Δέν εἶναι ὑποχρεωτικό τό ἐμβόλιο; Τότε γιατί ἔρχεται ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα covid-19; -Φακέλλωμα, χωρίς άδεια(Βίντεο)

5/5 (4)

=π.Δ… ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΑΤΑ ΣΟΥ ΡΕ ΧΑΡΟΥΠΙΑ, ΘΑ ‘ΧΕΙΣ;;;;;

Ἐπανειλημμένες φορές ἔχουμε γράψει πώς οἱ πολιτικοί μας καί ὑλοποιητές τῶν παγκόσμιων σχεδίων τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων πλασάρουν δολίως τήν ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολίου γιά τόν κορωναϊό διά τῆς πλαγίας ὁδοῦ.

Οἱ ἰθύνοντές μας δέν λένε δημόσια εὐθαρσῶς καί μέ εἰλικρίνεια ὅτι τελικά τό ἐμβόλιο θά εἶναι πρακτικῶς ὑποχρεωτικό, ἀλλά τό ἀντίθετο, ἐνῶ ἔτσι ὅπως δρομολογοῦν τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐμβολιασμένων μέ τούς ἀνεμβολίαστους, οἱ δεύτεροι θά ἔρχονται πρό δυσάρεστων ἐκπλήξεων στήν καθημερινότητά τους, ἡ ὁποία θά γίνει δυσλειτουργική!

Τά ἴδια δέ περί «μή ὑποχρεωτικότητας» παπαγαλίζουν καί τά ὄργανά τους οἱ ἐξαρτημένοι δημοσιογράφοι τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπάτησης, τῶν ὁποίων τά κανάλια παρεμπιπτόντως λαμβάνουν πακτωλούς χρημάτων ἀπό τήν Κυβέρνηση προκειμένου νά εἶναι οἱ ἀποκλειστικοί ὑποβολεῖς τους ἄνευ ἀντιπολίτευσης, ἀντίρρησης, ἔρευνας κι ἀποκαλύψεων κάθε πτυχῆς τοῦ ζητήματος καί τῆς ἀλήθειας!

Ὅμως, καταστρώνουν ἔτσι τήν κοινωνική καί ψηφιακή πραγματικότητα τῆς ζωῆς μας μέ τόν ἐμβολιασμό ἀπό δῶ καί πέρα, ὥστε ἑμμέσως πλήν σαφῶς ἡ ὑποχρεωτικότητα τῶν ἐμβολίων θά γίνει ἀδιέξοδος μονόδρομος στό θέμα ἐπιβίωσης καί στοιχειώδους ἐξυπηρέτησης τοῦ πολίτη, σέ μία σωρία δραστηριοτήτων πού εἶναι ἀναγκαῖες γιά τόν κάθε ἄνθρωπο εἴτε καθημερινά, εἴτε ἀνά διαστήματα καί ἀνά περίπτωση.

Π.χ. δέν θά μπορεῖ νά ἐγγράψει ἕνας γονέας τό ἀνεμβολίαστο παιδί του στό σχολεῖο, ἤ νά γίνει δεκτός σέ μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς, ἤ σέ κλειστούς χώρους ὅπως ἕνα θέατρο, ἕναν κινηματογράφο, ἕνα ἐστιατόριο κ.λπ., ἤ νά ταξιδέψει ἕνας ἀνεμβολίαστος γονέας στό ἐξωτερικό γιά νά ἐπισκεφθεῖ συγγενεῖς του, ἀκόμη καί τό ἴδιο του τό παιδί πού σπουδάζει, ἤ γιά νά βρεῖ ἐργασία κ.ἄ..

Ἤδη οἱ ἰθύνοντες μᾶς προϊδεάζουν γιά ὅλα αὐτά, ὥστε νά μᾶς ἀσκήσουν ψυχολογική πίεση καί νά σπεύσουμε τρομοκρατημένοι νά ἐμβολιασθοῦμε χωρίς δεύτερες σκέψεις περί ἐπικινδυνότητας ἤ μή ἀναγκαιότητας, ὅπως συνιστοῦν πολλοί ἰατροί ἀνά τόν κόσμο, προκειμένου νά ἐπιστρέψουμε στήν χαμένη μας κανονικότητά καί ἐνῶ οἱ ἴδιοι ταυτόχρονα μᾶς ἀνανκοινώνουν πώς καί μέ τό ἐμβόλιο νά ξεχάσουμε τήν κανονικότητα ὅπως τήν γνωρίζαμε!

Οἱ ἐγχώριοι πολιτικοί μας πού δέν ὑπηρετοῦν οὐσιαστικά τήν Πατρίδα μας, ἀλλά τόν εὐρωπαϊκό καί διεθνῆ σιωνισμό τῶν Ροκφέλλερ, Ρότσιλντ, Σόρος, Γκέητς κ.ἄ., τῆς Μασονίας καί τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης, διά στόματος Ὑπουργοῦ Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκη περιμένουν, ὅπως παραδέχεται (βλέπε βίντεο παρακάτω) νά ἐκτελέσουν τίς ἐντολές τῶν Εὐρωπαϊκῶν κέντρων σύμφανα μέ τά μέτρα καί τίς συμβάσεις στά ὁποῖα ἔχουν ὑποδουλώσει τόν λαό μας πρό πολλοῦ διά ὑπογραφῶν, συναινέσεων κι ἄλλων πιθανόν ἀνταλλαγμάτων κάτω ἀπό τά τραπέζια τῶν συμφωνιῶν!

Ἄρα, ἡ κατάσταση τῆς ζωῆς μας ἔτσι ὅπως μᾶς τήν διαμορφώνουν ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, μᾶς ἀφορᾶ πλέον ὄχι μόνο σέ ἐθνικό ἐπίπεδο, ἀλλά καί σέ εὐρωπαϊκό καί σέ παγκόσμιο!

Κι ἐπειδή ἀκόμα καί οἱ πέτρες πιά γνωρίζουν πώς τό ὄνειρο κάθε σιωνιστῆ-νεοεποχίτη εἶναι ἡ Παγκόσμια Διακυβέρνηση, ἡ κατάργηση αὐτόνομων Ἐθνῶν, μία κοινή παγκόσμια ἠλεκτρονική ταυτότητα ἀπόλυτου ἐλέγχου μέ ὁποιαδήποτε μορφή (κάρτα ἀρχικῶς, ἠλεκτρονικό διαβατήριο, ἠλεκτρονική βεβαίωση, τσίπ, λέιζερ-χάραγμα τελικῶς…) γιά κάθε πολίτη καί ὁ ὁλοκληρωτικός ἔλεγχος πάσης μορφῆς πλούτου, κυριαρχίας κι ἐξουσίας, γι’ αὐτό λοιπόν καί δυστυχῶς, δέν θά μποροῦσε ὁ κ. Πιερρακάκης παρά νά συμπλεύσει μέ αὐτά τά πλάνα καί νά ἀνακοινώσει πώς «κάτι ἔχουν ἑτοιμάσει» γιά ἐμᾶς καί «ὁ κάθε πολίτης θά ἔχει ἕνα ἀποδεικτικό γιά τόν ἑαυτό του»!…

Ἕνα «ἠλεκτρονικό ἀποτύπωμα», ὅπως τό ἀνέφερε ἀρχικῶς ὁ δημοσιογράφος, ἡ ἀπουσία τοῦ ὁποίου θά ἐγείρει σκόπελους μπροστά σέ κάθε πολίτη πού δέν ἐμβολιάζεται, τόσο στήν Ἑλλάδα, ὅσο καί στό ἐξωτερικό ἄν θελήσει νά ταξιδέψει ἤ νά διαμείνει ἐκτός, διότι προφανῶς θά ἀντιμετωπίζεται παντοῦ ὡς «ὑγειονομικός κίνδυνος», ἕνας πολίτης δευτέρας κατηγορίας χαρακτηρισμένος ὡς «μή ἔχων ἀγάπη, ἀτομική καί συλλογική ὑπευθυνότητα», πέρα ἀπό «ἀρνητής», «συνωμοσιολόγος», «ψεκασμένος» κ.λ.π.!

Γι’ αὐτό ἐξάλλου οἱ ἐγχώριοι καί οἱ off shore ἐλίτες τῆς Νέας Ἐποχῆς σπεύδουν νά μᾶς ἑτοιμάσουν ἠλεκτρονική ταυτότητα covid-19!

Mέ πρόσχημα τόν κορωναϊό καί τήν δημόσια ὑγεία, τήν ὁποία τρέμουν οἱ περισσότεροι ἀντί γιά τήν σωτηρία τους,  οἱ σκοτεινές δυνάμεις βρῆκαν κατάλληλη εὐκαιρία γιά νά μᾶς βάλουν στόν χορό τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, «ὑπέρ ὑγείας» καί «ὑπέρ ἀγάπης» ἄνευ «ὑπέρ πίστεως»!…

Κατά τ’ ἄλλα… δέν εἶναι ὑποχρεωτικό τό ἐμβόλιο καί μᾶς ἀφήνουν ἐλεύθερους καί νά «ἐπιλέξουμε» καί νά «ζήσουμε»…

Παρόλ’ αὐτά, τό πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ ἀντιφατικῶς τό ὀνόμασαν «ἐλευθερία», πρᾶγμα πού σημαίνει πώς ὁμολογοῦν ὅτι μᾶς ἔχουν σκλάβους καί ὡς ἐλεύθερους πολιορκημένους μέσα στά «κλουβιά» μας καί πώς ἐπιθυμοῦν νά μᾶς «ἐλευθερώσουν» μόνο μέ τούς ἀνελεύθερους ὅρους τους κι ἴσως οὔτε μέ αὐτούς (βλέπε δηλώσεις περί μή ἐπιστροφῆς στήν κανονικότητα ὅπως τήν ξέραμε ἀπό δῶ καί πέρα…)!

Αὐτό πού μέ τίποτα δέν θά μᾶς ποῦνε, ὅμως, εἶναι πώς μέ τό «σχέδιο ἐλευθερία» τοῦ ἐμβολίου καί τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα-ἀποτύπωμα πού μᾶς ἑτοιμάζουν, θά μᾶς ρίξουν σέ βαθύτερα καί σκοτεινότερα μπουντρούμια σκλαβιᾶς, πού θά εἶναι στενότερα κι ὁριστικά κι ἀπό τά ὁποῖα δέν θά ὑπάρχει πλέον γυρισμός σέ καμία πραγματική ἐλευθερία… μέχρι συντελείας!

Ἀκολουθεῖ βίντεο:

ΠΙΕΡΡΑΚΑKΗΣ _ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ COVID_19

– ΙΔΡΥΜΑ ΡΟΚΦΕΛΛΕΡ 28/12/2020

Σύνταξη ἄρθρου:

Ἱστολόγιον http://kaiomenivatos.blogspot.com/

Τό είδα>>> ΕΔΩ

Φακέλλωμα, χωρίς άδεια

Το αγγλικό κράτος σκοπεύει να αξιοποιήσει την προετοιμαζόμενη «άδεια κυκλοφορίας» στο έπακρο – και γρήγορα. Η συγκεκριμένη εφαρμογή προορίζεται να εγκατασταθεί στα κινητά / τηλεχειριστήρια της καθημερινής ζωής σαν επέκταση μιας άλλης εφαρμογής που έχουν ήδη χιλιάδες υπήκοοι της αυτού μεγαλειότητας, μέσω της οποίας κλείνουν ραντεβού με τους γιατρούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι ήδη υπάρχουσες βάσεις προσωπικών δεδομένων υγείας θα ενοποιηθούν αθόρυβα, αδιάκριτα και μακριά απ’ την γνώση των ενδιαφερόμενων, πίσω απ’ το τετραγωνάκι του QR. Ανάλογα με το ποια εφαρμογή θα διαβάζει τον κωδικό θα είναι δυνατόν να αλιεύονται διάφορα αξιοποιήσιμα προσωπικά δεδομένα υγείας… Πολύ πέρα απ’ το «έφαγες ή δεν έφαγες την πλατφόρμα κατά του covid» – μια πληροφορία που σαν τέτοια έχει μικρή διάρκεια ζωής: το 2030 θα είναι εντελώς αδιάφορη… Αλλά το QR «πασαπόρτι» που θα είναι διαρκείας και θα εμπλουτίζεται διαρκώς, θα παραπέμπει σε άλλες πιο ενδιαφέρουσες (για την όποια επιχείρηση, εξουσία, κλπ) προσωπικές πληροφορίες.

Κάτι ανάλογο είναι εύκολο να ξεκινήσει και στα μέρη μας, με όσους / όσες κάνουν ήδη ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις – για παράδειγμα. Με βάση το ΑΜΚΑ έχει δημιουργηθεί ήδη μια σχετική βάση δεδομένων για πάρτη τους. Αφού είτε το κλείσιμο του «ραντεβού» με την πλατφόρμα είτε, επιπλέον, η «παρακολούθηση της υγείας» που θα είναι υποχρεωτική για τον καθένα και την καθεμιά που θα πέσει θύμα της γοητείας της γενετικής μηχανικής θα γίνονται / καταχωρούνται ψηφιακά τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια, θα δημιουργηθεί μια ακόμη βάση δεδομένων, εξατομικευμένη και διαρκής. Όλες αυτές οι διαθέσιμες (στο «κέντρο»…) βάσεις προσωπικών δεδομένων θα ενοποιηθούν (χωρίς φανφάρες, δεν είναι απαραίτητες σαν διαφήμιση της «ελευθερίας», μπορεί να μπουν ψύλλοι στ’ αυτιά κάποιων…) και έτσι θα δημιουργηθούν αρκετές χιλιάδες βασικά «προφίλ υγείας», που θα είναι προσβάσιμα όμορφα κι ωραία απ’ το βιο-πληροφορικο-ασφαλίτικο σύμπλεγμα. Είτε από εργοδότες, είτε από ασφαλιστικές, είτε από άλλους.

Όταν κάποιοι στο μέλλον θα αρχίσουν να παίρνουν χαμπάρι τι έχει ήδη συντελεστεί σε βάρος τους, θα μοιάζουν με τα χαρμάνια των antisocial media όταν ανακάλυπταν ότι τα αφεντικά τους ήταν «φίλοι» τους και παρακολουθούσαν σε πραγματικό χρόνο τις γκρίνιες τους για την δουλειά αλλά και τις προσωπικές τους συμπεριφορές…

Τότε λοιπόν οι δημαγωγοί θα αρχίσουν να ξερνάνε την σοφία των περιστάσεων: μα ελάτε τώρα, μην στραβώνετε που είστε φακελωμένοι, αυτό γίνεται εδώ και χρόνια, τι πρόβλημα υπάρχει;

Έτσι: σαν τους τυφλούς στον Άδη…

πηγή

www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

1 Response

  1. Πολύ απλά είναι τρόπος Μαφιοζικος , είναι μια ΑΠΕΙΛΗ με τρόπο «φιλικο» και ευγενικό , κάτι σα να λεμ2 «Ναί μεν Αλλά»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *