ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ…ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2020

5/5 (7)

Κυριακή των Βαΐων στην εκκλησία της ενορίας μας, (Άγιος Νικόλαος), ο ναός κλειδαμπαρωμένος, οι καμπάνες σιωπηλές, τα μεγάφωνα νεκρά.  Απέναντι ακριβώς ένα μεγάλο σούπερμάκετ ορθάνοιχτο.

Αφιερωμένο στους Ποιμένες μας που έκαναν την πιστή μας «αγρόν του Κεραμέως» και ξεπούλησαν ακόμα και την Μεγάλη Εβδομάδα.

Αφιερωμένο ειδικά στον Ναυπάκτου, Ιερόθεο, που κάποτε τον είχαμε φάρο της Ορθόδοξης πίστης μας και σήμερα παρουσιάζεται βασιλικότερος του βασιλέως στην θρησκευτική αποστασία, στον Πειραιώς, Σεραφείμ, που εμφανίζονταν μαχητής της Ορθοδοξίας και τώρα τον…έχει καταπιεί η γης, στον Μεσογαίας, Νικόλαο, που μόνο «εξυπνάδες» μας παρουσίασε και ουσία μηδέν, στον Δημητριάδος, Ιγνάτιο, που έφτασε στο σημείο να καταργήσει ακόμα και τους Αγίους Πατέρες της Ορθοδοξίας, στον Αλεξανδρουπόλεως, Άνθιμο, με την καλοπροαίρετη σύσταση να πάει να βρει κάποια άλλη δουλιά γιατί μόνο δεσπότης δεν είναι, στον Λαγκαδά, Ιωάννη, με την φιλική σύσταση να…κάνει λίγο δίαιτα, γιατί δεν τον βλέπουμε και πολύ καλά και τέλος στον Ιερώνυμο, που ειλικρινά μόνο λύπηση στους πιστούς προκαλεί η όλη στάση του, χωρίς αυτό να το απαλλάσσει των ευθυνών του.

«13 Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων• ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. 15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. 16 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες, Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν• ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει. 17 μωροὶ καὶ τυφλοί, τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάσας τὸν χρυσόν; 18 καί, Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν• ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ ὀφείλει. 19 τυφλοί, τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ• 21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν• 22 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 23 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν• ταῦτα [δὲ] ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διϋλίζοντες τὸν κώνωπα τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες. 25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας. 26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν. 27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 28 οὕτως καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δέ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 30 καὶ λέγετε, Εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας. 32 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 33 ὄφεις γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;».

Ποίμνιο χωρίς ποιμένες, αλλά και λαός ανεύθυνος. Ποίμνιο και λαός ιδιοτελής, ρίχνουν το καράβι στα βράχια. Ποίμνιο και λαός σταύρωσαν τον Χριστό. Ποίμνιο και λαός σταύρωσαν αυτή την ευλογημένη χώρα. Αυτή την Μεγάλη Εβδομάδα ας αναλογιστούμε όλοι, ποιμένες και ποίμνιο, τις ευθύνες μας για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα τρομερά που έρχονται μετά την Μεγάλη Ανάσταση!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *