Εἶναι ἔλλειψη ἀγάπης ὅταν ἡ Ἐκκλησία δέν ἀφορίζει αὐτούς πού πρέπει! Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης!…… (video) -ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος γιατί ξεκίνησε !!! Μόρφου Νεόφυτος – Ο Άγιος Πορφύριος έβλεπε έναν νέο ηγέτη της Ορθοδοξίας που θα έρθει στο μέλλον

5/5 (4)

==π.Δ… ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾿ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

Δυστυχῶς πλεῖστοι ἐκ τῶν Ἐπισκόπων μας μένουν στόν τύπο καί στό γράμμα τοῦ νόμου κατά τό δοκοῦν.


Εἴδαμε τήν Ἱερά Σύνοδο νά σπεύδει γιά νά κάνει ἀντιπολίτευση στόν πρόσφατο τριπλό ἀφορισμό πού διάβασε ὁ κ. Ἁμβρόσιος, ἐπικαλούμενη τόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τούς Κανόνες, προκειμένου νά στοιχειοθετήσει τό ποιός μπορεῖ νά ἀφορίζει.


Ἀλλά δέν εἴδαμε, οὔτε βλέπουμε νά ἀφορίζει πλειάδα βλασφήμων πολιτικῶν πού κυβερνοῦν τήν Πατρίδα μας (καί ἐπιστημόνων), οἱ ὁποῖοι πρέπει νά ἀφορισθοῦν γιά πλῆθος βλασφημίες κατά τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἐκκλησίας Του, γιά τόν διωγμό της καί γιά καταπάτηση Ἱερῶν Κανόνων, ὄχι μόνο πρόσφατα μέ ἀφορμή την «πανδημία τοῦ κορωναϊοῦ», ἀλλά ἀπό ἐτῶν πρίν, κυρίως ἐξαιτίας τῆς νομιμοποίησης σοβαρῶν ἁμαρτημάτων ὅπως· τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τῆς ἐλεύθερης συμβίωσης (πορνεία), τῆς ἔκτρωσης (φόνος), τῆς μοιχείας κ.λ.π.!


Καί ὄχι μόνο βλέπουμε μία ἀδικαιολόγητη ἐπιλεκτική «μνήμη» Κανόνων ἡ ὁποία μόνο σκανδαλισμό δημιουργεῖ στό ποίμνιο πού βρίσκεται ἐν ἐγρηγόρσει, ἀλλά ἀντίθετα κι ἐπιπρόσθετα καί ὄχι μόνο μία φορά κατέθεσαν διά ἐγκυκλίων «εὐχαριστήρια» στήν πολιτική ἡγεσία, ἐνῶ αὐτή βλασφημᾶ εὐθαρσῶς τόν Θεό καί διώκει ραφιναρισμένα τήν Ἐκκλησία Του καί τούς πιστούς Του μέ προσχήματα «ἰούς» καί «πανδημίες»!


Πῶς δικαιολογοῦν, λοιπόν, ἑαυτούς οἱ Σεβασμιότατοι Ἐπίσκοποί μας αὐτήν τήν διαφοροποιημένη ἐξ ἀντιθέτου στάση τους ὅσον ἀφορᾶ τήν μονοσήμαντη «εὐαισθησία» καί «συνείδησή» τους στήν ἐφαρμογή Ἐκκλησιαστικῶν Καταστατικῶν καί Ἱερῶν Κανόνων;


Πῶς ἐθίχθησαν ἀπό ἕναν ἀφορισμό, παράτυπο κατ’ αὐτούς, καί σπεύδουν ἄρον ἄρον νά τόν παρουσιάσουν ὡς ἄκυρο στήν συνείδηση τῆς κοινωνίας κι ἔτσι νομίζοντας πώς «ἀποκαθιστοῦν» τά ἀφορισμένα πολιτικά πρόσωπα, ἀλλά δέν θίγονται ἀπό τό πλῆθος τῶν παράτυπων παρεμβάσεων στό Αὐτοδιοίκητο τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τήν καταστρατήγηση τοῦ Συντάγματος πού συνετάχθη στό Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί κυρίως ἀπό τίς βλασφημίες στό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ;


Τά συγκεκριμένα ἀφορισμένα πολιτικά πρόσωπα εἶναι ἀθῶα καί κυρίως ἀνώτερα ἀπό τόν βλασφημημένο καί διωκόμενο Χριστό;…


Ἔσπευσε μάλιστα, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ σέ ἕναν ἀπό τούς πολλούς ἐνορχηστρωμένους στήν πλάγια προπαγάνδα κατά τῆς Ἐκκλησίας τηλεοπτικούς διαύλους, νά ἀποφανθεῖ γιά τόν τριπλό ἀφορισμό (Κεραμέως, Μητσοτάκη, Χαρδαλιᾶ) τοῦ τέως Ἐπισκόπου Αἰγιαλείας καί Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου, ἐδῶ:

Προφανῶς,οἱ Ἐπίσκοποί μας μέ τίς διαρκεῖς ἐκπτώσεις πού κάνουν μέ τό νά μήν ἀφορίζουν κάνεναν, ποτέ καί γιά κανέναν λόγο, ὅσο κι ἄν προσβάλλεται τό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ κι ὁ,τιδήποτε Τόν ἀφορᾶ, δέν ἔχουν ὑπόψιν τους ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο συμπλέουν (κι ἄς νομίζουν πώς δέν συναινοῦν) μέ τό ἀντίχριστο καί θεομάχο πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς καί μέ τά σχέδια τῶν ἡγετικῶν ὀργάνων της στήν κοινωνία μας κι ἔτσι, αὐτόματα συνδράμουν καίρια στήν πιό γρήγορη ἄφιξη τοῦ Ἀρχηγοῦ αὐτοῦ τοῦ πνεύματος αὐτῆς τῆς Ἐποχῆς καί αὐτῶν τῶν ὀργάνων, δηλαδή τοῦ Ἀντιχρίστου!


Ἐπαναλαμβάνω σχόλιό μου πού ἄφησα στό προηγούμενο συναφές κι ἐπισυναπτόμενο ἄρθρο:


«Προφητεία τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου ἀπό τόν 4ο αἰῶνα γιά τό κλείσιμο τῶν Ναῶν!


»Ἔχουμε ἀνάγκη ἀγαπητοί, ἀπό πολλές προσευχές καί ἀπό πολλά δάκρυα, γιά νά βρεθεῖ κάποιος ἀπό μᾶς σταθερός στούς πειρασμούς.


Ἀδελφοί φιλόχριστοι, σᾶς παρακαλῶ, νά μήν γινόμαστε πλαδαροί, ἀλλά ἀπεναντίας νά γινόμαστε δυνατοί μέ τήν δύναμη τοῦ Σταυροῦ.


Ὁ ἀναπόφευκτος ἀγῶνας εἶναι πολύ κοντά μας·Θά πενθήσουν ὅλες οἱ Ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ μέ μεγάλο πένθος, διότι δέν τελεῖται ἡ λειτουργία καί ἡ προσφορά.


Ἀπό αὐτούς πού ἔχουν γνώση εὔκολα ἀναγνωρίζεται ὁ ἐρχομός τοῦ Ἀντιχρίστου· ἀπό ἐκεῖνους ὅμως πού ἔχουν τό νοῦ τους σέ βιωτικά πράγματα καί ποθοῦν τά γήινα, δέν θά εἶναι αὐτό εὐκολοδιάκριτο».(Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Ἔργα τoμ. Δ΄, σελ. 111-128, ἐκδ. Περιβόλι τῆς Παναγίας)»!Στό παρακάτω βίντεο ἄς ἀκούσουν παρακαλῶ οἱ Σεβασμιότατοι Ἐπίσκοποί μας τί λέγει ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιά τήν στάση πού πρέπει καί ὀφείλει νά κρατᾶ ἡ Ἐπίσημη Ἐκκλησία σέ αὐτούς πού βλάπτουν τήν Πίστη μας καί πώς τελικά ὅταν αὐτό δέν συμβαίνει ἀποτελεῖἔλλειψη ἀγάπης (σύν καί ἄλλοις…) καί πρός τόν Θεόν καί πρός τόν ἁμαρτάνοντα συνάνθρωπό μας καί πρός τούς πιστούς πού ἀρχικά μένουν ἀπροστάτευτοι στόν κάθε λύκο πού τούς ὀρέγεται καί πού τελικά καταλήγουν διωκόμενοι καί κατασπαραττόμενοι!


Διότι ἕνας λύκος ὅταν αὐτός δέν θηρεύεται, ἀφηνιάζει περισσότερο καί ὁρμάει ἐλεύθερος κι ἀνενόχλητος πιό λυσσασμένα ἀπό τήν πεῖνα του γιά ν’ ἁρπάξει τό θήραμά του!


Στήν ἐποχή μας, καί εἰδικά τώρα ἐν «πανδημίᾳ κορωναϊοῦ» παρά τήν ὑποχρεωτικότητα τῆς μάσκας, πέφτουν πολλές ἄλλες πιό ἀδιόρατες μάσκες καί ἀποκαλύπονται μεγαλύτερες ἀγέλες λύκων πού κυνηγοῦν Ἐκκλησία καί πιστούς!

Ἐν κατακλείδι,Σεβασμιότατοι Ἐπίσκοποί μας, τό «ἄξιος» γιά τά αὐτονότητα ἐνεργούμενα, ἀκούστηκε τόσο μέσα ἀπό τά βάθη τῶν ψυχῶν, ὅσο ἐνίοτε καί ἔξωθεν διά γραπτοῦ καί προφορικοῦ λόγου ἀπό τά στόματα ἀναπαυμένων πιστῶν, γιά τόν κ. Ἀμβρόσιο καί ὄχι δι’ Ὑμᾶς τούς πλείστους νῦν Ἐπισκόπους.


Αὐτό, ἄς Σᾶς προβληματίσει ἐπιπλέον ὅσον ἀφορᾶ τήν προκλητικά ἐπιλεκτική «τήρηση τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων».


Ὁ νοῶν, νοείτω…Mαρία, Ἐκπαιδευτικός


Τό είδα>>> + Μαρία +

Μόρφου Νεόφυτος – Ο Άγιος Πορφύριος έβλεπε έναν νέο ηγέτη της Ορθοδοξίας που θα έρθει στο μέλλον

π. Χουλιάρας Παντελεήμων, κάτοικος Νέας Περάμου Καβάλας, άγρυπνος στον Έβρο

Η θρησκευτική ( ; ) Πέμπτη Φάλαγγα

Ὁ μηδενισμός δεν στοχεύει τόσο στην απόρριψη της Χριστιανικής πίστης όσο στη συνεχή διαστρέβλωση της Αλήθειας που κατέχει

 π. Σεραφείμ Ρόουζ

Ἔχει ξεκινήσει μία ὑποχθόνια ἀθεϊστική ἐπανάσταση ἡ ὁποία δέν ἀρνεῖται ἐξωτερικά τόν Θεό ἀλλά τόν περιορίζει. Κάθε βῆμα προόδου ὁδηγεῖ στήν βαθμιαία κατάρριψη τῆς πίστεως. Ἡ ἐπανάσταση αὐτή δέν θέλει νά ὁδηγήσει τόν ἄνθρωπο στήν ἐξαφάνιση τοῦ Θεοῦ ἀλλά στήν κατανόηση πώς ἄν ὑπάρχει Θεός αὐτός εἶναι ἐχθρός (μέ τήν ἔννοια ὅτι κινδυνεύεις ἐξαιτίας τῆς πίστης σου). Καί αὐτή ἡ πίστη ἀποτελεῖ κίνδυνο γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Στρατός τῶν ἐχθρῶν του Θεοῦ συνίσταται τόσο ἀπό ἐκείνους πού μέ τρόπο παθητικό ἀποδέχονται αὐτή τήν θέση καί στέκονται στήν ὀπισθοφυλακή ὅσο καί ἀπό τούς λίγους ἐνθουσιώδεις δρῶντες πού καταλαμβάνουν τήν πρώτη γραμμή μάχης.
Ὅμως εἶναι ἄκρως σημαντικό νά παρατηρήσουμε τό γεγονός ὅτι οἱ γραμμές τοῦ ἀντιθεϊσμοῦ βρίθουν ὄχι μόνο ἀπό παθητικούς καί δρῶντες ἀθεϊστές αλλά καί ἀπό πολλούς πού πιστεύουν ὅτι θρησκεύουν καί λατρεύουν τόν Θεό. Αὐτός ὁ μηδενιστικός πόλεμος δέν ἀποκλείει κάν τή χρήση τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ. Τά αἴτια αὐτῆς τῆς Ἐπανάστασης εἶναι πνευματικά αν καί ἐξωτερικά δέν διακρίνονται.
 Τά ἐπιχειρήματα τῶν ἐφαρμοστῶν φαίνονται πειστικά όχι χάρην τῆς ἀλήθειάς τους ἀλλά χάρη στό βαθμό πού τό πνεῦμα αὐτό ἔχει προετοιμάσει τούς ἀνθρώπους νά τή δεχτοῦν. Ἡ φύση λοιπόν αὐτοῦ τοῦ ἀντιθεϊστικοῦ δόγματος βρίσκεται στόν ἀντίποδα τῆς Χριστιανικῆς πίστεως. 
Ἡ χριστιανική πίστη γίνεται πηγή Χαρᾶς, σιγουριᾶς, Εἰρήνης, πηγή ἀγάπης, μετριοφροσύνης, ὑπομονῆς καί ὑποταγῆς κάθε θελήματος στό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ μηδενιστικός ἀντίποδάς της εἶναι γεμάτος ἀπό ἀμφιβολία, καχυποψία, φόβο, ταραχή, ἀντίσταση σέ ὅτι ἔχει σχέση μέ τόν Θεό. 
 Ὁ μηδενισμός δέν στοχεύει τόσο στήν ἀπόρριψη τῆς Χριστιανικῆς πίστης ὅσο στήν ὑπακοή ἀπέναντι σέ Αὐτόν.Γνωρίζει ὅτι ἡ χριστιανική πίστη κατέχει τήν ἀλήθεια γιά αὐτό καί προσπαθεῖ νά ἑδραιώσει τήν θέση τοῦ ὄχι μέ ἄμεση βία ἀλλά μέ τήν συνεχῆ διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας αὐτῆς. Ἡ ἐξωτερική βία ἀντικαταστάθηκε ἀπό τήν ἐσωτερική πειθώ. Ὁ ἀκαδημαϊκός κόσμος ἔχει γίνει πηγή διαφθορᾶς στό μεγαλύτερο μέρος του. Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη ἔστω καί ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἔστω καί ἐλαφρῶς ἀλλοιωμένη ἔχει πολύ καταστροφικές συνέπειες.
 Ὑπάρχουν Ἐπίσης σέκτες οἱ ὁποῖες ἰσχυρίζονται μία ἀόριστη ἔμφυτη δύναμη μέσα στόν ἄνθρωπο, αὐτές ἀναφέρονται στή Νέα σκέψη καί τή θετική σκέψη καί μέλημά τους εἶναι νά καλλιεργήσουν καί νά χρησιμοποιήσουν αὐτή τήν δύναμη σάν νά ἐπρόκειτο γιά μορφή ἠλεκτρισμού. Ἡ λεγόμενη παθητική στάση (τοῦ ἔλα μωρέ) τόσων πολλῶν ἀνθρώπων σήμερα μαρτυρεῖ τήν δηλητηρίασή τους ἀπό αὐτό τό σχέδιο τοῦ ἀντιθεϊσμοῦ …
πηγή

ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥΝΕ

ΔΥΣΤΥΧΗΣΑΜΕ  εις τας ημέρας μας να γίνουμε θεατές άλλης μίας ακόμη θλιβερής αίρεσης που έχει ενσκήψει , η αίρεση του  «μολυσμού». Αυτή η  αιρετική δοξασία πρεσβεύει πως τα αγιαστικά και σωστικά μέσα της Εκκλησίας που έχουν χαριτωθεί από την Χάρη του Αγίου Πνεύματος χρήζουν της ανθρωπίνης απολυμάνσεως  και παρεμβάσεως . Δηλαδή ο Θεός δεν τα έκαμε καλά γι’αυτό πρέπει να έρθει τώρα ο άνθρωπος(ουμανισμός) για να διορθώσει και να καθαρίσει τα στραβά και ρυπαρά  Του. θυμάμαι τακτικά ένα αστείο που έλεγε κάποιο παιδί  στην κατασκήνωση της Μητρόπολης Νικαίας πως:  « όποιος χρησιμοποιήσει αυτό το σαπούνι να πλύνει μετά πολύ καλά τα χέρια του».  Το σωσίβιο δηλαδή χρήζει σωσιβίου και ο ήλιος φωτισμού; Με το σκεπτικό αυτό εξορίζεται το υπερβατικό και υπερφυσικό στοιχείο από την Εκκλησία και βλέπεις πλέον όχι μόνο δηλωμένους αθέους και εχθρούς της Εκκλησίας να τα λένε αυτά αλλά ακόμη και Θεολόγους και (φευ!) κληρικούς που υπηρετούνε χρόνια στο Ιερό Θυσιαστήριο. Τόσες αμέτρητες Λειτουργίες ,τόσα κιλά και ορούς  Αίματος της Θείας Κοινωνίας και δεν πήρανε λιγάκι μυρωδιά από Χριστό και Ουρανό; Όταν εκλείπει η ευλάβεια και η απλότητα(που είναι η μισή αγιότητα) τότε ο άνθρωπος τα βλέπει όλα ορθολογιστικά ,ευρωπαϊκά ,δεν μπορεί να χωνέψει το θαύμα και το  Μυστήριο και αν αναλογισθείς και κατά πόσο αλλοιώθηκε και ανθρωπογειώθηκε η Ορθόδοξη συνείδηση από τις νεορθόδοξες και «εκσυγχρονισμένες» θρησκευτικές ιδεολογίες, τότε είναι φυσικό και επόμενο η γέννηση τέτοιων νοοτροπιών. Πρίν λίγα χρόνια συνομιλούσα με μία πιστή κυρία που κατοικεί στην ενορία του Αγίου Γεωργίου Νικαίας. Συζητούσαμε για τα θαύματα του Αγίου Αρσενίου  ώσπου μου ανέφερε ένα θαύμα που το  είχε δεί με τα ίδια τα μάτια της η γιαγιά της, μικρό κορίτσι τότε, στα Φάρασα της Καππαδοκίας όπου Ιερουργούσε ο Άγιος Αρσένιος. Ήταν ένα συνομήλικο παιδί που δεν μπορούσε να μιλήσει, είχε πρόβλημα στον λόγο του και αφού το παίρνει από το χέρι η Μητέρα του ,το φέρνει στον Άγιο Αρσένιο ,που εκείνη την ώρα έκανε τον Εσπερινό στον Ναό. Σαν τελείωσε και έκανε απόλυση λαμβάνει ο Άγιος το κλειδί της Εκκλησίας, από αυτά τα παλαιά τα σιδερένια τα βαριά που ποιος ξέρει πόσες Λειτουργίες είχε ακούσει  και σταυρώνει το στόμα του παιδιού. Αμέσως θεραπεύθηκε και άρχισε να μιλάει καθαρά προς έκπληξη και Θεοδοξολογία πάντων. Αν λοιπόν ακόμη και αυτό το κλειδί της εξώπορτας του Ναού γίνεται χαριτόβρυτη πηγή ιαμάτων πόσο  μάλλον τα ιερά σκεύη της Λογικής Λατρείας όπως επίσης η ίδια η Ιερή Λαβίδα που εμβάπτεται μέσα στην Θεϊκή Σάρκα και το Αίμα του Κυρίου μπορεί και σκορπά θαύματα και αγιασμό!
π.Διονύσιος Ταμπάκης

Μητροπολίτης Μόρφου μην ρωτάτε πότε θα ξεκινήσει ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος γιατί ξεκίνησε !!!

O COVID19 ΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ!

www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *