ΤΟ 2020 ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ(Βίντεο)

5/5 (8)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ……
Μετά την νεοταξική κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ που ολοκλήρωσε το ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ . που ήταν και το πιο βασικό κομμάτι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και που έπρεπε να ολοκληρωθεί για να μπορέσει να ξεκινήσει η έκδοση της νέας Ηλεκτρονικής Ταυτότητας – Κάρτας Πολίτη , στις χθεσινές του πρώτες προγραμματικές δηλώσεις στην Ελληνική βουλή , ο νέος πρωθυπουργός της Ελλάδος και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κος Κυριάκος Μητσοτάκης , ανακοίνωσε ότι εντός του 2020 θα ξεκινήσει η έκδοση της ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και αυτή θα είναι και το «ΚΛΕΙΔΙ » με το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετείτε συνολικά από το δημόσιο , αλλά και για να έχει πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.
Όλες οι νεοταξικές κυβερνήσεις των τελευταίων 35 ετών στην Ελλάδα , από τότε δηλαδή που ξεκίνησε το θέμα των ταυτοτήτων, εργάζονται για να ολοκληρώσουν στην Ορθόδοξη πατρίδα μας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Αντιχρίστου 666 και να φέρουν το σφράγισμά του , για να αναγκάσουν όλους όπως αναφέρει και η Αγία και ιερά Αποκάλυψη του Ιωάννη στο 13ο κεφάλαιο και στους στίχους 14 -18…….
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.
15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.
16 καὶ ποιεῖ πάντας τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,
17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. ( ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΣΤΟ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΙ ΞΙ ΣΤΙΓΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 666 )
18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν• ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου• ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί• καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξϛ'(666).

S.O.S…ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ : » ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 ΟΙ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ »

neataksi

Το 2020 η νέες ταυτότητες ανακοίνωση προθηπουργου Κυριάκο Μητσοτάκη – mitsotakis new passport Greece

Οσα είχε πει ο Γέροντας Πα’ί’σιος για τις νέες ταυτότητες από το βιβλίο Πνευματική Αφύπνιση
Μετά την ανακοίνωση των Βρυξελλών για έκδοση νέων ταυτοτήτων σε όλες τις χώρες της ΕΕ,με βιομετρικά στοιχεία,καταγράφουμε όσα είχε πει ο Άγιος Πα’ί’σιος για το θέμα,από το βιβλίο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ.
Οί νέες ταυτότητες
– Γέροντα, είπε κάποιος: «Πώς το πεντοχίλιαρο έχει τό 666 καί τό χρησιμοποιούμε; Τό ίδιο θά είναι καί ή ταυτότητα».
– Τό πεντοχίλιαρο είναι νόμισμα – καί ή λίρα τής ’Αγγλίας έχει επάνω την Βικτώρια* αυτό δεν μέ πειράζει. «Τά Καίσαρος Καίσαρί»’1. Έδώ όμως είναι ή ταυτότητά μου, είναι κάτι προσωπικό* δεν είναι νόμισμα. Ταυτότητα σημαίνει ο,τι καί ή λέξη* ταυτίζεται δηλαδή κανείς μ’ αυτά πού δηλώνει. Βάζουν τον διάβολο καί υπογράφω ότι τον άποδέχομαι. Πώς να τό κάνω αυτό;
– Γέροντα, τί σχέση έχει αυτή ή ταυτότητα μέ τό σφράγισμα;
– Ή ταυτότητα δεν είναι τό σφράγισμα* είναι ή εισαγωγή τοϋ σφραγίσματος.
– Ό κόσμος, Γέροντα, ρωτάει τί νά κάνουν σχετικά μέ τις νέες ταυτότητες.
– Έσεις καλύτερα, όταν σάς ρωτούν, νά τούς λέτε νά συμβουλεύωνται τούς Πνευματικούς τους καί νά κάνουν υπομονή νά δουν πώς θά ένεργήση ή Εκκλησία, γιατί πολλοί κάνουν ερωτήσεις, άλλά λίγοι καταλαβαίνουν τις άπαντήσεις. Άφοϋ ξεκάθαρα τα γράφω στο φυλλάδιο «Σημεία των καιρών», άς ένεργήση ο καθένας ανάλογα με την συνείδησή του. Βέβαια μερικοί είπαν: «Έ, αυτά είναι μιά γνώμη ενός καλογήρου* δεν είναι ή θέση τής Εκκλησίας». Έγώ όμως δεν είπα δική μου γνώμη, αλλά διατύπωσα απλά τά λόγια τοϋ Χριστού, τού Ευαγγελίου, γιατί τήν δική μας γνώμη πρέπει νά τήν υποτάσσουμε στο θέλημα τού Θεού, πού εκφράζεται μέσα στο Ευαγγέλιο. «Αλλοι, τά αντίθετα άπό οσα λέω, λένε δτι τά είπε ό πατήρ Παΐσιος. Μερικοί πάλι πού τά άκοϋν, άφοϋ είναι τόσο σοβαρά θέματα, δεν ρωτούν άν είναι έτσι, άν πράγματι τά είπα, άλλά τά πιστεύουν. Έγώ δεν φοβάμαι• τά λέω έξω άπό τά δόντια. Έρχονται στο Καλύβι, πετάν εξάρια στύ κουτί. Καλά αυτά, τέλος πάντων! Μιά μέρα πέταξαν μιά πινακίδα έξω άπό τήν πόρτα… Νόμιζα ότι ήρθε κάποιος, δεν με βρήκε καί έγραψε «άπουσιάζει», γιά νά τό δή καί κανείς άλλος. Κοιτάω μετά, τί νά δω! Είχε μιά βρισιά! Τέτοια βρισιά δεν είχα άκούσει ούτε κοσμικός. Θά φάη ένα σκούπισμα όλη αιπή ή κατάσταση, άλλά θά περάσουμε μιά μπόρα. Ό κόσμος έχει ξεσηκωθή, καί εμείς πρέπει νά ξεσηκωθούμε με πολλή προσευχή.
«Αλλοι ένδιαφέρονται γιά τό θέμα των ταυτοτήτων, άλλοι τό εκμεταλλεύονται καί δημιουργούν προβλήματα. Ή Εκκλησία πρέπει νά πάρη μιά θέση σωστή. Νά μιλήση, νά έξηγήση στούς πιστούς, γιά νά καταλάβουν ότι, άν πάρουν τήν ταυτότητα, αυτό θά είναι πτώση. Συγχρόνως νά ζητήση άπό τό κράτος τούλάχιστον νά μήν είναι υποχρεωτική ή νέα ταυτότητα. «Αν ή Εκκλησία λάβη μιά θέση σοβαρή καί σεβασθοϋν τήν ελευθερία των πιστών καί όποιος θέλει θά βγάλη νέα ταυτότητα, όποιος θέλει θά έχη τήν παλιά, τότε θά τήν πληρώσουν μόνο μερικά γερά καρύδια, γιατί οί άλλοι θά τούς πηγαίνουν κόντρα. Ό πολύς κόσμος θά κάνη τήν δουλειά του. «Οσοι θά θέλουν νά εξυπηρετηθούν θά έχουν’ τήν νέα καί οι άλλοι οι καημένοι, οι ευλαβείς, θά έχουν τήν παλιά ταυτότητα καί θά τούς ταλαιπωρούν.
Τώρα, αφού ό υπουργός ύποσχέθηκε νά μή βάλη τό 666 στις ταυτότητες ούτε όρατώς ούτε αοράτως, καί αύτό κάτι είναι. Θά κάνουμε υπομονή, θά δείξουν τά πράγματα. Καί μόνον πού λένε ότι δεν βάζουν τό 666, είναι κάτι. Άρνούνται καί οί ίδιοι. «Ας δούμε τελικά τί θά βάλουν. Μέχρι πού νά κυκλοφορήσουν οί νέες ταυτότητες, μπορεί νά ’ρθή καί ή οργή τού Θεού. «Υστερα, δεν είναι ότι σε είκοσι τέσσερις ώρες θά πρέπη νά βγάλουν όλοι ταυτότητες. «Ας βγουν οί πρώτες• θά έξετασθοϋν καί, αν βγή ψεύτης ό ύπουργός, θά είναι δίκαιος ό άγώνας. «Αν τώρα συνεχίσουμε τις διαμαρτυρίες, εκείνοι θά πουν: «Νά, αύτοί δημιουργούν ταραχές. Ένώ δεν τίθεται θέμα, φωνάζουν καί διαμαρτύρονται». Τό σκυλί, άν είναι καλός φύλακας, γαυγίζει, όταν έρχεται ό κλέφτης. «Οταν ό κλέφτης φύγη, σταματάει. «Αν συνέχιση νά γαυγίζη, τότε δεν είναι καλός φύλακας.
– Γέροντα, είπαν ακόμη, επειδή έχουμε ανεξιθρησκία, νά μήν αναγράφεται τό θρήσκευμα στις νέες ταυτότητες. – Ναί, αύτούς δεν τούς ενδιαφέρει, εμένα όμως με ενδιαφέρει, γιατί είναι ή ταυτότητά μου. Γράφει από πού είμαι καί τί είμαι. «Αν δεν μπή τό θρήσκευμα, θά δημιουργηθούν προβλήματα. Θά πάη λ.χ. ένας στο γραφείο γάμων. «Αν λέη ή ταυτότητα «’Ορθόδοξος» – άσχετα πόσων καρατιών είναι -, εντάξει. «Αν όμως δεν γράφη τό θρήσκευμα, πώς θά τού δώσουν άδεια γάμου; Γιά τήν Εκκλησία αύτό είναι μπέρδεμα. «Αν πάλι μπή τό θρήσκευμα προαιρετικά, θά είναι καί σαν ομολογία. Ή Εύρώπη είναι Εύρώπη. Έδώ είναι διαφορετικά.
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ Β’
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ- ΣΟΥΡΩΤΗ
Με μικροτσίπ οι νέες ταυτότητες – Δείτε το νέο τύπο

Με την κ.υ.α. 8200/0-297647/ 2018 καθορίζεται ο νέος τύπος των δελτίων ταυτότητας.

Για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10,00 €, το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς των δικαιολογητικών και του δελτίου προς και από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, το παράβολο της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ήμισυ.

Δελτία ταυτότητας παλαιού τύπου, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 127/1969, αντικαθίστανται υποχρεωτικά, εντός διαστήματος πέντε (5) ετών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13 της κ.υ.α., ως εξής:

α. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Α έως και Ε, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13 της κ.υ.α..
β. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Ζ έως και Κ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης περίπτωσης.
γ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Λ έως και Ο, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (β).
δ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Π έως και Σ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (γ).
ε. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Τ έως και Ω, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (δ).

Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα ως άνω δελτία θεωρούνται ισχυρά. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς τους παύει μετά το πέρας διαστήματος πέντε (5) ετών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13 της κ.υ.α..

Η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας της Διοίκησης.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/40463

Η ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΡΤΑ Μία άκρως ρεαλιστική ταινία μικρού μήκους που πρέπει να παρακολουθήσετε

Τι είπε ο Όσιος Πορφύριος το 1982 για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες

Γερόντισσα Λαμπρινή Βέτσιου μιλάει για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες

Κομισιόν:Ερχονται νέες ταυτότητες με υποχρεωτικό(ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ) …

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ
www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *