ΔΙΑΒΟΛΟ-ΙΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -«ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ!» ΚΑΘΟΛΙΚΟ LOCKDOWN ΑΠΟ 5-25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ!!! ΒΙΝΤΕΟ

5/5 (1)

ΙΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (1) π.Αντώνιος Στυλιανάκης 1-11-2020

ΙΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (2) π.Αντώνιος Στυλιανάκης 1-11-2020

Ὁ κορωναϊός, ὁ ΟΗΕ, καί ἡ προετοιμασία τῆς Πανθρησκείας τοῦ Ἀντιχρίστου!!!!…

– ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ.… ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΣ..

Συνεχίζω μέ τήν «εὐγενική χορηγία» τοῦ κορωναϊοῦ (κοροϊδοϊοῦ τῆς οἰκουμένης),


τόν ὁποῖον ἰό ἐκμεταλλεύτεται ἡ Παγκόσμια Νέα Τάξη Πραγμάτων προκειμένου νά προωθήσει τά οἰκονομικά, γεωπολιτικά, τεχνοκρατικά καί πανθρησκειακά σχέδιά της, μέ τραγική τελική κατάληξη τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης καί τῆς Πανθρησκείας (Οἰκουμενισμός)!


Ἡ Π.Ν.Τ.Π. βρῆκε εὐκαιρία μέ τήν χαρακτηρισμένη ὡς· «πανδημία» ἐξάπλωση τοῦ κορωναϊοῦ καί διά στόματος τοῦ Ἀντόνιο Γκουτέρες Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ στίς 11 Ἀπριλίου 2020 ἀπηύθυνε ἔκκληση πρός τούς ἡγέτες ΟΛΩΝ τῶν θρησκειῶν νά ἑνώσουν τίς προσευχές τους (πρός τόν Τριαδικό Θεό δηλαδή μαζί μέ τά δαιμόνια τῶν ἐθνῶν…) γιά τήν «εἰρήνη» καί τήν ἐπίλυση τοῦ παγκόσμιου ζητήματος τοῦ covid-19!


Ἀντιλαμβάνεσθε πῶς ἐφαρμόζουν οἱ ἀντίχριστοι τήν παγκόσμια ἀτζέντα τους;


Σᾶς παραθέτω τό βίντεο μέ μετάφραση:UN Chief Special Appeal to Religious Leaders (11 April 2020)

«Θέλω νά κάνω μία εἰδική ἔκκληση πρός τούς ἡγέτες ὅλων τῶν θρησκειῶν, νά ἑνώσουν τίς δυνάμεις τους γιά νά ἐργασθοῦν γιά τήν εἰρήνη ὅλου τοῦ κόσμου καί νά ἐπικεντρωθοῦν στήν κοινή μας μάχη νά νικήσουμε τόν covid-19.


Tό κάνω αὐτό σέ μία εἰδική συγκυρία τοῦ πνευματικοῦ (;) ἡμερολογίου.


Γιά τούς Χριστιανούς εἶναι ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα.Οἱ Ἑβραῖοι ἑορτάζουν τό (Ἑβραϊκό) Πάσχα καί σύντομα οἱ Μουσουλμάνοι θά ξεκινήσουν τόν ἱερό μῆνα τοῦ Ραμαζανιοῦ.


Έπεκτείνω τίς θερμότερες εὐχές μου σέ ὅλους ὅσοι παρατηροῦν αὐτές τίς σημαντικές στιγμές.


Ἀνέκαθεν γνωρίζαμε αὐτές τίς περιπτώσεις νά εἶναι ὡς στιγμές κοινές, ὡς οἰκογένειες πού συγκεντρώνονται, ἐναγκαλισμῶν καί χειραψιῶν καί ἑνότητας τῆς ἀνθρωπότητας.


Ἀλλά αὐτήν ἡ στιγμή δέν εἶναι ὅπως καμμία.Ὅλοι ἀποζητοῦμε νά κυβερνήσουμε ἕναν περίεργο καί ἐξωπραγματικό κόσμο.


Ἕναν κόσμο μέ σιωπηλούς δρόμους, κλειστά στόρια μαγαζιῶν, ἄδειους χώρους λατρείας καί ἕναν κόσμο ἀνησυχίας.


Ἀνησυχοῦμε γιά τούς ἀγαπημένους μας πού ἐξίσου ἀνησυχοῦν κι αὐτοί γιά ἐμᾶς.


Πῶς θά ἑορτάσουμε σέ μία χρονική στιγμή σάν κι αὐτή;Ἄς ἐμπνευσθοῦμε ὅλοι ἀπό τήν αἴσθηση αὐτῶν τῶν ἱερῶν ἑορτῶν ὡς στιγμές ἀντανάκλασης, μνήμης καί ἀνανέωσης.


Ὅπως ἀντανακλοῦμε, ἄς σπαταλήσουμε μία σκέψη πρός τούς ἀνθρώπους πού ἐργάζονται στόν τομέα τῆς ὑγείας, στήν ἐμπροσθοφυλακή μαχόμενοι αὐτόν τόν ἀπαίσιο ἰό καί πρός ὅλους ἐκείνους πού ἐργάζονται ὥστε νά λειτουργοῦν οἱ πόλεις μας.


Ἄς θυμόμαστε τούς πιό εὐάλωτους ἀπ’ ὅλους τούς εὐάλωτους σέ ὅλον τόν κόσμο.


Ὅσοι εἶναι σέ ζῶνες πολέμου καί στρατόπεδα προσφύγων καί φτωχογειτονιές καί σέ ὅλα ἐκεῖνα τά μέρη μέ τόν λιγότερο ἐξοπλισμό καταπολέμησης τοῦ ἰοῦ.


Καί ἄς ἀνανεώσουμε τήν ἐμπιστοσύνη μας ὁ ἕνας στόν ἄλλον καί νά ἀντλήσουμε δύναμη ἀπό τό ἑνωμένο καλό σέ ἀναστατωμένες στιγμές, ὅταν κοινότητες ἀντικρουόμενων πίστεων, ἐθίμων καί παραδόσεων ἑνώνονται προκειμένου νά νιαστεῖ ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον.


Μαζί μποροῦμε νά νικήσουμε τόν ἰό, μέ συνεργασία, ἀλληλεγγύη καί πίστη στήν κοινή ἀνθρωπότητα».


======================================Καταλάβατε πῶς χρησιμοποιεῖ ὁ Ὀργανισμός Ἡνωμένων Ἐθνῶν τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης Πραγμάτων τόν κορωναϊό;


Γιά προπαγάνδα ὑπέρ τῆς δημιουργίας Παγκόσμιας Κυβέρνησης καί Παγκόσμιας Θρησκείας (Πανθρησκεία-Οἰκουμενισμός)!


Ὁ Ἀντίχριστος ὡς ἡγέτης τους θά εἶναι τό φυσικό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ψυχοπονιάρας «ἑνότητας» τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Ο.Η.Ε, καθώς καί τό χάραγμα τῆς «ἑνωμένης ἀγέλης» τῶν ἀνθρώπων!


Καί βέβαια εἶναι ὑποψίας (καί ὄχι ἀπορίας) ἄξιον ἤ μᾶλλον σίγουρον, τό γιατί αὐτή ἡ ἔκκληση δέν περιορίζεται στήν ἐπιστημονική-ἰατρική παγκόσμια ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ ὡς ὄφειλε, ἀλλά βγαίνει ἐκτός θέματος καί ἁπλώνεται στόν θρησκευτικό, ἐθνικό καί κοινωνικοπολιτικό τομέα!


Μέ πόση δολιότητα οἱ ταγοί τῆς Νέας Ἐποχῆς ὑποκρινόμενοι τούς ἀνθρωπιστές καί τούς πονόκαρδους κάνουν σατανικές «ἐκκλήσεις» «ἑνότητας» γιά νά κυβερνήσει ἡ ἐλίτ τῶν παγκοσμιοποιητῶν ἀπροκάλυπτα πλέον καί γιά νά ἀναλάβει «νόμιμα» τήν ἀπόλυτη ἐξουσία τῶν Κρατῶν, τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ζωῶν μας, ἐκμεταλλευόμενη ἀξίες ὅπως ἡ «εἰρήνη», ἡ «ὑγεία» καί ὅ,τι ἄλλο βρεῖ μπροστά της!


Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσει. Καλή μετάνοια.

Μετάφραση: Μαρία, Ἐκπαιδευτικός

Μ.Σ. ἐκπ/κός


ΤΟ ΕΙΔΑ>>> ΕΔΩ

«ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ!»ΚΑΘΟΛΙΚΟ LOCKDOWN ΑΠΟ 5-25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ!!!ΒΙΝΤΕΟ

Η ομιλία του πατρός Βασιλείου Βολουδάκη, Θεολόγου και Φιλολόγου, στο διαδικτυακό ακροατήριο της «Υπακοής» κατά την Κυριακή 1 Νοεμβρίου με θέμα «ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ!»
Στην ομιλία του αυτή, αναφέρθηκε στην «πανδημική νόσο» του ανώτερου Ορθοδόξου κλήρου, να συμφύρεται με τους παπικούς και προτεστάντες αλλά και αλλοθρήσκους προς επίτευξη της «πανθρησκείας». 

Έκανε εκτενή αναφορά στον μακαριστό Επίσκοπο Μαυροβουνίου Αμφιλόχιο που εκοιμήθη πρόσφατα και η κοίμησή του αποδοθηκε στην νόσο covid-19!Είπε ότι ήταν μαχητής ιεράρχης που κράτησε μέχρι τέλους τις Εκκλησίες της επισκοπής του ανοιχτές!
Τέλος έδωσε την δυσάρεστη είδηση που όπως είπε προέρχεται από «ψηλά», ότι πρόκειται να γίνει καθολικό lockdown από 5-25 Δεμεμβρίου!!! Δηλαδή κλειστές Εκκλησίες Χριστουγεννιάτικα!

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών την ομιλία του π. Βασιλείου Βολουδάκη η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από την Πνευματική Εστία της Υπακοής (Κυριακή 1/11/2020, 12:30), παρακολούθησε περιορισμένος αριθμός ακροατών.
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ

ΟΙmos-athina.blogspot.com

ΤΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΘΑ ΚΟΥΝΗΘΟΥΝ…

LIVE (33) ΟΧΙ άλλο ψέμα!με τον π. Αντώνιο 1.11.20

www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Συναφή Άρθρα

Μπορεί να σας αρέσει...

1 Response

  1. Εχθρος της εκλησιας ειναι ο αρχιμασωνος βοθρολωμαιος και το αλλο το απολοιφαδι ο ιερωνυμος.
    Να λεμε αληθειες επιτελους.
    Αν η εκλησια ηθελε δεν θα υπηρχε ουτε κοροιδοιος ουτε μνημονια ουτε κουληδες εβραιοι και αλλα τετοια.
    Η θα την καθαρισετε την εκλησια απο τους σατανιστες η οι σατανιστες θα καθαρισουν την εκλησια.οχι την ορθοδοξια αλλα το μασονικο κατασκευασμα που ειναι τωρα με τραπεζες και εβραικα ανακατεματα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *