Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΕΙΛΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΜΒΟΛΙΟ-«Έγκριση υπό όρους» από τον ΕΟΦ στο κορωνοεμβόλιο με το όνομα «Comirnaty»(Βίντεο)

5/5 (4)

«Έγκριση υπό όρους» από τον ΕΟΦ στο κορωνοεμβόλιο με το όνομα «Comirnaty»

Πειράματα στου «κασίδη το κεφάλι»; Προοίμιο για συχνούς εμβολιασμούς μέχρι το τελικό τσιπάρισμα; Πολλά τα ερωτηματικά, που ενισχύονται από την παγκόσμια εκστρατεία εκφοβισμού και πλύσης εγκεφάλου που έχουν εξαπολύσει κυβερνήσεις και ΜΜΕ υπέρ του εμβολιασμού.

Πόσο θαυματουργικό είναι το πολυδιαφημισμένο εμβόλιο των κατασκευαστριών εταιρειών Pfizer και Biontech; Θα δείξει…  

Πόσο επικίνδυνο είναι; Πάλι θα δείξει…

Πόσο διαρκεί η όποια ανοσία παρέχει; Άγνωστον!

Σε μια περίληψη των χαρακτηριστικών του εμβολίου Comirnaty, που θα βρείτε στα Αγγλικά εδώ (32 σελίδες) και στα Ελληνικά εδώ (35 σελίδες), η EMA ενημερώνει τους υποψήφιους λήπτες του εμβολίου, το οποίο ομολογεί ότι υπόκειται σε «συμπληρωματική παρακολούθηση».

Τι είναι το Comirnaty (BNT162b2) εμβόλιο;

Σύμφωνα με την ΕΜΑ (European Medicines Agency), το Comirnaty  είναι ένα εμβόλιο που περιέχει ένα μόριο που ονομάζεται messenger RNA (mRNA) με οδηγίες για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης από τον SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί το COVID-19.

Παραθέτω επιγραμματικά επιλεγμένα επίμαχα αποσπάσματα από την έκθεση της EMA για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

 • Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.
 • Δεν θα πρέπει να χορηγείται δεύτερη δόση του εμβολίου σε εκείνους που έχουν παρουσιάσει αναφυλαξία στην πρώτη δόση του Comirnaty.
 • Αντιδράσεις σχετιζόμενες με άγχος, συμπεριλαμβανομένων αγγειοπνευμονογαστρικών αντιδράσεων (συγκοπή), υπεραερισμού ή αντιδράσεων που σχετίζονται με στρες, μπορεί να παρουσιαστούν σε σχέση με τον εμβολιασμό ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Είναι σημαντικό να υπάρχουν προφυλάξεις για την αποφυγή του τραυματισμού λόγω λιποθυμίας.
 • Ο εμβολιασμός θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα με οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο ή οξεία λοίμωξη.
 • Η αποτελεσματικότητα, η ασφάλεια και η ανοσογονικότητα του εμβολίου δεν έχουν αξιολογηθεί σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία.
 • Η διάρκεια της προστασίας που παρέχεται από το εμβόλιο είναι άγνωστη, καθώς βρίσκεται ακόμα υπό προσδιορισμό μέσω συνεχιζόμενων κλινικών δοκιμών.
 • Ο εμβολιασμός με Comirnaty μπορεί να μην προστατεύει όλους τους λήπτες του εμβολίου.
 • Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.
 • Η συγχορήγηση του Comirnaty με άλλα εμβόλια δεν έχει μελετηθεί.
 • Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία με τη χρήση του Comirnaty σε έγκυες γυναίκες.
 • Δεν είναι γνωστό εάν το Comirnaty απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα της θηλάζουσας.
 • Ορισμένες από τις επιδράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.8 μπορεί να επηρεάσουν προσωρινά την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης της ασφάλειας μέχρι σήμερα, οξεία περιφερική παράλυση του προσωπικού νεύρου (ή πάρεση) αναφέρθηκε από τέσσερις συμμετέχοντες στην ομάδα του εμβολίου mRNA COVID-19. Η έναρξη της παράλυσης του προσωπικού νεύρου ήταν την 37η ημέρα μετά τη Δόση 1 (ο συμμετέχων δεν έλαβε τη Δόση 2)
 • Το αγγελιοφόρο RNA τροποποιημένων νουκλεοσιδίων στο Comirnaty μορφοποιείται σε λιπιδικά νανοσωματίδια, τα οποία επιτρέπουν την είσοδο του μη πολλαπλασιαζόμενου RNA στα κύτταρα-ξενιστές καθοδηγώντας την παροδική έκφραση του αντιγόνου S του SARS-CoV-2. Το mRNA κωδικοποιεί για την πλήρους μήκους μεμβρανική πρωτεΐνη S με δύο σημειακές μεταλλάξεις εντός της κεντρικής έλικας. Η μετάλλαξη αυτών των δύο αμινοξέων σε προλίνη κλειδώνει την S στη διαμόρφωση προσύντηξης, η οποία είναι μια αντιγονικά προτιμώμενη διαμόρφωση.. Το εμβόλιο προκαλεί απαντήσεις εξουδετερωτικών αντισωμάτων και κυτταρικής ανοσίας στο αντιγόνο ακίδας (S), οι οποίες μπορεί να συνεισφέρουν στην προστασία έναντι της COVID-19.
 • Οι συμμετέχοντες προβλέπεται να παρακολουθούνται για έως και 24 μήνες μετά τη Δόση 2, για αξιολογήσεις της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας έναντι της COVID-19.
 • Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί με τη διαδικασία που αποκαλείται «έγκριση υπό όρους». Αυτό σημαίνει ότι αναμένονται περισσότερες αποδείξεις σχετικά με το φαρμακευτικό προϊόν. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα αξιολογεί τουλάχιστον ετησίως τις νέες πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν και η παρούσα Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος θα επικαιροποιείται αναλόγως.
 • Δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες γονοτοξικότητας ούτε καρκινογένεσης.
 • Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το Comirnaty σχετικά με τη μεταφορά του εμβολίου διαμέσου του πλακούντα ή την απέκκριση στο γάλα.
 • Από μικροβιολογική άποψη, το αραιωμένο φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι χρόνοι και συνθήκες διατήρησης κατά τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη.
 • Το Comirnaty πρέπει να προετοιμάζεται από επαγγελματία υγείας με χρήση άσηπτης τεχνικής για τη διασφάλιση της στειρότητας της προετοιμασμένης διασποράς.
 • Το αποψυγμένο εμβόλιο πρέπει να αραιωθεί στο αρχικό του φιαλίδιο με 1,8 ml ενέσιμου διαλύματος 9 mg/ml (0,9%) χλωριούχου νατρίου, χρησιμοποιώντας βελόνα 21 gauge ή μικρότερης διαμέτρου και ασηπτικές τεχνικές.
 • Το αραιωμένο εμβόλιο θα πρέπει να παρουσιάζεται ως υπόλευκη διασπορά χωρίς ορατή σωματιδιακή ύλη. Απορρίψτε το αραιωμένο εμβόλιο σε περίπτωση παρουσίας σωματιδιακής ύλης ή αποχρωματισμού.

Τα συμπεράσματα δικά σας, αφού μελετήσετε ολόκληρη την εκ 35 σελίδων περίληψη των χαρακτηριστικών του κορωνοεμβολίου «Comirnaty». Πάντως είναι ντροπή για όσους γιατρούς αρνούνται να εμβολιαστούν το να μην βγαίνουν δημόσια για να εξηγήσουν στον αποσβολωμένο, κατατρομαγμένο και εκβιαζόμενο παντοιοτρόπως πολίτη τους λόγους της άρνησής τους.

Κατά την άποψή μου, εκτός από την καινοτόμο τεχνολογία του εμβολίου Comirnaty  που γεννά αμφιβολίες, το άλλο ανησυχητικό είναι οι συνθήκες φύλαξης και η χρονοβόρα και πολύπλοκη προετοιμασία του που προϋποθέτει μεγάλη εμπειρία, επιμέλεια και προσοχή. (Δείτε τις οδηγίες χειρισμού στις σελίδες 32 και 33). Εκεί μπορεί να γίνουν πολλά λάθη, π.χ., στη θερμοκρασία, στη δοσολογία του διαλύματος, κλπ., που ενδέχεται να καταστήσουν το εμβόλιο ακόμη πιο επικίνδυνο για σοβαρές παρενέργειες.

seferou.blogspot.com

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΕΙΛΗ
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

Απορία… Γιατί δεν ανοίγουν σχολικές τάξεις μέσα στα…

…μοναδικά απολύτως ασφαλή σουπερμάρκετ, ή σε λεωφορεία αστικών συγκοινωνιών;

Ευτυχώς… τώρα που εμβολιάστηκαν Κούλης, Αλέξης, Κουτσούμπας, Φώφη, Βαρουφάκης κι η Κατίνα που έκρινε Συνταγματικά τα μνημόνια και την διόρισαν πρόεδρο… τελείωσαν τα βάσανα! Πάλι καλά που έχουμε το ασφαλές μπόλι για το λαό!

πηγή

www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *