ΒΟΜΒΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ! Π.ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΟΜΠΟΥΓΙΑΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΕΡΕΣ ΝΩΕ(Βίντεο)

5/5 (2)

ΒΟΜΒΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ !!! π.Αρσένιος Κομπούγιας: «Δεν υπάρχει Αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Όσοι πιστεύουν κάτι τέτοιο πλανώνται» ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ΝΩΕ

Καταπέλτης Επιχειρημάτων ο Μακαριστός Γέροντας Αρσένιος  Κομπούγιας (1918-2008) Κατά της Χιλιαστικής ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΛΑΝΗΣ της «ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ»

π. Αρσένιος Κομπούγιας: «Δεν υπάρχει Αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Όσοι πιστεύουν κάτι τέτοιο πλανώνται»Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

(τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου Κομπούγια)

«Οἱ περισσότερον γνωστές καί συνεχῶς χρησιμοποιούμενες ψευδοπροφητεῖες εἶναι τοῦ ἀγνώστου Ἀγαθαγγέλου, ἑνός ἀνωνύμου τοῦ 1050, δῆθεν τοῦ Μεθοδίου, δῆθεν τοῦ Ταρασίου Κων/λεως, δῆθεν τοῦ Ἀνδρέου τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ οἱ χρησμοί τοῦ Λέοντος τοῦ Σοφοῦ.

Ἀναφέρονται ἐπίσης ἕτεροι ἀκατανόητοι χρησμοί, οἱ ὁποῖοι εὑρέθησαν  χαραγμένοι δῆθεν ἐπί τοῦ… ἀνυπάρκτου τάφου τοῦ Μ. Κωνσταντίνου μέ ἀκατανόητα μονογράμματα, τά ὁποῖα  συμπληρώνουν διάφοροι ἑρμηνευτές. Ὑπάρχουν δέ καί  ἄλλες διφορούμενες, ἀλλοπρόσαλλοι, παιδαριώδεις καί διά γέλωτα, ἀλληλοψευδόμενες προφητεῖες, σέ γλῶσσα ἀνοήτου Πυθίας. Ὅλες αὐτές εἶναι ἄγνωστοι ἐπισήμως στήν  Ἐκκλησία, τήν ἱστορία, τήν θεολογία, καί διεδόθησαν  κατά τό διάστημα τῆς δουλείας τοῦ Γένους μας»

(π. Ἀρσένιος Κομπούγιας)

Ὁ Χιλιασμός διά μέσου τῶν αἰώνων καί ἡ λεγομένη μεσοβασιλεία

Zoῦμε σέ πονηρούς, χαλεπούς καί ἀποκαλυπτικούς καιρούς μέ πολλά ἐρωτηματικά καί πολλή ἀγωνία καί ἀνησυχία. Στήν ἐποχή, πού ἔχει ἄμεση σχέση μέ ἐσχατολογικές προειδοποιήσεις καί ἀποκαλύψεις τοῦ Κυρίου, λόγῳ τῆς πρωτοφανοῦς ἀποστασίας τοῦ κόσμου καί ἀποχαλινώσεως καί διαλύσεως τῶν πάντων. Καί ἐνῷ στόν ἁπλοϊκό λαό βρίσκει κανείς σοφές γνῶμες καί ἅγιες ἀνησυχίες ὡς πρός τήν πορεία τοῦ σημερινοῦ κόσμου, ἀντιθέτως στούς Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους, Ἐπισκόπους, Ἱερεῖς, Θεολόγους καί ὅλους τούς ὑπόλοιπους πού ἔχουν ἐντολή νά ἀγρυπνοῦν, νά ἐρευνοῦν καί νά διαφωτίζουν τόν κόσμο, περί τῆς πρωτοφανοῦς ἀποστασίας καί τῶν δεινῶν πού προέρχονται ἀπό αὐτή, καί τῆς καταστροφῆς πού θά ἔλθει σέ ὁλόκληρο τόν Πλανήτη, ὑπάρχει κλασσική ἀδιαφορία. Ἔτσι ἐφαρμόζεται αὐτό πού λέγει ὁ Κύριος:

«Ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπό σοφῶν καί συνετῶν, καί ἀπεκάλυψας αὐτά νηπίοις» (Ματθ. ια’, 25).

Ἐκτός ἀπό τήν ἀδιαφορία, ἔχουμε καί μία μικρή μερίδα ἀνθρώπων, τῶν ὁποίων τό ραντάρ τῆς ψυχῆς συλλαμβάνει σήματα, ἀλλά πολύ συγκεχυμένα. Ἀπό τή μιά αἰσθάνονται μέν τά τρομερά σημεῖα τῶν καιρῶν, ἀλλ’ ἐπειδή ἔχουν ἰσχυρή προσωπική ἐπιθυμία νά δοῦν στόν Πλανήτη μας νά ἀποκαθίσταται ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, πρίν ἀπό τήν Δευτέρα Παρουσία, ἐνισχυόμενοι καί ἀπό διάφορες ψευδοπροφητεῖες, ὅπως ἐπίσης καί ἀπό κάποια παρανοημένα ἁγιογραφικά χωρία, παραβλέπουν καί διαστρέφουν τά τρομερά καί ἐξόφθαλμα σημεῖα, πού προειδοποιοῦν γιά τόν ἐρχομό τοῦ Κυρίου.

Ἀπό τή μία κάποιες φορές, εἰδικά δέ σήμερα, ἐπιστρατεύουν ὅλα τά συναφῆ χωρία τῆς Γραφῆς, μαζί μέ ἀνώνυμες καί ψευδώνυμες προφητεῖες, καί γράφουν, ὅτι τά σημεῖα τῶν καιρῶν (τά ὁποῖα ὄντως ἔχουν πληθυνθεῖ στίς ἡμέρες μας) δέν ἔχουν σχέση μέ τήν Παρουσία τοῦ Κυρίου, ἀλλά μέ τήν βασιλεία Του πού πλησιάζει στήν γῆ! Καί ἄλλοι μέν ἀπό αὐτούς πιστεύουν, ὅτι ἡ βασιλεία αὐτή θά εἶναι μικροῦ διαστήματος, ἄλλοι πιστεύουν ὅτι θά εἶναι μεγάλου καί ἄλλοι αἰώνια! (Βλέπε βιβλίον Γεωργίου Λιλῆ «Αἱ δύο βασιλεῖαι»,

Συνέχεια εδώ

http://elladapoyantisteketai.blogspot.com/2019/05/blog-post.html

π. Αθ.Μυτιληναίος: «ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ΝΩΕ ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΟΥ ΤΗΣ Β΄ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ»

ΕΝΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

Μια παγκόσμια κοινωνία χωρίς παγκόσμιο κράτος ή παγκόσμια κυβέρνηση


Έχει δημιουργηθεί ένας παγκόσμιος καπιταλισμός σε κατάσταση αποδιοργάνωσης, αφού δεν υπάρχει καμία ηγεμονική δύναμη και κανένα διεθνές καθεστώς – ούτε σε οικονομικό ούτε σε πολιτικό επίπεδο.
Σύμφωνα με τον Γκίλπιν (Robert Gilpin), ένας παγκόσμιος καπιταλισμός δεν μπορεί να υπάρξει και να ευδοκιμήσει κάτω από τη σκιά της αντίστοιχης συγκεντρωτικής ισχύος του κράτους.

Η παγκοσμιοποίηση, κάτω από αυτήν την οπτική γωνία, η οποία υπερασπίζεται τον πρωτεύοντα ρόλο της πολιτικής του εθνικού κρτους απέναντι σε οποιουσδήποτε άλλους συμπρωταγωνιστές, παραμένει ένας όρος περιοριστικός, δηλαδή επίφοβος και συγκεκριμένα υπό την έννοια ότι η δημιουργία και ανάπτυξη διεθνικών κοινωνικών χώρων και παραγόντων προϋποθέτει μια ηγεμονική δομή εξουσίας και ένα παγκόσμιο σύστημα πολιτικής διακυβέρνησης.


Μόνο αυτό μπορεί να εγγυηθεί σε κάθε περίπτωση τη διαφάνεια της παγκόσμιας τάξης.

Γράφει λοιπόν

«Η θέση μου έχει ως εξής: Είναι απαραίτητος ένας ηγεμόνας για να μπορέσει να διατηρηθεί ένα καθεστώς δικαίου σε μια νέα φιλελεύθερη διεθνή τάξη της αγοράς… Η ιστορική εμπειρία διδάσκει ότι εκεί όπου αυτή η φιλελεύθερη και ταυτόχρονα κυρίαρχη αγορά απέτυχε, η ανάπτυξη διεθνών σχέσεων σε επίπεδο αγοράς και συνεταιρισμών έγινε μια υπόθεση υπερβολικά δύσκολη ή και αδύνατη, για τον απλό λόγο ότι τα πάντα έγιναν αντικείμενο συγκρούσεων. Η εξάπλωση της αγοράς σε ολοκληρωμένα παγκόσμια δίκτυα και κοινωνικούς χώρους θα ήταν αδύνατη χωρίς την ύπαρξη μιας φιλελεύθερης, ηγεμονικής δύναμης η οποία να την ευνοεί και να τη βοηθά να παίρνει σάρκα και οστά».
ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΣ, ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΘΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ  ΚΑΙ  ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥΣ

Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ Πάπας της Ρώμης Βενέδικτος

ENCYCLICAL LETTER

CARITAS IN VERITATE

OF THE SUPREME PONTIFF

BENEDICT XVI

TO THE BISHOPS

PRIESTS AND DEACONS

MEN AND WOMEN RELIGIOUS

THE LAY FAITHFUL

AND ALL PEOPLE OF GOOD WILL

ON INTEGRAL HUMAN DEVELOPMENT

IN CHARITY AND TRUTH

CHAPTER FIVE

THE COOPERATION

OF THE HUMAN FAMILY

παρ. 67

Με τα επόμενα λόγια του ο Πάπας υποστηρίζει την ανάγκη ύπαρξης

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ

«H ανάγκη για την αναμόρφωση του ΟΗΕ και ομοίως των οικονομικών ιδρυμάτων και της διεθνούς οικονομίας, έστω κι εν μέσω μιας παγκόσμιας ύφεσης είναι πάρα πολύ ισχυρά αισθητή, έτσι ώστε η έννοια της οικογένειας των εθνών να αποκτήσει αληθινά δόντια…

Για την διοίκηση της παγκόσμιας οικονομίας, για την αναζωογόνηση των οικονομιών που έχουν πληγεί απο την κρίση, για την αποφυγή της χειροτέρεψης της παρούσας κρίσης και των μεγαλύτερων ανισορροπιών που θα προέκυπταν, για να επιφέρουμε ολοκληρωτικό κι έγκαιρο αφοπλισμό, ασφάλεια στα τρόφιμα και ειρήνη, για να εγγυηθούμε την προστασία του περιβάλλοντος και για να ρυθμίζουμε την μετανάστευση, για όλα αυτά υπάρχει επείγουσα ανάγκη για έναν αληθινά παγκόσμιο πολιτικό ηγέτη

Μια τέτοια ηγεσία θα πρέπει να ρυθμίζεται δια νόμου ώστε να παρακολουθεί με συνέπεια τις αρχές της επικουρικότητας και της αλληλεγγύης, ώστε να επιζητεί την καθιέρωση του γενικού καλού, ώστε να δεσμευθεί για την εξασφάλιση αυθεντικής αναπόσπαστης ανθρώπινης ανάπτυξης εμπνεόμενης από τις αξίες της φιλανθρωπίας στην αλήθεια.

Επιπλέον, ο ηγέτης αυτός θα πρέπει να έχει παγκόσμια αναγνώριση και να του δοθεί η αποτελεσματική εξουσία να εξασφαλίζει ασφάλεια για όλους, δικαιοσύνη και σεβασμό για τα δικαιώματα. Εμφανώς θα πρέπει να έχει (ο παγκόσμιος ηγέτης) την εξουσία να εξασφαλίζει την συμμόρφωση όλων των μερών με τις αποφάσεις του, κι επίσης με τα συντονισμένα μέτρα που θα υιοθετούνται σε διάφορα διεθνή forums.»

Συνέχεια εδώ

https://aprogrammatista.blogspot.com/p/blog-page_3731.html

ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΤΖΑΚΙΔΟΥ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΒΙΒΛΟΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 4ο

Η εφέτης του Εφετείου Θεσσαλονίκης ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΤΖΑΚΙΔΟΥ που επί πολλά έτη και αντίθετα με το νόμο συμμετέχει ενεργά στους προεκλογικούς αγώνες του πολιτικού συζύγου της και στη συνέχεια χωρίς κανέναν ενδοιασμό δικάζει τις υποθέσεις γνωστών, φίλων και ψηφοφόρων της περιοχής, προσκάλεσε τον μητροπολίτη Λαγκαδά, ο οποίος με επίσημη κατάθεση του σε πταισματοδίκη έχει εγγυηθεί προσωπικά για την αρετή εμπλεκόμενου σε παιδεραστία αρχιμανδρίτη της μητρόπολης του και οι υποθέσεις του εκκρεμούν Εφετειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης!!!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *