ΑΥΞΗΣΗ ΘΑΝΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΜΑΖΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ-ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΙ, ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ& ΚΡΥΦΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ-ΟΙ ΙΝΔΟΙ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

5/5 (2)

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Στις περισσότερες χώρες με μαζικό εμβολιασμό, οι θάνατοι αυξάνονται corona-transition.org: Αυτό το βίντεο καταγράφει την πορεία των ποσοστών θανάτου πριν από τον εμβολιασμό (κόκκινο) και μετά τον εμβολιασμό (μπλε) για δεκάδες χώρες. Η βάση είναι τα δεδομένα από τον ιστότοπο healthdata.org. Η κόκκινη διακεκομμένη γραμμή δείχνει την αναμενόμενη πορεία των θανάτων, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κάτω από τον αριθμό που προσδιορίζεται πραγματικά με τον εμβολιασμό.

https://corona-transition.org/in-den-meisten-landern-mit-massenimpfungen-steigen-die-todesfalle

Impact of COVID Vaccinations on Mortality

Αυτό ήταν αναμενόμενο; Ναι, στη σελίδα 42 μιας ενημέρωσης του FDA των ΗΠΑ σχετικά με το εμβόλιο Covid-19 του Pfizer-BioNTech, λέει: «Μέσα σε 7 ημέρες από τον εμβολιασμό, υπήρχαν 409 ύποπτα κρούσματα COVID-19, σε σύγκριση με 287 στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Είναι πιθανό ότι η ανισορροπία σε υποψίες COVID-19 περιπτώσεις που εμφανίστηκαν στις 7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό μπορεί να αντιπροσωπεύει αντιδραστικότητα του εμβολίου με συμπτώματα που αλληλεπικαλύπτονται με αυτά του COVID-19.

Υποχρεώσεις για εμβολιασμό, ανεπιθύμητες παρενέργειες, κρυφές μελέτες εμβολιασμού. Οι Ινδοί αναλαμβάνουν δράση και στρέφονται στο Ανώτατο Δικαστήριο

Έχει κατατεθεί αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο με το οποίο ζητείται η έκδοση δεδομένων κλινικής δοκιμής εμβολίων και δεδομένων μετά τον εμβολιασμό, όπως απαιτείται από τα διεθνή ιατρικά πρότυπα. Η αναφορά κατατέθηκε για οδηγίες σχετικά με τη δημοσίευση των χωριστών δεδομένων κλινικών δοκιμών εμβολίων που χορηγήθηκαν στον πληθυσμό στην Ινδία βάσει της έγκρισης έκτακτης ανάγκης που χορηγήθηκε από τον Γενικό Ελεγκτή Ναρκωτικών της Ινδίας (DCGI).

Η αναφορά που υπέβαλε ο Dr. Ο Jacob Puliyel, μέσω του νομικού του συμβούλου Prashant Bhushan, ζητά την απελευθέρωση όλων των ξεχωριστών δεδομένων μελέτης για κάθε φάση των δοκιμών εμβολίων που διεξάγονται στην Ινδία. Ο αναφέρων έχει καταστήσει σαφές ότι η παρούσα αναφορά δεν πρέπει να νοηθεί ως αναφορά που θέτει υπό αμφισβήτηση το τρέχον πρόγραμμα εμβολιασμού κορωναϊού.

Επιπλέον, υποβλήθηκε αίτηση για την έκδοση οδηγιών στον Κεντρικό Οργανισμό Ελέγχου Φαρμάκων για την αποκάλυψη της απόφασης της DGCI σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη μιας αίτησης για έγκριση έκτακτης ανάγκης για εμβόλια και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στη DGCI προς υποστήριξη της αίτησης. Ζητήθηκαν επίσης δεδομένα μετά τον εμβολιασμό για ανεπιθύμητες ενέργειες, εμβολιασμένα άτομα που προσβλήθηκαν από τον κορωναϊό, εμβολιασμένα άτομα που χρειάστηκαν νοσηλεία και εμβολιασμένα άτομα που πέθαναν μετά τον εμβολιασμό.

Επιπλέον, η αναφορά ζητεί τη δήλωση ότι η επιβολή εμβολιασμών, υπό οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής ως προϋπόθεσης για πρόσβαση σε οποιοδήποτε όφελος ή υπηρεσία, παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών και είναι αντισυνταγματική. Ο αναφέρων ισχυρίζεται, και θέλει να καταγράψει αποδεικτικά στοιχεία από την ιατρική βιβλιογραφία, ότι τα εμβόλια που δεν έχουν δοκιμαστεί επαρκώς για ασφάλεια ή αποτελεσματικότητα εγκρίνονται τώρα με άδεια έκτακτης ανάγκης χωρίς τα δεδομένα να διατίθενται στο κοινό.

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ο οποίος είναι πρώην μέλος της Εθνικής Τεχνικής Συμβουλευτικής Ομάδας για την Ανοσοποίηση, πρόκειται για σαφή παραβίαση των βασικών προτύπων της επιστημονικής αποκάλυψης και των κατευθυντήριων γραμμών για την αποκάλυψη δεδομένων από κλινικές δοκιμές που θεσπίστηκαν από το Ινδικό Συμβούλιο Ιατρικής Έρευνας. Ο λόγος ανέφερε ότι η αποκάλυψη χωριστών δεδομένων από κλινικές δοκιμές με εμβόλια, που διαχωρίζουν κάθε εμβόλιο και κάθε ομάδα, δεν μπορεί να υπονομευθεί και πρέπει να αποκαλυφθεί από επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

Το περιοδικό τόνισε τη σημασία της αποκάλυψης για τους ακόλουθους λόγους:
• Να προσδιορίσει εάν ένα τμήμα του πληθυσμού είναι πιο επιρρεπές σε δυσμενείς επιπτώσεις.
• Για τον εντοπισμό των ανεπιθύμητων ενεργειών σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και σε διαφορετικούς πληθυσμούς.

Ο αναφέρων τόνισε επίσης τη σημασία της προσεκτικής παρακολούθησης από τις αρχές των εμβολιασμένων και ενός δημόσιου αρχείου για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες, καθώς αυτή η παρακολούθηση βοήθησε στον εντοπισμό της εμφάνισης θρομβώσεων αίματος και εγκεφαλικών επεισοδίων σε αποδέκτες σε άλλες χώρες. «Η Ινδία, με τον τεράστιο πληθυσμό της και τον αριθμό των ατόμων που εμβολιάστηκαν, θα έπρεπε να είχε αναφέρει πρώτα αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά λόγω της κακής παρακολούθησης και της κακής αξιολόγησης των ανεπιθύμητων ενεργειών μετά τον εμβολιασμό (AEFI) και της καταστολής των δεδομένων, αυτά τα συμβάντα δεν δημοσιοποιήθηκαν, γεγονός που δείχνει ότι πολλά άτομα κινδυνεύουν να υποστούν την ίδια μοίρα », αναφέρει η αναφορά.

Ο αναφέρων ζήτησε επίσης να μην εκδοθούν υποχρεωτικές εντολές για τη χρήση των αδικαιολόγητα δοκιμασμένων γεγονότων, και τα δικαστήρια επαναλαμβάνουν ότι οι εντολές εμβολίου παραβιάζουν το δικαίωμα της αυτονομίας των ανθρώπων και το δικαίωμα να καθορίσουν τι πρέπει να εισάγουν στο σώμα τους, παραβιάστηκε. «Ο εξαναγκασμός των πολιτών, άμεσα ή έμμεσα, για εμβολιασμό είναι αντισυνταγματικός και παραβιάζει το δικαίωμα των πολιτών στη ζωή. Αν και η κυβέρνηση έχει δηλώσει με σαφήνεια σε πολλές RTI ότι οι εμβολιασμοί Covid είναι εθελοντικοί, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα όπου διάφορες αρχές επιβάλλουν εμβολιασμούς », ανέφερε ως αντίρρηση.

Ενώ ο αναφέρων αναγνωρίζει ότι το Covid είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, αυτό δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι δεν πρέπει να συλλέγονται συστηματικά και να διατίθενται στο κοινό όλα τα σχετικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή τις παρενέργειες των εγκεκριμένων εμβολίων, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται σε ένα καθολικό πρόγραμμα ανοσοποίησης. Υποστηρίχθηκε περαιτέρω ότι η επείγουσα χορήγηση αδειών εμβολίων μπορεί να είναι σκόπιμη στην τρέχουσα κατάσταση, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά τα εμβόλια μπορούν να επιβληθούν σε άτομα, ειδικά χωρίς τα σχετικά δεδομένα να είναι διαθέσιμα για ανεξάρτητη δημόσια και επιστημονική ανασκόπηση.

Ο λόγος σημειώνει ότι η ιστορία έχει δείξει ότι ενώ τα εμβόλια μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα στην καταπολέμηση ασθενειών και πανδημιών, μπορούν επίσης να έχουν σοβαρές ανεπιθύμητες παρενέργειες. Επομένως, πριν εγκριθούν τα εμβόλια, πρέπει να δοκιμαστούν και να διερευνηθούν σε κλινικές δοκιμές και τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από ανεξάρτητους επιστήμονες.

Ο αναφέρων ισχυρίστηκε ότι ο εξαναγκασμός των ατόμων να εμβολιαστούν υπό απειλές απώλειας θέσεων εργασίας ή πρόσβασης σε ζωτικές υπηρεσίες, που έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε πολλά μέρη της χώρας, αποτελεί σαφή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ειδικά όταν οι άδειες έκτακτης ανάγκης δεν εκδίδονται πλήρως και Έχει δοθεί κατάλληλη ανασκόπηση και διαφάνεια των δεδομένων από τη μελέτη και μετά τον εμβολιασμό. Μπορείτε να βρείτε το έγγραφο εδώ.

https://www.mentealternativa.com/ma_media/2021/05/writ-petition-part-i-1-106-393331.pdf

Πηγή: εξαναγκασμός πολιτών, άμεσα ή έμμεσα, για να εμβολιαστούν είναι αντισυνταγματικό: ο λόγος στο ανώτατο δικαστήριο επιδιώκει τη δημόσια αποκάλυψη κλινικών δοκιμών εμβολίων και μετά τον εμβολιασμό

https://livelaw.in/top-stories/plea-in-supreme-court-seeks-public-disclosure-of-vaccine-clinical-trial-and-post-vaccination-data-174054

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Συναφή Άρθρα

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *