Η Γερόντισσα Ειρήνη και ο θαυματουργός Σταυρός των Αγίων Ισιδώρων Η ερχόμενη τελική μεγάλη εξαπάτηση! Ἅγ. Ἰουστῖνος Πόποβιτς: Τὸ τέλος τῆς Εὐρώπης εἶναι ἀναπόφευκτον!(Βίντεο)

5/5 (1)

Η Γερόντισσα Ειρήνη και ο θαυματουργός Σταυρός των Αγίων Ισιδώρων

The Coming Final Grand Deception!

Ο ΑΡΧΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΣ ΦΩΝΑΖΕΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΠΤΩΣΗ: ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ! ΣΤΗΤΕ ΚΑΛΩΣ Ω ΑΝΘΡΩΠΟΙ…

ΜΕΓΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.

+++

«Στήτε καλώς» ώ άνθρωποι!
ο Μιχαήλ σας κράζω,
ο Μέγας ο Αρχάγγελος,
που σήμερα γιορτάζω.
(γραμμένο στις 8/11/2015)

Κατήφορο επήρατε
χωρίς σταματημό,
γι’ αυτό κι εγώ σας λέγω
«στήτε εσείς καλώς».

Ο Μέγας Παντοκράτωρ,
ο Άναρχος Θεός,
διαταγή μου έδωσε
ο Μέγας Αρχηγός,

στην γη για να κατέλθω,
στην μάχη εγώ να μπω.
Να σύρω την ρομφαία
να πλήξω τον εχθρό,
μαζί και κάθε έναν
δικό του οπαδό.

Πνευματικός ο πόλεμος,
αυτός που θα γενεί,
η γη να καθαρίσει,
καθάρια να γενεί.

Γι’ αυτό πολλοί θα φύγουν
από την γη αυτή,
όλοι όσοι προκάλεσαν
την Θεϊκή οργή.

Σαν αστραπή θα φθάσω,
ρομφαία θα κρατώ,
σαν στάχυα θα θερίσω
τον ασεβή λαό.

Ο Μέγας Ταξιάρχης,
ο Άρχων του Ουρανού,
μήνυμα μεταφέρω
του Τριαδικού Θεού.

Φθάνει πιά ο κατήφορος,
συνέλθετε ευθύς,
στο χείλος πια εφθάσατε
κόλασης φοβερής.

Τελείωσε ο χρόνος,
δεν μένει ούτε λεπτό,
τι άλλο πρέπει ακόμα,
εγώ για να σας πω;

Δεν τρέμετε από φόβο,
για ότι θα γενεί;
Τα πάνω θά’ρθουν κάτω,
σ’ ολόκληρη την γη.

Τι άλλο πρέπει ακόμα
εγώ για να σας πω,
μεταβολή να κάνετε
να ΄ρθείτε στον Θεό;

Θα είστε αναπολόγητοι
στης κρίσεως την ώρα,
αν κλείσετε τ’ αυτιά σας,
σ’ αυτά που λέγω τώρα.

Θέλετε με τους άλλους
στον Άδη να κλειστείτε;
Δεν θέλετε εις τον Παράδεισο
αιώνια να ζήτε;

Η απόφαση δική σας
και η επιλογή,
μα πρέπει να βιαστείτε
να κάνετε αλλαγή. Το «ήμαρτον» να πείτε
μέσα από την ψυχή,
στον Ύψιστο Θεό μας
στον Μέγα τον Κριτή.

Ο Μέγας Ταξιάρχης
μιλώ εις το γραπτό,
την άδεια επήρα
απ’ τον Ιησού Χριστό

να ΄ρθώ να σας μιλήσω,
γιατί σας αγαπώ
και θέλω να σωθείτε
από τον κακό εχθρό.

Γι’ αυτό γνωστοποιώ σας
τι μέλλει να γενεί,
την μέριμνα ν’αφήσει,
όποιος θέλει να σωθεί.

Θα είστε αναπολόγητοι
μετά από όλα αυτά,
ο Κύριος θα σας κρίνει
θα σας κρίνει πολύ- πολύ αυστηρά.

Ωσάν τους Νινευίτες
κάντε μεταστροφή,
ο Θεός να σας γλυτώσει
απ’ την καταστροφή.

Ο Άρχων της Διαθήκης,
εγώ σας ομιλώ,
στο χέρι μου ρομφαία
πύρινη εγώ κρατώ.

Δεν θέλω να σας κόψω
το νήμα της ζωής,
αλλά εσείς να ζήστε,
να είστε υγιείς.

Το ΑΛΑΣ να γενείτε
η γη ν’ αλατιστεί,
το ΦΩΣ για να σκορπίσετε
στα πέρατα της γης.

Έφθασε, η ώρα φθάνει
η ΑΛΗΘΕΙΑ ν’ ακουστεί
και όλη η γη να γίνει
μία ποίμνη και Είς Ποιμήν.

Γι’ αυτό ετοιμαστείτε
παιδιά της Παναγιάς,
ν’ ανοίξετε σε λίγο
μεγάλα τα φτερά.

Έργο σας περιμένει
μεγάλο και τρανό,
σ’ όλη την γη να σπείρετε
λόγο τον Θεϊκό.

Έτοιμο το γυλιό σας
με προσευχή πολλή,
καρδία καιομένη
με πίστη αληθινή.

Η ώρα έχει φθάσει
για την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ,
το βλέπουν και λυσσούν
τα βρωμερά θηρία.

Όλοι εμείς οι Άγγελοι
πνεύματα τ’ Ουρανού,
στο πλάϊ θα βρισκόμαστε
του κάθε ενός πιστού.

Μαζί θα πολεμάμε
τον βρωμερό εχθρό,
θα το κατατροπώσουμε
το φοβερό θεριό.

Θάρρος να έχετε όλοι
μέσα εις την ψυχή σας,
αφού εμείς βρισκόμαστε
προστάτες βοηθοί σας.

Αμήν γένοιτο και τω Τριαδικώ Θεώ δόξα
και εις τον Μέγα Ταξιάρχη Μιχαήλ δόξα.

+++

oimos-athina

Η ιστορία του Σταυρού των Αγίων Ισιδώρων και η επίσκεψη του Αγίου Φωτός

Ἅγ. Ἰουστῖνος Πόποβιτς: Τὸ τέλος τῆς Εὐρώπης εἶναι ἀναπόφευκτον!

ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ἐπισημάνει πολλὲς φορές, ἡ αἱρετικὴ Δύση ἀργοπεθαίνει συμβολικὰ καὶ κυριολεκτικά. Εἶναι πλέον ἕνα τυμπανιαῖο πτῶμα, τὸ ὁποῖο ἀναδίδει ἀνυπόφορη ἠθικὴ μπόχα. Ὁ νεοφανὴς ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ὁ μέγας θεολόγος καὶ ὁμολογητὴς τῆς Ὀρθοδοξίας, προβλέποντας τὸ «θάνατο» τῆς Εὐρώπης, ἔγραψε: «Χωρὶς τὸν Θεὸν ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι παρὰ ἑβδομήκοντα κιλὰ αἱμόφυρτης ὕλης. Τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος χωρὶς τὸν Θεόν, ἂν ὄχι τάφος παραπλεύρως εἰς τὸν τάφον;

Ὁ Εὐρωπαῖος ἄνθρωπος ἔχει καταδικάσει εἰς θάνατον τὸν Θεὸν καὶ τὴν ψυχήν. Δὲν κατεδίκασεν ὅμως οὕτω καὶ τὸν ἑαυτόν του εἰς θάνατον ἐκ τοῦ ὁποίου θανάτου δὲν ὑπάρχει ἀνάστασις; Κάμετε εἰλικρινῶς καὶ ἀμερολήπτως τὸν ἀπολογισμὸν τῆς Εὐρωπαϊκῆς φιλοσοφίας, ἐπιστήμης, πολιτικῆς, κουλτούρας, πολιτισμοῦ, καὶ θὰ ἰδῆτε ὅτι αὐταὶ ἔχουν φονεύσει εἰς τὸν Εὐρωπαῖον ἄνθρωπον τὸν Θεὸν καὶ τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς.

Ἐὰν ὅμως προσέξετε σοβαρῶς εἰς τὴν τραγικότητα τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας ὁπωσδήποτε θὰ ἐννοήσετε, ὅτι ἡ θεοκτονία πάντοτε καταλήγει εἰς τὴν αὐτοκτονίαν. […] Τὸ οἰκοδόμημα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, οἰκοδομηθὲν χωρὶς τὸν Χριστόν, κατ’ ἀνάγκη θὰ καταρρεύση καὶ μάλιστα πολὺ συντόμως, […] Δέκα ὁλόκληρους αἰῶνας ἀνεγείρετο ὁ εὐρωπαϊκὸς πύργος τῆς Βαβέλ, καὶ ἡμεῖς ἠξιώθημεν τοῦ τραγικοῦ ὁράματος: Ἰδού, ἀνηγέρθη πελώριον μηδέν!

Ἐπῆλθε γενικὴ σύγχυσις. Ἄνθρωπος δὲν ἐννοεῖ ἄνθρωπον, ψυχὴ δὲν ἐννοεῖ ψυχή, ἔθνος δὲν ἐννοεῖ ἔθνος. Ἠγέρθη ἄνθρωπος ἐναντίον ἀνθρώπου, βασιλεία ἐναντίον βασιλείας, λαὸς ἐναντίον λαοῦ, ἀκόμη καὶ ἤπειρος ἐναντίον ἠπείρου»! Μία μεγάλη ἀλήθεια, ἀπὸ ἕνα μεγάλο ἄνθρωπο, ἕνα μεγάλο ἅγιο καὶ ὁμολογητὴ τῆς Ὀρθοδοξίας μας!

Ὁ εὐρωπαῖος ἄνθρωπος «ἐθεοποίησε» τὸν ἑαυτόν του καὶ δι’ αὐτὸ ἐδαιμονοποιήθη!

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοῦ προηγουμένου σχολίου μας, ὁ ἁγιασμένος καὶ θεωμένος Γέροντας ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς θεωρεῖ τὸ «θάνατο» τοῦ εὐρωπαίου ἀνθρώπου ἀναπόφευκτο, διότι ἀρνήθηκε τὸ Θεὸ καὶ στὴ θέση του ἔθεσε τὸν «θεὸ» ἑαυτό του. Ἔγραψε: «Ὁ εὐρωπαῖος ἄνθρωπος ἔφθασεν εἰς τὸν μοιραῖον ἴλιγγον, ὡδήγησε τὸν ὑπεράνθρωπον εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ πύργου τῆς Βαβέλ του, θέλων νὰ ἀποπερατώση μὲ αὐτὸν τὸ οἰκοδόμημά του, ἀλλ’ ὁ ὑπερ­άνθρωπος ἐτρελλάθη ἀ­κρι­βῶς ἐπὶ τῆς κορυφῆς καὶ ἐκρημνίσθη ἐκ τοῦ πύργου. Καὶ πίσω του ὁ ἴδιος ὁ πύργος κρημνίζεται καὶ θρυμματίζεται διὰ τῶν πολέμων καὶ ἐπαναστάσεων.

Ὁ Εὐρωπαῖος ἄνθρωπος ἔπρεπε κατ’ ἀνάγκην νὰ τρελλαθῆ εἰς τὸ τέλος τοῦ πολιτισμοῦ του· ὁ Θεοκτόνος ἦτο ἀδύνατον νὰ μὴ γίνη αὐτοκτόνος. Νύκτα, βαρειὰ νύκτα ἔχει καλύψει τὴν Εὐρώπη. Κρημνίζονται τὰ εἴδωλα τῆς Εὐρώπης καὶ δὲν εἶναι πολὺ μακρὰν ἡ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν θὰ μείνη οὔτε πέτρα ἐπάνω εἰς τὴν πέτραν ἀπὸ τὴν κουλτούραν καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς Εὐρώπης, διὰ τῶν ὁποίων αὐτὴ ἀνήγειρε πόλεις καὶ κατέστρεψε ψυχάς, ἐθεοποίει τὰ κτίσματα καὶ ἀπέρριπτε τὸν Κτίστην»!

Κι ὅμως, ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες ὀρθόδοξοι «διακηρύσσουμε» μὲ καμάρι καὶ στόμφο, ὅτι «ἀνήκουμε στὴ Δύση» καὶ ἐναποθέτουμε τὴ διάσωσή μας στὸ «πτῶμα» της! Δυσ­τυχῶς!

orthodoxostypos.gr

Πόσο έτοιμος/η είσαι σήμερα, αν δεν υπάρξει αύριο για σένα..; «Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ»

Μεγάλο Θαύμα – Έγινε καλά εγκεφαλικά νεκρή κοπέλα

Ο Τρελογιάννης ,ο Κόπανος και το παντοπωλείο

Ghosts, Spirits, Angels and Demons….

https://www.youtube.com/watch?v=aHNbRMJKHjQ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *