν χώραν, η οποία έχει πλέον λυτρωθή από την φονικήν μάχαιραν των εχθρών, εις την χώραν του Ισραήλ, η οποία προηγουμένως είχεν εξ ολοκλήρου ερημωθή. Αυτός όμως ο Ισραηλιτικος λαός εβγήκε πλέον από την αιχμαλωσίαν των ειδωλολατρικών εθνών και κατοικούν όλοι ειρηνικώς εις την χώραν των.

Στο επίσημο βιβλίο του αξιοματικού του Ισραήλ, Seymour Hirsch.s, όπως δηλώνει ότι «μπορούμε ακόμα να μυρίσουμε τη μυρωδιά του Auswitch και Treblinka την επόμενη φορά που θα πάρουμε όλους σας μαζί μας». Ο γενικός αξιωματικός Mosh Dayan, ένας κορυφαίος υποστηρικτής του πυρηνικού προγράμματος Ισραηλινών, δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να είναι σαν ένα τρελό σκυλί που δεν μπορεί να το ενοχλήσει κανείς.

Ο Martin van Coryell, καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας του εβραϊκού πανεπιστημίου στην Ιερουσαλήμ δήλωσε ότι οι περισσότεροι ευρωβουλευτές είναι στόχοι για την αεροπορική μας δύναμη, έχουμε το καθήκον να καταλάβουμε τον κόσμο κάτω από εμάς και θα σας διαβεβαιώσω ότι θα συμβεί πριν το Ισραήλ περάσει κάτω. Ο Ισραηλινός πληροφοριοδότης M. Chavar είπε ότι το Ισραήλ εκβιάζει τον κόσμο με την ικανότητά του να βομβαρδίζει οποιαδήποτε πόλη στον κόσμο και όχι μόνο εκείνοι στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΨΑΛΜΟΣ 82 (Μασ. 83)

Ψαλ. 82,2  Ω Θεέ μου, ποιός είναι δυνατόν να συγκριθή και αντιπαραβληθή με σένα; Δι’ αυτό, ως παντοδύναμος και πάνσοφος που είσαι, μη μένης σιωπηλός, μηδέ καταπραΰνης και μη αφήσης ανεκδήλωτον την δικαίαν σου οργήν, ω Θεέ μου.

Ψαλ. 82,3  Διότι οι εχθροί μας, που είναι και ιδικοί σου εχθροί, εξέσπασαν εις οχλοβοήν πολεμικήν και οι μισούντες σε εσήκωσαν υπερήφανον την κεφαλήν των εναντίον μας.

Ψαλ. 82,12            Ολους τους άρχοντας αυτών θέσε τους εις την αυτήν μοίραν και τιμώρησέ τους, όπως δια του Γεδεών εξωλόθρευσας τον Ωρήβ και Ζηβ και Ζεβεέ και Σαλμανά, όλους τους άρχοντας των Μαδιανιτών·

Ψαλ. 82,17 Γέμισε τα πρόσωπά των με καταισχύνην και εξευτελισμόν, ώστε να αναγκασθούν να επικαλεσθούν το όνομά σου, Κυριε.

Ψαλ. 82,18     Ας κατεντροπιασθούν, ας αναστατωθούν δια μέσου όλων των αιώνων, ας εντροπιαοθούν και ας εξολοθρευθούν.

Ψαλ. 82,19     Ας αναγνωρίσουν αυτοί, ότι το όνομά σου είναι Κυριος, ότι συ είσαι ο μοναδικός και Υψιστος Κυριος εις όλην την γην.

Οι ισραηλινές απειλές έχουν αυξηθεί από τότε που το Ιράν έχει εμπλουτίσει το ουράνιο για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Το ξέρουμε ότι θα ήταν αδύνατο να επιτεθεί στο Ισραήλ αλλά το Ισραήλ δεν μπορεί να ανεχτεί ένα νουκλεϊκό οπλισμένο Ιράν, οποιαδήποτε πρόκληση για την ισραηλινή ηγεμονία μπορεί να αποδυναμώσει την ικανότητά του να χρησιμοποιήσει την απειλή nuclair(πυρηνική) για κλεμμένη γη Παλαιστινίων.

Ένα πυρηνικά οπλισμένο Ιράν θα μπορούσε να αναγκάσει τους Ισραηλινούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα και τα κατεχόμενα εδάφη τους. Οι επενδύσεις θα μπορούσαν να μειωθούν με τη μείωση των κεφαλαίων για να χρηματοδοτήσουν και να διατηρήσουν ισραηλινές παράνομες επεκτάσεις.

Ισραηλινά μεγάλα αποθέματα πυρηνικών όπλων και το γεγονός ότι πολλοί Ισραηλινοί υψηλού προφίλ έχουν δηλώσει ότι στη χώρα είναι πολύ διατεθειμένοι να τα χρησιμοποιήσουν εάν απειληθούν, θα πρέπει να είναι μεγάλη ανησυχία για όλους τους Ισραηλινούς και η νεοσυντηρητική και σιωνιστική συμμαχία στην αμερικανική κυβέρνηση πρότεινε μια πολύ μεγαλύτερη απειλή από το Ιράν.

Ματθ. 24,38    Διότι, όπως κατά τας ημέρας που προηγήθησαν από τον κατακλυσμόν οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν ασυλλόγιστοι, ενυμφεύοντο και υπάνδρευαν τα παιδιά των μέχρι της ημέρας, που εμπήκε Νώε εις την κιβωτόν,

The Samson Option – How Israel Blackmails The World With Nuclear War

Η επιλογή Samson (εβραϊκά: ברירת שמשון) είναι το όνομα που ορισμένοι στρατιωτικοί αναλυτές και συγγραφείς έχουν δώσει στην αποτρεπτική στρατηγική του Ισραήλ για μαζικά αντίποινα με πυρηνικά όπλα ως «τελευταία λύση» κατά μιας χώρας της οποίας ο στρατός έχει εισβάλει ή / και κατέστρεψε μεγάλο μέρος του Ισραήλ . Οι σχολιαστές χρησιμοποίησαν επίσης τον όρο για να αναφερθούν σε καταστάσεις όπου μη πυρηνικοί, μη Ισραηλινοί φορείς έχουν απειλήσει αντίποινα συμβατικών όπλων, όπως ο Γιάσερ Αραφάτ και η Χεζμπολά.

SAMSON OPTION – WikiVidi Documentary

The SAMSON Option Explained

Global Jewry’s plan to eradicate White people

The Samson Option: Why Arab World Fears Israel!!!

ΙΕΖΕΚΙΗΛ 38

Ιεζ. 38,1      Ο Κυριος ομίλησε προς εμέ και είπεν·

Ιεζ. 38,2     “υιέ ανθρώπου, στρέψε το πρόσωπόν σου εναντίον του Γωγ και της χώρας Μαγώγ και των αρχόντων Ρως, Μοσόχ και Θοβέλ. Προφήτευσε εναντίον του Γωγ

Ιεζ. 38,3     και είπε εις αυτόν· αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού, εγώ επέρχομαι εναντίον σου, Γωγ, και εναντίον των αρχόντων Ρως, Μοσόχ και Θοβέλ.

Ιεζ. 38,4     Θα περιμαζεύσω σε και όλην την στρατιωτικήν σου δύναμιν, ίππους και ιππείς ενδεδυμένους όλους με θώρακας, λαόν πολύν, ωπλισμένον με ασπίδας, με περικεφαλαίας και με μαχαίρας.

Ιεζ. 38,5      Μαζή σου θα είναι Πέρσαι, Αιθίοπες, Λιβυες, όλοι ωπλισμένοι με τας περικεφαλαίας και τας ασπίδας των.

Ιεζ. 38,8     Αυτή η στρατιά από τα πολλά έθνη, που έχουν συγκεντρωθή ολόγυρά σου, έχει από αρχαιοτάτους χρόνος προορισθή, και κατά τους τελευταίους τούτους καιρούς θα έλθη και θα φθάση εις μίαν χώραν, η οποία έχει πλέον λυτρωθή από την φονικήν μάχαιραν των εχθρών, εις την χώραν του Ισραήλ, η οποία προηγουμένως είχεν εξ ολοκλήρου ερημωθή. Αυτός όμως ο Ισραηλιτικος λαός εβγήκε πλέον από την αιχμαλωσίαν των ειδωλολατρικών εθνών και κατοικούν όλοι ειρηνικώς εις την χώραν των.

🔴 Prophetic Newsletter ► Judgment on the United States of America

https://www.youtube.com/watch?=112&v=DUx-cu1VfF4

World war 3, coming false flags to start War.. Bible prophecy for Israelites

Β Πε. 1,19   Και έπειτα από την επίσημον αυτήν μαρτυρίαν του Πατρός έχομεν τώρα περισσότερον σταθεράν και ασφαλή την πεποίθησίν μας εις τας προφητείας της Π.Διαθήκης περί του Ιησού Χριστού. Εις αυτούς δε τους προφητικούς λόγους καλά κάμνετε, που προσέχετε, σαν εις ένα λύχνον, που φωτίζει εις σκοτεινόν και δύσβατον τόπον, μέχρις ότου ολοκάθαρον πλέον το φως του Ευαγγελίου λάμψη, σαν εις πλήρη ημέραν και ολόλαμπρος ανατείλη εις τας καρδίας σας ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, ο Κυριος ημών Ιησούς Χριστός.

Β Πε. 1,20  Υπό την απαραίτητον προϋπόθεσιν ότι τούτο προ παντός πρέπει να γνωρίζετε· ότι κάθε προφητεία της Αγίας Γραφής δεν λύεται και δεν αποσαφηνίζεται κατά την προσωπικήν εκάστου αντίληψιν, αλλά με τον φωτισμόν του Αγίου Πνεύματος.

Β Πε. 1,21   Διότι ποτέ έως τώρα δεν ελέχθη προφητεία με τον νουν και το θέλημα του ανθρώπου, αλλά οι άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι προφήται, επροφήτευσαν εμπνεόμενοι και οδηγούμενοι από το Αγιον Πνεύμα.

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *