ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ – Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΑΒΕ 393.192 ΕΥΡΩ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.931.920 ΕΥΡΩ, Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών…… ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2.020 ΧΡΟΝΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΩΣΕΙΣ……

5/5 (2)

==π.Δ.. ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΟΤΕ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΜΠΕΚΙΑΣΤΗΚΑΝΕ ΟΛΟΙ ΟΙ <ΑΓΙΟΙ>;;;;

Ειχαμε αποκαλυψει πριν λιγο καιρο… με αρθρο μας εδω στον παρλαπιπα και με τιτλο (ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ – Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΑΒΕ 393.192 ΕΥΡΩ «ΤΟ 10% ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ» (3.931.920 ΕΥΡΩ) Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών.…)
ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ… ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ Δημιουργία και λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων…


ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΥΤΩΝ!!!!Απόφαση Εκκαθάρισης / Εντολή Πληρωμής -ΕΜΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,β) της παρ.3 του άρθρου 72 του ν. 4443/2016 «Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, IV: Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 232/Α/9-12-2016),γ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»(ΦΕΚ Α’ 149),δ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 4),ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (ΦΕΚ Α’ 5),στ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ Α’ 10) καιζ) του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ Α’ 34).2. Την 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών με θέμα: «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», (ΦΕΚ Β’ 2857).3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3518/08-06-2018 Απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, για την τοποθέτηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΨΖ1Κ465ΧΘΕ-Ο7Θ),4. Το 492/Φ.38/16-03-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων με τα συνημμένα σ’ αυτό δικαιολογητικά (αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Δ.Ο.Υ 2737/16-3-2020).5. Την με αριθμ. πρωτ. 1649/Φ.38/08-12-2017 (Κωδ.019)(ΑΔΑ: Ω4ΙΔ465ΧΙ8-ΟΥΠ) πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.6. Την με αριθμ. πρωτ. 446/Φ.38/09-03-2020 (ΑΔΑ: Ψ93Ν46ΜΔΨΟ-5ΛΚ) Συμφωνία Επιδότησης.7. Την με αριθμ. πρωτ. 491/Φ.38/16-03-2020 σύμφωνη γνώμη της Προϊσταμένης Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π περί καταβολής της πρώτης δόσης χρηματοδότησης- έναντι προκαταβολής (10%), ύψους 393.192,00 ευρώ.

Http://www.oparlapipas.gr/2020/05/ekklisia-tis-ellados-393192-10-3931920.html===================================

Ο Ιερώνυμος δίνει «όλα» τα ακίνητα της Εκκλησίας για τους ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ μετανάστες…

Και η εκκλησία διευκολύνει τον εποικισμό!!!!

Ολα τα ακίνητα που μπορούν να διαμορφωθούν σε χώρους φιλοξενίας δεσμεύεται να παραχωρήσει η Εκκλησία, όπως προέκυψε από τη συνάντηση που είχε ο Αρχιεπίσκοπος με την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και μέλη της Επιτροπής που ασχολείται με πρόσφυγες και μετανάστες.

Καλά διαβάσατε!

Όλα τα ακίνητα!

Για λαθρο-μετανάστες!

Λές και δεν υπάρχουν Έλληνες που χρειάζονταν σπίτι!

Αναρωτιέται κανείς αφού η Εκκλησία θεωρεί ότι “της περισσεύουν” και μπορεί να τα δώσει για λαθρο-μετανάστες γιατί δεν τα είχε δώσει ήδη σε Έλληνες που τα είχαν ανάγκη!

Τοσα χρόνια φορο-ληστεία στους Ελληνες τους αρπάζουν τα σπίτια και τα δίνουν σε λαθρο και ο Ιερώνυμος παρακολουθούσε….

Τωρα όλα για την αντικατάσταση του Ελληνα Χριστιανού …

Ολα στους αλλόθρησκους που στο Κοράνι τους γράφει οτι αν σκοτώσεις Χριστιανό πας στο παράδεισο!!!

ΑΠΟ ΤΟ https://amazonios.net/

Καινούργια ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟ… Κάνει … “ΑΝ”Ιερες μπίζνες με ΜΚΟ, για δημιουργία κέντρου ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΩΝ.

Γιατί ο κ. Ιερώνυμος σπεύδει να «βάλει πλάτη» στα κυβερνητικά σχέδια για το Μεταναστευτικό;

Μήπως αυτές οι μπίζνες με τα αρμόδια υπουργεία αλλά και τις ΜΚΟ εξηγούν -εν μέρει- την αφωνία του κατά την περίοδο της καραντίνας, που αφορούσαν το κλείσιμο των ναών;

Επίσης, με ποιες ΜΚΟ συνεργάζεται η Εκκλησία;

Τίποτα δεν έχει ακούσει για τον «περίεργο» ρόλο τους, τα σκοτεινά συμφέροντα που εξυπηρετούν ορισμένες εξ αυτών και τις αδιαφανείς διαδικασίες, για τις οποίες ελέγχονται;

Όταν για να επισκεφθεί τους Λάθρο, βγάζει τον Σταυρό, όταν για την Μακεδονία ήταν κατά των συλλαλητηρίων, όταν υποδέχεται τον σατανικό Πάπα στη Λέσβο, όταν συνεργάζεται με μασσόνους και τέκτονες, όταν ήθελε να πετάξει στον δρόμο 72 φτωχές ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ οικογένειες στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης, όταν κλείνει τις εκκλησίες και ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ψάχνετε γιατί κάνει ΑΝΙΕΡΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΡΩΜΙΚΕΣ ΜΚΟ;;;

ΠΟΙΟΙ Ή ΜΑΛΛΟΝ, ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ;;;

ΚΟΥΚΟΥΕΔΙΑ;;; ΚΑΙ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΑ;;;

Παραχωρεί εκτάσεις με το αζημίωτο.

Έτσι εξασφάλισαν τη… σιωπή του;

Βράζουν στα Μέγαρα.

Σάλος έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία των Μεγαρέων έπειτα από το έκτακτο δημοτικό συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής, όπου αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται να δημιουργηθεί δομή μεταναστών στο πρώην στρατόπεδο 75 ΜΕ και, μάλιστα, με τις ευλογίες της Εκκλησίας.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, διά στόματος του αντιπεριφερειάρχη Αττικής Λευτέρη Κοσμοπούλου, η Ιερά Σύνοδος έχει σκοπό να νοικιάσει κτίριά της σε ΜΚΟ αντί 9.000 ευρώ, προκειμένου να φτιαχτεί δομή υποδοχής μεταναστών στη Νέα Πέραμο.

Όσα κατήγγειλε ο αντιπεριφερειάρχης προκάλεσαν την οργή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι το ίδιο βράδυ συγκεντρώθηκαν έξω από το Δημαρχείο Νέας Περάμου για να διαμαρτυρηθούν.

Ήδη οι επόμενες κινήσεις των κατοίκων προβλέπονται εντονότατες, ενώ στο δημοτικό συμβούλιο συμμετείχε και ο βουλευτής της Ν.Δ. Ευάγγελος Λιάκος, ο οποίος τόνισε ότι θα μεταφέρει όλα τα αιτήματα στους αρμόδιους υπουργούς.

Η Εκκλησία λοιπόν -όπως φαίνεται- στήνει μπίζνες με ΜΚΟ, προωθώντας -με το αζημίωτο- τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην ενδοχώρα.

Τα ερωτήματα, ασφαλώς, είναι τεράστια.

Γιατί ο κ. Ιερώνυμος σπεύδει να «βάλει πλάτη» στα κυβερνητικά σχέδια για το Μεταναστευτικό;

Μήπως αυτές οι μπίζνες με τα αρμόδια υπουργεία αλλά και τις ΜΚΟ εξηγούν -εν μέρει- την αφωνία του κατά την περίοδο της καραντίνας, που αφορούσαν το κλείσιμο των ναών;

Επίσης, με ποιες ΜΚΟ συνεργάζεται η Εκκλησία;

Τίποτα δεν έχει ακούσει για τον «περίεργο» ρόλο τους, τα σκοτεινά συμφέροντα που εξυπηρετούν ορισμένες εξ αυτών και τις αδιαφανείς διαδικασίες, για τις οποίες ελέγχονται;

Σε κάθε περίπτωση η Εκκλησία έχει δικαίωμα (και υποχρέωση) να αξιοποιήσει την περιουσία της.

Όμως αυτό πρέπει να συμβεί με όρους διαφάνειας και, κυρίως, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές ανάγκες.

Αν η Εκκλησία θυσιάσει τη σχέση της με τον λαό για λίγες χιλιάδες ευρώ, τότε θα ζήσουμε άγριες καταστάσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Όσα γίνονται αυτές τις ημέρες στα Μέγαρα θα είναι μόνο η αρχή.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δομή μεταναστών που φτιάχνεται σε οικόπεδο της Εκκλησίας βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από στρατόπεδο των Ειδικών Δυνάμεων Νέας Περάμου και λίγα μέτρα μακριά από τις δεξαμενές των ΕΛ.ΠΕ.

Είναι δυνατόν να προωθείται μια τέτοια ενέργεια, που ενέχει σοβαρούς κινδύνους πάσης φύσεως;

Πηγή

Συνδυάστε το μέ αὐτό:

ΘΡΑΣΟΣ μόνο ; ; ; ΟΙ ΑΛΛΑΧ ΑΚΜΠΑΡ ΧΟΡΕΥΟΥΝΕ ΣΤΟ ….ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ.!!!!!!!!!!

Γ Ι Α Τ Ι ΤΑΧΑ;ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ  ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ;ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ;ΤΙ ΥΠΟΘΕΤΕΤΕ ;(ΣΤΙΣ «ΦΙΛΟΞΕΝΕΣ» ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΧΟΡΕΨΟΥΝ, ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΣΥΡΤΑΚΙ, ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΕΡΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ ΤΟΥΣ; ; 😉


https://odysseiatv.blogspot.com/2020/05/blog-post_642.html

Συνδυάστε καί μέ αὐτό (ἐνημερώνω πώς βρέθηκαν ἄνθρωποι πού ὑπέβαλαν μήνυση γιά ἐσχάτη προδοσία, ὁπότε δέν προλαβαίνουν νά ἀλλάξουν τό Σύνταγμα καί ἔσπευσαν νά ἀλλάξουν τόν Ποινικό Κώδικα)!

https://apagoreuetai-group.blogspot.com/2020/04/blog-post_492.html?fbclid=IwAR1TWNaj3iN2eoDqkyzL6NqtcMXkVRghKNTfo2qPAYuSK6WRF93CLW8xy5A&m=1
Τό είδα>>> + Μαρία +

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2.020 ΧΡΟΝΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΩΣΕΙΣ……

==π.Δ… ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΔΙΟΤΙ… «έσχάτην ώρα έστίν»…

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ… «Χριστός Ανέστη» τα μεσάνυχτα της Τρίτης στις Εκκλησίες…
Την απόφαση αυτή είχε λάβει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος , καθώς λόγω κορωνοϊού οι Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας έγιναν αλλά κεκλεισμένων των θυρών.Ανάσταση τα μεσάνυχτα της Τρίτης 26 Μαΐου, ημέρα της απόδοσης της εορτής του Πάσχα, θα πραγματοποιηθεί αύριο στις Εκκλησίες της χώρας.Για τον λόγο αυτό ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος θα παραβρεθεί αύριο στις 21.00 στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για την Ιερά αγρυπνία επί τη αποδόσει της εορτής του Πάσχα.Την απόφαση αυτή είχε λάβει η Διαρκής Ιερά Σύνοδος , καθώς λόγω κορωνοϊού οι Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας έγιναν αλλά κεκλεισμένων των θυρών και οι πιστοί τις παρακολουθήσαν από την τηλεόραση ή διαδικτυακά.Το βράδυ της 26ης προς 27 Μαίου θα τελεσθεί στους ναούς η πανηγυρική αναστάσιμη Παννυχίδα που τελείται κανονικά τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, την τελευταία δηλαδή ημέρα που ψάλλεται το «Χριστός Ανέστη», παραμονή της Αναλήψεως και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν μέχρι τότε, θα μπορέσουν να προσέλθουν οι πιστοί στις εκκλησίες για να ακούσουν τους αναστάσιμους ύμνους.«Στις 26 Μαΐου θα ψαλεί η πανηγυρική αναστάσιμη λειτουργία για να μπορούμε να πάμε όλοι» είχαν προτείνει πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα οι Ιεράρχες.Όπως λέει στο protothema.gr ο αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης προιστάμενος στον Ναό του Αγίου Αντωνίου Ανω Πατησίων η συγκεκριμένη ημερομηνία επιλέχθηκε καθώς την Τετάρτη είναι η γιορτή της Αναλήψεως δηλαδή 40 ημέρες από το Πάσχα, διάστημα στο οποίο ο Χριστός παρουσιάστηκε 11 φορές στους μαθητές του.Για να συμπληρώσει ότι υμνολογικά η περίοδος είναι ακριβώς όπως αυτή της Ανάστασης.Ο αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης είπε ότι είδε χιλιάδες ανθρώπους αυτό το Πάσχα με ένα κερί στα μπαλκόνια και ελπίζει του χρόνου να παραμείνουν στις Εκκλησίες για την Αναστάσιμη Ακολουθία και να μη φύγουν μετά το Χριστός Ανέστη.Τό είδα>>> ΕΔΩ

www.nikosxeiladakis.gr

Αξιολογήστε Το

Facebooktwitterlinkedinmail
Loading...

Μπορεί να σας αρέσει...

1 Response

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *