Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΝΩΕ ΣΗΜΕΡΑ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ (βίντεο)

5/5 (1)

Κιβωτος του ΝωεΓράφει ο Μ. Ν. Χειλαδάκης

«Και καθώς συνέβη κατά τας ημέρας του Νώε, έτσι θα είναι και κατά τας ημέρας που θα έλθει ο υιός του ανθρώπου.» Λουκ. 17,26

Είμαστε τώρα όπως και τότε στην εποχή του Νώε λίγο πριν την μεγάλη τρικυμία, όπως παρουσιάζει τα γεγονότα το βίντεο.

Το βίντεο αρχίζει με την κ Μέρκελ δείχνοντας την να ορκίζεται ότι θα υπερασπίζεται τον λαό της, θα τιμά τους νόμους και θα εκπληρώσει τα καθήκοντα με καθαρή συνείδηση και δικαιοσύνη απέναντι σε όλους. Μια άθεη που ορκίζεται στο Θεό, (ποιον Θεό ?) και που γι’ αυτήν ο όρκος αυτό είναι ένα κουρελόχαρτο.

Και μετά ακολουθεί το επίμαχο σημείο όπου αποκαλύπτεται η πραγματική της αποστολή. Μιλάει στο κοινό που την παρακολουθούσε και αναφέρεται στην Νέα Τάξη Πραγμάτων και ότι αν θέλουμε να επικρατεί τάξη σε τότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να δώσουμε κάποια από τα δικαιώματα μας και σε άλλους. Μόνο έτσι μπορούμε να ζήσουμε με ασφάλεια. Και έτσι αξίζει να προσπαθήσουμε για αυτό.

Το άκρων άωτο της υποκρισίας. Η Καγκελάριος, ένας, αδίστακτος δαίμονας που δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο, όπως όλοι οι παρατρεχάμενοι της.

Και φυσικά δεν αισθανόταν τίποτα εκείνη την ώρα που έδινε τον ψεύτικο όρκο για τα μάτια του κόσμου. Η ίδια είναι άθεη και αδίστακτη όπως θα έδειχνε στην συνέχεια με την καταστροφική της πολιτική για όλη την Ευρώπη.

Είναι και αυτή η κυρία μια μεγάλη πρόκληση για τον μεγάλο καταστροφικό κατακλυσμό!

As in the days of Noah «Misty Edwards»

«Και ενώ αυτός εκάθητο στον όρος των Ελαιών, τον επλησίασαν οι μαθηταί ιδιαιτέρως και του είπαν• “πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιό θα είναι το σημείον, που θα προαναγγέλλει την ένδοξον παρουσίαν σου και το τέλος του κόσμου.
Και απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε• προσέχετε μήπως τυχόν σας πλανήση κανείς.
Διότι πολλοί θα έρθουν με το ιδικόν μου όνομα και θα λέγουν• εγώ είμαι ο Χριστός και θα παρασύρουν πολλούς στον δρόμον της πλάνης.
Θα ακούσετε δε πολέμους και φήμες περί πολέμων, που γίνονται μακράν. Προσέχετε, μη ταράσσεσθε, νομίζοντες ότι αυτά είναι σημεία του τέλους. Διότι πρέπει όλα να πραγματοποιηθούν, αλλά ακόμα δεν θα έλθη το τέλος.
Διότι θα ξεσηκωθή το ένα έθνος ενάντιον του άλλου έθνους, και το ένα βασίλειον εναντίον του άλλου βασιλείου και θα συμβούν στερήσεις και πείνες και επιδημικές αρρώστιες και σεισμοί εις διαφόρους τόπους.
Ολα όμως αυτά θα είναι αρχή των ταλαιπωριών και πόνων.
Τοτε θα σας παραδώσουν εις θλίψεις και βασανηστήρια και θα σας φονεύσουν, και θα είσθε οι μισούμενοι από όλα τα έθνη, διότι θα πιστεύετε και θα κηρύτετε το όνομά μου.» Ματθ. 24,3-9

«Υποκριταί! Τα σημεία του ουρανού και της γης, που προαναγγέλους τον καιρόν, ξέρετε να τα διακρίνετε. Τον καιρόν όμως τούτον, που όλα τα σημεία τον παρουσιάζουν ως εποχήν της ελεύσεως του Μεσσίου, πως δεν τον διακρίνετε;» Λουκ. 12,56

«Και καθώς συνέβη κατά τας ημέρας του Νώε, έτσι θα είναι και κατά τας ημέρας που θα έλθη ο υιός του ανθρώπου.» Λουκ. 17,26

Από κοντά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ Μπους, που πρώτος μίλησε για την Νέα Τάξη Πραγμάτων. Αυτός που για πρώτη φορά έκανε γνωστό στον κόσμο πως έρχεται η Νέα Τάξη Πραγμάτων, έρχεται ο μεγάλος κατακλυσμός και λίγοι θα σωθούν από τον Νώε της εποχής μας.

Γεν.9,12-17
«καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς Νῶε· τοῦτο τὸ σημεῖον τῆς διαθήκης, ὃ ἐγὼ δίδωμι ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης, ἥ ἐστι μεθ᾿ ὑμῶν εἰς γενεὰς αἰωνίους·
τὸ τόξον μου τίθημι ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἔσται εἰς σημεῖον διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ τῆς γῆς.
καὶ ἔσται ἐν τῷ συννεφεῖν με νεφέλας ἐπὶ τὴν γῆν, ὀφθήσεται τὸ τόξον ἐν τῇ νεφέλῃ,
καὶ μνησθήσομαι τῆς διαθήκης μου, ἥ ἐστιν ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν, καὶ ἀνὰ μέσον πάσης ψυχῆς ζώσης ἐν πάσῃ σαρκί, καὶ οὐκ ἔσται ἔτι τὸ ὕδωρ εἰς κατακλυσμόν, ὥστε ἐξαλεῖψαι πᾶσαν σάρκα.
καὶ ἔσται τὸ τόξον μου ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ὄψομαι τοῦ μνησθῆναι διαθήκην αἰώνιον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ τῆς γῆς καὶ ἀνὰ μέσον ψυχῆς ζώσης ἐν πᾶσι σαρκί, ἥ ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς.
καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ Νῶε· τοῦτο τὸ σημεῖον τῆς διαθήκης, ἧς διεθέμην ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον πάσης σαρκός, ἥ ἐστιν ἐπὶ τῆς γης.»

Ενεργοποιηθείτε γρήγορα πριν είναι όλα πολύ αργά.

Η Κιβωτός θα είναι για πολύ λίγους, όσους θα έχουν το σθένος να αντισταθούν και να σωθούν.

Μ. Ν. ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *