Είναι Λέων τελικά; Ο Σεβ. Πειραιώς υπέρ της χρήσης μάσκας στους Ιερούς Ναούς. (ΒΙΝΤΕΟ) -Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης: Ἡ ἀπαξίωση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καί ἡ μάσκα, 31-7-2020, (Κήρυγμα)

5/5 (10)

Είναι Λέων τελικά; Ο Σεβ. Πειραιώς υπέρ της χρήσης μάσκας στους Ιερούς Ναούς. (ΒΙΝΤΕΟ)

Είναι απίστευτο τελικά, πώς κάποιοι ακόμα θεωρούν τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Περαιώς ως ένα πρόσωπο το οποίο θα υπερασπιστεί την Ορθόδοξη πίστη.

Προσωπικά, βαρέθηκα τα λόγια και θα καυτηριάζω την στάση του σε όλα τα ζητήματα στα οποία δεν ορθοτομεί τον “Λόγο της Αληθείας”. Ακόμα κι αν προβεί σε μηνύσεις ή δεν ξέρω και εγώ σε ποιο άλλο μέτρο.

Τα συμπεράσματα βέβαια θα τα βγάλετε εσείς, καθώς ο Σεβασμιώτατος δεν μπορεί να μιλήσει και πιο ξεκάθαρα…
Πειραιώς Σεραφείμ: Άλλο η μάσκα προστασίας άλλο το προσωπείο του Καρνάβαλου. Να ακούμε τους ειδικούς.

https://youtu.be/sp7mH_NdLoE
Χρήστος Βλαμάκης για το orthopraxia.gr
Πηγή:https://tasthyras.wordpress.com/

Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης: Ἡ ἀπαξίωση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καί ἡ μάσκα, 31-7-2020, (Κήρυγμα)

… ἤθελα νὰ πῶ δυὸ λόγια γιὰ τὸ θέμα τῆς μάσκας ποὺ τείνει νὰ ἐπικρατήσει καὶ νὰ ἐπιβληθῆ καὶ στοὺς ναοὺς μέσα.
Καὶ ἤθελα νὰ πῶ ὄτι δὲν μποροῦμε νὰ δεχτοῦμε αὐτὸ, διότι εἶναι μία ἀπαξίωση τοὺ ἀνθρωπίνου προσώπου.
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ πλασμένος καὶ ἠ μάσκα δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο, παρὰ μία μουτζούρα στὴν εἰκόνα τοῦ θεοῦ καὶ μιὰ σκίασις, μία κάλυψις στὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτὸ δὲν ἐπιτρέπεται ποτέ σὲ καμμία εἰκόνα, ἀλλὰ οὔτε καὶ ζωντανὸ εἴδαμε κανέναν ἅγιο νὰ φοράει μάσκα.
Ἀντίθετα μάλιστα, βλέπουμε τοὺς ἁγίους μας οἱ ὁποῖοι σὲ καιρὸ ἐπιδημίας, πανδημίας ἤ λοιμώδους νόσου, νὰ σπεύδουν στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ προσεύχονται ἀκάλυπτοι καὶ ἐκτενῶς καὶ νὰ τελοῦν Θεῖες Λειτουργίες καὶ νὰ κάνουν λιτανεῖες.

Ποτὲ δὲν μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε τὸν ἅγιο Πορφύριο ἤ τὸν ἅγιο Παΐσιο ἤ τὸν ἅγιο Ἰάκωβο μὲ μάσκα, νὰ μᾶς στείνει στὰ δύο μέτρα καὶ νὰ ἔχει ἀντισηπτικὰ καὶ νὰ μᾶς λέγει νὰ πάρουμε ὅλα αὐτὰ τὰ μέτρα, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν καμμία θέση μέσα στὸν ναό.
Γιατὶ μέσα στὸν ναὸ ὑπάρχη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πίστις, ποὺ φυλάει τοὺς πιστοὺς ἀπὸ καθετί τὸ κακὸ καὶ τὸ μολυσματικό.
Καὶ σὲ καμμία περίπτωση δὲν μποροῦμε νὰ ἐξισώσουμε τὸν ναὸ μὲ μία κοινὴ αἴθουσα ἤ μὲ ἕνα ἁπλὸ δωμάτιο.
Ἐδῶ ὑπάρχει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὑπάρχει Ἄκτιστη Θεία Χάρις καὶ ὅλα εἶναι ἁγιασμένα.
Καὶ ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Γαβριήλ καὶ ἡ σκόνη ἀκόμα ἔχει τόση χάρη, ποὺ ἄν μπορούσαμε νὰ τὴν δοῦμε, θὰ τὴν παίρναμε τὴν σκόνη ἀπὸ τὸ πάτωμα καὶ θὰ χρειώμαστε.
Ὅλο τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου θὰ πρέπει νὰ εἶναι καλυμμένο, ὅπως βλέπουμε στοὺς ἁγίους μας καὶ στὶς ἁγίες μας καὶ μάλιστα στὸν Κύριο καὶ στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἀλλὰ τὸ πρόσωπο ποτὲ δὲν πρέπει νὰ καλύπτεται.
Σήμερα ὅμως βλέπουμε ἀκριβῶς, τὴν ἀντιστροφὴ ποὺ κάνει ὁ διάβολος στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ τείνει νὰ τοὺς ἀφαιρέσει ὅλα τὰ ἐνδύματα ὅπως καὶ στοὺς δαιμονισμένους τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλὰ νὰ καλύψει τὸ πρόσωπο ποὺ φανερώνει κατ᾿ ἐξοχὴν, τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στὸν ἄνθρωπο μὲ τὴν μάσκα.
Καὶ ὅλο αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ τὸ δεχτοῦμε καὶ μὲ ὅλη μας τὴν δύναμη νὰ διαμαρτυρηθοῦμε, ὥστε νὰ μὴν ἐπιβληθῆ αὐτὸ τὸ μέτρο τὸ ἀντιπνευματικό, τὸ ἀντίθετο μὲ τὴν Ἁγία Γραφή, τὴν ζωὴ τῶν ἁγίων μας καὶ τοὺς ἱεροὺς κανόνες.
Γιατὶ ὑπάρχει καὶ νόμος, ὑπάρχεις καὶ ἱερὸς κανόνας ποὺ ἀπαγορεύει στοὺς χριστιανοὺς νὰ καλύπτουν τὸ πρόσωπό τους μὲ προσωπίδες, μὲ μάσκες κ.λπ.
Καὶ ὅπως λέμε καὶ στὶς εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως λέει καὶ ἡ Ἁγία Γραφή, θὰ πρέπει νὰ μιλοῦμε στὸν Θεό μὲ ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ, μὲ φανερὸ τὸ πρόσωπό μας.
Καὶ ὁ Ἕνας, ὁ Θεός νὰ μᾶς ὁμιλεῖ πρόσωπο πρὸς πρόσωπο.  Μέσα στὴν Ἐκκλησία συναντᾶμε ὁ ἕνας τὸ πρόσωπο τοῦ ἄλλου καὶ ὅλοι τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ!
Σὲ καμμία περίπτωση λοιπὸν δὲν πρέπει νὰ καλύπτεται τὸ πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου.
Καὶ ἄν ὑπάρχει φόβος μικροβίου, αὐτὸς δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχη μέσα εἰς τὸν χῶρο τοῦ ναοῦ, γιατὶ τότε θὰ σημαίνει ὅτι ὑπάρχει ὀλιγοπιστία ἤ καὶ ἀπιστία.
Ἄς ἀγωνιστοῦμε λοιπὸν νὰ μὴν ἐπικρατήσει αὐτὸ τὸ ἀντιπνευματικὸ μέτρο καὶ ἄς εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι ὁ Θεός καὶ ἡ Πίστις εἶναι αὐτὴ ἡ ὁποῖα θὰ νικήση.

Ἀπομαγνητοφώνησις Πᾶνος

ΙΔΟΥ ΚΑΙΡΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΔΟΥ ΗΜΕΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ….!!


=π.Δ… ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΑΔΕΛΦΙΑ… ΑΡΧΙΣΕ Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ… ‘Ή ΕΜΕΙΣ ‘Ή ΑΥΤΟΙ…..

Επιμένουν με μάσκες και πρόστιμα. μέχρι να μας κλείσουν δεύτερη φορά. 

Ξεκίνησαν τη νέα επίθεση δικτατορίας.

Στο βίντεο μιλάει ο π. Βασίλειος Βολουδάκης από παλαιότερες ομιλίες του.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.

300.000 ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙ ΑΥΤΟ;

ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΝΟΜΟ !!!

ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ !!!

67.000 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 32.000 ΘΑΝΑΤΟΥΣ, ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 47%

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙ ΑΥΤΟ;

ΜΗΠΩΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ;

ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΑΚΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ.
ΤΟΣΟΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙ ΑΥΤΑ.


ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΛΕΟΝ Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ 4.477 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΜΕ 206 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΛΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ 4,6 %. διότι στους θανάτους αυτούς βέβαια βάζουν και όσους πεθαίνουν εξαιτίας άλλων νοσημάτων, αρκεί να τους είχε γίνει διάγνωση κορονοϊού – το έχει πει ο Τσιόδρας – δηλαδή οι καθαροί Covid είναι κατά πολλοί λιγότεροι.


Χωρίς να λαμβάνουμε φυσικά υπόψη τα όσα ακούγονται παγκοσμίως περί αβεβαιότητας του τεστ PCR για τη διάγνωση Covid, τις οποίες γνώμες, παρότι εκφράζονται και μέσα στον ιατρικό κόσμο, αν τις λάβεις υπόψη σου, θα σε πουν αμέσως συνωμοσιολόγο…


ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΣΤ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 40%, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ.


ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΓΙΝΑΝ 90.000 ΤΕΣΤ ΣΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΜΟΝΟ.


ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΚΙ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΟ, ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ.


– ΕΞΥΠΝΟ ΚΟΛΠΟ


– ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


– ΑΥΞΑΝΩ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΩ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ,


ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΝΑ ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΝ ΜΕΣΩ 15-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΜΑΥΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ.


ΤΑ ΦΟΥΣΚΩΝΟΥΝ, ΤΑ ΦΟΥΣΚΩΝΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΑΛΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΞΕΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΙΕΖΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ, (ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ) ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΦΡΑΓΙΣΟΥΝ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΣΕ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΕΝΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΙΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ.


ΘΕΛΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ, ΑΛΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΑΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΥΤΗ ΜΕΘΑΥΡΙΟ,


ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ.


ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.


ΑΛΛΑ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΕΧΕΙ ΚΙ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ:


ΝΑ ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΤΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝ, ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ.


ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΜΩΣ.


ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟ ΜΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ, ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΚΡΙΣΕΩΣ…


ΚΑΛΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ,


ΑΓΩΝΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΕΟΝ, ΑΜΗΝ !!!


Ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται”


ΠΗΓΗ>>> Βίντεο Ορθοδοξίας

www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *