ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ 70 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ, ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ 14 ΜΑΙΟΥ(Βίντεο)

5/5 (3)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Η ανασύσταση του Ισραήλ το Μάιο του 1948 είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς η Προφητεία της Αγίας Γραφής μπορεί να έχει διττή εκπλήρωση.

Η κυριότερη προφητεία της Αγίας Γραφής είναι μία και έχει εκπληρωθεί, που σημαίνει ότι όταν ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται. Για παράδειγμα, οι προφητείες του Ιησού στο σταυρό στον Ψαλμό 22 και στον Ησαΐα 53 εκπληρώθηκαν όταν ο Ιησούς πήγε στο σταυρό, και ποτέ δεν επαναλήφθηκαν. Και έτσι είναι με τις περισσότερες προφητείες της Αγίας Γραφής, έχουν μια εφάπαξ εκπλήρωση, αλλά όπως θα δείτε υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Στο κατά Ματθαίον 24, ένα κεφάλαιο σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένο στους Εβραίους και το Ισραήλ, κατά τη διάρκεια του προβλήματος του Ιακώβου, ο Ιησούς κάνει μια προφητεία ότι , όταν οι Εβραίοι επανιδρύσουν το Ισραήλ αυτό  θα σηματοδοτήσει την αρχή των τελευταίων ημερών ή των τελικών χρόνων.

 

Και τα τρία βιβλία, το κατά Ματθαίον, ο Δανιήλ και ο Ιερεμίας, αναφέρονται στους Ιουδαίους κατά τον καιρό του τέλους στην εποχή του προβλήματος του Ιακώβ με προφητεία που πρέπει να εκπληρωθεί μετά την Αρπαγή της Εκκλησίας.

Ματθ. 24,32      Από την συκήν δε μάθετε την παρομοίωσιν• όταν πλέον ο κλάδος της γίνη μαλακός και αναβλαστάνη τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος.

Ματθ. 24,33        Ετσι και σεις, όταν ίδετε όλα αυτά, μάθετε ότι έφθασε ο καιρός της κρίσεως του Θεού, που θα τιμωρήση τους Ιουδαίους με καταστροφήν.

Ματθ. 24,34      Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν θα περάση η γενεά αυτή, έως ότου γίνουν όλα όσα σας προείπα δια την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ.

Δύο σημαντικές προφητείες της Αγίας Γραφής μπορούν να εκπληρωθούν δύο φορές. Αυτό γίνεται για την κατανόηση πραγμάτων όπως αυτό που αναγγέλλει η εντολή του Παύλου στο 2 Τιμόθεο 2:15, δηλαδή για να «μελετήσεις» σαν εργάτης και «ορθοτομήσουμε» την Αγία Γραφή, ήταν κατά παραγγελία.

Η σημαντικότερη προφητεία της Αγίας Γραφής είναι μία και έχει εκπληρωθεί, που σημαίνει ότι όταν ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται. Για παράδειγμα, οι προφητείες του Ιησού στο σταυρό στον Ψαλμό 22 και στον Ησαΐα 53 εκπληρώθηκαν όταν ο Ιησούς πήγε στο σταυρό, και ποτέ δεν επαναλήφθηκαν. Ένα παράδειγμα αυτού:

Ο Χριστός στο Σταυρό προφήτευσε:

Ψαλ. 21,7       Εγώ όμως είμαι άθλιος ωσάν ένας σκώληξ, δεν είμαι καν άνθρωπος. Εγινα χλευασμός και περίγελως των ανθρώπων. Σαν μια τιποτένια ύπαρξις θεωρούμαι από τον λαόν.

Ψαλ. 21,8      Ολοι όσοι με βλέπουν με εμπαίζουν και με σαρκάζουν• με υβρίζουν και με βλασφημούν, κινούν ειρωνικώς και απειλητικώς την κεφαλήν των λέγοντες•

Μαρκ. 15,29        Και αυτοί, που επερνούσαν στον δρόμον κοντά από τον σταυρόν, τον εβλασφημούσαν και εκινούσαν τας κεφαλάς των λέγοντες• “ουα, συ που θα εκρήμνιζες τον ναόν και εις τρεις ημέρας θα τον ξανάκτιζες!

Μαρκ. 15,30       Σώσε λοιπόν τον ευατόν σου και κατέβα από τον σταυρόν”.

Μαρκ. 15,31     Παρομοίως δε και οι αρχιερείς εμπαίζοντες μεταξύ τους μαζή με τους γραμματείς έλεγαν• “άλλους έσωσε, τον ευατόν του όμως δεν ημπορεί να σώση.

Το ίδιο συμβαίνει με το μεγαλύτερο μέρος της προφητείας της Αγίας Γραφής. Δηλαδή έχει μια απευθείας εκπλήρωση, αλλά όπως φαίνεται υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Στο κατά Ματθαίον 24, ένα κεφάλαιο σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένο στους Εβραίους και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του προβλήματος του Ιακώβ, ο Ιησούς κάνει μια προφητεία ότι όταν το Ισραήλ θα ξανά συγκεντρωθεί θα σηματοδοτήσει την έναρξη των τελευταίων ημερών ή των τελικών χρόνων.

Ματθ. 24,32       Από την συκήν δε μάθετε την παρομοίωσιν• όταν πλέον ο κλάδος της γίνη μαλακός και αναβλαστάνη τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος.

Ματθ. 24,33        Ετσι και σεις, όταν ίδετε όλα αυτά, μάθετε ότι έφθασε ο καιρός της κρίσεως του Θεού, που θα τιμωρήση τους Ιουδαίους με καταστροφήν.

Ματθ. 24,34      Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν θα περάση η γενεά αυτή, έως ότου γίνουν όλα όσα σας προείπα δια την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ.

Μια προφητεία που εκπληρώνεται για πρώτη φορά: Στις 14 Μαΐου, 1948, στο αρχείο φωτογραφιών, ο διαιτητής δείχνει το υπογεγραμμένο έγγραφο που πιστοποιεί τη σύσταση του νέου εβραϊκού κράτους του Ισραήλ που κήρυξε ο πρωθυπουργός Ντέιβιντ Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, Ισραήλ.

Πολλοί αναρωτιούνται γιατί η θαυματουργή ανάκτηση του Ισραήλ σύμφωνα με την προφητεία ήταν μόνο η «πρώτη φορά»; Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Εβραίοι και το Ισραήλ πρόκειται να εκδιωχθούν για άλλη μια φορά και θα επανέλθουν για άλλη μια φορά. Εδώ είναι η απόδειξη, η πρώτη βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση με εκείνη για την ανάκτηση:

Η προφητεία του Ισραήλ που διάσπαται για δεύτερη φορά:

Ματθ. 24,15      Οταν λοιπόν θα ιδήτε το μισητόν και αηδές κάθαρμα, που θα επιφέρη την ερήμωσιν και τον όλεθρον της Ιερουσαλήμ, όπως έχει προφητευθή από τον Δανιήλ, να στέκεται στον άγιον τόπον-κάθε αναγνώστης ας καταλάβη καλά αυτό• Πρόκειται δια τους κακούργους ψευδοζηλωτάς και τους αιμοχαρείς σικαρίους, που θα βεβηλώνουν τον ναόν, με αναριθμήτους δολοφονίας και άλλα κακουργήματα, και τους μισητούς Ρωμαίους στρατιώτας με τα ειδωλολατρικά των σήματα.

Ματθ. 24,16        Τοτε, όταν θα δήτε αυτήν την βεβήλωσιν του ιερού, όσοι ευρίσκονται εις την Ιουδαίαν, ας φύγουν εις τα βουνά, δια να κρυβούν.

Ματθ. 24,20      Προσεύχεσθε δε να μη γίνη η φυγή σας αυτή εις καιρόν χειμώνος ούτε εις ημέραν Σαββάτου (κατά την οποίαν απαγορεύεται η μεγάλη πορεία).

Ματθ. 24,21        Και θα φύγετε τότε με μεγάλην βίαν και τρόμον, διότι θα συμβή θλίψις τόσον μεγάλη, ομοία προς την οποίαν ούτε έχει γίνει από την αρχήν του κόσμου έως τώρα ούτε και θα γίνη.

Ματθ. 24,22        Και εάν δεν ωλιγόστευαν αι ημέραι εκείναι, δεν θα εσώζετο κανένας άνθρωπος εις την περιοχήν εκείνην. Αλλά χάριν των εκλεκτών θα περιορισθή ο αριθμός των ημερών εκείνων της τρομεράς θλίψεως.

Η προφητεία του Ισραήλ που ερημώνεται, για τελευταία φορά:

Λουκ. 21,20     Οταν δε θα ίδετε την Ιερουσαλήμ να περικυκλώνεται από στρατεύματα, τότε μάθετε ότι έφθασε πλέον ο καιρός της ερημώσεώς της.

Λουκ. 21,21       Τοτε όσοι θα ευρίσκονται εις την Ιουδαίαν, ας φεύγουν εις τα βουνά, και όσοι θα είναι μέσα εις την πόλιν, ας φεύγουν έξω και μακρυά από αυτήν. Και όσοι θα ευρίσκονται εις την ύπαιθρον, να μη εισέλθουν εις την πόλιν.

Λουκ. 21,22         Διότι αι ημέραι αυταί είναι ημέραι της δικαίας θείας τιμωρίας, ώστε να εκπληρωθούν έτσι όλα όσα έχουν γραφή δια την καταστροφήν του Ισραηλιτικού λαού και της Ιερουσαλήμ.

Όταν ο Ιησούς έκανε την αρχική προφητεία στο κατά Ματθαίον 24, το Ισραήλ βρισκόταν σταθερά στη γη του, αν και υπό ρωμαϊκή κατοχή. Αλλά ο Ναός λειτουργούσε πλήρως και η Εβραϊκή ζωή και τα έθιμα λειτουργούσαν επίσης. Ο μόνος τρόπος για την εκ νέου σύναψη της προφητείας του Ιησού για το Ισραήλ ήταν να εκδιωχθεί το Ισραήλ, το οποίο συνέβη το 70 μΧ.

Έτσι, το 1948, ακριβώς 1.878 χρόνια αργότερα, το Ισραήλ επανιδρύθηκε με θαυματουργό τρόπο από τον Θεό, αφού σχεδόν εξαφανίστηκε στο Ολοκαύτωμα του Χίτλερ. Ξαφνικά η «συκιά» ανθούσε αφού δεν υπήρχε για σχεδόν 2.000 χρόνια και η προφητεία εκπληρώθηκε. Παρόλα αυτά, θα ξανασυμβεί καθώς δείχνουν οι παραπάνω στίχοι.

Όπως και η προφητεία του κατά Λουκά 21, της Ιερουσαλήμ που περιβάλλεται από στρατεύματα, η οποία εκπληρώθηκε το 70 μ.Χ., θα εκπληρωθεί για δεύτερη φορά στη μάχη του Αρμαγεδδώνα. Αυτή η διπλή εκπλήρωση της προφητείας έχει παρερμηνευτεί από αρκετούς που δεν μπορούν να δουν ότι θα επιτευχθεί όχι μία φορά αλλά δύο φορές.

 

Τέλος, ας ρίξουμε μια ματιά σε μια άλλη προφητεία που θα μπορούσε να έχει και μια διπλή εκπλήρωση.

Ο Ιησούς στο κατά Ματθαίον 24 δεν καλεί ποτέ αυτή τη φορά τη Μεγάλη Θλίψη ως ουσιαστικό, επισημαίνει ότι θα υπάρξει «μεγάλη θλίψη» ως επίθετο. Η Βίβλος αποκαλεί αυτή τη φορά ως την «εποχή του προβλήματος του Ιακώβ» και προέρχεται από το 30ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιερεμία, όπως βλέπουμε εδώ:

Ιερ. 30,7        Οι εχθροί των θα πάρουν τας σκηνάς και τα πρόβατα των και τα ενδύματά των και όλα τα σκεύη των και τας καμήλους αυτών. Ολα θα τα πάρουν δια τον εαυτόν των. Προσκαλέσατε εναντίον των εχθρών σας τους κύκλω λαούς προς καταστροφήν των.

Διαβάζοντας τον ίδιο στίχο διακρίνεται μόνο κάτι που εκπληρώθηκε όταν το Ισραήλ εισήλθε στην Βαβυλωνία αιχμαλωσία γύρω στο 600 π.Χ. και ως εκ τούτου δεν μπορεί να έχει μελλοντική εφαρμογή. Παρόλα αυτά αυτό δεν συμβαίνει, θα συμβεί για δεύτερη φορά κάτω από τον Αντίχριστο. Παρακάτω, στο πλαίσιο του στίχου 7, οδηγούμαστε στους ακόλουθους στίχους που δεν είχαν ποτέ εκπληρωθεί:

Ιερ. 37,12      Ετσι είπεν ο Κυριος• Ανώρθωσα τα συντρίμματά σου, πολύ οδυνηρά υπήρξεν η πληγή σου, ω Ισραηλιτικέ λαέ !

Ιερ. 37,13       Δεν υπήρχε μεταξύ σας άνθρωπος, να κρίνη δικαίως και να υπερασπίζη τας υποθέσεις σας. Καθε προσπάθεια θεραπείας έκαμνεν οξύτερον τον πόνον σου. Καμμία ωφέλεια δεν προήλθεν εις σέ.

Ιερ. 37,24     Η οργή και ο θυμός του Κυρίου δεν θα καταπαύσουν, έως ότου πραγματοποιήσουν και φέρουν εις πέρας την απόφασιν της καρδίας αυτού. Θα ίδετε κατά τας τελευταίας ημέρας με τα μάτια σας και θα γνωρίσετε τα προφητευόμενα αυτά.

Ο Θεός δεν έχει δημιουργήσει ακόμη ένα «πλήρες τέλος» όλων των εθνών όπου οι Εβραίοι ήταν διάσπαρτοι, όπως η Ευρώπη και η Αμερική, αλλά θα το κάνει στη μάχη του Αρμαγεδδώνα στη Δεύτερα Παρουσία. Έτσι, η προφητεία του Ιερεμία μπορεί να εφαρμοστεί απολύτως στο Ισραήλ στην Βαβυλωνία αιχμαλωσία, αλλά θα εφαρμοστεί και δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του Ιακώβ. Κάτι πραγματικά ενδιαφέρον, επίσης από τον Ιερεμία και ακόμα να εκπληρωθεί.

Ιερεμίας 29:10       Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος, ότι: Αφού συμπληρωθούν 70 χρόνια στη Βαβυλώνα, θα σας επισκεφθώ, και θα εκτελέσω σε σας τον αγαθό μου λόγο, να σας επαναφέρω σε τούτο τον τόπο.

Όταν ο Δανιήλ διάβασε την προφητεία του Ιερεμία για τα 70 χρόνια, γνώριζε αμέσως πόσο καιρό θα ήταν οι Εβραίοι στη Βαβυλώνα και γιατί υπήρχαν εκεί. Αυτή ήταν η στιγμή του φωτισμού του Δανιήλ.

Δαν. 9,2        κατά το πρώτον, λοιπόν, έτος της βασιλείας του, εγώ, ο Δανιήλ εμελέτησα με πολλήν προσοχήν τα ιερά βιβλία και ειδικώτερα το σημείον εκείνο, το οποίον ανεφέρετο στον αριθμόν των ετών, που είχεν αποκαλυφθή εις τυν προφήτην Ιερεμίαν δια λόγου Θεού, και σύμφωνα προς τον οποίον προφητικόν λόγον, θα διαρκούσε η ερήμωση της Ιερουσαλήμ επί εδδομηκοντα έτη.

Αλλά ο Ιερεμίας λέει πως ο Κύριος επρόκειτο να «επισκεφθεί το Ισραήλ» μετά από τα 70 χρόνια. Σε ακριβώς 26 ημέρες, το ανασυγκροτημένο Ισραήλ θα είναι επισήμως 70 χρόνια πίσω στη γη του. Στο κατά Ματθαίον 24, ο Ιησούς λέει ότι αν θέλετε να μάθετε κάτι σχετικά με το χρόνο του προβλήματος του Ιακώβ, πηγαίνετε να δείτε τον Δανιήλ. Όταν φτάσετε στο Δανιήλ, αυτός μαθαίνει κάτι από τον Ιερεμία. Και τα τρία βιβλία, δηλαδή ο Ματθαίος, ο Δανιήλ και ο Ιερεμίας, μιλάνε στους Ιουδαίους την εποχή του τέλους, στην εποχή του προβλήματος του Ιακώβ, με προφητεία που πρέπει να εκπληρωθεί μετά την Αρπαγή της Εκκλησίας. Εδώ είναι η πλήρης αλυσίδα των γεγονότων:

Ματθ. 24,3      Και ενώ αυτός εκάθητο στον όρος των Ελαιών, τον επλησίασαν οι μαθηταί ιδιαιτέρως και του είπαν• “πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιό θα είναι το σημείον, που θα προαναγγέλη την ένδοξον παρουσίαν σου και το τέλος του κόσμου;”

Ματθ. 24,15      Οταν λοιπόν θα ιδήτε το μισητόν και αηδές κάθαρμα, που θα επιφέρη την ερήμωσιν και τον όλεθρον της Ιερουσαλήμ, όπως έχει προφητευθή από τον Δανιήλ, να στέκεται στον άγιον τόπον-κάθε αναγνώστης ας καταλάβη καλά αυτό• Πρόκειται δια τους κακούργους ψευδοζηλωτάς και τους αιμοχαρείς σικαρίους, που θα βεβηλώνουν τον ναόν, με αναριθμήτους δολοφονίας και άλλα κακουργήματα, και τους μισητούς Ρωμαίους στρατιώτας με τα ειδωλολατρικά των σήματα.

Δαν. 9,27       Κατά μίαν εβδομάδα ετών ο Χριστός θα συνάψη και θα καταστήση ισχυράν και έγκυρον μίαν νέον διαθήκην. Κατά δε το μέσον της εβδομάδος αυτής, που θα προσφερθή η μεγάλη θυσία του λυτρωτού Χριστού, θα τεθή οριστικόν πλέον τέρμα εις τας παλαιάς θυσίας και σπονδάς. Εις δε τον ναόν μου και τον λαόν του Ισραήλ, θα εισέλθουν βδελυραί δυνάμεις καταστροφής και ερημώσεως. Τέρμα δε εις την καταστροφήν θα τεθή όταν συμπληρωθή ο ωρισμένος χρόνος.

Δαν. 9,2     κατά το πρώτον, λοιπόν, έτος της βασιλείας του, εγώ, ο Δανιήλ εμελέτησα με πολλήν προσοχήν τα ιερά βιβλία και ειδικώτερα το σημείον εκείνο, το οποίον ανεφέρετο στον αριθμόν των ετών, που είχεν αποκαλυφθή εις τυν προφήτην Ιερεμίαν δια λόγου Θεού, και σύμφωνα προς τον οποίον προφητικόν λόγον, θα διαρκούσε η ερήμωση της Ιερουσαλήμ επί εδδομηκοντα έτη.

Ιερ. 37,7     Και ταύτα, διότι ήτο τρομερά η ημέρα εκείνη. Ομοία προς αυτήν δεν θα υπάρξη άλλη. Ο χρόνος στενόχωρος και κρίσιμος δια τους Ισραηλίτας, αλλά και από αυτόν θα σωθούν.

Ιερ. 36,10      Ετσι ωμίλησεν ο Κυριος• όταν πρόκειται να συμπληρωθούν εβδομήκοντα έτη εξορίας σας εις την Βαβυλώνα, τότε θα σας επισκεφθώ με ευμένειαν και θα εκπληρώσω τους λόγους και τας υποιχέσεις μου προς σας, να επαναφέρω, δηλαδη, τον λαόν σας στον τόπον τούτον,

Ιερ. 30,7      Οι εχθροί των θα πάρουν τας σκηνάς και τα πρόβατα των και τα ενδύματά των και όλα τα σκεύη των και τας καμήλους αυτών. Ολα θα τα πάρουν δια τον εαυτόν των. Προσκαλέσατε εναντίον των εχθρών σας τους κύκλω λαούς προς καταστροφήν των.

Ιερ. 29,10      Εγώ έσυρα προς τα κάτω και εταπείνωσα τον Ησαύ, απεκάλυψα τα κρησφύγετα των Ιδουμαίων, ώστε να μη ημπορούν να αποκρυβούν. Εξωλοθρεύθησαν με τα χέρια των αδελφών των και των γειτόνων των,

Όταν ο Κύριος έδειξε όλα αυτά τα πράγματα από τον λόγο Του, διαμορφώνεται η εξή; ερώτηση. Εάν και πάλι θα διασκορπιστεί το Ισραήλ και αν ξανασυγκεντρωθεί το Ισραήλ, θα ήταν επίσης πιθανό ο Κύριος να επισκεφθεί ξανά μετά το πέρας των 70 χρόνων τον επόμενο μήνα; Διότι μετά από την εξέταση, τη μελέτη και τη προσευχή πάνω σε αυτούς τους στίχους και άλλους διαπιστώνεται αυτό. Θα μπορούσε να είναι λάθος; Απολύτως.

Αλλά με όλο το συνοθύλεμα και απρόβλεπτα πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, όπως τον Τραμπ που μετακινεί την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ την ακριβή ημέρα που το Ισραήλ είναι 70, μοιάζει σαν να είναι όχι μόνο εφικτό αλλά και πιθανό.

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

 

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *